Valgprogram 2021

Skærmbillede 2017-08-10 kl. 21.40.46

Grønnere

End de andre i Randers Byråd

Friere

Frihed for tvang, frihed til forskellighed

Tætte- re

På dig!

 

Det handler om demokrati. I Radikale Venstre vil vi:


Valggrundlag Radikale Venstre i din kommune

"Grønnere, friere og tættere"

Sæt kryds ved liste B, Radikale Venstre, Randers kommune

Radikale Venstre er Randers Byråds sociale og liberale midterparti.

Radikale stiller med et stærkt byrådshold. Vi har kun et mål for øje: At gøre Randers kommune til en bedre kommune at leve i – læs vores valgprogram, og blive klogere på vores vej for dig.

Husk ved kommunalvalget den 16. november stemmer du på lokale radikale kandidater.

 

Valggrundlag Radikale Venstre

Nærhed er for os et opgør mod centralisering og afvikling – vi ønsker beslutninger tættere på dig. Nærhed er nøglen - og har altid været en grøn tråd i Radikale Venstres lokalpolitiske tanker og handlinger.

Midtpunktet. I de næste fire år, vil vi radikale være politiske brobyggere for det konstruktive og realistiske samarbejde - Radikale vil ligesom i indeværende valgperiode være den bærende bropille mellem begge sider i byrådet – bredt partipolitisk samarbejde i byrådssalen er måden til at opnå de bedste resultater for borgerne, virksomhederne og vores kommune.

Vi går ind for Ansvarlighed og ordentlighed, og tror ikke på populisme og løfter, der rammer langt forbi. For os handler politik om realisme og retfærdighed, hvor alle inkluderes i fællesskabet.


Klima og miljø

Det handler om din fremtid - kommende generationers fremtidsudsigt

 • Randers kommune skal have 5% mere vild natur de næste 10 år, og være en kommune hvor biodiversitet bevares og bedres.
 • Randers kommune skal give vores bidrag i kampen mod klimaudfordringerne. Arbejdet med klimasikring igangsættes tillige - både i og udenfor Randers by.
 • Der skal være en grøn tråd i alle forvaltningers arbejder og indsatser – det grønne skal billedlig talt svæve rundt i luften i alle kommunale kontorer, institutioner og virksomheder.


Børn

Dyrk drømme. Giv alle børn en god opvækst.

 • Børnene har højeste prioritet. Lige muligheder for alle børn. Nu må især skolebørnene stå for tur til at blive tilgodeset – folkeskolen er et vigtigt fundament for børnenes og kommunens fremtidsudsigt.
 • Nærdemokrati i daginstitutionerne. Den enkelte institutionsleder skal have ansvaret, og den enkelte daginstitution skal have egen forældrebestyrelse.
 • De mest sårbare børn må ikke svigtes, regningen på lang sigt bliver for stor, både menneskeligt og økonomisk. Kvaliteten af arbejdet skal styrkes.

Udannelse

Dyrk drømme - giv alle unge en uddannelse.

 • Uddannelsesråd etableres. Unge, uddannelserne og erhvervslivet deltager. Ingen interessenter fra politiske fora. Rådet skal være med til at guide Randers Byråd.
 • Flere uddannelsesmuligheder til Randers kommune, både i og udenfor Randers By. Til dette bliver uddannelsesrådet en vigtig medspiller.
 • Fortsat udvikling af Randers Kommune, som et sted hvor alle har mulighed for at uddanne eller efteruddanne sig, og hvor de studerende gives et stadig mere attraktivt studie- og fritidsliv.


De unge

Det skal være godt at være ung - også i Randers Kommune

 • Randers kommune skal være attraktiv for unge at bo og leve i.  Kulturklippekort til 18-25 årige indføres i to år. Eksempelvis: Randers teater, Værket, Regnskoven mm.
 • Skater park centralt i midtbyen.
 •  Græsrøddernes Hal etableres (musik øvelokaler, kunst, amatørteater mm). Skal etableres i samarbejde med kulturelle græsrødder.

 


Kultur, fritid og idræt

Oplevelser til alle - i hele kommunen.

 • Randers skal være kendt for et levende og mangfoldigt kulturliv.
 • Idræts og fritidslivet er vigtige kulturbærer for vores kommune og borgere. Det skal gøres nemmere at være frivillig; også økonomisk.
 • Randers kommune har en forpligtelse til at hjælpe kultur, idræts og fritidslivet godt på vej tiden efter Coronaen.


De ældre +65 årige

De gamle har krav på et godt ældreliv - en selvfølgelighed

 • De ældre hjemmeboende med plejebehov skal have besøg af en fast stab af sundhedspersonale – se under radikale aftryk.
 • Ordentlighed, stabilitet, værdighed, service, velkvalificerede og uddannede medarbejdere, fokus på arbejdsmiljø. Vi vil på ældreområdet arbejde for Randers kommune skal blive et fyrtårn på demensområdet – et langt sejt, og vigtigt træk.
 • Den enkelte institutionsleder skal have ansvaret, og det enkelte ældrecenter skal have egen bestyrelse.

Trafik og veje

Gør Randers kommune større - det kræver hele kommunen spiller med.

 • De gule busser skal være gratis efter kl. 17.00.
 • Ved større udbygninger overvejes altid, om der er den nødvendige kapacitet i lokalområdet med hensyn til børnepasning og skole.
 • Sikre skoleveje og cykelstier skal udgøre en større del af vejbudgettet. Når der bruges 3 kroner på veje, skal der ca. bruges ca. 1 krone på at sikre skoleveje og flere cykelstier.
 • Trafikken i ”Sløjfen” skal begrænses til varetransport og beboere.

 

 

 

By og land

Der skal være udvikling - overalt i kommunen

 • Randers kommune skal tænkes som en hel kommune. Udvikling for alle i hele kommunen, selvfølgelig. Foreningslivet er en vigtig og værdsat driver.
 • Vi skal væk fra tanker om ”DEM” og ”OS”; land og by har ret til samme service og lokale institutioner (daginstitutioner, plejehjem, skoler, cykelstier mm).
 • Der må planlægges for fortsat aktivt butiksliv i Randers midtby, forstæderne og udenfor Randers by.

Dem der har brug for samfundets hjælp

Alle skal med - også dem der har brug for samfundets hjælp

 • På arbejdsmarkedet er der brug for alle, der kan bidrage – kommunen skal sørge for borgere behandles individuelt og fleksibelt.
 • Børn, unge, ældre, fysisk og psykisk sårbare, der har behov for hjælp på det specialiserede område, vil for nogens vedkommende hjælpes bedre, hvis Region Midtjylland får ansvaret for dele af handicapområdet.
 • Borgeres arbejdsevne skal afklares hurtigere. Hamsterhjul afskaffes. F.eks. skal afklaring til fleksjob og førtidspension ske langt hurtigere end i dag.

 

 

Flere Radikale mærkesager

Radikale Venstre i Randers kommune - Grønnere, friere og tættere.

 • Fremskudte sociale rådgivere ude i skolernes nærområder skal opprioriteres og synliggøres.
 • Etablering af støttekorps på dagtilbudsområdet til sikring af tidlig indsats og støtte til sårbare børn.
 • Ansættelse af en kommunal medarbejder med stor viden og netværk til idræts og fritidslivet, der skal understøtte idræts og foreningslivet med at fastholde de unge og børnene i deres tilbud.
 • Ordblindehjælpemidler skal opprioriteres til dem med behov. Alle børn testes som lovgivning kræver, som minimum.
 • Randers kommune skal være foregangskommune med hensyn til nutidig seksualundervisning.
 • Der indføres fritidspas til de allermest sårbare børn og unge.
 • Klima kompenserende madordninger på kommunale institutioner.
 • Ved bynære udstykninger SKAL medtænkes cyklisme og cykelstier.
 • Bækkestien, en grøn natur oase i nutid og fremtid.
 • Radikale presser fortsat på, for at der sættes penge af til fremtidssikring af den gamle midtby.
 • Ved nyetablering af daginstitutioner, skal der fremover tænkes i mindre og mellemstore enheder. Stort er ikke altid godt for de mindste børn.
 • Radikale støtter ideen om tidsbegrænset gratis parkering hist og pist midtbyen
 • Der indføres grønne budgetter og regnskaber i Randers kommune - som skal bidrage til større synlighed og politisk fokus på såvel, klima, natur og miljø.
 • Ansatte i Randers kommune skal trives. Der skal sættes ind de steder, hvor personalegennemstrømningen er utilfredsstillende.
 • Radikale Venstre ønsker dokumentation og bureaukrati neddrosles markant i de kommunale institutioner. Mere tillid til personale, mindre kontrol, tak.
 • Erhvervslivet skal dyrkes og have gode forhold - det handler om udvikling, og en god fremtidsudsigt for os alle.
GDSTwitterCover02

Sæt kryds ved Radikale Venstre  - Randers byråds rigtige social-liberale parti... x B for en politik der er:

GRØNNERE, FRIERE OG TÆTTERE