Visioner

 • Vi ser to alternative fremtidige supercykelstier.
  - Fra ”Byen til Vandet”, via Dronningborg til Hadsundvej ved Lem krydset og til eksisterende Spentrup cykelsti.
  - Fra Århusvej via Kristrup, Romalt, Assentoft, Uggelhuse; Floes og til Allingåbro (gamle jernbane trace)

 • Randers skal have en skøjtehal inden 2030 – energiform vedvarende energi, naturligvis. En opsparing etableres.
 • Den kommunale bilpark skal bestå af elbiler senest i år 2030.
 • Færger over fjorden skal også overgå hertil på sigt
 • Udvidelse af Århusvej, vejbane og BRT (kræver statslig medfinansiering)
 • Klimabroen vil binde Randers kommune bedre sammen, men det kræver Ringboulevarden gøres færdig inden. Staten skal bidrage, og har klart medansvar for begge anlægsprojekter
 • Ejendomsservice nedlægges – pedellerne skal tilbage til institutionerne (skolerne, ældrecentrene m.fl.). Materielgården tilbageføres til tidligere virke.