Kategorier
Politik

Flere småbørn i Randers kommune

Byrådsmedlem Mogens Nyholm har her i juledagene haft et læserbrev i Randers Amtsavis. Læserbrevet underskriver Nyholm som formand for Børne og familieudvalget. Læserbrevet handler om den positiv kendsgerning at Randers kommune har vokseværk, og der derfor er brug for flere pladser i kommunens dagtilbudsdistrikter.

Læs indlægget TRYK HER

Mogens Nyholm glædes over flere børn
Kategorier
Politik

Rubachs radikale tanker

Læserbrev af bestyrelsesmedlem Poul Rubach, der gør sig tanker om radikales fravalg af regeringsdeltagelse. Læs mere TRYK HER

Poul Rubach er tilfreds med radikale står fri

Kategorier
Politik

Radikal julehilsen

Kære radikalere i Randers Kommune

For et år siden var der kommunevalg, og for ikke så længe siden stod den på folketingsvalg. Kommunevalget gav en plads i Randers Byråd for femte gang i træk. Folketingsvalget gav radikale en hård medfart.  Lokalt gjorde Rebecca Marie Johansson en rosværdig og ihærdig indsats. Rebecca fik et absolut godkendt valg. En stor tak også til de frivillige.

Formand Søren Mikkelsen er glad for de frivilliges opbakning

Lokalt har Radikale Venstre fin indflydelse. Vi er med i det indgåede budget 2023 – 2026, og det med gode B aftryk.
Randers Specialskoles forældre skal være glade for, at vi Radikale bed os fast i bordkanten. Havde vi gjort som SF og forladt budgetkredsen…  ja så havde der været besparelser i vente næste år. I øvrigt er vi radikale tilfredse med, at forvaltning og skolens ledelse nu går sammen, og drøfter hvad der er op og ned i skolens økonomi.

Radikale Venstre har også sat kraftige B-aftryk i aftalen om minimumsnormeringer, der jo aktuelt rulles ud, for at være fuldt implementeret i år 2024. Her handler det om, at der skal være flere pædagoger i daginstitutionerne. 1:3 voksne i vuggestuen og 1:6 voksne i børnehaverne. Fint og børnevenligt tiltag, som forældre også skal takke Radikale Venstre og rød stue i Folketinget for. De blå er ikke en del af aftalen på landsplan.

I budgettet har radikale også spillet fint ind med hensyn til plejefamilieområdet, og omkring mistrivslen, der desværre ses hos dele af vores børn og unge. Der må handles for børnene og de unges skyld, for samfundets skyld. En problematik der også ses i regeringsgrundlaget, og det er positivt.

Nørrevangskolens svømmehal er nu fremtidssikret, takket være klar radikal indsats, takket være bestyrelsesmedlem Britt Grøndal Bertelsen.  På naturområdet ses også fine grønne B-aftryk.

Selvfølgelig er det tidsler i et budget. Økonomisk ansvarlighed og nødvendig helhedstænkning gør, at ikke alt, vi radikale gerne vil give penge til, kan lade sig gøre. Bl.a. hos de handicappede og på socialområdet er der plads til forbedringer, og det er en landsproblematik.

Ærlig talt er de nævnte to områder så økonomisk udfordrede, at Folketingets partier må give en pæn stor økonomisk hjælpepakke til landets kommuner, ellers går det galt. Ultimo år 2022 er der på socialområdet her i Randers kommune en gæld på 80 millioner kroner. Et tydeligt tegn på at økonomien på området er ikke-styrbar. Også handicapområdet er svært styrbart.

 Radikale Venstre er ikke kommet med i regeringen. Der kunne være gode grunde til, at vi var blevet en del af SVM-regeringen, men der er også argumenter for, at blive det aktive støtteparti, som vi nu ser ud til at blive. Det er landspolitik, og det bestemmer vores folketingsgruppe suverænt, ligesom det kommunale selvstyre afgør, hvem vi peger på som borgmester mm.

År 2023 er lige om hjørnet. I året der kommer må det formodes, at der ikke afholdes valg (EU-valget er jo i juni 2024). Til gengæld har formandskabet – Søren Mikkelsen og Dan Løvkvist – planer om lokale radikale møder gerne som temamøder, så vi modtager gerne ideer til arrangementer i året der kommer.

Du ønskes god jul og godt nytår.

Formand Søren Mikkelsen                Byrådsmedlem Mogens Nyholm

Julekort
Kategorier
Politik

Ny politisk leder i den nye B folketingsgruppe

Anne Sofie Carsten Nielsen blev genvalgt til Folketinget. Imidlertid har hun frabedt sig, at forsætte som politisk leder for landsniveauet.

Nyvalgt til den meget vigtige post er Martin Lidegaard. Vigtigt at folketingsgruppen nu finder fint trav, og gid den nyvalgte formand gives god støtte, tillid og en portion ydmyghed fra de øvrige seks folketingsmedlemmer. Det værste der kan ske for vores landspolitiske niveau er, om de syv valgte alle ser sig som lederen – det vil være fatalt for partiet, og for lokalforeningerne.

Martin Lidegaard er en meget erfaren politiker, der har de gode egenskaber, at han er seriøs, besidder velfunderet viden, er saglig (en uddøende politisk race, smil), og kendetegnes ved gode pragmatiske egenskaber. Han kan blive en rigtig god politisk formand for partiet – men succes kræver omgående stærk holdånd og positivt samspil i vores/radikales blødende folketingsgruppe. Nu er de kun syv… det må kunne lade sig gøre, smil.

Tilykke til alle valgte folketingsmedlemmer skal lyde herfra. Tilykke til Marin Lidegaard med posten.

Radikale er fra 1905. Partiet har masser af rødder. I lige linje fra Viggo Hørup frem til netop fratrådte Marianne Jelved. Tak for indsatsen, Jelved.
Vi radikale kan rejse os, men det kræver consensus og fælles tråd hos landspolitikerne om missionen skal lykkedes. Vis Hørup og Jelved den respekt og ære, kære folketingsgruppe.

Nyvalg politisk leder, Martin Lidegaard
Kategorier
Politik

Fin indsats af Rebecca – trist folketingsvalg for B

Kredsens unge folketingskandidat Rebecca Marie Johansson fik et fint resultat efter en stor arbejdsindsats. Valgt blev Rebecca ikke, men opnåede ca 650 stemmer. Ca 120 af stemmerne opnåedes i Randerskredsen; det samme som Randers kommune.

Vælgerne i Danmark tænkte desværre ikke nyt. På landsplan fik liste B sølle 7 mandater, heraf det ene i Østjyllands storkreds. En tilbagegang fra sidste valg på hele 9 mandater.

Konklusion. Vi må op på hesten igen.Næste valg må forventeligt blive EU-valget i år 2024; under den forudsætning, at der ikke skrives folketingsvalg forinden… og det er vel ikke helt urealistisk at det kan ske… med den sammensætning Folketinget fik.

Kategorier
Politik

Rebecca kæmper flot

FOLKETINGSVALGET. I de seneste uger har Folketingskandidat Rebecca Marie Johannesen virkelig været på radikalt hårdt, men spændende valgarbejde.
Mange vælgermøder, mange håndtryk og mange besøg er det blevet til. Lørdag var kandidaten ingen at træffe i Randers midtby. Nu er valgkampagnen ved at være slut. Kun et enkelt vælgermøde venter mandag, før valgdagen på tirsdag, og før de mange plakater nedtages..

Ros herfra til Randerskredsens eneste folketingskandidat.

For første gang nogensinden, siden de nuværende kredsinddelinger blev gennemført stiller Randers med kun en kandidat. Tidligere skulle Randers have to kandidater, men nu må vi gerne vælge st kredsene har en fælles kandidat. Det har radikales regionale storkreds sagt ok til.

Spændene for Rebecca og partiet når valgdagen oprinder, og stemmer optælles.