Kategorier
Læserbreve

Nyhuus’ invitation er unødvendig

Læserbrev i Randers Amtsavis den 25. maj 2012 af  Mogens Nyholm


I onsdagsavisen inviterer Henning Jensen Nyhuus (hnj)undertegnede til at holde et møde med økonomiforvaltningen omkring kommunens slunkne kassebeholdning og økonomi … mødets afholdelse er nu ikke nødvendigt.

Ud over min status som byrådsmedlem i Randers Kommune, har jeg en baggrund som Cand.. Oecon. (økonom), og det giver værktøjerne til at analysere og konkludere på regnskabs og budgettal.

I storkommunens tid er økonomien kun gået en vej… nedad. En del af forklaringen er udefra kommende forhold, men hjns ekstravagante lederskab er en vigtig delforklaring.
– Kassen er tømt med mere end ½ milliarder kroner under hjns ledelse, og pilen peger mod nul. Kommunekassens tilstand er så kritisk, at byrådet på mødet i mandags var nødt til at begrænse institutionerne og forvaltningerne i at bruge egne opsparede midler i indeværende budgetår. Det viser tydeligt, at Radikale Venstres analyse af kassebeholdningens kritiske tilstand er korrekt.
– Den langfristede skattegæld er på vej til at runde 1 milliard kroner; følgelig øges rentebyrden. Tallene taler tydeligt deres eget økonomi-sprog.

Nu nærmer sommeren, og den politiske agurketid nærmer sig, men jeg garanterer, at Radikale Venstre efter sommerferien fortsætter med at have fokus på kommunens økonomiske udfordringer, ligesom vi vil have fokus på at dele af de såkaldte kommunale kerneydelser (eksempelvis børnene og deres skolegang!) prioriteres bedre.

Der er plads til forbedringer i Randers Kommune.

Kategorier
Læserbreve

Nyhuus og økonomien

Læserbrev i Randers Amtsavis den 19.maj 2012 af byrådsmedlem Mogens Nyholm
Byrådsmedlem Bjarne Overmark har til det kommende byrådsmøde stillet en række spørgsmål til Henning Jensen Nyhuus (hjn). BO spørger blandt andet hvor stor Randers Kommunes gæld er. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at så vidt jeg kan se af regnskabet for 2011 er Randers Kommunes langfristede skattegæld steget fra 906 til 930 mio. kr. i løbet af 2011. Dette til trods for, at skatteborgerne i 2011 har betalt afdrag på 70 mio. kr.; eller 700 kr. for hver eneste borger.

Det bliver jo spændende at se om det vil lykkes hjn at bringe gælden over 1. milliard kr. inden han forlader borgmesterposten. Det svarer til en gæld på 10.000 kr. for hver eneste borger i Randers Kommune!

Disse fakta skal sammenholdes med, at kassen i løbet af hjn`s borgmestertid er reduceret drastisk, som Radikale Venstre tidligere har dokumenteret her i avisen.

Derfor må det give anledning til bekymring, når det af den budgetkontrol, som er på vej til byrådet, fremgår, at der forventes en merudgift på 40 mio. kr. på de såkaldte indkomstoverførsler. Det kan være at denne merudgift helt eller delvist kan dækkes af den såkaldte budgetgaranti. Men det er jo på ingen måde sikkert. Og den sårbare økonomi i Randers Kommune tåler desværre ikke merudgifter af den nævnte størrelse.

I Det Radikale Venstre må vi desværre drage den konklusion, at Randers Kommunes økonomiske situation ikke tillader, at vi for tiden bruger penge i blinde, og vil opfordrer til økonomisk omtanke mht. bl.a. anlægsområdet.

Medarbejdere i den kommunale forvaltning og institutioner mærker hver dag, hvor galt det står til. I en paneldebat, som jeg deltog forleden, mærkede jeg tydeligt, at eksempelvis børneforældre mener skoleområdet er udsultet mere end godt er

Hjn har ikke styr på økonomien i Randers Kommune – desværre. Hjn kunne lære noget af det forsigtighedsprincip, som den nuværende regering klogeligt betjener sig af. Nemlig at man ikke bruger pengene, før man har dem.

Kategorier
Politik

Nyhuus har stadigvæk ikke styr på økonomien

Læserbrev: Randers Amtsavis den 21. april 

I to læserbreve har jeg dokumenteret at Henning Jensen Nyhuus (hjn) ikke har styr på økonomien i Randers Kommune. Konsekvensen er at kassen er ved at være tom og at Randers kommune er belånt, som kun få andre kommuner. Trist for borgerne, unge som gamle, i Randers Kommune, der i de kommende år må betale for den manglende styring i form af ekstraordinære store besparelser på de kommunale kerneområder.

På byrådsmødet den 26. marts dokumenterede jeg, at borgmesteren ikke havde formået at implementere en beslutning fra februar 2009 vedr. byggekreditter korrekt.

På samme byrådsmøde stillede jeg en række supplerende spørgsmål, som hjn desværre ikke var i stand til at svare på. Jeg har efterfølgende modtaget en skriftlig besvarelse på de stillede spørgsmål. Tak for det. Men desværre vidner besvarelsen om at hjn fortsat ikke har styr på økonomien i Randers Kommune.

Hjn angiver således som en forklaring på den forbedrede likviditet, at “den budgetterede lånoptagelse i 2013 finder sted primo januar 2013. Og tilsvarende for 2014 og frem. Denne forudsætning er med til at reducere de likviditetsmæssige konsekvenser af Udbetaling Danmark.”

Hjn har tilsyneladende “glemt” byrådets beslutning på mødet den 13. december 2010, hvor af fremgår at “i 2010 har Randers Kommune indført en ny praksis med hensyn til låneoptagelse således, at lån optages primo året med henblik på en optimering af kommunens samlede likviditet.”

Enten har hjn ikke levet op til byrådets beslutning fra december 2010 eller også bruger han en forkert og misvisende forklaring i sin besvarelse til mig.

Jeg er derfor nødt til at spørge hjn til kommunens likviditet og økonomi på det kommende byrådsmøde nu på mandag.

Jeg må konstatere, at kommunens kassebeholdning nu er så beskeden at hvis institutioner m.v. bruger deres opsparede midler – ja så er kassen tom!

Jeg må også konstatere, at i følge direktionen i Randers Kommune (29. februar 2012) så har der i 2011 været et merforbrug på kontanthjælp og førtidspension på 39 mio. kr.! Vi ved mig bekendt ikke om denne merudgift dækkes af budgetgarantien. Hvad betyder det for likviditeten i de kommende år?

Så desværre – hjn har fortsat ikke styr på økonomien.

Kategorier
Læserbreve

Hvor længe har Randers Kommune råd til at have Henning Jensen Nyhuus som borgmester?

Læserbrev i Randers Amtsavis den 22. marts af byrådsmedlem Mogens Nyholm:

Henning Jensen Nyhuus (hjn) har for vane at hæve stemmen, når han løber tør for argumenter. Vi er derfor mange, der har hørt hjn tale højt og længe – og med god grund, nemlig af mangel på argumenter.

Således også med hensyn til mit læserbrev om den økonomiske situation i Randers Kommune og den katastrofale udvikling økonomien har taget under hjn`s ledelse. Ikke på et punkt imødegår hjn mine faktuelle oplysninger, der tydeligt dokumenterer og underbygger mine synspunkter. I stedet hælder hjn i vanlig stil en sproglig skraldespand ud over mig. Det skal jeg afholde mig fra at kommentere.

Hjn oplyser, at etableringen af Udbetaling Danmark yderligere vil dræne kassebeholdningen med 100 mio. kr. Da kassen i 2014 er budgetteret til 50 mio. kr. vil vi – Randers Kommune – altså alt andet lige blive sat under ministeriel administration – senest i 2014. I hjn`s verden betyder det, at udgifterne til børn, skole og ældre skal reduceres med 100 mio. kr. Udvikling eller afvikling?

Jeg har derfor til det kommende byrådsmøde på mandag bedt hjn om at redegøre for, hvilke beregninger over udviklingen i Randers Kommunes økonomi og likvide aktiver, der er foretaget i anledning af etableringen af Udbetaling Danmark.

Hjn har to argumenter imod min analyse af den katastrofale økonomi i Randers Kommune. Det første er, at 28 byrådsmedlemmer har stemt for det! Uanset hvor mange, eller få, der har stemt for, ændrer det jo ikke på den økonomiske situation. Som socialdemokratisk borgmester ville jeg i øvrigt spørge mig selv, hvilke motiver den borgerlige opposition mon kunne have til at medvirke til at tømme den socialdemokratiske borgmesters kassebeholdning?

Andet argument er slagordet udvikling – ikke afvikling. Nu ved jeg ikke om hjn i det skjulte søger optagelse i partiet Venstre. I så fald vil jeg da gerne ønske begge parter til lykke! Det borgerne i Randers oplever, er afvikling af den basale velfærd for handicappede og andre sårbare grupper. Er det socialdemokratisk politik? Med hensyn til udvikling handler det vel mest om den stribe af fejlslagne eller ikke realiserede prestigeprojekter hjn har lagt bag sig. Lad mig nævne nyt kunstmuseum, Bolværkslinjen, havne udflytning mv.

Det Radikale Venstre er IKKE et populistisk parti og vi står gerne til ansvar overfor vælgerne – også i de svære tider. Vi har ikke brug for skatteyderbetalte valgflæsk i form af gratis busbilletter til pensionisterne.

Kendsgerningen er, at den gennemsnitlige kassebeholdning i 2014 når et historisk lavpunkt i form af 50 mio. kr. Vi har altså ikke råd til at miste de 100 mio. kr. i likviditet som Udbetaling Danmark i følge hjn koster, uden at vi – Randers Kommune- bliver sat under ministeriets administration. Samtidig er Randers Kommune forgældet i uhørt grad!!

Jeg gentager derfor mit spørgsmål: Hvor længe har Randers Kommune råd til at have Henning Jensen Nyhuus som borgmester?