Categories
Læserbreve

Radikale Venstre vil fortsat investere i børnenes fremtid

Læserbrev i www.byen.nu den 24. oktober 2013 af byrådskandidat Johanne Kristine Asmussen


Johanne Kirstine Asmussen, Langå
Johanne fastslår børnene fortsat har højeste prirotet

I Randers Amtsavis den 21.oktober efterlyser Claus Krogsholt fra Velfærdslisten svar på, hvorfor Radikale Venstre i byrådssalen ikke stemte for et forslag om at undersøge mugligheden for lokalaftale på lærerområdet. Det gjorde vi ikke fordi forslaget var komplet indholdløs signalpolitik. Forvaltningen er allerede igang med at undersøge muligheden og den egentlige beslutning kommer det byråd der tiltræder efter nytår til at tage.
Radikale Venstre var det første parti der bragte ønsket om fortsatte lokalaftaler op i byrådsalen. Det gjorde vi på byrådsmødet den 27. maj. Vi ved at det er helt nødvendigt, at lærerne har ordentlig tid til forberedelse. Børnene skal selvfølgelig have velforberedte og kompetente lærere.

Før sidste kommunalvalg sagde Radikale Venstre klart og tydeligt at børnene skal prioriteres højt. Det sagde andre partier også, men Radikale Venstre er det eneste politiske parti, der har levet op til dette. Vi har ikke stemt for de massive besparelser, der er sket på skoleområdet i indeværende periode – en af grundene til, at vi ikke har været med i nogle af budgetterne. Det kan spidskandidaten for Velfærdslisten – en frafalden SF’er – altså ikke gå til valg på.
Vi vil fortsat insistere på, at der satses målrettet på både de mindste børn og skolebørnene i årerne der kommer.

Categories
Læserbreve

Flere timer og hvad så….

Læserbrev i Randers Amtsavis den 29. september 2013 af byrådskandidat Johanne Kristine Asmussen

God understøttende undervisning kræver forberedelsestid, påpeger Johanne Kristine Asmussen
God understøttende undervisning kræver forberedelsestid, påpeger Johanne Kristine Asmussen

Regeringen har med den kommende reform af folkeskolen ønsket, at skabe mulighed for at kommunerne kan skabe bedre skoler, der kan give alle børn og unge, på tværs af sociale skæl og faglige niveau, et løft i forhold til i dag. Griber Randers byråd ikke denne chance med omhu er det desværre også en mulighed at kommunens folkeskoler bliver ringere end i dag.

Et af de områder, der virkelig får betydning for kvaliteten af skolen, bliver de såkaldte understøttende undervisningstimer. Disse timer kommer i indskolingsklasserne efter sommerferien til at træde i stedet for den indskolingsordningen, der blev indført i Randers kommune for to år siden. Pædagogerne kan nu, hvis man ønsker det varetage en del af den understøttende undervisning.

Fra regeringens side er der ikke noget krav om, at der skal gives forberedelse til den understøttende undervisning og der er givet en stor grad af frihed til at eksperimentere med hvem, der kan stå for denne undervisning.

Jeg mener, at vi bør kræve en høj grad af faglighed hos dem, der i Randers Kommune skal varetage understøttende undervisning og vi bør prioriterer. at de har mulighed for at forberede nogle fantastiske undervisnings forløb.

Radikale Venstre i Randers Kommune vil kæmpe for dette i byrådet.

 

Categories
Læserbreve

Radikal velfærd

Læserbrev i Randers Amtsavis den 27. august af byrådskandidat Johanne Kristine Asmussen; Langå.01

Johanne taler for velfærd indeholder andet end varme hænder
Johanne taler for velfærd indeholder andet end varme hænder

Tak til Heidi Odby Skjøttgaard for hendes svar i Amtsavisen den 24. august på mit spørgsmål angående Velfærdslistens syn på hvad velfærd er. Det er dejligt med en debat om den grundlæggende forskel på Radikale Venstre og Velfærdslisten.

For mig er verden ikke helt lige så sort/hvid som Velfærdslisten gør den til, og for mig er velfærd ikke alene et spørgsmål om varme hænder. Jeg er fuldstændig enig med Heidi i, at det er vigtigt, at vi behandler hinanden med respekt og anerkendelse og at vi viser hinanden omsorg, nærvær, fortrolighed og tillid. Men for mig er det også vigtigt, at vi har en natur og et kulturliv der blomstrer. Det er her vi kan søge efter svar på livets store spørgsmål. Det er her vi reflekterer over verdens gang og vores egne handlinger. Naturen er ligefrem vores livsgrundlag! Ja for mig er erhvervslivet også vigtigt. Et stærkt erhvervsliv skaber arbejds- og praktikpladser, sponsorere projekter af mange slags og meget meget mere. De penge kommunen investerer i erhvervslivet kommer mange gange igen.  Også cykelstier og snerydning er velfærd.

Heidi og jeg kan sagtens blive enige om at forligspartierne (heriblandt  Kasper Fuhr) i det nuværende byråd i alt for høj grad har prioriteret store prestigeprojekter på tidspunkter, hvor der samtidig er blevet skåret voldsomt ned på varme hænder. Om nogen har Radikale Venstre kæmpet imod dette.

At være radikal er altså ikke helt lige så enkelt, som at kæmpe for Velfærdslisten. Prioriteringerne bliver sværere og mere nuancerede. Heidi kalder det utroværdigt. Jeg synes, det er troværdigt, at blive ved med at insistere på at velfærd selvfølgelig er varme hænder, men også langt mere end det. Så ambitiøse er vi i Radikale Venstre i Randers kommune.

Categories
Læserbreve

Storken, velfærden og en gang gøgl

Læserbrev i Randers Amtsavis den 17. august af byrådskandidat Johanne Kirstine Asmussen; Langå

Heidi Odby Skjøttgaard fra velfærdslistens styregruppe skriver i Randers Amtsavis den 14. august, at hun savner storken og politikere der ikke prioriterer ”gøgl” på bekostning af velfærden. Jeg sidder nu tilbage med et spørgsmål til Heidi og resten af velfærdslisten: Hvad er ”gøgl” og hvad er velfærd? Ingen af delen fremgår af det ellers fyldige læserbrev…

Som Heidi, synes jeg, at det ville være dejligt, hvis storken vendte tilbage til Randers. Hvorfor synes jeg det? Jeg har gennem livet haft store oplevelser både i naturen og med kultur. Oplevelser, som har lært mig, at livet ikke bare er en lang grå hverdag, men kan beriges af de følelser såvel natur som kultur kan vække i mig. En livsberigelse, som jeg ønsker ikke bare skal være for eliten, men bredes ud til hele befolkningen. Derfor synes jeg, at det er vigtigt at kommunen prioriterer natur og kultur og jeg sætter pris på, når fonde og erhvervsliv sponsorerer store projekter til glæde for os alle.

Og hvad med storken? Den er ligeglad med varme hænder. Den vil have naturgenopretning, hvilket kræver at kommunen bruger ressourcer på natur, miljø og erhvervsliv. Sidstnævnte fordi penge fra fonde og erhvervsliv skaber mulighed for ellers umulige projekter.

Jeg er bestemt ikke ligeglad med varme hænder. Det er vigtigt, at vi kan se hinanden i øjnene med værdighed og respekt. Det er vigtigt, at vi hjælper hinanden med at leve som sunde, vidende og hele mennesker.

Velfærd består af mange ting eller er det meste bare en gang gøgl?

Categories
Læserbreve

Folkeskolen er hjertet i samfundet

Læserbrev i Randers Amtsavis den 2. maj 2013, af byrådskandidat Johanne Asmussen

Hvert år pumper hjertet en årgang unge mennesker ud af folkeskolen og en årgang børn suges ind til 10 års udvikling og dannelse. Som samfund ønsker vi at de kommer ud som individer der kan deltage aktivt i demokratiet og tage positivt del i samfundet.

Hvert lille individ der starter i skolen er unikt. De har forskellige evner og muligheder og har vidt forskellige erfaringer med i bagagen. For at de hver især skal få det bedst mulige ud af deres skoletid, kræver det nogle lærere, der ser den enkelte og som kan tilrettelægge undervisningen, så alle elever bliver tilgodeset. Som samfund må vi arbejde for, at lærerne er fagligt dygtige, engagerede og velforberedte. Lærerne er rygraden folkeskolen.

I Randers har vi rigtigt mange virkeligt dygtige lærere. De bør anerkendes for det meget værdifulde arbejde de udfører. Hvis der findes lærere der af forskellige årsager ikke er fagligt dygtige, ikke er engagerede eller ikke er velforberedte, har vi en vigtig ledelsesopgave for skolelederne – lad os kalde det ledelsespligt!

Lærernes forberedelse bør ikke være en ret de kæmper for, men en naturlig del af deres arbejde. I regeringsindgrebet, der nu afslutter konflikten på lærerområdet, ser det ikke ud til, at lærernes forberedelse er blevet sikret. Radikale Venstre i Randers Kommune vil arbejde for, at der i Randers Kommune altid vil være ordentlig forberedelse til en undervisningslektion.

Folkeskolen er hjertet i samfundet, men uden rygraden til at bære det hele er hjertet ikke meget værd.