Vision 2022

Radikale Venstre går til kommunevalg med følgende visioner for Randers Kommune:

  • Der bygges mindst en ny folkeskole inden 2022
  • Der skabes merværdi i anvendelse af bygningsmassen på folkeskolerne, så bygninger kan anvendes mere fleksibelt og til lavere enhedsomkostninger
  • Når der anlægges for 100 kroner vej, skal der som minimum anlægges for 20 kroner cykelsti
  • Randers er blandt de fem mest attraktive erhvervskommuner. Vi er det naturlige valg for nye højteknologiske virksomheder med behov for stabil arbejdskraft – det kunne være indenfor biobrændsel, andre grønne  teknologier og fødevarer. Randers har landets bedste erhvervsuddannelser
  • Thors Bakke er en bydel indeholdende kultur- og  uddannelsesinstitutioner, samt ungdomsboliger
  • Letbanen forbinder Randers med de østjyske byer, og der er bedre  vejforbindelse under/over fjorden
  • Bus og tog skal tættere på hinanden, og der etableres busbaner
  • Randers skal have et nyt og større Kunstmuseum, der skal finansieres ved fonde
  • Randers skal have et visionsudvalg, hvor alle byrådets partier er repræsenteret
  • Randers Kommune er kendt for sine attraktive og aktive landsbyer