Kategorier
Politik

Mette, Jakob og Lars er vel største budgetudfordring for kommunerne

SVM regeringen er sidste udfordring, der bliver behandlet i Radikale Venstre i Randers kommunes optakt til budget 2024 – 2027.

Regeringen har for ganske nylig øget det økonomiske råderum med 16 milliarder kroner. Alligevel har de ikke tænkt sig at hjælpe kommunerne, der lige nu lægger sidste hånd på næste års budget. Alligevel har de ikke planer om at hjælpe kommunerne, der over en bred kam er økonomisk udfordret.

Værdig velfærd – hvad med den?

På Mette, Jakob og Lars’ charmetur ud i landet kunne der have været gode grunde til at stille følgende spørgsmål:

  • Hvordan kan regeringen lukke øjnene for landets kommuner har store gældsproblemer på socialområdet?
  • Flere kommuner overvejer (er nødt til) at indføre rengøring for de sårbare ældre hver tredje uge, er det ok?
  • Flere kommuner overvejer at lukke skoler i by og på land, er det ok med hensyn til et Danmark i balance?
  • I flere kommuner er der skåret ind i benet på handicapområdet, er det ok i et land nogle kalder et velfærdsland?
  • Børn og især unge mistrives som ikke set før – hvordan kan regeringen kigge den anden vej?
  • Fattigdom i Danmark er øget, er det DET Danmark vi vil have?
  • Er det ok at sætte skatten ned, under hensyntagen til oven stående forudsætninger?

Ovenstående liste kan nemt øges med pænt flere punkter. Trods velfærds Danmark vakler vil landsniveauet kun lave en mild symptom behandling. 1 milliard er kommet til for leden.

Summa summarum Velfærds Danmark er under pres. Både kommuner og regioner er økonomisk udfordret. Det ses f.eks. ved flere kommuner hæver skatten trods sanktioner – Og det både i socialdemokratiske og venstre kommuner. Nævnte skattestigninger dokumenterer tydeligt kommunernes likviditet og økonomi er i dårlig form, og velfærden er under pres.

Samtidig med kommunernes økonomiske udfordringer taler regeringen anført af Mette Frederiksen om skattenedsættelser. Borgmestre af forskellige politiske observans italesætter at tiden ikke er moden til skattelettelser. Der er brug for at styrke kommunernes økonomiske formåen, så hr og fru Hansen og deres børn kan opretholde ordentlig kernevelfærd, og de ældre ligeså.

Hvordan kan SMV regeringen være blind for hverdagsvelfærdens svære økonomiske udfordringer ude i kommunerne – svaret svæver inde i Christiansborgs kringlede kroge…men Mette, Jakob og Mette har hele 16 milliarder i Wammens pengeboks.
SIDSTE NYT. Store fagforbund kritiserer højlydt, at regeringen vægter skattelettelser højere end kernevelfærd. Interessant at iagttage.

På Socialdemokratiets hjemmeside læses der om værdig velfærd – så kom dog ud af boksen. Kommunerne trænger…

Kategorier
Politik

Budget Randers kommune – udfordring nr. 4

Trekløverskolen er en kommunal specialskole er for elever med behov for specialpædagogiske tilgange for at kunne udfolde deres læringspotentiale. Trekløverskolen har tre afdelinger fordelt på tre adresser, nemlig Blommevej 50, Borup Byvej 14 og Støvringgårdvej 43.

Radikale vil kæmpe for Trekløverskolens elever.

På Trekløverskolens hjemmeside læses følgende om elevgrupperne: “Eleverne på Trekløverskolen har det til fælles, at de alle placerer sig langt under normalområdet i forhold til funktionsniveau og derfor har behov for specialpædagogiske tilgange for at kunne udfolde deres læringspotentiale.

For alle eleverne er problematikkerne kendetegnet ved at være vedvarende, indgribende og afgørende for funktionsniveauet” citat slut.

I fremlagte budgetforslag lægges der op til at Trekløverskolen skal spare ca. 6 millioner kroner. Skolen er i radikal optik allerede presset på økonomien. I de seneste fire år har Radikale Venstre i Randers kommune været en del af budgetkredsen. I alle nævnte år har der ligget truende besparelser, på det der i dag hedder Trekløverskolen; som tidligere kaldtes Randers Specialskole. I alle år har Radikale Venstre haft held til at få fjernet de truende besparelser i samarbejde med alliancepartnere.

I basisbudgettet lægges der igen op til at Trekløverskolen skal spare de 6 millioner kroner varigt. Det giver utryghed hos de ansatte at nævnte besparelse ligger i basisbudgettet, og besparelsen er en ommer.

Radikale Venstre i Randers kommune vil igen slås for eleverne på det der i dag hedder Trekløverskolen. Elevernes behov for socialpædagogiske tilgange kræver professionelle medarbejdere. Kræver tillige at besparelsen på 6 millioner ikke implementeres.

Kategorier
Politik

Budget i Randers kommune – udfordring nr. 3

Positive udfordringer findes også i lokalpolitikkens verden. Kultur og fritidslivet er en af disse.

Radikale Venstre har siddet i Randers Byråd i hele storkommunens levetid. Derfor ved vi, at der i Randers kommune er et væld af gode kræfter i kultur og fritidslivet, der fortjener støtte fra kommunen. Såvel professionelle som blandt de frivillige. Kræfter der er uundværlige for kommunen.

Nogle af de anlægs projekter forvaltningen anbefaler skal have politisk støtte ved det års budget

I det her skriv ses på nævnte gode frivillige kræfter. Vi taler om idrætsforeninger, beboerforeninger, spejderne, samt masser andre gode kulturkræfter. Kræfter der gives økonomisk støtte af kommunen. Og det er velfortjent.

De frivillige yder nemlig et stor indsats til gavn for kommunens borgere i alle aldre. Hvert eneste budgetår er der nogle fra kultur og fritidslivet der banker på budget-døren… med anlægsønsker. Udvikling af foreningslivet må der til. Sådan er det også ved dette års budgetforhandlinger.

Dronningborg ønsker, forståeligt, en ny idrætshal. Assentoft har tanker om et nyt foreningshus. Idrætsforeninger flere steder i kommunen har kunstgræsbaner på ønskelisten. Hornbæk ser gerne deres nye center udvikles yderligere. Vorup har længe ønsket en hal 2 og det gør de i øvrigt også i Hornbæk. Helsted mangler fodboldbaner, og Randers FC synes stadion-græstæppet ikke er tidssvarende . Stevnstrup bys udvikling har betydet et nyt klubhus måtte bygges. Ja flere idrætsønsker kunne nævnes.

I Albæk ses snart et spændende klyngehus med fokus på udendørs faciliteter dagens lys, og Harridslev har nu fået sit Kraftcenter. Spentrup er også på banen med et kulturhusprojekt ved deres idrætshal. Nævnes skal det også, at i selv kommunens allermindste byer er der et rigt foreningsliv og kulturliv. Ja vi har i den grad med forenings Danmark at gøre – herligt.
Øvrige kulturliv har også ønsker om støtte til anlæg, både hos de frivillige kræfter, og som nævnt blandt de professionelle aktører.

Dejligt vores kommunes kultur og fritidsliv syder og bobler af liv og god kreativitet. Sådan skal det gerne fortsætte i al evighed. Det giver nemlig bedre hverdagsliv til os alle.

Ovenstående er særdeles positive udfordringer for Randers Byråd. En følge-udfordring er, at der ved de årlige budgetforhandlinger er nogle aktører der desværre må skuffes, selv om deres projekt faktisk fortjener støtte. Ofte bliver de skuffede så tilgodeset ved fremtidige budgetter.

At nogle skuffes handler jo om byrådets politikere og partierne er valgt til at prioritere for fælleskabet, samt valgt til også at have fokus på økonomisk ansvarlighed, samt der tages hensyn til en bred vifte af budgetområder – det forventer kommunens borgere nemlig også af Randers byråds medlemmer. Radikale Venstre er bevidste om det krydspres og udfordring.

I øvrigt skal der lyde en stor radikal tak til de mange frivillige kræfter i kultur og fritidslivet herfra.

Kategorier
Politik

Budget Randers kommune – udfordring nr. 2

Randers Byråd skal forhandle næste års budget nu på torsdag. I de kommende dage vil Radikale Venstre i Randers kommune kort gennemgå de største udfordringer, set fra Radikale Venstres side.

Først præsenteres dagens udfordring visuelt, og dernæst gives en kort analyse af udfordringen:

Udfordring 2 – den handler om at bedre fremtidens velfærd i Randers kommune

Randers kommune indtager en trist næstsidste plads med hensyn til antallet af mennesker der er på overførselsindkomst i aldersgruppen 16 – 66 årige. Forstået på den måde, at der kun er en kommune i Danmark, hvor der er flere på overførselsindkomst – på dagpenge, kontanthjælp, efterløn mm. I Randers er der 10,08 procent på overførselsindkomst i den arbejdsdygtige alder. Der er mange forklaringer på Randers` status, og en af dem er historik.

Sagen er forenklet sagt den, at jo flere blandt de 16 – 66 årige der har lønindkomst jo bedre velfærd vil en kommune kunne give sine borgere. Det er jo sådan, at folk i arbejde tjener flere penge, og betaler derfor mere i kommuneskat; som finansierer vores velfærd og serviceniveau. For Randers kommune og byråd er udfordring nummer to alvorlig, og må håndteres.

Hvis byrådet lykkes med at nedsætte andelen af mennesker på overførselsindkomst med blot 0,01 procent vil der blive 10 millioner kroner til mere velfærd. Altså kunne vi komme ned på 10.5 procent i antal på overførselsindkomst vil der skabes 30 millioner til vores velfærdsservice osv.

Randers byråd må have fokus på udfordringen. Ikke kun af skattemæssige grunde, men især af menneskelige grunde. For det at have et arbejde og dermed bedre lønindkomst giver selvfølgelig mulighed for et bedre liv for borgerne og familierne.

I tiden der kommer må der trækkes i flere håndtag. Altså flere forvaltninger må bringes i spil. Lige fra de forvaltninger der har med børn at gøre til socialområdet. Ja selv Miljø og teknik og Erhverv og plan skal spille med. Sidstnævnte forvaltninger gennem deres lokalplanlægning; i by og på land. F.eks. Vil Byen til Vandet tiltrække borgere, som kommer til at bidrage fint til kommunens fælleskasse… i parentes bemærket går det forrygende med hensyn til salg af Byen til Vandets arealer, etape 1, hvor der meldes udsolgt langt hurtigere end forventet. En god nyhed for alle.

Radikale Venstre i Randers kommune har ideer, som kan bidrage til udfordring 2 håndteres bedre end i dag. Dem bibringer vi ved torsdagens budgetbehandlinger. Den her udfordring handler bl.a. om at give en hjælpende hånd til borgere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet – og det er et vigtigt fokuspunkt.

Kategorier
Politik

Budget Randers kommune – udfordring nr. 1

Randers Byråd skal forhandle næste års budget nu på torsdag. I de kommende fem dage vil Radikale Venstre i Randers kommune kort gennemgå fem af de største udfordringer, set fra Radikale Venstres side.

Først præsenteres dagens udfordring visuelt, og dernæst gives en kort analyse af udfordringen:

Dagens udfordring er den klart største som Randers Byråd skal behandle på torsdag. Som vi byrådspartier skal forhandle om. Den handler i den grad om kernevelfærd.

Af figur ses, at Randers kommune på socialområdet aktuelt har en gæld på mere end 100 millioner kroner. Det skal nævnes, at udfordringen især handler om særligt dyre enkeltsager. Altså udfordringen handler om de borgere i Randers kommune der har mest brug for samfundets hjælp.
I næsten alle danske kommuner giver særligt dyre enkeltsager økonomisk hovedpine. I flere år har kommunerne forgæves skreget om økonomisk hjælp fra regeringens og Folketingets side… den socialdemokratiske statsminister Mette Frederiksen og co vil ikke hjælpe kommunerne – hvilket også læses i figuren ovenstående.
Udfordringens rod handler bl.a. at kommunernes økonomiske formåenen (der er jo kommunalt skattestop!) ikke flugter, hvad det koster at drive velfærdsudfordringerne for de mest sårbare borgere – sociallovgivning skal jo overholdes.

Folketingets flertal har et klart medansvar for de kommunale økonomi-problemer, og alligevel nægter de at hjælpe. Tværtimod er ministre og folketingsmedlemmet “forbilledligt” gode til at give kommunerne skylden, når journalister rækker mikrofonerne frem.

Randers byråd har, med de midler vi har råderum til, iscenesat en handleplan for at bedre økonomien på socialområdet; kaldet Fingerplanen. Planen vil hjælpe lidt, men slet ikke nok. Følges fingerplanen vil Randers kommune faktisk ende ud med en gæld på socialområdet på forventeligt 232,5 millioner kroner (om fem år). Gentager 232,5 millioner kroner, læses i figuren.

HUSK. Denne økonomi-udfordring på socialområdet ses i praktisk talt alle kommuner i Danmark. Reelt kun de rigeste kommuner er ikke udfordret som vi i Randers kommune. Vigtig del til forståelse af udfordringens alvor og problematik.

Kommunernes forvaltninger erkender at udfordringen er uløseligt for kommunerne med den økonomi vi har – tankevækkende den socialdemokratiske statsminister stadigvæk lukker øjnene.

Positivt set handler den her udfordring om bedre liv til de sårbare borgere. Det burde Mette Frederiksen, Ellermann og Løkke bidrage til – de bør høre og handle på opråbene fra de danske kommuners politikere og forvaltninger.


Kategorier
Politik

Randers kommune skal snart have nyt budget

Radikale Venstre i Randers kommune sonderer terrænet for næste års budget.
Forvaltningen har fremlagt kommunens økonomiske status. En status, hvor økonomiske udfordringer ses over en bred kam. En status hvor især socialområdet gør ondt.

I morgen førstebehandler Randers byråd budget 2024 – 2027. Torsdag i næste uge går selve forhandlingerne i gang, og de varer vel 1 – 2 døgn. Radikale Venstre går efter at få indflydelse og blive en del af forligskredsen. Vi får se om vi får et budget, hvor radikale får tilstrækkelig indflydelse, samt et budget med et indhold der betyder vi ender med at underskrive budgetaftalen.

I de kommende dage kan du læse mere om budget udfordringerne og forhandlingerne her på siden; set fra radikal optik.

Hånden på hjertet – budgetforhandlingerne bliver ikke lette