Resultater

  • Dagsordensættende på klima og naturområdet i de seneste fire år
  • Indførelse af minimumsnormeringer på børneområdet, samt forbedring heraf, i forhold til krav fra landsniveauet

  • Afværger grimme besparelser på Randers Specialskole
  • Indførelse af at de ældre i hjemmeplejen senest ved årsskiftet år 2022 får besøg af en forholdsvis fast stab af medarbejdere i deres private hjem
  • Første skridt til fremtidssikring af Randers midtbys handelsliv er taget
  • Ved de seneste to års budgetter har Radikale taget rollen, som brobygger i forligskredsens forhandlinger (år 2019 og 2020). Det er meget vigtigt for helheden, at nogen tager den rolle på sig.