Kategorier
Politik

Radikale Venstres vandforslag sendes til videre behandling

Ved byrådsmødet i går havde Radikale Venstre et beslutningsforslag vedrørende klima, oversvømmelser og truende grundvandsstigninger. I følge GEUS truer både grundvand og overflade vand i Danmark,

Radikale ønsker, at byrådet tager nævnte vandproblematikker op. Dels ved et temamøde forbyrådet, der efterfølgende skal føre til at en handlingsorienteret plan vedtages i byrådet. I processen skal borgere og omverdenen også kobles på.
Som det fremgår af forvaltningens svar på spørgsmålene, er det kompliceret stof, og stor udfordringer der udestår. Det ses at forvaltningen er i godt gang med at håndtere udfordringerne i forskellige regi. Godt.

Det videre arbejde med radikales forslag skal samle trådene, og give et overblik for alle, men især for borgere og vi politikere. Et overblik, der gerne skal føre til gode fremadrettede beslutninger i årene der kommer. Det bliver der i høj grad brug for. Vandtruslerne er kommet for at blive.Et enigt Randers byråd bakkede op om Radikales forslag. Forstået således, at det blev besluttet, at der indledes med nævnte temamøde, og byrådet herefter fastlægger den videre proces.

Læs Radikales indspil i denne sag, samt forvaltningens svarnotat i nedenstående links. Tjek link, og derefter vis.


Kategorier
Politik

Radikale og budgetpartnere går efter flere cykelstier

Budgetpartierne Radikale Venstre, SF, de konservative og Socialdemokratiet har ved aftenens byrådsmøde stillet forslag til at Randers kommune skal forsøge at få del i den landsdækkendes cykelpulje på 150 millioner kroner. Påpeger lige at der er 98 kommuner til at søge i puljen.

I nedenstående link læses de fire budgetpartier cykelsti indspil.

Kategorier
Politik

Randers Byråd ændrer ikke navn

Radikale Venstre og SF har på aftenens byrådmøde stillet forslag om, at Randers Byråd fra årsskiftet skulle hedde Randers kommunalbestyrelse. Simpelthen fordi RV og SF mener, at navnet Kommunalbestyrelse bedre favner den kendsgerning, at vores kommune udgør mere end Randers BY.

Flertallet kunne ikke skabes. Efter en fin demokratisk samtale på byrådsmødet, ja så vedbliver vores politiske fora at hedde Randers Byråd.

Radikale og SF har nu testet muligheden for navneændring, og den sag er så lukket. Vi radikale har ikke tænkt at genteste navneændring i årene der kommer.

Dette er salen for Randers Byråd – også efter år 2022
Kategorier
Politik

Radikales ældreforslag vedtages

Radikale Venstre har stillet et beslutningsforslag, om de ældre plejekrævende og hjemmeboende i Randers Byråd, som blev vedtaget med enstemmighed.

Forslaget går ud på, at de plejekrævende ældre i egen bolig skal have en nogenlunde fast stab af hjælpere til at komme hos sig i hverdagen.

Poul Rubach, 1 suppleant til Randers byråd, havde et læserbrev i lokalemedierne herom forleden. Læs Pouls indlæg her. Tjek nedenstående link; derefter vis

Poul Rubach. Harridslev
Kategorier
Politik

KD: Styrk de mindre partier i Randers Byråd

Kristendemokraternes lokale formand Max Munch mener, at det vil være bedst for Randers kommunes borgere og vores lokale demokrati, at de mindre partier styrkes ved november kommunevalget, på bekostning af de største partiers mandattal. Altså Socialdemokratiet og Venstre svækkes.
Allerhelst ser Max Munch selvfølgelig, at Kristendemokraternes spidskandidat Niels-Erik Mulvad får sæde i Randers byråd. I øvrigt en sympatisk og kompetent spidskandidat, som ville pynte i Randers Byråd.

I vedhæftede fil ses udsendte pressemeddelelse om valgforbundets indgåelse. Her begrunder Max Munch og vores egen formand Søren Mikkelsen valgforbundets indgåelse, og de to partiers motiver til samarbejdet. Tjek Link nedenstående; derefter vis.

Fra højre ses Søren Mikkelsen formand RV, Niels-Erik Muldvad spidskandidat KD, Max Munch formand KD og Mogens Nyholm spidskandidat RV
Kategorier
Politik

Radikale Venstres byrådshold er ved at blive sat

Radikale Venstre i Randers kommune har endnu ikke fået sat det hold, som skal være med til at sikre mandatfremgang for lokale radikale. Corona har forsinket processen.

Lige nu er bestyrelsen i dialog med en række personer omkring opstilling. Dialogen er særdeles positiv, og vi både håber og tror, at vi får 15+ hold. Flere nye og spændende kandidater er på vej, ligesom gode gamle kendinge også vil ses på stemmesedlen.

Poul Rubach fra Harridslev, 1. suppleant til Randers byråd, er klar til at genopstille, ligesom næstformand Dan Løvkvist er det. Det er første gang Dan opstiller.

Dan Løvkvist er klar til valget den 16. november