Her er kommunens mest radikale hold

 

Poul Rubach, Harridslev, er nr. to på radikales liste.

Radikale Venstre stiller med fire kvinder og seks mænd til kommunevalget den 21. november. Vi har følgende holdopstilling:

  1. Mogens Nyholm
  2. Poul Rubach
  3. Karin Blach
  4. Morten Kjær Sørensen
  5. Hans Toftdahl
  6. Kirstens Hvas
  7. Maria Fangel
  8. Jens Peter Krog
  9. Lone Kjær Kristensen
  10. Jørgen Grejs

Radikale Venstre stiller op som sideordnet. D.v.s. antallet af personlige stemmer er afgørende for hvilke personer der vælges til byrådet.

Udgivet i Politik

10 radikalere er klar til kommunevalg

Radikale Venstres hold er på plads. Vi bliver ti kandidater i alt. Ikke overraskende vil Morten Kjær Sørensen, Bjerregrav, være på holdopstillingen. I nær fremtid offentliggøres hele holdet.

Red.

Udgivet i Politik

Radikale er klar til kamp om borgernes gunst

Radikale Venstres valgprogram er på plads. Ses her på siden. Snart præsenteres vores kandidathold. Vi får et hold som er klar til at kæmpe for flere byrådspladser til vores gode parti.

I aften er der møde i valgstyregruppen. Eneste punkt på dagsordenen er planlægning af valget. Medieplan er på plads, så nu handler det om at indtage gader og stræder i ugerne op til valget.

For god ordens skyld skal det anføres at kommunevalget afholdes den 21. november.

Red.

Udgivet i Politik

Valgforbund på plads

Radikale Venstre i Randers Kommune har indgået valgforbund til kommunevalget 2017. Læs om valgforbundets indhold nedenstående:

I FORBINDELSE MED KOMMUNEVALGET 2017
TIL RANDERS KOMMUNES BYRÅD
Med det formål at sikre de socialt orienterede partier/lister bedst mulig repræsentation i Randers Byråd har undertegnede partier indgået valgteknisk samarbejde (valgforbund):
Sociallisten
Velfærdslisten
Radikale Venstre
Enhedslisten

1. De deltagende partier/lister har Mogens Nyholm som fælles borgmesterkandidat. Det er de deltagende partiers/listers opfattelse, at en forudsætning for øget borgerinddragelse og større gennemsigtighed i beslutningsprocessen er, at borgmesteren efter kommunalvalget ikke repræsenterer et af byrådets større partier.
2. Valgforbundets deltagere er med hensyn til enhver form for politiske budskaber, udspil og valgtemaer o.s.v. uafhængige og ubundne
3. Der forudsættes, at deltagerne i valgforbundet optræder samvittighedsfuldt overfor hinanden
4. Valgforbundets deltagere forpligter sig til at foretage behørig anmeldelse af det indgåede valgforbund inden for den kommunale valglovs fastsatte tidsfrister. – medunderskrivere af denne aftale går sammen til den kommunale administration og anmelder det indgåede valgforbund
5. Valgforbundets deltagere forpligtes til umiddelbart efter valget at drøfte resultatet, og arbejde for at give valgforbundet bedst mulig udbytte i form af poster og størst mulig indflydelse i det nyvalgte byråd. Et parti eller liste i valgforbundet har ret til at forlade valgforbundsaftalen, hvis flertallet i valgforbundet på valgnatten vælger at arbejde for en konstituering eller konstitueringsbetingelser, som partiet / listen ikke kan støtte
6. Den deltager, der eventuelt ikke bliver repræsenteret i byrådet tildeles poster, som ikke kræver medlemskab i byrådet – det ikke valgte parti/liste vælger først af mulige poster. – De valgte partier/lister forpligtes til at arbejde på at få poster, som ikke kræver medlemskab af byrådet, på bekostning af poster der kræver medlemskab af byrådet – Fordelingen af poster foregår gennem forhandlinger mellem partiformænd og spidskandidater
7. Senest en måned før valgdagen udarbejder de enkelte deltagere i valgforbundet en prioriteret
ønskeliste over de poster man kunne tænke sig efter valget. Disse ønsker koordineres/forhandles til
en fælles prioriteret ønskeliste, som vil være et arbejdspapir omkring fordeling af poster
8. Valgforbundets deltagere forpligter sig til, at offentliggørelse af valgforbundet sker i fællesskab og
efter aftale deltagerne imellem, samt deres byrådskandidater er bekendt med og efterlever
indholdet i denne aftale.
– offentliggørelsen foregår ved et fælles pressemøde
9. Denne aftale kan tiltrædes af andre partier/lister, hvis allerede tilsluttede partier/lister er enige
herom, og de nye deltagere tiltræder denne aftale fuldt og helt.
10. Deltagere af valgforbundet vil forsøge at afholde en paneldebat, hvor alle de til byrådet opstillede
partier/lister deltager – ca. en måned før valget
Alle medundertegnede repræsentanter erklærer at have mandat til at forhandle og indgå bindende aftale
på deres partiers/listers vegne. Aftalen tiltrædes på partiernes/listernes vegne af undertegnede
repræsentanter for hvert parti/liste:
Randers kommune Juli 2017

Udgivet i Byrådet, Det Radikale Venstre i Randers kommune

Sommerferie med lidt politik

Forleden havde valgstyregruppen møde. Gruppen der jo er vores partis valgkampsgruppe.

PÅ valgstyregruppens møde blev det klargjort, at markedsføringsplan er ved at være på plads. Det er jo også nødvendigt for tiden nærmer sig til det fantastisk spændende kommunevalg. Vi Radikale har ikke mange penge, som visse partier jo får foræret fra forskellige interessenter. Dog skal Radikale Venstre nok blive synliggjort på fineste vis over for borgerne i Randers Kommune, når valgkampen for alvor buldrer.

Vores byrådshold er også ved at falde på plads. Mogens Nyholm er jo valgt til vores bud på en borgmester, men flere fine kandidater er på vej.
Valgforbund er også noget der skal indgås, så stemmespild undgås. Ved de seneste tre valg har vi haft et midterparti-valgforbund med Kristendemokraterne, men det vil ikke ske ved dette valg. Det ser ud til at KD vil lave valgforbund med partierne på højrefløjen ved dette valg. Men vi Radikale skal nok finde et godt alternativ, og der arbejdes derpå.

Planen er, at valgforbund og holdopstilling offentliggøres i august måned.

NB. Hvis der er nogle medlemmer eller andet godtfolk, der gerne vil give et bidrag til Radikale Venstre valgkamp takker vi med et stort smil… jo flere penge desto mere synlig og rammende valgkampagne kan vi rulle ud over den ganske kommune.

Kontakt evt. formand Hans Toftdahl, hvis I har lyst til at blive radikale støtter ved kommunevalget 2017. Hans har telefonnummer: 4026 5175

RED.

Udgivet i Politik

Mogens Nyholm holder Grundlovstale i Gl. Nørhald Kommune

Både radikale Marianne og Mogens holder Grundlovstale på mandag

Som annonceret forleden dag holder Marianne Jelved grundlovstale på Hohøjen i Mariager. Der vil også blive mulighed for at høre en anden Radikal grundlovstale på vores egn.

Lokale Mogens Nyholm, 1. viceborgmester og Udvalgsformand for Kultur og fritid, holder nemlig årets tale ved Nørhald Kunstforenings årlige Grundlovsfest.

Hvis nogle skulle have lyst til at høre Mogens` grundlovstale, da foregår arrangementet på Råby Møllevej 17, 8970 Havndal. Festen begynder kl. 17.00.

Red.

Udgivet i Det Radikale Venstre i Randers kommune, Politik
Cookies