Kategorier
Politik

Generalforsamling afholdt på bedste vis – fysisk

Endelig blev årets generalforsamling afholdt. Corona satte en stopper for dens afholdelse i april, hvor den normalt afholdes.

Vigtigste nyhed er, at Radikale Venstre i Randers kommune har fået ny folketingskandidat. Morten Kjær Sørensen, Bjerregrav, ønskede ikke genvalg. Tak til Morten for den fine Radikale indsats.
Ny folketingskandidat for radikalere i Randers kommune er Dan Løvkvist fra Randers. Tillykke til Dan.

Tidligere havde Radikale to folketingskandidater. Tom Brøcher Jakobsen er også fratrådt, og skal ikke erstattes. Stor tak til Tom for indsatsen ved de seneste folketingsvalg.

Dan Løvkvist er ny folketingskandidat

Formand Søren Mikkelsen, Gjerlev, formandstale var særdeles positiv. Formanden meddelte, at Radikale i Randers kommune har haft rigtig god indflydelse i Randers byråd de seneste par år.

Formanden nævnte bl.s: Midtbyens fremtidssikring, fjernelse af boligbyggeri ved Regnskovens baghave, kamp for større tryghed til de ældre, fjernelse af besparelser for specialskolerne, landsbyerne er sat på dagordenen (senest gennem vores opråb om, at landområderne skal gives bedre muligheder for fællesskabets hjælp til klimasikring).

Formanden er glad for den ældreundersøgelse lokale radikale fik iscenesat sammen med andre af byrådets partier. Formanden er også tilfreds med indførelsen af minimumsnormeringer hos de mindste børn, hvor RV havde en vigtig hånd med hensyn vedtagelsen i byrådet.

Formanden oplyser, at lokale radikale snart er klar med byrådsholdet til kommunevalget til november. Han forventer et sted mellem 15 – 20 kandidater. I løbet af juli forventes det endelige byrådshold offentliggjort. Valgprogram offentliggøres primo august. Både byrådshold og valgprogram offentliggøres lidt senere end normalt. Igen er det Corona, der er skyld i forsinkelse.
Status kommunevalget. RV i Randers kommune er pænt langt i øvrige valgplanlægning. Valgforbund med Kristendemokraterne er indgået for nogen tid siden.

Valgforbund med KD er på plads. På billedet ses RVs og KDs formænd og spidskandidater til det forestående kommunevalg.

Formanden både håber og tror på mandatfremgang ved kommunevalget. Vores gode indsats i byrådet de seneste par år, med særdeles god radikal indflydelse, og flere fine politiske resultater, giver grobund for optimisme, vurderer Søren Mikkelsen (en lokal meningsmåling i Randers Amtsavis for ikke så længe siden , giver valgforbundet RV og KD 2 mandater!). På billedet ses Radikales spidskandidat til byrådsvalget Mogens Nyholm til venstre, og helt til højre ses formand Søren Mikkelsen.

Søren Mikkelsen kunne tillige oplyse, at medlemstallet er nogenlunde det samme, som for et år siden.

I den efterfølgende politiske forhandling drøftedes bl.a. Byen til Vandet, Fjordforbindelse, By – land, kulturtrappen ved Thorsbakke, det kommende kommunevalg, samt andre lokalpolitiske emner. Landspolitik blev også vendt.

NB. Søren Mikkelsen blev genvalgt til formand.

Kategorier
Politik

Generalforsamling onsdag

Husk generalforsamlingen onsdag. Tilmelding kan ske til Formand Søren Mikkelsen på telefon 21697406, eller csm914@hotmail.com

Mødet foregår i Fritidscenteret kl. 19.00 – 21.00

Radikalere ved en tidligere generalforsamling – vist rundt på Randers Teater
Kategorier
Politik

Kommuner skal gives bedre lånemuligheder, nu

I lørdagens Randers Amtsavis er der et læserbrev forfattet af byrådsmedlem Mogens Nyholm.

I indlægget argumenterer Nyholm for, at kommunerne skal have bedre muligheder at låne end idag. Især flere jyske kommuner HSR behov herfor. Læs indlægget. Ved læsning af indlægget vil du erfare, at det forslaget også handler om den velfærd kommunerne kan give deres borgere.

Mogens Nyholm og Radikale Venstre i Randers kommune har taget kontakt til folketingsgruppen for at de skal tage sagen op på Christiansborg

Læs læserbrev, tjek nedenstående link, og tryk vis

Mogens Nyholm har indlæg i lokalpressen i dag
Kategorier
Politik

Byrådsmøde på mandag

Mandag den 14. juni er der byrådsmøde. Måske det sidste byrådsmøde før den politiske sommerferie. Kun måske det sidste, da der er programsat byrådsmøde den 21. juni, der dog kun gennemføres, hvis sagsmængden kræver det.

Det er lang tid siden Randers Byråd har holdt møder i vores flotte Rådhus, grundet Corona pandemien. Seneste møde afholdt på Rådhuset er 18. maj år 2020. Altså mere end 2 år siden. I mellemliggende periode er møder holdt på Teams eller i Randers Arena eller på Randers stadions VIP lounge.

Efter sommerferien må vi formode, at Randers Byråd endelig vender tilbage til rådhuset. Så kan Niels Ebbesen igen holde øje med byrådets gøren og laden, smil.

I øvrigt bliver det et nyrenoveret rådhus byrådspolitikerne vender tilbage til – ude som inde har huset fået en kærlig hånd.

Siden 18. maj 2020 er byrådssalen ikke benyttet af Randers kommunes politikere

Kategorier
Politik

FN`s højkommissær skælder Danmark ud

På denne lokale radikale hjemmeside beskæftiger vi os primært med lokalpolitik. I dette indlæg gøres en vigtig undtagelse.

I dagens Jyllands-Posten læses, at S-regeringen får skældud af FN` s flygtningehøjkommissær. Det gør FN, fordi Danmark går imod konventionen om flygtninge, med loven om at flytte asylansøgere til udlandet – kilde selveste flygtningehøjkommissær Filippa Grandi.

Filippa Grandi siger direkte, at Danmark går imod både ånd og bogstav i FN` s flygtningekonvention fra 1951. Alvorlig tale.

I artiklen fremgår tillige, bl.a. franske, schweiziske, tyske og spanske medier er overraskede og i chok. Især stor forundring over, at det er en socialdemokratisk regering, der står bag loven.

En bemærkning kunne være, at vi nu ser en generation af ledende landspolitikere, der ikke husker 2. Verdenskrigs frygtelige tider, og gerne glemmer ånd og bogstav i flygtningekonventionen. Målet om magt helliger nemlig midler, der anvendes. Glemmer gerne FN og konventionernes betydning for verdenssamfundet og freden. Socialdemokratiets solidaritet er ikke, hvad den var for år tilbage. Egentlig også utroligt, at Venstre gerne støtter brud på en FN konvention.

FN billede, siger meget.

Det er flovt at være dansker på visse stræk i disse år. Med til historien hører, at Jyllands-Postens forside-hovedoverskrift IKKE er Danmarks brud på en FN konvention. FORSIDE historien er, at tusindvis af danskere har ændret ferieform. Det er også en vigtig historie i historien. At tænke sig, at der prioriteres sådan i en landsdækkende avis.


FN skal der ikke trædes på. Vejen er et styrket FN, hvis fred, sikkerhed og mere retfærdighed i verdenssamfundet ønskes. Det er den børnelærdom liste A gerne fejer ind under gulvtæppet, sammen med bl.a. Venstre – et parti der gerne kalder sig selv Danmarks liberale parti.

Kategorier
Politik

I dag holdes årets afslutningsdebat i Folketinget

I dag er der Marathon debat på Christiansborg. Begynder formiddag og slutter vel ved midnatstid.

For kommunerne er dagens debat ikke betydningsløs. Det er klart, at i en debat er der vindere og tabere. Hvilke kræfter vinder? De blå, de røde eller bliver det uafgjort? Hvordan går det med med vi grønne?

Debatten er jo selvfølgeligt i høj grad landspolitik, men det er jo sådan at landspolitik indhyller lokalpolitikken. De kommunalpolitiske relaterede kampe, der ses i dagens afslutningsdebat, og resultatet af netop disse ordkrige, vil få betydning for kommunernes førelse og budgetlægning. Især når det forlyder, at S-mindretalsregeringen bruger afslutningsdebatten til at fremlægge et 10 årigt reformprogram…(vel første skridt til det kommende folketingsvalg).

Det hedder, at kommunalbestyrelsers beslutninger har størst indvirken på borgernes hverdag, men implementering af et reformprogram berører ikke bare kommunernes borgere, men også virksomhederne, og de ansatte indenfor både det offentlige og private.

Set fra kommuneniveauet er der ingen tvivl om, at dagens debats indhold, forløb og output får betydning for kommende års budgetforhandlinger her i Randers kommune.
God debat til dig og Folketingets partier.

Folketinget er sat – nu er der debat