Categories
Politik

Professor Rose giver Radikale ret i Svømmebads-sagen

Læserbrev i Randers Amtsavis d. 16. juni 2012

Professor ved Copenhagen Business School Caspar Rose mener, at Randers løber en ikke uvæsentlig risiko i badelands-OPP.

Til det landsdækkende medie Dk nyt udtaler professoren, at der er grund til at udvise særlig forsigtighed med de selskaber, der skal opføre et nyt svømmebad i Randers.

Professoren uddyber: Leisure Danmark (OPP- partneren) er et tomt selskab, og er afhængig af kapital udefra. Den kapital kan Leisure Danmark ikke få fra sit moderselskab Skak Holding, eller fra søstervirksomheden Gribskov gruppen, da de begge ingen penge har. Skak Holding har tabt hele egenkapitalen (havde en negativ egenkapital på 37 millioner kroner i seneste offentliggjorte regnskabsår!). Her skal bemærkes, at både Skak Holding og Gribskov gruppen kun overlever, hvis de får lov til at stifte yderligere gæld i tiden der kommer.

Trods Arbejdernes Landsbanks tilsagn om kredit, mener professoren, at Randers byråd løber en ikke uvæsentlig risiko ved at entrere med Skak-koncernen om opførelse af det nye badeland, da Randers vil få stort problem, hvis hullet i egenkapitalen bliver ved at vokse, da der jo ikke er nogle banker, der vil skyde gode penge efter dårlige”… følgelig bliver konsekvensen at kommunen kommer til at hænge på regningen (mere end 100 millioner kroner de første mange år, som antageligt skal tages fra kommunekassen… besparelser hos børnene/de kommunale kerneydelser vil i givet fald blive den barske konsekvens!).

Alle der følger med i politik i Randers ved, at der i Nyhuus´ regeringstid har været et stort hul i kommunekassen. Den næsten tomme kommunekasse er endnu et overbevisende argument til, at Randers dropper Skak- koncernen som OPP partner, og i stedet finder en professionel og kapitalstærk virksomhed. Vi har desværre ikke råd til at løbe den store risiko, som professor Rose advarer os imod.

Vi, Randers kommune og byråd skal ikke entrere med en virksomhed, der objektivt set kun overlever på lånegiveres nåde, og som, i disse finanskrisetider, når som helst kan gå konkurs … dårligere referencer kan en OPP samarbejdspartner reelt ikke have.

Categories
Læserbreve

Svømmebads økonomi minder om Brixtofte og Farum

Læserbrev i Randers Anmtsavis den 9. juni 2012 af byrådsmedlem Mogens Nyholm

Vil du lave forretninger med et selskab, der reelt er teknisk insolvent, som har en likviditetsbeholdning tæt på nul, og som ydermere har kørt med underskud i de seneste par regnskabsår?

Nej, vel?  Randers Kommune og byrådsflertallet er tæt på at lave forretninger med et sådant selskab.

Byrådsflertallet vil nemlig gerne have et nyt svømmebad, hvilket Radikale Venstre egentlig også ønsker, hvis det er ansvarligt.

Lige nu har kommunen desværre ikke selv råd til at bygge og drive et nyt stort svømmebad, og derfor sonderer byrådsflertallet, om der eventuelt kan laves et såkaldt OPP samarbejde med nogle private virksomheder, som så anlægger og driver svømmebadet. Et samarbejde, hvor kommunen bl.a. forpligtes til at give den private virksomhed en årlig lejeindtægt på hele 12 millioner kroner, i 28 år.

Radikale Venstre har længe bedt forvaltningen om OPP partnerens regnskaber. Årsagen til ønsket om at se de seneste års regnskaber, er den kendsgerning, at kommunen også har en tilbagekøbspligt af svømmebadet på 116 millioner kroner i de tre første tre driftsår, hvis OPP-selskabet går konkurs. Tilbagekøbspligten – der aftager gradsvis efter de første tre år – kan kun betragtes som en form for kommunal pantsætning, der i værste fald kan betyde blodige besparelser på de kommunale kerneydelser, hvis det går galt med svømmebadets økonomi.

Efter at have analyseret regnskaberne for årene 2009 og 2010 er Radikale Venstre desværre nødt til at sige klart Nej til OPP-svømmebadet; alt andet vil være uansvarligt.

Alle økonomiske advarselslamper, der tænkes kan, blinker hos OPP- partneren, som anført indledningsvis. At Nyhuus ikke evner at se de store økonomiske risici, i den her sag, kan ikke overraske. Nyhuus` økonomiske lederskab minder jo i forvejen på lange stræk om Peter Brixtoftes Farum.

Til gengæld er det overraskende og urovækkende, at Radikale Venstre åbenbart er det eneste byrådsparti, der har bedt om at kigge OPP partnerens økonomi og know how i kortene.

Enhver der læser OPP partnerens regnskaber vil sande, at en implementering af det aktuelle OPP svømmeprojekt er alt for risikabelt; kommunen bør finde en anden forretningspartner.