Kategorier
Politik

Radikales sag blev udsat

Ved byrådsmødet i mandags havde radikale en sag om svømmehallen på Nørrevangsskolen på dagsorden. Læs mere herom længere ned på siden.

Det skal oplyses, at sagen er udsat til førstkommende byrådsmøde.

Svømmehal-sagen blev udsat ved mandagens byrådsmøde.

Kategorier
Politik

Børne og skoleområdet fredes lidt

En dugfrisk arbejdsmiljøundersøgelse viser, at medarbejderne der arbejder på Børne skoleområdet vender tomlen nedad til arbejdsmiljøet Både politikere og pressens folk belaster. Undersøgelsen bidrog tillige til at området skal have ny direktør.

På byrådsmødet mandag vedtog et flertal, at i tiden frem til en ny direktør ansættes skal medarbejderne fredeliggøres en smule for byrødders løbende strøm af spørgsmål. Næsten alle byrådsmedlemmer stemte for fredeliggørelsen – undtagen listerne på venstrefløjen fristes man til at skrive. De undlod.

Beslutningen lyder:
“Børn- og Skoleforvaltningen har brug for arbejdsro i en periode på minimum 3/4 år, hvorfor antallet af besvarelser af spørgsmål fra byrådet vil blive minimeret væsentligt”•

Kommunaldirektøren er midlertidig direktør i de to udvalg, hvor Radikale Mogens Nyholm jo er udvalgsformand for Børne og familieudvalget.

Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt går en travl tid i møde

Kategorier
Politik

Kronjylland må forenes – om Klimabroen

I dagens Randers Amtsavis ses et læserbrev med kommunernes 2. viceborgmester Mogens Nyholm.
Radikale Mogens Nyholm slår til lyd for, at Kronjylland må forenes på det trafikale område. Læs mere om hvad Nyholm tænker: TRYK HER

Hånden på hjertet. Vi må forenes i Randers og omegn rent trafikalt
Kategorier
Politik

Vi Radikale kæmper for svømmehallen i Nordbyen

Radikale Venstre kæmper for svømmehallen i Nordbyen. Den har været lukket i nogle år grundet vandskade.

I Randers Amtsavis i denne kunne følgende læses citat: “Hvis svømmehallen på Nørrevangsskolen, der har været lukket siden 3. juli 2019 på grund af en vandskade i tagkonstruktionen, skal genåbnes for brugerne, lyder regningen for Randers Kommune på cirka 12 millioner kroner.

På grund af en voldgiftssag mellem Randers Kommune og det entreprenørfirma, der skulle reparere taget, har det ikke været muligt at renovere bygningen, inden sagen var afgjort. Voldgiftsnævnet afsagde først dom i sagen sidste år i september” citat slut.

Radikales byrådsmedlem udtaler til avisen , at han er rystet over sagen, og radikale nu tager den op i Randers Byråd. Nordbyen og Nørrevangsskolen skal have deres svømmehal tilbage, påpeger byrådsmedlem Mogens Nyholm.

I dagens Randers Amtsavis følges der op på artiklen om svømmehallen, og avisen spørger flere interessenter herom , og i artiklen giver bl.a. RGFs Torben Kjeldsen 100 procent opbakning til Radikales indspil om svømmehals problematik.

Se dagens artikel: TRYK HER.

Bestyrelsesmedlem for Radikale Venstre i Randers kommune Britt Grøndal Bertelsen, der tillige er medlem af Nørrevangsskolen skolebestyrelse, er meget tilfreds med, at der nu sættes fokus på genåbning af skolens svømmehal. Den må åbnes hurtigst muligt, pointerer Britt nøgternt. Det har ikke bare skolen, men hele området brug for. Ja det handler også om sundhed og fritidsliv, som byrådet jo har så meget fokus på, slutter bestyrelsesmedlemmet.

Britt finder det vigtig at svømmehal genåbnes hurtigt
Indgang til nedlukket og misvedligeholdt svømmehal

Kategorier
Politik

Generalforsamling del 2 – Steenberg was here

Forleden afholdt Radikale Venstre Randers kommune en velbesøgt generalforsamling. Tillidsposter blev uddelt og lokale radikalere havde dialog med folketingsmedlem Andres Steenberg fra Aarhus.

I første udgave af generalforsamlings referatet læses om uddeling af person-tillidsposterne, nu gives et kort skriv om den fine dialog lokale medlemmer havde med Andreas Steenberg.

Andreas indledte med at tale om udsatte børn, og gode tanker omkring at vi skal have alle med i fællesskabet. Under mødet blev bl.a. folkeskolen vendt, miljø, natur og klima samt den ulykkelig krig i Ukraine.

Især ordene om de udsatte børn, og for den sags skyld de socialt udsatte borgere, blev der en god og meget nuanceret dialog om. Både udfordringer og løsninger kom på bordet.

Flere medlemmer spillede ind med fine indlæg om de konkrete udfordringer, der er omkring de udsatte børn, ligesom medlemmerne rosværdigt også kom med konkrete indspil om livets udfordringer for de udsatte voksne. Andreas fik virkelig nyttig viden på mødet, som folketingsmedlemmet kan tage med i sit videre landspolitiske arbejde.

Et løsningsalternativ i denne her sag er nye landspenge, betonede det lokale byrådsmedlem Mogens Nyholm. Det et jo ikke alene et problem i Randers kommune vi har med at gøre… det er reelt en mega økonomisk udfordring i hele landet.

Klart et radikalt møde også kommer ind på skoleområdet, som jo også er en del af løsningen, når vi taler om at få alle med i fælleskabet.
Klart er det også, at i den sammenhæng vil de aktuelle udfordringer der ses på lokale Randers Specialskole blive en del af dialogen. Og det blev de også. I øvrigt en skole vi lokale radikale har kæmpet for budgetmæssigt de seneste år.

Selvfølgelig blev lokale Klimabro vendt, hvor vi lokale italesatte, at Randers har berettiget krav på statsstøtte, på samme måde som den massive støtte Aalborg gives til en ny Limfjords bro.

Afslutningsvis skal nævnes at krigen i Ukraine blev vendt, og i den sammenhæng blev fremtidig energiforsyning for Danmark et tema. Danmark skal gøres uafhængig af Putins Rusland, og følgelig bliver mere VE energi forsyning et særdeles vigtigt fokusområde og sats, påpegede Steenberg…. det bliver Randers kommune så også en del af, hvilket vi allerede er.

Tak til Andreas Steenberg, fordi han i sin travle hverdag tog sig tid til at kigge forbi Randers, barndommens gade.

Andreas Steenberg  kiggede forbi
Steenberg kiggede forbi

Kategorier
Politik

Generalforsamling del 1

Generalforsamling 2022 er nu afholdt. Valg til titler er gjort, og samtale med folketingsmedlem Andreas Steenberg blev holdt.

Søren Mikkelsen er stadigvæk formand, Dan Løvkvist ditto næstformand.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Thomas Sandvang Jensen, Britt Grøndal Bertelsen og Helle Koch Jensen. Hans Toftdahl ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, og fortsætter nu som menigt medlem. Mere end 20 års flot bestyrelsesarbejde blev det til for Toftdahl.

Nu består bestyrelsen af: Helle Koch Jensen, Britt Grøndal Bertelsen, Thomas Sandvang, Poul Rubach, Karin Blach, Rebecca Marie Johannesen, Tom Brøcher Jakobsen, og så formandsskabet.

Dan Løvkvist ønsker ikke længere at være folketingskandidat, og erstattes af unge Rebecca Marie Johannesen.

Tillykke til alle med valget til de respektive poster, også de poster der ikke er nævnt her.