Kategorier
Politik

Budgettale

Lad mig begynde med at takke Radikales
forligs-parter: SF, de konservative og
Socialdemokratiet.
Tak for jeres fleksibilitet, vores gode
ligeværdige dialog, og fine resultat. Jeg
vurderer, at det budget vi vedtager i dag,
måske er det bedste budget i storkommunes
levetid.
Udgangspunktet for et godt resultat var jo
også nemmere end nogensinde før, takket
være den kommunale udligningsreform og
sidste års lille skattestigning.
Med det gode økonomisk udgangspunkt, er
vi Radikale meget overrasket over, at vi i dag
beslutter budgettet med stemmetallet 16-15.
Det kan kun skyldes, at de femten har været
for ultimative i forhandlings- situationen.
Altså Venstre, Velfærdslisten, Beboerlisten
og DF.
Sidste år begyndte en ny og mere social
retning. Lad os kalde det et mindre
retningsskifte.
I år er det sociale retningsskifte mere
markant, uden der trædes på den
økonomiske ansvarlighed.
Vores velfærd gives tiltrængte vitaminer,
ligesom vi udvikler kommunen, så vi også
fremover får råd til at give borgerne velfærd.
Og lad det være sagt…
Det er ikke en kunst at bruge penge. Kunsten
er at bruge dem, så der bliver råd til en god
velfærd, så langt øjet rækker.
Lad os så kigge på nogle af de mange positive
træk i årets budget:
 De ældre demografireguleres med 22
millioner kr. næste år, plus området gives
det løse; hjælpemidler mm.
Desuden genåbnes Natcenteret lige om
lidt. Godt den fejltagelse nu rettes!
 Børnene gives tilsvarende 9 millioner kr.
Børnene der vel er vores vigtigste aktiv.
 På børneområdet fjernes besparelserne
på Specialskolen de kommende to år –
ved budgetudkastet sidste år truede en
besparelse på Specialskolen på i alt 8
millioner kroner. Klar Radikal forskel, kan
man roligt sige.
 Dagtilbudsområdet gives et årligt løft på
knap tre millioner kroner.
 Socialområdets store gæld elimineres, det
samme er sket for familieområdet. Godt
socialt træk. Vi reparer nu på tidligere års
fejlslagne politik vis a vis kommunes mest
sårbare borgere.
 Turbinen får penge til, at det herlige
spillested kan fortsætte sit flotte arbejde,
og Randers Teater får penge til deres
spændende anlægsprojekt. Udviklingsprojekt.
 Midtbyen gives 12 millioner kr. de næste
tre år til at blive fremtidssikret. Første
skridt ud af flere. Flere penge må der til; i
årene der kommer.
 Klima og grønne fodaftryk ses i aftalen.
Randers kommune viser et globalt ansvar,
sådan!
 Der gives penge til, at hjælpe flere unge
til at vælge en erhvervsuddannelse,
der tænkes på at hjælpe unge, der har det
svært i psykken, samt hjælpe børn med
overvægts problemer.
Transport for unge udenfor Randers by er
tillige indtænkt.
 Erhvervslivets forhold er med; dels
gennem Erhverv Randers, dels gennem
infrastruktur projekter – tænker bl.a. på
Havnevejens komme
Landsbyernes udvikling er der også tænkt
på. F.eks. Spentrup og Havndal.
Mange flere gode elementer ved budgettet
kunne nævnes, fx penge til cyklisme, de
gående og bedre indeklima til børnene. Der
er også ting Radikale gerne ville have haft
med i år. Men skulle de medtages, er der
noget der skal ud. Sådan er de økonomiske
love. Sådan er det, når forlig skal skrues
sammen. Sådan er det, når der skal være råd
til både velfærd, så langt øjet rækker.
Indrømmet. Budgettet løser ikke alle sociale
udfordringer. Dem må vi tage fat på i de
kommende år.
Vi skal fortsætte retningsskiftet næste år: For
Radikale Venstre vil især børnene, klimaet og
det grønne stå højt, og selvfølgelig
videreudviklingen af Midtbyen. Og de sociale
udfordringer jeg omtalte lige før.
IGEN
Tak til forligskredsen. Aldrig har Radikale
oplevet så konstruktive og ligeværdige
forhandlinger, hvor det ikke var visse partiers
mandattal, der var styrende for
beslutningsproces og resultat. Nej, hvad der
er godt for kommunen og vores borgere, var
det overordnede pejlemærke. Gid den
tendens fortsætter ved fremtidige
budgetforhandlinger… uanset hvilke partier
der deltager.
Slutteligt. Tak til radikale medforhandlere.
Tak til forvaltning. Tak for ordet.

Kategorier
Politik

Referat fra generalforsamling 2020

Referant: PR.

Kategorier
Politik

Generalforsamling 2020

Vi har i dag fået en ny formand! Søren Mikkelsen står nu i spidsen for vores forening.

Søren er ny formand

Det meste af bestyrelsen er samlet i dette gruppefoto. Gruppen er i fuld gang med planlægningen af næste valgkamp – kommunalvalg 2021, hvor Mogens Nyholm er valgt som spidskandidat. Mogens har været Radikale Venstres byrådsmedlem i Randers siden 2005.

Forhenværende formand Morten Kjær Sørensen og ny formand Søren Mikkelsen.

Morten blev genvalgt som folketingskandidat.

Kategorier
Politik

Udskydelse af generalforsamling 2020

Som du sikkert ved, har regeringen lukket landet ned, foreløbigt til efter påske, grundet kampen mod Coronavirussen, Covid-19. Det betyder, at lokalforeningens generalforsamling næppe afholdes som planlagt medio april. Vi vil melde en ny dato ud, så snart vi kan se enden på, den tilstand landet er i nu og vi igen kan samles. Naturligvis med minimum 14 dagens varsel i henhold til vedtægterne.

Kategorier
Politik

Skal vi fremover behandle de ældre med værdighed?

Læserbrev af Poul Rubach, Harridslev, Bestyrelsesmedlem i Radikale Venstre.

Dette spørgsmål skal der tages stilling til under budgetforhandlingerne

Der har desværre flere gange – i de sidste par uger – været udtalelser fra politikere og læserbrevsskrivende borgere om, hvilke plejehjem der skal lukkes.

Nogle borgere fra oplandet ønsker – at det frem for egne plejehjem -, er byplejehjem, der skal lukkes, da landdistrikterne ikke kan tåle mere serviceforringelser. Beboerne fra byplejehjem kan dog ikke bare flyttes få hundrede meter, da der ikke er pladser i nærheden, så resultatet vil blive en total spredning i hele kommunen, væk fra vante omgivelser, familie og venner.

Det er ikke ordentlighed at “hytte sine egne”, for alle plejehjemsbeboere har ret til deres hjem, og ret til at der ikke sås tvivl om dette. 

Det danske samfund er rigere end nogensinde, og der er rigeligt råd til at bevare alle plejehjem. Plejehjemmene er desuden alle centre, med service for omkringboende ældre borgere med tryghed, omsorg og nærhed, og med et engageret personale, der støtter op, når helbredet bliver en udfordring.

Det er en kæmpe frustrationsproces og helbredsudfordrende , når gamle menneskers bolig vakler pga. politikernes overforbrug af skatteydernes penge til ikke-nødvendige tiltag.

Beboerne på plejehjem er svækkede og afhængige af andre, – netop derfor er de visiteret til denne boligform.

Om der er brug for alle nuværende pladser, afhænger udelukkende af visitationsgraden. De ældre skal i dag være mere end almindelig svækkede for at få tildelt en plads. Den meget omtalte “ensomhed hos ældre” i disse år, kan nemt afhjælpes med et lidt lavere visitationsniveau. De ældre fortjener den bedste “sidste tid” hvor de oplever glæde, tryghed og oplevelser med andre.

Kategorier
Politik

Ordentlighed

Af Poul Rubach, Bækkevej 28, Harridslev – bestyrelsesmedlem af Radikale Venstre.
Byrådsmedlem for DF med det udenlandske, men dog europæiske navn “Herr Zimmermann”, prøvede forventelig – men uhæderlig – at miskreditere Morten Østergaard og Radikale Venstre i læserbreve 11/4 i lokalområdet.
Herr Zimmermann påstod, at Morten Østergaard stillede ultimativt krav, om at paradigmeskiftet, skulle rulles tilbage, for at Radikale kunne støtte Mette Frederiksens statsminister kandidatur.

Det er naturligvis ikke sandt, (og det ved Herr Zimmermann godt). Morten Østergaard krævede, at dele af paradigmeskiftet skulle sløjfes.

Her tænkes bl.a. særligt på de flygtninge, der blev sat en fremtid i Danmark i udsigt, ved at lægge sig i selen for at lære sproget, komme i ordinære jobs, opføre sig ordentlig og demokratisk, samt at “ville Danmark.” Altså at integrere sig i befolkningen. Permanent ophold kunne så søges efter 5-8 år.
Den del af indvandrerne, der ønsker at ændre Danmark til et helt andet samfund, bør forlade landet, så snart, det kan lade sig gøre. Dem vil ingen savne.

Når Danmark modtager flygtninge, forventer vi naturligvis, at de tager hjem, når krisen ophører- det er jo meningen med asyl.
Men når krisen/krigen har trukket ud i en længere årrække, bør vi nytænke situationen for disse ulykkelige mennesker. Flygtningene har håb, drømme og tanker om et godt liv – præcist som vi andre.

Mennesker er ikke lodobrikker, der blot kan slås hjem efter forgodtbefindende.

“Arbeit macht frei” er en 80 år gammel parallel om et brudt løfte til en bestemt befolkningsgruppe, som blev udryddet pga. had. Dog er nuværende intentioner naturligvis ikke at udrydde nogle, men blot at de rejser hjem, selv i en tid, hvor Danmark mangler arbejdskraft.
Had til andre befolkningsgrupper, er en ekstrem farlig udvikling, som nogle partier i disse år er eksponent for.

Flygtningene flygtede fra diktator Assad, og nu mener paradigmeskiftetilhængerne, at flygtningene skal hjem og støtte op om den samme mand, der har gift-gasset og tæppebombet store dele af befolkningen, der blot ønskede demokratiske tilstande.

For lidt over 8 år siden startede oprøret i Syrien med fredelige demonstrationer. Befolkningen krævede ytringsfrihed, demokrati og frigivelse af politiske fanger.

Det vandt ikke gehør hos Assad. Demonstranterne blev dræbt eller fængslet, og børnene, der skrev “af med Assad” som graffiti, blev tortureret af regimets hemmelige politi, der bl.a. forbrændte børn ned til 12 års alderen og rev deres negle af.

Assat har lover amnesti til politiske flygtninge, men ingen tør stole på diktatoren.

Tør vi stole på Dansk Folkeparti?