Læs artikel RV havde i Amtsavisen i går

Plejebørnene skal gives et værdigt hverdagsliv her i Randers

Nedenstående ses link til artikel i Amtsavisen i går. Læs om det forslag Radikale Venstre i Randers kommune fremsætter på næste byrådsmøde…om familiepleje udfordringen.

http://amtsavisen.dk/randers/R-Boernenes-tarv-skal-i-fokus-nu/artikel/327567

Red.

 

Udgivet i Politik

Plejebørn og familieafdelingen

Små børn sendes også i familiepleje

Radikale Venstre er jo det parti der om nogen har fokus på børns udvikling og uddannelse. Vores fokus gælder alle børn, og det gælder selvfølgelig også de sårbare børns liv og fremtid.

Lige nu har har vi taget fat i sagen vedr. plejebørn og plejefamiliers vilkår. Det forholder sig nemlig sådan at byrådsflertallet – bestående af Venstre og DF – vil spare 6 millioner kroner årligt  på familieafdelingen. Og det i en afdeling der i forvejen har store problemer med at holde landets love – ja nærmest ligger ned..

Alligevel har byrådsflertallet bedt forvaltningen om at finde besparelser på familieplejeområdet. En øvelse hvor regneark og økonomi kommer forud børnenes liv og vilkår. Det er noget af en uriaspost og ubarmhjertig opgave V og DF giver forvaltningen. I parentes bemærket viser det tydeligt at Venstre og DF ikke står forrest i køen mht. social forståelse og empati.

Radikale Venstre har taget arbejdshandsken på, og arbejder aktuelt målrettet på at de sårbare børn ikke tabes i Venstre og Dansk Folkepartis uansvarlige politiske spil. På førstkommende byrådsmøde den 6. marts stiller vi forslag om, at den fulde Århus” Gennemsnitsmodel” indføres i Randers Kommune.

Læs mere hvad den går ud på en af dagene…her på siden. Lige nu nøjes vi med at kalde det en forsikring for at disse børn ikke tabes.

 

Red.

Udgivet i Byrådet, Politik

Valgprograms seminar foregår i Helligåndshuset

Helligåndshuset lægger lokaler til valgprogram-seminar

Det kan nu oplyses at seminariet hvor vores valgprogram sættes på skinner. Det bliver i i Helligåndshuset historiske lokaler.

Vi begynder kl. 10.00. Der vil være kaffe, the, vand og lidt spiseligt.

Mød frem og gør din indflydelse gældende. Vær med til at gøre vores kommune endnu bedre at leve og bo i. Alle medlemmer af Radikale Venstre i Randers Kommune er velkomne.

SES!

                                                                              Valgstyregruppen

Udgivet i Det Radikale Venstre i Randers kommune, Politik

Ny kandidat på vej

Tom Brøcher Jacobsen skal have ny FT kollega

Til generalforsamlingen i april måned  skal Radikale Venstre i Randers Kommune vælge ny folketingskandidat. Seda har valgt at stoppe. Hun er ved at afslutte sit universitetsstudie , og vil fremover prioritere dette fuldt ud.
Et lokalt medlem har givet tilsagn om at overtage kandidaturet, hvis generalforsamlingen er indstillet på dette. ´Fortsættelse følger til april.

Red.

Udgivet i Politik

Valgstyregruppe trådte sammen

Besøg os på Randersmessen i næste weekend!

I denne uge har vores valgstyregruppe holdt møde. Og det et af de meget konstruktive.Valgstyregruppen er nu så langt fremme i arbejdet, at valgprogram-seminar kan afholdes. Den 11. marts indbydes alle vores medlemmer til seminariet, hvor det er planen at vores valgprogram vedtages endeligt. Selvfølgelig med forbehold. Til marts er der jo mere end ½ år til kommunevalget, så der kan jo sagtens ske ting som kræver ændringer/tilpasninger.

På valgstyregruppemødet blev vores holdopstilling til byrådsvalget drøftet. Allerede nu kan det oplyses, at Radikale Venstre kommer til at få et flot hold, hvor helt nye spændende kandidater vil præsenteres.

Valgstyregruppen arbejder selvfølgelig også med markedsføringsplaner; og tænkte events er en del heraf. Kommende valgforbund er også et tema som snart aktualiseres. Vores faste valgforbundspartner Kristendemokraterne har jo valgt at blive blå til næste valg. En ny situation er opstået, og Radikale Venstre i Randers Kommune arbejder nu på en anden god og holdbar vej.

Om ikke så længe annonceres tid og sted for vores valgprograms-seminar.

HUSK Morten Østergaard kigger forbi Randers den 24. april. Når dagen nærmer sig annonceres dagens program for Mortens besøg selvfølgelig også her på siden. Og så har vi selvfølgelig stand 4 på Randersmessen i næste weekend!

Kom og få en snak med 1. viceborgmester Mogens Nyholm og hans gode radikale bagland. RU vil også være til stede.
Der vil være en B-konkurrence, hvor du kan deltage og måske blive en vinder. Som altid kan der vindes rødvin eller hvidvin

VI SES!

Red.

Udgivet i Det Radikale Venstre i Randers kommune, Politik

Nyt kandidathold skal sættes

!Radikales løbehold ved Randers Ugen 2013. Lige nu skal et byrådshold samles.

!Radikales løbehold ved Randers Ugen 2013. Lige nu skal et byrådshold samles.

Radikale Venstre i Randers Kommune er ved at gøre klar til kommunevalget 2017.

Lige om lidt er afholdes valgseminar (marts måned) og derefter geneforsamling 2017.

Det er  to vigtige brikker i år 2017, men lige så vigtigt er det, at vi får sammensat et stærkt byrådshold, bestående af profiler der kan gå ud og tage kampen op i mod øvrige partier og listers kandidater. Vi arbejder målrettet med det for øje.

Kommunevalget ultimo i år er et meget vigtigt valg. Formand Hans Toftdahl har skitseret dette i et læserbrev medio december 2016 – kunne læses i lokale aviser. I læserbrevet påpegede Toftdahl bl.a.:

Set fra Radikale Venstres synspunkt har Randers kommune brug for et helt andet flertal, hvor Socialdemokratiet og Venstre stækkes, mister det absolutte flertal. Det tvinger dem nemlig til at lytte til byrådets øvrige partier, fremfor som det er nu, hvor S og V reelt aldrig lytter til andre end sig selv.

Mht. DF’s aktuelle indflydelse siger de frafaldne DF-bestyrelsesmedlemmer det jo klart: Eneste DF fodaftryk er frikadelle-sagen. Ellers mener de frafaldne, at DF er et halehæng til Venstre. Dette er en helt korrekt vurdering.

Randers kommune har mere end nogensinde brug for en samlende borgmester, og den type borgmester findes bedst hos et af de mindre partier. Simpelthen fordi en sådan borgmester tvinges til at tale med alle byrådets partier/lister for at få flertal (læs hele indlæg TRYK HER)

Vi har i indeværende byrådsperiode erfaret, at der er brug for et kulturskifte i byrådssalen. Alt for meget politik afgøres i en samtale mellem Socialdemokratiet og Venstre, og det bag ukkede døre. Øvrige partier/lister tages for det meste  ikke  med på råd, og det ses ofte på kvaliteten af beslutningerne. Tænk f.eks.  på skolestrukturproces, Ejendomsservice og den manglende opmærksomhed på vores børns opvækst og uddannelse.

Der er brug for stærke radikale byrådskandidat profiler der kan være med til at udfordre det bestående flertals kandidater og den bestående politiske kultur…så valgets resultat betyder byrådssalen efter 2017 i højere grad bliver et sted hvor der bliver lyttet til alle partier og lister. Og radikales antal øges.

Alle byrådsgrupper har noget at byde ind med. Vi tror på at det i den sammenhæng kunne være gavnligt med en borgmester fra en af de mindre partigrupper. En borgmester der nærmest tvinges til at tale med hele viften af byrådspartier.

Red.

 

Udgivet i Byrådet, Det Radikale Venstre i Randers kommune, Politik
Cookies