Categories
Læserbreve

Psykiatriplan skal laves om


Læserbrev i www.byen.nu den 23. oktober 2013 af byrådskandidat Hans Toftdahl


Hans Toftdahl, Assentoft
Toftdahl kræves mere fokus på de såbare borgere

Byrådet i Randers Kommune har i 2013 vedtaget en psykiatriplan, som er lavet uden nævneværdig indflydelse fra brugere og medarbejdere.

Planen indeholder et psykiatrihus, dvs. en centralisering af psykiatrien i kommunen, forskellige brugere skal samles under et tag. Dette betyder nedlæggelse af de meget forskellige brugersteder som Den grønne Gren, Løvetand osv. Og de skal samles på et sted. Dette giver utryghed og angst hos brugere.

I budget 2014 er der ikke afsat midler til psykiatriplanen, så brugere er endnu engang ladt i stikken, da de ikke ved, hvornår deres væresteder lukker , og hvad der reelt kommer i stedet.

Usikkerhed et det værste, man kan udsætte psykiatribrugere for. Usikkerheden kan i værste tilfælde forværre brugernes sindslidelse med øget medicinering og indlæggelser til følge.

Et krav fra Radikale Venstre er revurdering af psykiatriplanen, og revurdering af om det nu er den bedste løsning at lukke nævnte væresteder.

I hvert fald vil det være utilgiveligt, umenneskeligt og naivt, hvis Socialdemokraterne og støttepartierne tror, at et psykiatrihus kan laves som et discounttilbud.

Categories
Læserbreve

Budgetforlis i Randers Kommune

 

Toftdahl ser et budget-forlis
Toftdahl ser et budget-forlis

Randers Kommune har ondt i økonomien. Mere ondt end andre kommuner og mere ondt end nødvendigt. Årsagen er dårlig økonomisk lederskab af den nuværende borgmester og det nuværende flertal bestående af De Konservative og Socialdemokraterne. Heldigvis bliver dette budgetflertal mindre år for år. Og meget tyder på at det er væk efter valget – og tak for det!

Konsekvensen har nemlig været stadig dårligere service før børn, skoler, ældre og svage borgere. Til gengæld bruger man penge på prestigeprojekter.

I det indgåede budgetforlig har man sminket de ubehagelige kendsgerninger, så disse ikke skal fremstå for tydeligt i den kommende valgkamp. Lad mig blot nævne at man indregner ekstraordinære bloktilskud imod KLs vejledning og man indregner urealistiske indtægter ved salg af jord og ejendom.

For at synliggøre dette har Radikale fremsat et ændringsforlslag , der synliggør de katastrofale konsekvenser af CAs budgetforlig.Forhåbentlig får vi en ny borgmester efter valget. Der venter vedkommende en nødvendig, men ubehagelig oprydningsopgave. Et kasseeftersyn er desværre nødvendigt.
For at rette op på kommunens økonomi er en stram prioritering nødvendig, hvis den sociale balance skal genoprettes.

Categories
Læserbreve

Kære Leif, der er jo ingen reel forskel

Læserbrev i www.byen.nu den 21. september 2013 af byrådskandidat Hans Toftdahl

Toftdahl ser ikke de store forskelle blandt øvrige partier
Toftdahl ser ikke de store forskelle blandt øvrige partier

I et læsebrev den 20. september får det socialdemokratiske byrådsmedlem Leif Gade det til at lyde som om, at socialdemokraterne er garanten for velfærd her i Randers Kommune.

Kære Leif Gade. Der er jo ikke den store politiske forskel på dit parti og Venstre. I har jo begge (modsat Radikale Venstre) valgt prestigeprojekter i indeværende periode, og følgelig valgt lavere sociale muligheder.

Jeg læste med interesse Amtsavisens leder den 19. september der antydede, at mange vælgere med rette ikke ser den store forskel på Henning Nyhuus (S), Claus Omann (V), Daniel Madie (K) og løsgængeren Kasper Fuhr, der i dag kalder sig for Velfærdslisten. Og det er ganske forståligt. De har jo alle ført den samme politik på den lange bane. Valg af store prestigeprojekter, og følgelig mindre socialt niveau. Alle har de bidraget til at tømme kassen til fordel for prestige.

Sidste år fremlagde Radikale Venstre vores eget budget. Jeg synes det er værd at bemærke, at var Radikales budget blevet vedtaget, da ville der både i år 2014, 2015 og 2016:

• Have været yderligere 15 millioner kroner ´til vores skolebørn.
• Have været ekstra 6 ½ millioner kroner til vores mindste børn.
• Have været 3 millioner kroner ekstra til voksne med særlige behov.

Se det er velfærdspolitik, der nytter – hvis ellers byrådsflertallet havde villet velfærden.

Categories
Læserbreve

Hvor utroværdig har man lov at være?

Læserbrev i www.byen.nu af byrådskandidat Hans Toftdahl; Assentoft

Tofdahl takker for markedsføring af Radikales politik
Toftdahl takker for markedsføring af Radikales politik

Tusind tak til Heidi Odby Skjøttgaard fordi hun på så fremragende vis italesætter Radikale Venstres førte politik i Randers Byråd forleden her i avisen.

Det er helt rigtigt set, at Radikale Venstre i den grad taler for bedre forhold for kommunens mindste børn og skolebørnene. Radikale Venstre nøjes ikke med at tale børnenes sag, som visse partier gør, vi har også stemt derefter i byrådssalen.

Radikale Venstre har sagt Nej til prestigeprojekter fordi der ikke er råd, samt det er økonomisk uansvarligt – f.eks. mht. den nye stadiontribune.
Radikale Venstre har tordnet imod at vores daginstitutioners sammenlægning i super-enheder, ligesom vi kraftigt har advaret imod de forringende åbningstider.

Øjensynligt er Heidi Odbys Skjøttgaard ikke klar over, at hendes Velfærdslistes spidskandidat Kasper Fuhr Christensen har sagt Ja til samtlige virkelig store prestigeprojekter i indeværende valgperiode, ligesom Fuhr, modsat Radikale Venstre, i den grad har stemt for forringelserne på daginstitutions og skoleområdet.
Fuhr har i den grad valgt prestige til og kernevelfærd fra (sammen med socialdemokraterne og øvrige budgetflertal) – troværdig er Fuhrs facon ikke…

I et læserbrev den 26. august kritiserer selv samme Kasper Fuhr sine mangeårige forligspartnere for at vælge prestige frem for velfærd. Hvor utroværdig har man lov til at være?

Categories
Læserbreve

Psykiatriplan 2012 er en ommer

Læserbrev i Randers Amtsavis den 18. februar 2013  af næstformand Randers-radikale Hans Toftdahl

Jeg har benyttet min juleferie til at læse forvaltningens forslag til Psykiatriplan 2012. Jeg er målløs.

Aldrig har jeg læst noget så bureaukratisk og uforståeligt, til trods for min professionelle bagrund som praktiserende læge i 30 år, hvor jeg jo har daglig kontakt med de sårbare borgere.

Dog er der enkelte elementer i planen jeg har fattet, og det er ikke forslag der gavner de psykisk sårbare borgere. At man seriøst kan foreslå at de psykiske syge borgere skal flyttes rundt fra bosted til bosted vidner om at forfatterne ikke erkender eller kender til psykisk sårbare borgeres situation. Rapporten bærer heller ikke præg af, at forfatterne har lyttet til medarbejderne på ”gulvet” og pårørende, som ved hvad der handler om.

Jeg vil opfordre forfatterne til at de sætter sig ind i de psykiske syges hverdag, der er præget af f.eks. af angst. De har brug for ekstrem grad af tryghed og forudsigelighed

Radikale Venstre vil opfordre til, at rapporten skrottes, og medarbejderne på gulvet, som kender de syge borgeres situationen, også får reel indflydelse på den nye Psykiatriplan.

Vi afslutte med, at jeg er rystet over at en omfattende høringsproces kan føre til det makværk, som udsendte psykiatriplan vidner om.  Det virker mere til at handle om økonomi fremfor mennesker.

Categories
Læserbreve

Forundringen er stor


Læserbrev i Randers Amtsavis den 12. december 2012, af næstformand Hans Toftdahl

I et kommunalt notat lægges der op til øget selvforvaltning på Den Grønne Gren. Som læge af profession, læste jeg en artikel herom i lørdagsavisen med stor forundring.

Grenen er et værested for mennesker med forskellige svære psykiske sygdomme, så som skizofreni, angstlidelser, og forskellige personlighedsforstyrrelser. Nu skal det professionelle personale på Grenen tyndes voldsomt ud, kan jeg forstå.

Så er det jeg tænker. Hvordan kan en lang hørringsrunde munde ud i et forslag om, at personer med ganske alvorlige psykiske sygdomme efter planen selv skal styre og vedligeholde stedet? Det virker som skrivebords tankegang.

Jeg vil opfordre Torben Rugholm til læse noget faglitteratur om de sygdomme, som Den Grønne Grens brugere lider af… efter endt læsning bør Torben Rugholm erkende, at planen om høj grad af selvstyre skrinlægges hurtigst muligt.

Mange af de her mennesker, det drejer sig om, har rigelige problemer med at stå op om morgenen, komme uden for en dør og være sammen med andremennesker.
Hvor selvforvaltning er et positivt ladet ord i mange sammenhænge for de fleste borgere i samfunds-fællesskabet, så gælder et ikke på samme måde for psykiske syge mennesker, som jo netop har brug for støtte og omsorg for at klare og begå sig i vores fællesskab.

Radikale Venstre forstår brugernes opråb og utryghed, og opfordrer til at Randers Kommune tillige gør Den Grønne Gren tidssvarende… det kan faktisk gøres til billige penge. Byrådet kan ikke være andet bekendt.

Den Grønne Gren er ganske vist ikke et prestigeprojekt, men det handler altså om nogle af kommunens mest sårbare borgere.