Kategorier
Politik

Energipark og Ringboulevard på vej i Randers byråd

Et par markante sager er på vej igennem det politiske system i Randers kommune.

I den nordlige del af kommunen er der ansøgere, som ønsker at etablere vedvarende energi projekter. Dels nogle vindmøller og etablering af solenergi-park. Områderne i det nordlige vil, hvis byrådet godkender, blive et af de største vedvarende energiområder i Danmark.I følge fagkundskaben er området i den nord-østlige del af kommunen et af de mest oplagte områder i Danmark ,når der tales om plads til vedvarende energi. Geografien hedder Overgaard, Sødring og Dalbyneder.
Projekterne et behandlet i Erhverv og plan, hvor radikale Mogens Nyholm har sæde. Radikale stemmer ja. Vi må fremtidssikre dansk energiforsyning. Putin og klimatruslerne er overbevisende argumenterne herfor. Medtænk den inflation Putins krig har betydet for verdenssamfundet. Vi må gøre os mest mulig uafhængig i vores energiforsyning, det skylder vi kommende generationer.
Et flertal i udvalget går ind for planen, der nu skal videre til byrådet.

Læs sagen om energiforsyning: TRYK HER.

I denne uge er et andet stort projekt også behandlet i Erhverv og Plan udvalget, nemlig Ringboulevardens forlængelse. Her har flertallet nu peget på det såkaldte alternativ 2. Efter en grundig orientering af eksperterne fra COWI, om især geologiske forhold og økonomi, er valget nemmere at træffe.

Modstanden hos dele af borgerne i Dronningborg er stor, helt forståeligt, men ud fra et kommuneperspektiv må alternativ 2 vælges, nu hvor det oprindelig hovedforslag desværre ikke er mulig grundet de berømte flagermus. Ud fra en helhedsbetragtning – bl.a. trafikflow, økonomi, naturhensyn – er alternativ. 2 den bedste løsning. I følge COWI kan udfordringerne med undergrunden og plastisk ler løses til en merpris på ca. 9 millioner kroner. Det skulle sikre husejere i Rismølle-kvarteret mod revner i husene, vurderer COWI. Vi er selvfølgelig forpligtet til at betale merprisen for den forsikring.

Desværre er det nogle gange nødvendigt for politikere at træffe beslutninger, der møder modstand hos dele af kommunens borgere. Det er byrådsmedlemmer også valgt til at gøre… på vegne af samfundsfællesskabet. Her gennemgåede sager er eksempler på dette.

Læs om Ringboulevardens forlængelse: TRYK HER


I nedenstående billede er det den blå linjeføring, der sandsynligvis nu gennemføres. Med mindre der i proces kommer forbud fra de centrale myndigheder, fra landsplanet, som gør alternativ 2 ikke kan gennemføres.
Udover de radikale har de konservative, socialdemokraterne og Venstre sagt ok til alternativ 2. Det giver et absolut flertal. Sagen behandles også på byrådsmødet i slutningen af maj måned.