Kategorier
Politik

Første Radikale sag ses nu på byrådets dagsorden


Nu læses første radikale indspil på byrådets dagsorden. Læs sagsfremstilling nedenstående:

Spørgsmål fra Mogens Nyholm, Radikale Venstre, om status på “særligt dyre enkeltsager”

Sagsfremstilling
Mogens Nyholm, Radikale Venstre, har i mail af 18. december 2021 anmodet om at få behandlet en sag i byrådet efter styrelseslovens § 11 således:
“Ved budgetseminariet 2. september 2021 havde forvaltningen fokus på særligt dyre enkeltsager i tiden frem til år 2025. Flere scenarier herom blev opstillet.
Radikale Venstre i Randers kommune vil gerne have en økonomisk status på Særligt dyre enkeltsager ved indgangen til år 2022. Ved førstkommende byrådsmøde vil vi gerne have følgende belyst:

  1. Hvorledes forventer forvaltningen udgifterne for Særligt dyre enkeltsager vil forløbe i de kommende fire år?
  2. Er det på budgetseminariet opstillede worst-case scenario stadigvæk en mulighed?
  3. I forlængelse af ovenstående svar, hvorledes forventes udviklingen for særlig dyre enkeltsager at udvikle sig i de forskellige forvaltninger – herunder på Børne og famile området og Skole og uddannelses området?
  4. Er der i finansloven givet en økonomisk håndsrækning til kommunernes udfordringer vedrørende Særligt dyre enkeltsager? Eventuel støtte må gerne udspecificeres. “

    Notat vil blive vedlagt sagen inden byrådsmøde

Kategorier
Politik

Byrådsmødet på mandag flyttes

På mandag den 31. august holdes årets og valgperiodens første byrådsmøde. Desværre bliver byrådsmødet, grundet corona, flyttet fra rådhusets fine lokaler til Arena Randers.

Du må til Arena Randers eller lytte med på kommunens hjemmeside, hvis du vil følge med i hvad byrådets partier beslutter på dagen.

Kategorier
Politik

På mandag er dagen for valgperiodens første økonomiudvalgsmøde

Nu på mandag er dagen hvor første økonomiudvalgsmøde afholdes. Det faktum indikerer at denne valgperiodes første byrådsmøde er lige om hjørnet. Den 31. Januar er dagen hvor det nyvalgte byråd træder sammen for første gang.

HUSK. Byrådets dagsordner lægges her på siden i weekenden op til byrådsmødet.

I øvrigt er det pænt længe siden de lokale radikale har indkaldt til medlemsmøde. Det skyldes corona situationen, og det tager nok nogen tid endnu før formand Søren Mikkelsen indkalder til radikalt møde.

Snart åbnes Rådhusets døre for det nyvalgte byråd.
Kategorier
Politik

I næste uge begynder den nye valgperiode

Julen er forbi, nytåret ligeså. Politiske ferie ligeså. Det gælder både lokalt og nationalt.

Lokalt begynder det ny sammensatte udvalg deres arbejde i næste uge. Første byrådsmøde bliver den mandag den 31. januar.

Når der er byrådsmøder, i tiden der kommer, vil dagsordenen kunne findes her på siden; i weekenden op til byrådsmødet. Så kan du selv dykke ned i den, og tjekke om der er interessante punkter.

Du er altid velkommen til at kontakte byrådsmedlem Mogens Nyholm, hvis der er en viden eller kommentar du ønsker at give. Formand Søren Mikkelsen står selvfølgelig også til rådighed for løbende dialog.

Formand Søren Mikkelsen, Gjerlev
Kategorier
Politik

Godt nytår

Du ønskes et radikalt godt nytår.

Nu går år 2021 for alvor på hæld. Status i både privatlivet, og i det politiske liv kan gøres. Det gør vi så hver og især.
Traditionen er, at Dronning Margrethe den 2. taler til nationen i aften kl. 18.00 og landets Statminister gør det på årets første dag. Begge giver de deres status til os. Corona er nok det mest sikre emne i begge taler, og i vores egne statusser.

Et nyt år begynder lige om lidt; år 2022. I det nye år vil det lokalpolitiske tråd fortsætte sin gang. Ikke nok med det, tillige begynder en ny valgperiode. En periode med nye poster til vi Radikale i Randers kommune, som skrevet tidligere her på siden.

For vores parti bliver den nye valgperiode ekstra spændende, da vi nu overtager den meget vigtige udvalgsformandspost på Børne- og familieområdet. Børns første år i livet er jo utrolig vigtige. Vi radikale ser frem til denne vigtige udfordring med ydmyghed, og med alvor.

Udover radikale skal bestride nævnte meget vigtige udvalgsformandspost, så har liste B også fået sæde i Erhverv- og Plan udvalget. Vi kan vel vel ikke forlange en bedre konstituering. Dertil har vi også 2. Viceborgmesterposten.

Fire spændende år ligger forude for Radikale Venstre i Randers kommune, og vi går efter radikal indflydelse og godt samarbejde med byrådets partier. For os er både ordentlighed og det at være konstruktiv kritisk en del af vores politiske taske. Vi er bevidste om, at økonomiske udfordringer og smalhals også er en del af den politiske virkelighed for Randers byråds partier. Det ville være uærligt ikke at indrømme.

Næste år vil du selvfølgelig løbende kunne læse lokale radikale nyheder her på hjemmesiden.

God nytårsaften til dig og dine. Husk at passe på hinanden, spritte af og holde afstand. Ikke kun for din egen, men også for fællesskabets skyld.

Godt nytår til dig.

REDAKTIONEN

Kategorier
Politik

God jul

Kære radikale medlemmer. I ønskes en god jul.

GODE HILSNER
REDAKTIONEN