Kategorier
Politik

Operation Afbureaukratisering

Radikale Venstre i Randers kommune vil unødvendigt bureaukrati i kommunens forvaltninger og institutioner til livs. Vi indstiller en ambitiøs sag herom på førstkommende byrådsmøde – i september måned.

Vi ønsker vores medarbejdere bruger mere af deres tid på nærhed og omsorg, ja mere tid på kerneydelserne. Selvfølgelig kan alle dokumentationskrav, regler og kontroller ikke afskaffes – nogen vil vi fortsat need to have. MEN i mange forvaltninger er der klart mulighed for saneringer og elimineringer af papirvældet. Læs B-forslaget – tryk nedenstående, hvor forslaget motiveres yderligere.

OBS. Det er vigtigt relevante interessenter medinddrages – herunder medarbejdere på gulvet, hvilket fremgår af radikales udspil. Altså pædagogerne, lærerne, hjemmehjælperne m.fl. skal bidrage til unødvendigt bureaukrati elimineres. De ved hvordan “græsset gror”.
HUSK OGSÅ PÅ, at forslaget også handler en hverdag med tid og nærhed til borgerne, og mindre stress for de ansatte.

Børn skal gives tid til mere voksenkontakt
Børn skal gives tid til mere voksenkontakt – det handler B- forslaget også om.

Kategorier
Politik

Så er der sommer

Radikale Venstre i Randers kommune ønsker alle en god sommer. Sidste sommer før folketingsvalg, som jo skimtes lige om hjørnet. Nyd sommerferien i fulde drag.

Kategorier
Politik

Radikale støtter undersøgelse af jobcenter Randers – især skal der fokus på lovgivningen på området

På mandagens byrådmøde stemte Radikale Venstre for en undersøgelse af Jobcenter Randers. I øvrigt var det noget alle partier gjorde.

Alle byrådets partier har været med til at skrue aftalen sammen. En aftale, hvor der især bliver fokus på de langvarige ressourceforløb, og lovgrundlaget på området bliver også udfordret.

Radikale Venstre i Randers kommune er et af de partier, der især ønsker lovgivningen på området udfordres; ses efter i sømmene. Det er vi radikale, som har italesat, at et repræsentativt udsnit af praktiserende læger skal høres omkring deres syn på sammenhængen mellem de langvarige forløbs – af nogle nævnt som hamsterhjul – eksistens, og lovgivningens krav og indhold. Er det lovgivningen der er den reelle skurk?
Vi lokale radikale ser faktisk lands-lovgivningen som en vigtig forklaringsvariabel på, at mange sårbare borgere, både i og uden for Randers kommune, drives rundt i hamsterhjulet – hvor alt for mange gives det ene meningsløse ressourceforløb efter det andet.

Radikale Venstre ser frem til undersøgelsens resultater og dermed følgende oplysninger.

Efterfølgende vil vi give resultater og oplysninger videre til vores B-folketingsgruppe.

Læs aftale TRYK HER

Kategorier
Politik

Svømmehal – Radikalt indspil fik fin støtte i byrådssalen

På mandagens byrådsmøde havde Radikale Venstre et indspil, der drejede sig om, at Svømmehal Nørrevangsskolen skal genåbnes.

Nørrevangsskolens svømmehal har været nedlukket i et par år , bla. grundet en retssag. I mens er svømmehallen stille og roligt forfaldet grundet manglende vedligeholdelse.
En genåbning vil koste i omegnen af 12 hele millioner kroner. Mange penge, som skyldes manglendecrettidig omhu.
Vi radikale havde sagen i byrådssalen, da vi mener de mange penge skal findes. Vi kan ikke være andet bekendt overfor bydelen, og overfor det lokale fritidsliv.
Vi fik god støtte blandt byrådets medlemmer, hvor især de konservative gav flot støtte.

Pengene skal nu findes ved efterårets budgetforhandlinger.

Snart skal det atter være mennesker på vej mod svømmehallen på Nørrevangskolen

Kategorier
Politik

Langt byrådsmøde venter nu på mandag

På mandag afholdes næstsidste byrådsmøde inden sommerferien. Det bliver et Marathon byrådsmøde. Dagsordenen indeholder hele 50 sager. Radikale har en enkel sag på dagsordenen; som ikke blev nået ved sidste byrådsmøde. Det er sagen om svømmehallen på Nørrevangsskolen.

Se dagsordenen TRYK HER

Kategorier
Politik

Jobcenter Randers – i medie-orkanens øje

Jobcenter Randers har i indeværende uge været i orkanens epicenter. Bl.a. TV 2 Østjylland har været på banen. Et kort citat herfra lyder:

“januar 2022 tilkender Jobcenter Randers 28-årige Rasmus Dalgaard et treårigt ressourceforløb, der skal få ham tilbage på arbejdsmarkedet. For Rasmus Dalgaard var det den værste besked, han kunne forestille sig. 

Han har på det tidspunkt allerede været tilknyttet det ene forløb efter det andet i syv år, og han er kun kommet længere og længere væk fra arbejdsmarkedet, efter han i 2015 blev sygemeldt med stress og depression. Han havde håbet på at få en afslutning” citat slut.

I mange år har byrådsmedlem Mogens Nyholm tordnet mod borgere der ender i uendelige afklaringsforløb. Afklaringsforløb, hvor lægernes anbefalinger ignoreres ses… desværre for ofte.

Mogens Nyholm udtaler:

Den aktuelle Randers-sag, nævnt her, har fået ministeren på området til at reagere. Et lokal radikalt bud er, at denne sag selvfølgelig er en af flere, som ministeren har hørt om i det ganske land. Derfor reageres der – det er i hele Danmark de jobmæssige hamsterhjul ses. Var det kun et Randers problem ville ministeren nok ikke reagere. Defor. Mon ikke lovgivningens indhold er en klar medskyldig i de ulykkelige sager, der vi ses i kommune Danmark, i Randers?

Løsningen på hamsterhjul problematikken er en klarere og tydligere lovgivning, så sagsbehandlere ikke er i tvivl om, at galskaben med de utallige ressourceforløb må høre op. Andre arbejdsmarkedsredskaber må tage over hurtigere, end tingenes tilstand i dag.

Kunne det være en ide om Jobcenter-opgaverne tilbageføres til staten, så større ensartethed overfor borgerne opnås? Tør ministeren tage dette vigtige ansvar direkte under sig?, spørger radikales byrådsmedlem.

I Randers byråd er der medlemmer, der ønsker en undersøgelse af Jobcenter Randers. Hertil kan siges, at ideen ikke løser tilsvarende problemer i andre kommuner. I pressen læses jo, som nævnt, at vi har med et landsdækkende problem at gøre. Løsninger heraf kræver ikke lokale tiltag, det kræver centrale tiltag (Folketinget).


Mogens ser frem til en kommunal redegørelse om aktuelle sag her fra Randers. Hvor der selvfølgelig skal spørges ind til nogle af de problematikker, der listes her.

Mogens Nyholm har fokus på Jobcenter-sagen.

.