Kategorier
Læserbreve

Børnebombe

Læserbrev i Randers Amtsavis den 2. november 2013 af borgmesterkandidat Mogens Nyholm

Borgmesterkandidat Mogens Nyholm fremlægger endnu et sminkestang ved vedtagne budget

Borgmesterkandidat Mogens Nyholm fremlægger endnu et sminkestang ved vedtagne budget

På det netop afholdte byrådsmøde stillede Radikale Venstre i Randers Kommune skarpt på de økonomiske forudsætninger i netop vedtagne budget for folkeskolereformens implementering.

Borgmesteren svarer, at folkeskolereformen er fuldt finansieret i 2014, mens der er udfordringer med hensyn til finansieringen af reformen fra 2015 og årerne fremover.

Dette uskyldige borgmestersvar er en bombe under vores folkeskolebørns skolegang. For nu viser det sig – hvad der ikke blev sagt under budgetdebatten – at socialdemokraterne og støttepartiet de konservatives vedtagne budget ikke har afsat ekstra penge til reformens gennemførelse eller til inklusion.

Radikale Venstre bad forgæves borgmesteren om et svar på, hvor stor kronebeløbet for de økonomiske udfordringer er i årerne 2015, 2016 og 2017.  Det svar bør borgmesteren kende, når det medtænkes at budget 2014 – 2017 netop er vedtaget.

Enten kender borgmester ikke svaret, og det viser mangel på ledelse kraft i budgetforhandlingerne. Eller også skjules sandheden bevidst for borgerne her i et valgår.

Der er desværre en, indtil i mandags skjult, tikkende økonomisk bombe på folkeskoleområdet. Skolebørnenes forældre har gode grunde til at frygte for kvaliteten af deres børns skolegang.

Mange års økonomisk uansvarlighed har desværre igen sin pris for vores børn. Der er brug for nogen holder hovedet koldt og hjertet varmt i tiden der kommer. Det gør Radikale Venstre.

Kategorier
Læserbreve

87 millioner kr. mindre til børnene i Randers!

Læserbrev i www.byen.nu den 15. oktober 2013 af borgmesterkandidat Mogens Nyholm

Ikke godt nok byrådsflertallet nedpriorirer børnepasning , konstarer Mogens Nyholm
Ikke godt nok byrådsflertallet nedpriorirer børnepasning , konstarer Mogens Nyholm

 

I dag tirsdag den 15. oktober er der i Amtsavisen en artikel om, at Dagtilbud Øst mangler to pædagogiske ledere. Forældre føler de forskelsbehandles i forhold til andre dagtilbud.

Radikale Venstre forstår forældrenes vrede.

Ingen tvivl om dette problem skyldes den nye dagtilbudsstruktur, hvor der er dannet fem super dagtilbud; som følge af to spare øvelser ved de seneste års budgetter.

Jævnligt hører man tillige klager fra forældre, der siger de aldrig ser den øverste leder, og han/hun er svær at komme i kontakt til mm.

Radikale Venstre i Randers Kommune har hele vejen taget afstand fra super-dagtilbuddene. Ulemperne er større end fordelene.

Hos Radikale Venstre har vi den holdning, at udgangspunktet må være, at den enkelte daginstitution skal have egen forældrebestyrelse og en daglig leder… og så er det i øvrigt også familie og erhvervsfjendsk at byrådsflertallet har mindsket åbningstiden med gns. 1½ time om ugen.

Vores børn er hjertet i samfundet. Det kan ikke ses i den politik byrådsflertallet – anført af borgmesterpartiet socialdemokraterne – fører. Ærgerligt Amtsavisen ikke fik en kommentar fra socialdemokraterne og støttepartiet de konservative i dagens avis.

Hånden på hjertet. De to partier har jo hovedansvaret for den førte børnepolitik. Hvor børnene jo i dag også betaler prisen for visse prestigeprojekters gennemførelse.

Hvis Randers byråd ville bruge lige så mange penge på børnepasning som landsgennemsnittet gør, så skal Randers faktisk årligt bruge 87.360.000 kr. mere på børnepasning (kilde Danmarks Statistik).

Denne kendsgerning sætter i høj grad byrådsflertallets nedskæringer hos børnene der seneste år i relief… i øvrigt skal Venstre også have et lille svirp, da de jo også har sagt Ja til de større prestigeprojekter – nedskæringer og prioriteringer Radikale Venstre ikke har støttet overhovedet. Vi har vist en anden og mere børnevenlig vej ved de seneste års budgetbehandlinger.

Kategorier
Læserbreve

Slut med at vente – nu vil vi ud at hente

Læserbrev i www.byen.nu den 8. oktober 2013 af borgmesterkandidat Mogens Nyholm

Mogens Nyholm og Radikale vil en radikalt anderledes erhvervspolitik
Mogens Nyholm og Radikale vil en radikalt anderledes erhvervspolitik

Randers nr. 88 på erhvervsklimaet, klart dumpet.

Der er masser af plads til vækst i Randers Kommune. Dygtig faglig arbejdskraft, ledige erhvervslejemål, attraktive boligområder, god trafikal infrastruktur med motorvej og havn, universitetsbyer i nærheden, der uddanner dygtige ingeniører, økonomer og videnskabsmænd. Alt dette venter blot på at blive udnyttet. Disse muligheder til trods ligger Randers Kommune som nr. 88 ud af 96 kommuner i Dansk Industris undersøgelse af lokalt erhvervsklima. Vores nabokommune Favrskov ligger på en flot 4. plads, og alle vores nabokommuner klarer sig bedre end os. Det er altså ikke landsdelen der er noget i vejen med.

I Randers Regnskov venter de på at krokodillerne vokser sig store. I Randers Kommune har man indtil nu også blot ventet på at blive opdaget af den store omverden. Det er ikke godt nok.

Udfordringerne her i Randers Kommune ses også ved den kendsgerning at vi september 2013 kun har solgt erhvervsgrunde for kr. 870.212 i år.

Radikale Venstre har højere ambitioner. Effektiv erhvervspolitik er proaktiv erhvervspolitik.

Vi vil hente viden til kommunens erhvervsliv ved at gøre Randers til en markedsplads, hvor forskerne og erhvervsliv mødes, så også små og mellemstore virksomheder kan omsætte teknologi til forretning.

Vi vil hente kontakter til Randers ved sammen med SMV’er og ejendomsmæglere på messer f.eks. i Hannover at gøre opmærksom på kommunens muligheder.

Vi vil hente talenterne fra erhvervsskolerne og bringe dem ud til erhvervslivet. Vi vil skabe synlighed om byens dygtige faguddannede arbejdskraft ved at invitere erhvervsskolernes elever til at vise deres potentiale ved årlige konkurrencer om løsning af opgaver, som det lokale erhvervsliv stiller.

Vi vil hente jobcentrets fokus hen, hvor den bliver til nytte for erhvervslivet.

En anstændig velfærd for kommunens børn og voksne kan kun opretholdes med et stærkt konkurrence- og bæredygtigt erhvervsliv.

Slut med at vente – nu går vi ud og henter!

Kategorier
Læserbreve

Er det visionært at S+K nedsætter dækningsafgiften?

 

Mogens Nyholm tænker på bedre forhold for erhvervslivet
Mogens Nyholm tænker på bedre forhold for erhvervslivet

Formanden for Randers Erhvervs og udviklingsråd direktør Per Hastrup udtaler til lokalavisen, at han ikke mener dækningsafgiften er en afgørende konkurrenceparameter. De 115.000 kroner vi (Prodan) betaler betyder ikke meget med en omsætning på 150 millioner kroner, konstaterer Per Hastrup tørt. Af Hastrups tænksomme ord, kan vi gå det skridt videre og konkludere, at langt de fleste virksomheder/detaillister betaler en dækningsafgift et pænt stort stykke under 100.000 kroner

Ydermere kan det tilføjes, at en række detailister i midtbyen og i storcenteret faktisk ikke får fordel af vedtagne nedsættelser af dækningsafgiften. Som lejere af forretningslokaler er det jo ikke dem der høster gevinsten af nedsættelsen.

Radikale Venstre i Randers Kommune synes, at det havde været mere fremsynet om dækningsafgiften var forblevet uændret. Til gengæld kunne der være en vis fornuft i, at det nu nedsatte provenu ved dækningsafgiften i stedet var blevet rullet tilbage til erhvervslivet – som opsparing til infrastruktur eller andre erhvervsformål, vores erhvervsliv kunne ønske sig på den længere bane.

Styrkelse af erhvervslivet er jo til gavn for os alle.  Der findes i øvrigt ikke nogen bedre velfærdsydelse end muligheden for at kunne få og passe et job. Og få et nyt, hvis man mister det, som man har…

Per Hastrup har også ret i, at der hos erhvervsuddannelserne er udfordringer, som skal løses! Både for erhvervslivets og for de unges skyld.

Kategorier
Læserbreve

Randers – en særlig vanskeligt stillet kommune?

Læserbrev i www.byen.nu tirsdag den 10. september 2013

Nyholm vil have bedre lederskab
Nyholm vil have bedre lederskab

Randers Kommune har en vision om at ”Vi vil mulighederne”. Desværre har vi også en borgmester, der hverken kan eller vil mulighederne. Derfor ender vi år efter år med at budgettet kun lige kan hænge sammen ved hjælp af gældsætning og besparelser. Og så altså et tilskud, som særligt vanskeligt stillet kommune.

Således også i år.

På det netop overståede budgetseminar for hele byrådet har vi fået forelagt et budgetforslag, der igen indeholder de sædvanlige ingredienser. Denne gang med den særlige finesse, at besparelserne uden politisk behandling allerede er indarbejdet i basisbudgettet. Når Henning Jensen Nyhuus om disse besparelser udtaler til lokalpressen, at de ikke rammer børnene, taler han – forhåbentlig – mod bedre vidende. Når priserne ikke fremskrives i 2014 giver det naturligvis færre midler at arbejde med, når specialskolerne reduceres med 3,2 mio. kr. årligt rammer det selvfølgelig børnene, når 4 fritidshjem nedlægges/omlægges rammer det selvfølgelig børnene. Og sådan kunne jeg blive ved. Jeg vil opfordre udvalgsformanden på området til at studere disse besparelsesforsalg grundigt.

Også de allersvageste rammes, nemlig de børn der har det svært i livet. Her reduceres budgettet med 1,3 mio. kr. Samtidigt reducerer man budgettet med 2 mio. kr. under dække af det nye modeord innovation”. Det er grotesk, når man samtidigt ved at Randers Kommune er en af de kommuner der oftest underkendes af Den sociale Ankestyrelse fordi vi undlader at anbringe børn, der har behov for det. Skal vi virkelig have en Randers sag før hjn tager sit ansvar alvorligt?

Der er ikke afsat en krone til implementering af folkeskolereformen. Det betyder at eneste vej er at presse den enkelte lærer på forberedelsestid etc. Spørg vore dygtige og samvittighedsfulde medarbejdere om det går ud over kvaliteten?

Desværre har vi en borgmester for hvem det at beholde de gyldne kæder er blevet målet i sig selv. En borgmester uden visioner og uden lederskab.

Men sådan behøver det ikke være. Randers Kommune er en god kommune med mange muligheder. Men vi skal gribe dem og arbejde stenhårdt for at udnytte dem. Det kræver lederskab og hårdt arbejde.

Det kan du gøre noget ved til november!

Det bliver ikke let for en ny borgmester at rette op på tingene i Randers Kommune. Flere års økonomisk og politisk misregime har sat sine spor.

Derfor bliver det nødvendigt med et uanmeldt kasseeftersyn – økonomisk og politisk.

Men vi har mulighederne, hvis vi griber dem.

Kategorier
Læserbreve

Grib chancen for succes!

Læserbrev i Randers Amtsavis den 13. juli af byrådsmedlem Mogens Nyholm

Ungeprojektet: Den 4. juli havde uddannelsesredaktør Jacob Fuglsang en uddannelsesanalyse i Dagbladet Politiken. En analyse der klart anskueliggør, at vores lokale erhvervslivs fremførte ”projekt sårbare og udsatte unge” er rigtigt set.

I Fuglsang analysen ses bl.a. følgende statements:

  1. Den lave søgning mod et håndværk er et af efterårets varmeste (lands)politiske emner
  2. Der skal nærmest en kulturrevolution til at få flere unge til at søge mod håndværk
  3. Kun 17 % af en ungdomsårgang søger en erhvervsuddannelse. Det vil i løbet af få år give stor mangel på håndværkere.
  4. De danske erhvervsuddannelser er i øvrigt også berømmet i udlandet blandt andet for vekselprincippet

Fuglsang-analysen angiver samme urovækkende tendenser, som er blandt årsagerne til lokale håndværkere og virksomheder meget rosværdigt tilbyder Randers Kommune ”projekt sårbare og udsatte unge”. Analysen tydeliggør, at der både er sociale og strukturelle begrundelser for, at byrådet skal genoverveje tilbuddet fra vores lokale erhvervsliv.

Vores lokale erhvervsliv tilbyder bl.a. de sårbare unge valgmuligheder, vekseluddannelse og coaching i folkeskoleårene samt garanti om læreplads. Giver chancen til sårbare unge, der ikke magter at styre sit eget liv; som avisen dygtigt har iscenesat i diverse artikler.

Trist hvis politisk og lokalt snæversyn måske gør en ende på erhvervslivets fantastiske tilbud til kommunens mest sårbare unge mennesker… for som den meget erfarne socialrådsgiver Grete Skovhus i særdeles rosende vendinger bemærker her i avisen den 26. juni, at ”her kan Randers Kommune i kraft af nytænkning gøre en forskel og få opmærksomhed for at gøre en både særlig og anderledes indsats”.

Radikal Venstre vil underbygge projektets perspektiver med næsten samme fine ord, som chefredaktør Turid Fennefoss anvender den 4. juli i en avisleder: ”Bolden er givet flot op til potentiel succes. Nu skal den gribes og spilles af det lokale erhvervsliv og byrådet i forening”… der er meget at vinde