Kategorier
Politik

Mogens Nyholm på besøg i landsbyen Øster Bjerregrav

Øster Bjerregrav har 1018 indbyggere, og byen vil gerne være flere; til gavn for skole, købmandsbutik og idrætsforening. Flere indbyggere kræver en positiv byudvikling.

Aktuelt behandler Randers Byråd Øster Bjerregravs fremtidige byudvikling. Lige før den politiske sommerferie sendte RV, K og A Øster Bjerregravs byudvikling i forlænget spilletid, som Randers Amtsavis udtrykte det. Vi tre partier ønsker flere byudviklingsalternativer på by-kortet. På byrådsmødet var der nemlig kun to alternativer i spil: Erantisvej og kilen.Som Radikale udtrykte det i byrådssalen, så skal den forlængede spilletid være meget kort, med udløb primo år 2022 – her SKAL byudviklingen for Bjerregrav sættes endelig på skinner.

Har nu været på besøg i byen, hvor en venlig Bjerregrav borger viste mig udstykningsmulighederne. Både kilen/Erantisvej, dem der allerede er er på kortet, samt arealer, der måske kan være nye alternativer.Fra embedsmændene ved jeg, at der dags dato allerede er arealer i landsbyen, som forholdsvis hurtigt kan sættes i gang. Så Øster Bjerregrav er ikke løbet tør for arealer til byggemodning.

Øster Bjerregrav har 1018 indbyggere, og byen vil gerne være flere; til gavn for skole, købmandsbutik og idrætsforening. Flere indbyggere kræver en positiv byudvikling.Aktuelt behandler Randers Byråd Øster Bjerregravs fremtidige byudvikling. Lige før den politiske sommerferie sendte RV, K og A Øster Bjerregravs byudvikling i forlænget spilletid, som Randers Amtsavis udtrykte det. Vi tre partier ønsker flere byudviklingsalternativer på by-kortet. På byrådsmødet var der nemlig kun to alternativer i spil: Erantisvej og kilen.Som Radikale udtrykte det i byrådssalen, så skal den forlængede spilletid være meget kort, med udløb primo år 2022 – her SKAL byudviklingen for Bjerregrav sættes endelig på skinner.Har nu været på besøg i byen, hvor en venlig Bjerregrav borger viste mig udstykningsmulighederne. Både kilen/Erantisvej, dem der allerede er er på kortet, samt arealer, der måske kan være nye alternativer.Fra embedsmændene ved jeg, at der dags dato allerede er arealer i landsbyen, som forholdsvis hurtigt kan sættes i gang. Så Øster Bjerregrav er ikke løbet tør for arealer til byggemodning. Borgerne i Øster Bjerregrav ser gerne, helt forståeligt, en helt ny og attraktiv udstykning, som supplement til de netop nævnte. Nogle borgere ser Erantisvej som løsningen, andre ikke. Som det læses i Randers Amtsavis den 11. juni er byen delt.Nedenstående ses billeder jeg har skudt på min bytur. Nogle af de arealer, der kan blive kommende udstykningsområde for Øster Bjerregrav; herunder Erantisvej og kilen. Hvilket område vil være bedst for byens udvikling? Jeg håber, at byens borgere forenes og spiller ind med et fælles bud, når Øster Bjerregravs byudvikling igen kommer på byrådets dagsorden – forventeligt primo år 2022. Radikale Venstre vil læse høringssvar fra byens borgere grundigt, lover jeg.Vi må se, hvad der sker i de nærmeste måneder… byens købmand ses også i billedekavalkaden. En butik byen rosværdigt har fået op at stå for ganske nylig.


Borgerne i Øster Bjerregrav ser gerne, helt forståeligt, en helt ny og attraktiv udstykning, som supplement til de netop nævnte. Nogle borgere ser Erantisvej som løsningen, andre ikke. Som det læses i Randers Amtsavis den 11. juni er byen delt.

Her i opslaget ses billeder jeg har skudt på min bytur. Nogle af de arealer, der kan blive kommende udstykningsområde for Øster Bjerregrav; herunder Erantisvej og kilen. Hvilket område vil være bedst for byens udvikling? Jeg håber, at byens borgere forenes og spiller ind med et fælles bud, når Øster Bjerregravs byudvikling igen kommer på byrådets dagsorden – forventeligt primo år 2022. Radikale Venstre vil læse høringssvar fra byens borgere grundigt, lover jeg.Vi må se, hvad der sker i de nærmeste måneder… byens købmand ses også i billedekavalkaden. En butik byen rosværdigt har fået op at stå for ganske nylig.

Kategorier
Politik

Turbinen sat på finansloven – takket være Radikale Venstre

God nyhed for Randers kommunes borgere, især de musikglade. Nu bliver der bedre mulighed for flere og mere spændende musikalske oplevelser, her hos os. Takket være radikales folketingsgruppe.

Et Radikalt kulturforslag til finansloven er blevet til virkelighed. Statens Kunstfond har netop udpeget de 14 nye netværks- og genrespillesteder, som er. Turbinen er blandt de heldige, der nu kan tilbyde bedre musikliv, som følge, af fremtidig støtte på finansloven.

Formålet med ordningen er at give rytmiske spillesteder mulighed for at afprøve et virke som netværks- og/eller genrespillested. Turbinen modtager årligt mellem 500.000 – 600.000 kroner i de kommende år. Fantastisk.

Turbinen by night – et musikalsk kraftværk

De 14 heldige musiksteder der nu får et økonomisk løft læses nedenstående.

·       Huset, Aalborg

·       Culture Box, København

·       Turbinen, Randers

·       Kedelhuset, Silkeborg

·       Tapperiet, Køge

·       Jazz i Trekanten, Kolding

·       Rytmisk Råstof/Spillestedet Harders, Svendborg

·       ALFA Vesthimmerlands Musikhus, Aars

·       Kulisselageret, Horsens

·       Loppen, København

·       Slagelse Musikhus

·       Kulturmaskinen, Odense

·       Jazzhus Montmartre, København

Kategorier
Politik

Vorup og Helsted støjsikres – det er på tide

I Sydbyen og Nordbyen har der i årtier været borgere, som har været støjplagede. Motorvej er kilden der til. Byrådsmedlem I går har regeringen og Folketingets partiet lavet aftale om Infrastrukturplan 2035. Aftalte plan er godt nyt for borgere i Randers` forstæder. Nu får Randers støjvolde til vores borgere i Vorup og Helsted.

Desværre må Hornbæk vente en tid endnu med at få støjvold. Det slag skal også vindes.

Byrådsmedlem Mogens Nyholm har i den anledning lavet et skriv til Randers Amtsavis:

Læserbrev: Radikal ordfører tager støjværn med til forhandlingerne, kunne læses på forsiden af Randers Amtsavis 15. maj. Udmeldingen i avisen kom dagen efter, at folketingsmedlem Andreas Steenberg og jeg besøgte støjplagede borgere i Vorup.

Folketingsmedlem Andreas Steenberg holdt glædeligvis ord og godt for forstæderne, at der er afsat penge til støjbekæmpelse ved motorvejstrækningen. Penge direkte målrettet Randers- motorvejsstrækningen. Altså penge, vi i Randers har i hånden, så at sige. Herligt, at det lykkedes Steenberg at få støjværn ind i den endelige landsdækkende infrastrukturaftale – især for borgerne i Vorup- og Helsted-området.

Folketingsmedlem Andreas Steenberg

Da Steenberg besøgte Vorup for nogen tid siden, foreslog jeg radikales ordfører, at Folketinget giver bedre lånemuligheder til kommunerne til de meget store udviklingsprojekter. Eksempelvis til fremtidige fjordforbindelser.

Det er mit håb, at forslaget vedrørende nævnte lånemuligheder en dag ser dagens lys. Det er vigtigt for Randers Kommunes udviklingsmuligheder. I øvrigt må vi i Randers have statsstøtte til vores fjordforbindelse, på samme måde som Aalborg og Aarhus nu får statsstøtte til bro i Nordjylland og intern vej i Aarhus by.

Kategorier
Politik

Solceller får administrationsgrundlag

Hvor skal solcelleparker ligge? Ja set med klimabriller er solenergi en god ting. Ikke alle naboer er helt i det synspunkt.

Solcelleparker er klimavenlig – nogle synes de er nabo uvenlig

Nu indføres et administrationsgrundlag, som fremover regulerer, hvor solceller parker placeres i Randers kommune. Grundlaget, netop vedtaget i Udviklingsudvalget er:

– Grundvandsbeskyttelse. Solcelleanlæg er som udgangspunkt positivt for grundvandsbeskyttelsen og solcelleanlæg, der kan anlægges på indvindingsområder for grundvand, er derfor som udgangspunkt at foretrække. Det skal dog fastlægges i, hvilke situationer det er tilfældet og hvordan det sikres, at der ikke er risiko ved drift af anlægget.
– Landbrugsværdi. Solcelleanlæg kan optage landbrugsjord. Solcelleanlæg der anlægges på landbrugsjord af lavere kvalitet er derfor at foretrække. Det skal undersøges, hvilke data der er tilgængelige og om det er muligt at differentiere værdien af landbrugsjord i forhold til fødevareproduktion. Herunder brug af lavbundsjorde.
– Biodiversitet. I det omfang det er muligt at opføre solcelleanlægget på en facon, hvor det fremmer biodiversiteten ved etableringen af værdifulde naturtype som en del af anlægget, vil det blive tillagt værdi. Viden på området er dog stadig ikke fuldstændig og administrationsgrundlaget skal derfor afdække fordele og ulemper i forhold til påvirkning af biodiversitet.
– Landskab. Som udgangspunkt skal solceller ikke placeres i områder med geologisk eller landskabelig interesse. I det omfang dette sker vil der skulle tages særlige hensyn fx ved at anlægget indgår i sammenhæng med andre store eksisterende tekniske anlæg.
– Energilandskaber. Som udgangspunkt ønskes det, at solcelleanlæg samles på få lokaliteter fremfor at spredes ud over kommunen. Og meget gerne i sammenhæng med eksisterende tekniske anlæg.
– Sammenhæng med energisystemet og kapacitet. Solenergi produceres i dagtimerne og primært i sommerhalvåret. Derfor er der særlig grund til at se på sammenhængen til energisystemet ligesom kapaciteten i elnettet kan have betydning. Solcelleanlæg skal som udgangspunkt anlægges hvor man bedst udnytter kapaciteten i elnettet og eventuelt hvor den producerede el anvendes.
– Multifunktionel anvendelse. I det omfang det er muligt at anvende det samme areal til både jordvarme, vindmøller og solceller vil det være at foretrække. Administrationsgrundlaget vil komme med anbefalinger til dette.
– Hensyn til naboer. Administrationsgrundlaget vil arbejde med principper for en god proces for borgerinddragelse.

Administrationsgrundlaget vil derudover se på potentialer og lovgivning om solcelleanlæg på store tagflader samt på samspillet med midtbyens kulturmiljø og karakteristiske røde tage.
Administrationsgrundlaget skal sikre, at borgere og investorer kender prioriteringer, når solcellearealer udpeges og besluttes.

Kategorier
Politik

X bus til Aarhus foreslåes nedlagt – det er grotesk

I dag er der åbent spørgsmål fra en borger til Randers Byråd om regionens kplaner om at lukke X-bussen mellem Aarhus og Randers. X busser, der jo forbinder d store byer, hvor der ikke er stop mellem Randers og Aarhus. X busserne kaldes også pendler ruter. Benyttes af mange borgere til arbejde. Også mange studerende, især i Randers, benytter 918 X, som bus sagen handler om. Der er mange kunder i X bus butikken.

Radikale i Randers Kommune stiller sig undrende over forslaget fra Region Midtjylland og Midttrafik. Er besparelsen bl.a. en nødvendighed, fordi Letbanens økonomiske udfordringer suger penge ud af kollektiv trafik kassen? Ligesom man kan plæderer for, Letbanen har kostet visse lokal busruter.

Midttrafik foreslår at nedlægge –
X bus Randers – Aarhus

Letbanen bør ikke finansieres ved nedlæggelse lokal kollektiv trafik. Letbanens succes vil klart tage tid. For det tager lang tid at ændre borgeres trafikadfærd. I denne lidt lange overgangstid bør staten betale Letbanens finansielle udfordringer – DET SKAL IKKE VÆRE DEN LOKALE OG REGIONALE KOLLEKTIVE TRAFIK.

NB Denne sag handler også om klimaet. Midttrafiks forslag er klimauvenlig, sagt stille og rolig.

Kategorier
Politik

På mandag sidste byrådsmøde før politisk sommerferie

Mandag den 21. juni afholdes sidste byrådsmøde inden sommerferien.

Det er et ekstraordinært byrådsmøde, da byrådet ikke blev færdige med dagsordenen i mandags. Alt i alt skal der behandles 24 sager?

Første byrådsmøde efter sommerferien er mandag den 13. september. Måske afholdes mødet på Rådhuset. I givet fald vil det være første gang i ca. 2 år. Coronaen er selvfølgelig grunden hertil.

Ved det seneste byrådsmøde havde Radikale Venstre og SF et fælles ændringsforslag i sagen om Kommuneplan 2021.Forslaget gik ud på, at planerne om boligbyggeri lige op til Randers Regnskov udtages.
30 af byrådets 31 medlemmer støttede RVs og SFs forslag. Tak for støtten skal lyde herfra.

Der bliver ikke boligbyggeri klods op af Regnskoven