Gode radikale aftryk i budget 2020 – 2023

Radikale Venstre stemmer Ja til næste års budget. Vi kan tydeligt se os selv i det budget De konservative, SF, Socialdemokraterne og DF og vi radikale enedes om.
Ser vi på antal partier er det vedtagne budget det bredeste i mange år. Hele fem partier. I rigtig mange budgetår har V, DF og A nærmest enevældigt skruet det sammen – og det er ikke billedsprog.

I de kommende år er afsat penge til klimaudfordringen, et varslet blodbad på specialskolebørnene blev halveret, ligesom folkeskolerne nærmest undgik besparelser. Sundhedsområdet og den dermed følgende forebyggelse blev holdt skadefri.

Landområdernes plejecentrene blev ikke lukket – kald det rettidig omhu for kommunens landdistrikter. Til gengæld lukkes plejecentrene i Kristrup og Dronningborg, og de erstattes af et nyt og tidssvarende plejecenter i Dronningborg.
Ingen tvivl om de tre landsbyer, hvis plejecentre var i risikozonen, skal være MEGET glade for især De konservative, SF og vi radikales arbejde i den henseende.

Den sociale balance må vurderes at bedres i forhold til tidligere år.
Der er besparelser – selvfølgelig fristes vi til at skrive – som gør ondt, men alt i alt er vi radikale tilfredse med det indgåede forlig.
Vi gik til kommunevalg på bedre velfærd i Randers kommune, og endelig er den kurs sat. Retningsændringen kan ske fyldest fordi indtægtsgrundlaget øges ved en mindre skatte stigning; på 0,2 procent.
Erhvervslivet er der også tænkt på, da dækningsafgiften sænkes med 0,5 promille. Alt i alt gives der 20 millioner kroner at gøre godt med i år 2020 stigende til ca. 30 millioner kroner i 2023

Udvikling skal der jo til, og der bygges videre på Byen til Vandet, klimabro, og den såkaldte nye Havnevej kan etableres hurtigere end planlagt; grundet øget pengereservation på den korte bane. Lad os kalde det en gave til havnes udvikling, samt et tiltag der mindsker de trafikale trængsel problemer i Randers C.

Når det indgås forlig med DF er værdimæssige tidsler nærmest uundgåelige, og sådanne ses også i det vedtagne budget, men de er til at leve med, når vi ser hele budgettet i en helhed.

Specialskoler må ikke glemmes
Radikale ville gerne have taget alle fremlagte besparelser ud mht. specialskolerne. Det kunne ikke lade sig gøre, hvis sammenbrud skulle undgås. Næste år må der spares  ca. 2 millioner kr. på de sårbare børn., men de besparelser der ligger i overslagsårene, kan jo tages ud ved næste års budgetforhandlinger; og det vil Radikale insistere på når den tid kommer.
En ny retning for Randers kommune er sat. Tiden med Venstres ultimative og jeg alene vide styre, er slut. SF og de konservative skal have stor ros for deres konstruktive arbejdsform. K, SF og RV gjorde et fortrinligt samarbejde, som gjorde noget der synes umuligt muligt.
Tak til alle budgetforligspartier og tillykke til Randers kommunes borgere med et fornuftigt budget.
Beboerlisten, Velfærdslisten, Venstre og Enhedslisten er ikke en del af budgetforliget.

Morten Kjær Sørensen, Formand
Mogens Nyholm, Gruppeformand Byrådet
Radikale Venstre i Randers Kommune