Categories
Læserbreve

Inklusion i Folkeskolen

Læserbrev i www.byen.nu den 31. oktober2013 af byrådskandidat Lone Kjær kristensen

Byrådskandidat Lone Kjær  Kristensen ønsker bedre inklusion

Byrådskandidat Lone Kjær Kristensen ønsker bedre inklusion

I  den forgangne uge har man kunne læse i en undersøgelse lavet af Randers Lærerforening, at hele 73% af lærerne og børnehaveklasselederne i Randers Kommune, ikke føler sig uddannelsesmæssigt rustet til at undervise de elever med særlige behov der i dag bliver inkluderet i den almindelige folkeskole.

Dette er et skræmmende højt tal som desværre bekræfter den bekymring som vi tidligere har gjort opmærksom på.

Derfor er det da også positivt, at man nu er startet med efteruddannelse af lærerne i netop inklusion, men hvorfor ikke have modet til at gå et skridt videre?

At inkludere børn med særlige behov er så stor og kompleks en opgave, at det kræver noget ekstra, hvis det skal lykkes. Lærerne skal selvfølgelig have en grundlæggende viden omkring inklusion, men deres primære opgave skal og må være den faglige undervisning.

Ser man i stedet inklusion som en opgave, der kan løses tværfagligt, kan man hente megen viden, hjælp og sparring blandt pædagoger og børneterapeuter som allerede har en grundlæggende viden om børn med særlige behov.

Dette praktiseres allerede i enkelte kommuner med stor succes. F.eks. har man i Rebild kommune ansat ergoterapeuter med en særlig viden omkring børn som såkaldte trivselskonsulenter. De kan i kraft af deres faglige viden afdække barnets særlige behov og efterfølgende vejlede både forældre og lærer i, hvordan man ved en fælles indsats kan styrke barnets personlige, sociale og faglige udvikling.

I Radikale Venstre tror vi på, at en særlig tidlig indsats betaler sig.

Categories
Læserbreve

Fritidshjem nedlæggelse – prisen kan blive dyr

Læserbrev i Randers Amtsavis den 13. september af byrådskandidat Lone Kjær Kristensen

Lone slår et slag for fritidshjemmene i Randers
Lone slår et slag for fritidshjemmene i Randers

 

I de aktuelle budgetforhandlinger lægges der op til, at de 4 selvejende fritidshjem efter dagtilbudsloven nedlægges, og omdannes til SFO ordninger.

Sølle 700.000 kroner spares der ved den øvelser. Jeg vil stærkt advare mod forslaget gennemføres; selvfølgelig for børnenes skyld.

700.000 kroner er altså småpenge sammenlignet med den ekstra kvalitet og voksenkontakt, der er i dagtilbudsordningen. En voksenkontakt der for nogle af børnene betyder dén forskel, at de ikke havner blandt de udsatte unge senere i livet.

700.000 kroner om året er ikke mere end et ekstra anbragt barn nemt kan komme til at koste kommunen. Jeg er sikker på besparelsen i sidste ende kommer til at koste kommunen penge.

Jeg har set på Amtsavisens forside, at borgmesteren fornyeligt udtalte, at han og socialdemokraterne ikke vil være med til at spare på børnene. Jeg vil lige påpege, at den her besparelse vil ramme børn her i Randers Kommune, bl.a. børnene i Randers og Nordbyen.