Kategorier
Politik

Sidste byrådsmøde før byrådet går på sommerferie er den 26. juni

Mandag den 26. juni afholdes næste byrådsmøde, og det vil være det sidste før Randers byråds politikere går på sommerferie.

Forventeligt bliver det et langt byrådsmøde, og det mest spændende lige nu er vel, om alle punkter på dagsordenen når at blive behandlet.

Byrådsmøde nu på mandag

De enkelte punkters indhold kendes først ca. 5 dage før byrådsmødet.

Kategorier
Politik

Ringboulevard: Alternativ 2 vælges

Et flertal bestående af de radikale, de konservative, socialdemokraterne og Venstre valgte på mandagens byrådsmøde at Ringboulevardens forlængelse skal ske ved alternativ 2.Se nedenstående billede.

To andre, her på siden profilerede sager blev udsat. Nemlig sagen om energiparken i den nordlige del af kommunen, samt Hornbæk byggesagen, hvor en investor insisterer på at fremlagte plan udvides med 4 byggegrunde – og det skal være på bekostning af 80% af fællesarealerne samt dele af udlagte grønne kile.

Den blå linje er valgte linjeføring 2
Kategorier
Politik

Byrådsmøde Randers kommune nu på mandag – følg det live

Hvor skal Ringboulevardens nye linjeføring være?
Skal der anlægges flere vindmøller og solceller i den nordlige del af Randers kommune?
Skal der presses 4 ekstra huse ind i den ellers meget rosværdige Hornbæk områdeplan, blot fordi en investor kræver det?… så fællesarealer reduceres med ca. 80 procent, og dele af områdets grønne kile tillige fjernes.

Ovenstående er nogle af de sager Randers Byråd behandler nu på mandag; som sædvanligt med start kl. 16.00.

Hvis du ønsker at følge med live er det muligt. TRYK HER, fra kl. 16.00 til ca. 22.00 på mandag.

Kategorier
Politik

Energipark og Ringboulevard på vej i Randers byråd

Et par markante sager er på vej igennem det politiske system i Randers kommune.

I den nordlige del af kommunen er der ansøgere, som ønsker at etablere vedvarende energi projekter. Dels nogle vindmøller og etablering af solenergi-park. Områderne i det nordlige vil, hvis byrådet godkender, blive et af de største vedvarende energiområder i Danmark.I følge fagkundskaben er området i den nord-østlige del af kommunen et af de mest oplagte områder i Danmark ,når der tales om plads til vedvarende energi. Geografien hedder Overgaard, Sødring og Dalbyneder.
Projekterne et behandlet i Erhverv og plan, hvor radikale Mogens Nyholm har sæde. Radikale stemmer ja. Vi må fremtidssikre dansk energiforsyning. Putin og klimatruslerne er overbevisende argumenterne herfor. Medtænk den inflation Putins krig har betydet for verdenssamfundet. Vi må gøre os mest mulig uafhængig i vores energiforsyning, det skylder vi kommende generationer.
Et flertal i udvalget går ind for planen, der nu skal videre til byrådet.

Læs sagen om energiforsyning: TRYK HER.

I denne uge er et andet stort projekt også behandlet i Erhverv og Plan udvalget, nemlig Ringboulevardens forlængelse. Her har flertallet nu peget på det såkaldte alternativ 2. Efter en grundig orientering af eksperterne fra COWI, om især geologiske forhold og økonomi, er valget nemmere at træffe.

Modstanden hos dele af borgerne i Dronningborg er stor, helt forståeligt, men ud fra et kommuneperspektiv må alternativ 2 vælges, nu hvor det oprindelig hovedforslag desværre ikke er mulig grundet de berømte flagermus. Ud fra en helhedsbetragtning – bl.a. trafikflow, økonomi, naturhensyn – er alternativ. 2 den bedste løsning. I følge COWI kan udfordringerne med undergrunden og plastisk ler løses til en merpris på ca. 9 millioner kroner. Det skulle sikre husejere i Rismølle-kvarteret mod revner i husene, vurderer COWI. Vi er selvfølgelig forpligtet til at betale merprisen for den forsikring.

Desværre er det nogle gange nødvendigt for politikere at træffe beslutninger, der møder modstand hos dele af kommunens borgere. Det er byrådsmedlemmer også valgt til at gøre… på vegne af samfundsfællesskabet. Her gennemgåede sager er eksempler på dette.

Læs om Ringboulevardens forlængelse: TRYK HER


I nedenstående billede er det den blå linjeføring, der sandsynligvis nu gennemføres. Med mindre der i proces kommer forbud fra de centrale myndigheder, fra landsplanet, som gør alternativ 2 ikke kan gennemføres.
Udover de radikale har de konservative, socialdemokraterne og Venstre sagt ok til alternativ 2. Det giver et absolut flertal. Sagen behandles også på byrådsmødet i slutningen af maj måned.

Kategorier
Politik

Historisk beslutning i Randers byråd

Byrådsmødet mandag var som altid langt… og denne gang også historisk. Historisk på den triste måde. Hvad er så det triste, tænker du?

Ja, nu kan vi konstatere at konstitueringsaftaler ikke længere er helligt aftalestof i vores kommune. Konstitueringsaftaler kan brydes i valgperioden, blot et flertal af aftalepartierne ønsker det. En trist konstatering.

Aftalebruddet skete under punktet, der handlede om DFs ønske om at fratræde Landdistriktsudvalget; grundet deres enlige byrådsmedlem har dobbeltmandat… læs, han løber rundt i København i næsten alle ugernes hverdage.
Radikale Venstre vil ikke være med til DF kan have denne tidskrævende udvalgsformandspost under disse betingelser. Vi påpeger, at det er mission impossible at have 6 ordførerskaber i Folketinget i et lille parti, sideløbende med at have den vel mest tidskrævende udvalgsformandspost i Randers kommune.

Helt umuligt, forstået på den måde, at når DF byrådsmedlemmet er i København det meste af ugerne, kan udvalgsformandsposten ikke bestrides ansvarligt og troværdigt. Det bliver en meget høj timeløn Randers kommune nu betaler, for et ukvalificeret og dårligt udført arbejde, til udvalgsformanden for Miljø og Teknik (ca. 230.000 kroner årligt i vederlag for udvalgsformandsposten, samt lavt timetals forbrug til udvalgsformandsarbejde giver naturligvis en høj timeløn!).

Den sparsomme tid DFs enlige byrådsmedlem nu bruger på sin udvalgsformandspost isoleret set giver helt sikkert en pænt større timeløn, end selv vores vores dygtige kommunaldirektør får – Jesper Kaas arbejder nemlig rigtig mange timer for sin direktørløn.

Slutteligt er det skuffende for Radikale Venstre i Randers kommune, at Socialdemokratiet, Venstre, de konservative, Ny Borgerlige og selvfølgelig DF nu bryder konstitueringsaftalen. Alle partier kunne nemt have holdt konstitueringsaftalen fra valgnatten – DF kunne blot have sendt deres 1. suppleant i resten af valgperioden, akkurat som SF klogeligt gjorde, da Charlotte Bromann valgtes til Folketinget i forrige valgperiode. Derved var valgnattens aftale opretholdt. SF skal roses for, at partiet på mandagens møde stemte ligesom de radikale, og antydede at de også ser et aftalebrud. Socialdemokraten Ellen Petersen deltog ikke i afstemningen… måske Ellen forlod byrådssalen, fordi hun ikke vil være part i et klokkeklart aftalebrud. Stor ros til Ellen Petersen, hvis det var bevæggrunden…

DF udvalgsformanden ønsker færre poster på gund af stor travlhed. Bemærkelsesværdigt er det, at DF så vælger beholde den klart mest tidskrævende udvalgspost de fik tildelt på valgnatten. Dette skal være de sidste ord i denne sag.

Det er alt der berettes fra mandagens byrådsmøde.

Stor ros til Ellen Petersen og SF
Kategorier
Politik

Byrådsmøde i morgen

I morgen er der igen møde i Randers byråd. Som altid en pæn lang dagsorden. Hvis du vil lytte og se mødet tryk her kl. 16.00. Mødet varer sandsynligvis frem til kl. ca. 22.00.

Der skal behandles i alt 45 sager. Læs dagsorden TRYK HER

Byrådsmøde mandag