Kategorier
Læserbreve

Du må låne af mig, Henning!

Læserbrev i www.byen.nu  12. november  2013 af byrådskandidat Jens Peter Krog

Jens Peter Krog vil meget gerne låne penge til Nyhuus
Jens Peter Krog vil meget gerne låne penge til Nyhuus

Det er dyrt at være fattig. Man kan blive presset til at sælge sine sidste ejendele til spotpriser eller til at låne til urimeligt høje renter. Dette skete også for Randers’ borgmester Henning Nyhus, da han med støtte fra liste A, C, O og løsgænger Erik Poulsen skaffede 6 mio. kr. til at betale for ”Kulturhovedstad 2017”.

Henning skulle bruge 6 mio. kr. her og nu til Kulturhovedstad 2017. Kommunen havde 24 mio. kr. til gode hos Randers Regnskov, men disse penge skulle først betales tilbage fra 1. juli 2017. Henning var så desperat, at han tilbød Randers Regnskov, at de kunne slippe med at betale 6 mio. kr., hvis bare de ville betale dem her og nu. Randers Regnskov sagde ja, og så fik Henning sin Kulturhovedstad. Dette er en sand historie, se http://www.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=92740

Derfor – Henning – hvis du en anden gang skal bruge 6 mio. kr. i en fart, så kom til mig. Jeg kan skaffe dig en afdragsordning, hvor du over de næste 4½ år skal betale mindre end 24 mio. kr. tilbage. Din desperation skal ikke en anden gang koste os 18 mio. kr. For dem kunne vi have været med i yderligere tre kulturhovedstæder, fået 18 km cykelsti eller varme hænder svarende til 50 årsværk.

Kategorier
Læserbreve

X B – for bedre bredbånd til landområderne

Læserbrev i november  2013 af byrådskandidat Hans Jørgen Dam

 

Opråb om bredbånd fra Hans Jørgen Dam Øster Velling
Opråb om bredbånd fra Hans Jørgen Dam Øster Velling

I vores daglige virke er hjemmearbejde en vigtig del for at få vores hverdag til at hænge sammen. Bosiddende i en af kommunens mindre landsbyer, med langt til arbejde, er vi i vores professioner afhængig af bredbåndet fungerer.

Ind i mellem kræves der at vi løser arbejdsopgaver hjemme. Her er der imidlertid et problem for os begge. Vi mangler ordentlig bredbåndsforbindelse og mobildækning. Det er for langsomt, og til tider er der slet ingen forbindelse.

En ud af tre borgere bor uden for Randers by. Mange af os bor i mindre landsbyer, hvor netforbindelse er under al kritik.

Fremtidssikring af kommunens mindste byer kræver ordentlig mobildækning og hurtigt internet. Det vil Radikale Venstre arbejde for, ligesom vi vil arbejde for indførelse af Landsbyråd.

Fint med indførelse af Landsbyråd, som i givet fald kan  guide Randers Byråd mht. udfordringer for og udvikling af landsbyerne.

Kategorier
Læserbreve

Midtvejsstatus vælgermøder

Læserbrev i www.byen.nu den 7. november 2013 af byrådskandidat Karin Blach

Jeg følger de fleste vælgermøder i denne tid.

Karin Blach påpeger vigtige forskelle mellem radikale og S+V

Karin Blach påpeger vigtige forskelle mellem radikale og S+V

Når jeg lytter til f.eks. Venstre og socialdemokraterne tyder meget på børnene går en god tid i møde.

Det lovede de også ved sidste kommunevalg, men vi der følger byrådsarbejdet tæt ved, at børnene i den grad har været udsat for besparelser hos partierne.
Radikale Venstre lovede ved sidste valg, at børnene står højt på vores politiske dagsorden. Det har vi levet op til i byrådsalen, og samtidig med vi har vist størst økonomisk ansvarlighed. Vi fortsætter denne troværdighedens vej. Kan vi stole på S+V løfter?

De udsatte borgere er også blevet ramt hårdt af S og V i de seneste år, og sjovt er det at iagttage, at dette emne ikke er noget Venstre og socialdemokraterne – modsat Radikale Venstre – bruger taletid på ved vælgermøderne. Ja mht. Venstre, så kommenterer de i øvrigt sjældent på sager med sociale problematikker i byrådssalen – stemmer på kanten får ikke meget opmærksomhed herfra.

Ved erhvervspolitik taler de V+S partier mest om dækningsafgifter, hvor radikale anviser, som det eneste parti, en ny og meget mere visionær vej – læs den på www.randers-radikale.dk.

Vælgermøderne er ganske oplysende for de borgere der vælger at deltage.

Kategorier
Læserbreve

Børnebombe

Læserbrev i Randers Amtsavis den 2. november 2013 af borgmesterkandidat Mogens Nyholm

Borgmesterkandidat Mogens Nyholm fremlægger endnu et sminkestang ved vedtagne budget

Borgmesterkandidat Mogens Nyholm fremlægger endnu et sminkestang ved vedtagne budget

På det netop afholdte byrådsmøde stillede Radikale Venstre i Randers Kommune skarpt på de økonomiske forudsætninger i netop vedtagne budget for folkeskolereformens implementering.

Borgmesteren svarer, at folkeskolereformen er fuldt finansieret i 2014, mens der er udfordringer med hensyn til finansieringen af reformen fra 2015 og årerne fremover.

Dette uskyldige borgmestersvar er en bombe under vores folkeskolebørns skolegang. For nu viser det sig – hvad der ikke blev sagt under budgetdebatten – at socialdemokraterne og støttepartiet de konservatives vedtagne budget ikke har afsat ekstra penge til reformens gennemførelse eller til inklusion.

Radikale Venstre bad forgæves borgmesteren om et svar på, hvor stor kronebeløbet for de økonomiske udfordringer er i årerne 2015, 2016 og 2017.  Det svar bør borgmesteren kende, når det medtænkes at budget 2014 – 2017 netop er vedtaget.

Enten kender borgmester ikke svaret, og det viser mangel på ledelse kraft i budgetforhandlingerne. Eller også skjules sandheden bevidst for borgerne her i et valgår.

Der er desværre en, indtil i mandags skjult, tikkende økonomisk bombe på folkeskoleområdet. Skolebørnenes forældre har gode grunde til at frygte for kvaliteten af deres børns skolegang.

Mange års økonomisk uansvarlighed har desværre igen sin pris for vores børn. Der er brug for nogen holder hovedet koldt og hjertet varmt i tiden der kommer. Det gør Radikale Venstre.

Kategorier
Læserbreve

Inklusion i Folkeskolen

Læserbrev i www.byen.nu den 31. oktober2013 af byrådskandidat Lone Kjær kristensen

Byrådskandidat Lone Kjær  Kristensen ønsker bedre inklusion

Byrådskandidat Lone Kjær Kristensen ønsker bedre inklusion

I  den forgangne uge har man kunne læse i en undersøgelse lavet af Randers Lærerforening, at hele 73% af lærerne og børnehaveklasselederne i Randers Kommune, ikke føler sig uddannelsesmæssigt rustet til at undervise de elever med særlige behov der i dag bliver inkluderet i den almindelige folkeskole.

Dette er et skræmmende højt tal som desværre bekræfter den bekymring som vi tidligere har gjort opmærksom på.

Derfor er det da også positivt, at man nu er startet med efteruddannelse af lærerne i netop inklusion, men hvorfor ikke have modet til at gå et skridt videre?

At inkludere børn med særlige behov er så stor og kompleks en opgave, at det kræver noget ekstra, hvis det skal lykkes. Lærerne skal selvfølgelig have en grundlæggende viden omkring inklusion, men deres primære opgave skal og må være den faglige undervisning.

Ser man i stedet inklusion som en opgave, der kan løses tværfagligt, kan man hente megen viden, hjælp og sparring blandt pædagoger og børneterapeuter som allerede har en grundlæggende viden om børn med særlige behov.

Dette praktiseres allerede i enkelte kommuner med stor succes. F.eks. har man i Rebild kommune ansat ergoterapeuter med en særlig viden omkring børn som såkaldte trivselskonsulenter. De kan i kraft af deres faglige viden afdække barnets særlige behov og efterfølgende vejlede både forældre og lærer i, hvordan man ved en fælles indsats kan styrke barnets personlige, sociale og faglige udvikling.

I Radikale Venstre tror vi på, at en særlig tidlig indsats betaler sig.

Kategorier
Læserbreve

Hvad skal vi med KL?

Læserbrev i Randers Amtsavis, d. 26. oktober 2013 af byrådskandidat Ole Bjerring

 

Ole Bjerring
Ole Bjerring overvejer om KL har sin eksistensberettigelse

I de hektiske dage under lockouten i foråret var der en kort polemik i Randers Byråd om kommunens medlemskab af KL, Kommunernes Landsforening. Vi er derfor meget bevidste om, at Randers er medlem af den organisation, der skal varetage kommunernes interesser.

Op til kommunalvalget er jeg blevet provokeret til at spørge, hvad byen egentlig får ud af sit medlemskab?

Årsagen er, at KL her i efteråret gik sammen med Dansk Industri og Arbejdernes Erhvervsråd og foreslog en så drastisk ændring af 10. klasse, at der reelt var tale om en afskaffelse. Nok blev forslaget naturligvis udlagt positivt – som at det handlede om at styrke tilgangen til erhvervsuddannelserne, men reelt ville der blive tale om et 10. klasse tilbud, som var reserveret til de svage elever. Man skulle nærmest visiteres til 10. klasse.

Men landspolitikere – inklusiv undervisningsminister Christine Antorini – har over en bred kam sagt fra. Nok bør der laves nogle flere erhvervsrettede forløb i 10. klasse, men der skal ikke laves adgangsbegrænsninger, og 10. klasse skal ikke udelukkende være for dem, der skal på en erhvervsuddannelse.

Derfor tænker jeg, så det knager: Hvad gør KL i det selskab, og hvad får Randers ud af at have KL som talerør?

– Hvilken lokal interesse har Randers i, at unge bliver forhindret i at tage et ekstra skoleår til faglig og menneskelig udvikling? Uanset om det foregår i kommunalt regi, privat eller på en efterskole.
– Hvorfor skal de unge presses ind i uddannelsesforløb, de endnu ikke er afklarede på?
– Forslaget vil især ramme tilgangen til efterskolerne. Hvorfor vil KL forhindre de unge i at forfølge drømmen om et efterskoleår, som både forældre og unge oplever er ekstra værdifuldt netop i 10. klasse.

Jeg er ikke i tvivl om, at KL i sagen om 10. klasse arbejder direkte imod Randers Kommunes interesser. Vi må lytte til de unge – respektere deres valg og drømme i stedet for at presse dem igennem systemet. ”Må vi lige få lov at blive tørre bag ørerne?”, spørger de med et glimt i øjet, fordi de har et ønske om at blive stærke og selvstændige unge på hver deres måde.