Budget 2014 – 2017

Budget for 2014-2017 er et sminket lig

Talen til byrådsmødet d. 10/10-2013

(Efter tekst er der indlagt en film med vores borgmesterkandidat Mogens Nyholms kommentarer.)

Tak for ordet.

Ved første behandlingen af budgettet gjorde jeg opmærksom på, at Radikale Venstre af en række væsentlige årsager ikke kunne være en del af et budgetforlig med det nuværende flertal i Randers Kommune. Og jeg gjorde opmærksom på, at der på en række punkter er en afgørende uenighed mellem på den ene side Radikale Venstre og på den anden side Socialdemokraterne og deres faste støtteparti, Det konservative Folkeparti.

N år man ser på den landspolitiske situation er det selvfølgelig både uforståeligt, unødvendigt og ærgerligt, men sådan er de politiske realiteter.

I Randers Kommune har fællesmængden mellem Radikale og socialdemokraterne aldrig væres mindre end i de seneste par år. Både politisk, økonomisk – og m.h.t. den sociale balance, som ligger for lavt.

I henhold til den kommunale styrelseslov skal byrådet hvert år vedtage et budget for de kommende 4 år, nemlig et egentligt årsbudget og budgetoverslag for de tre efterfølgende år.

Det forslag vi nu behandler opfylder formelt disse krav. Men reelt er perspektivet ikke 4 år, men snarere fire måneder!

Formålet for budgetflertallet er alene at holde skindet på næsen indtil kommunevalget er overstået.

De barske realiteter er jo, at det nuværende flertal og den nuværende borgmester har kørt kommunens økonomi i sænk, samtidigt med at velfærden for børn, ældre og svage reduceres hvert eneste år.

Lidt brutalt sagt kan man karakterisere det foreliggende budgetforslag, som et sminket lig.

Det bygger på en række usikre/urealistiske forudsætninger, der lige gør, at man kan holde skindet på næsen i form af en minimal kassebeholdning i de sidste år.

Heldigvis er der jo meget der tyder på, at vi efter valget har en ny borgmester, og et nyt flertal.

Som bekendt har en række partier – inkl. Radikale Venstre – meldt ud, at vi efter valget vil være parate til at genåbne budgettet.

Desværre er der jo ikke mange midler at gøre godt med. Pengene er jo brugt eller disponeret på prestigeprojekter, hvis væsentligste funktion er at sikre den siddende borgmesters genvalg…

PÅ en række punkter med støtte fra Velfærdslistes spidskandidat, Kasper Fuhr, som nu forsøger sig i rollen som velfærdens vogter. Lidt hult vil nogen måske sige… men mon ikke nogle af medierne og offentligheden også gennemskuer dette, i tiden frem til den 19. november.

En ting er meget bemærkelsesværdigt ved dette års budgetaftale, og som tydeligt fortæller borgmesteren fattes penge……I år er der ikke engang råd til gratis busser til pensionisterne for at sikre borgmesterens genvalg.
Der er kun råd til et ganske tyndt lag fernis for at camouflere Randers Kommunes dårlige økonomi. Og heldigvis er denne fernis genemsigtig. I hvert fald for de fleste, som evner eller tør forholde sig kritisk.

Radikale Venstre mener, der bliver brug for et uanmeldt kasseeftersyn straks i det nye år – uanset hvilken ny borgmester vi får. På en række punkter hviler budgetforslaget nemlig på urealistiske forudsætninger – selvfølgelig med det formål, at pynte på kasse-beholdningen, at puste kassebeholdningen op.

Der regnes – imod KLs anbefaling – med et fortsat ekstraordinært balancetilskud, og der regnes med urealistisk høje indtægter ved salg af jord og ejendomme. Blot for at nævne et par eksempler.

Man forventer boligsalg på 12 millioner kroner i 2014, stigende til hele 18 millioner kroner i år 2015 og fremefter. Urealistisk i forhold til aktuelle salg – medio september var der kun solgt for 5,8 millioner kroner i indeværende år.

Samme mangel på realitetssans ses på erhvervssalg, hvor der kalkuleres med indtægter på 12 millioner kroner i år 2014, og i alle overslagsårene.

Skal nævnes erhvervssalg medio september år 2013 kun udgjorde ca. 800.000 kroner…

JEG GENTAGER 800.000 KRONER.

Nationalbanken har fornylig dæmpet deres forventninger til væksten i Danmark i de kommende to år.Banken skønner en vækst på 1,6% i 2014 og kun 1,7 i 2015.

Undskyld mig, kan borgmesteren forklare Radikale Venstre, pressen og offentligheden hvor budgetpartierne finder grobund for markant højere indtægter ved salg af jord til bolig og erhverv i de nærmeste år.
Jeg forventer et svar her i dag – et politisk svar, som Radikale også får mulighed for at give duplik på, her ved dagens debat…

Jeg gentager et politisk svar fra borgmesteren, her i dag. Nu må det høre op med, at forvaltningen altid skal rage kastanjerne ud af ilden for borgmesterpartiet. Det er altså ikke en opgave embedsmænd skal varetage…

Embedsmandsstanden skal være embedsmænd for hele byrådet, for alle byrådets partier. Og ikke kun for et snævert politisk flertals interesser.

Der bliver givet behov for nødvendige, men ubehagelige prioriteringer, når vi i den kommende valgperiode skal rette økonomien op efter den nuværende ledelse – eller mangel på samme! En nødvendig, men ikke nogen let opgave!

Årets budgetproces har bekræftet mit udsagn ved førstebehandlingen, nemlig at de konservative – uvist af hvilken grund – er parate til at stemme for hvad som helst. Blot for at sikre Henning Jensen Nyhuus et flertal.
I dag kan vi konstatere, at konservative er socialdemokraternes vigtigste, og vel eneste, støtteparti. Utrolig liste K i den grad bakker op bag manglende politisk og økonomisk ledelse, hvor hullet i kommunekassen jo absolut ikke lever op til ansvarlig borgerlig politik.
Utrolig liste A i den grad har valgt så lav social balance til fordel for prestige-projekter.

I årets budgetforlig har vi set begrebet innovation indført i nye varianter, nemlig dækkende over banale spareforslag.

En særlig form for innovation er, at S+K først tvinger forvaltningen til at lave en række spareforslag, for så at partierne bagefter selv optræder som redningsmand i forhold til biblioteker og fritidshjem. Ikke særlig klædeligt. Jeg tror ikke rigtig, at nogen hopper på den limpind mere…
Vi er jo nogen der husker, at samme øvelse blev gjort med eksempelvis Havndal Plejehjem ved tidligere budgetforlig.

Borgmesterpartiet og co. skal være glade for pressen ikke tager fat i dette politiske spind, som jo reelt handler om at manipulere med befolkningen

På baggrund af S+K sminkede budget aftale har Radikale Venstre fremsat en række ændringsforslag, hvis hovedsigte er at anskueliggøre konsekvenserne af det vi Radikale benævner det indgåede budget-forlis.

Det er ikke nogle særligt behagelige konsekvenser, men vi kan ikke løbe fra dem, hvis vi vil skabe reel velfærd for borgerne i Randers Kommune.

Den eneste varige løsning er en ny politisk ledelse i Randers Kommune fra 2014.

Ved tidligere budgetår har Radikale Venstre fremlagt egne budgetter.

I tidligere års radikale budgetter er børn, skole og sårbare borgere altid prioriteret højt, og prestigedelen har ikke haft nogen gang på jord; da hullet i kommunekassen ikke tillod dette.

At Radikale har haft ret i vores vurderinger ses jo tydeligt i dette års budget, og ved tidligere års budgetter. De har jo alle været budgetter, hvor velfærden er forringet markant, for at få råd til snor-klip og prestige…

Taberne ved socialdemokraternes og liste K´s politiske prioriteringer er bl.a. de mindste børn, skolebørnene samt kommunens mest sårbare borgere…

Ved hvert budgetforlig bruger borgmesteren altid megen tid på at forklare, at ingen medarbejdere mister deres job… besparelsen sker ved naturlig afgang, lægger borgmesteren altid vægt på.

Og det er jo fint og menneskeligt… skal man vel forledes til at tro.

Men nej. Kommunes personale er også blandt taberne. De skal løbe stærkere, samtidig med visse opgaver ikke længere kan løses tilfredsstillende, og nogle opgaver må opgives.. Medarbejdernes motivation og arbejdsglæde er under stigende pres… nogle bukker under med sygdom, og andre vælger nye græsgange.

I år fremlægger Radikale Venstre det vi kalder et budget indspil.

Det er ikke et budget indspil vi vil stemme for.
Formålet med budgetindspillet handler som nævnt ene og alene om at synliggøre overfor borgerne i Randers Kommune, at budgetforliget er sminket, og den økonomiske sandhed forsøges skjult for kommunens borgere.
Den bedste chance for at bringe dette for skue, er ved i dag at fremføre nærværende radikale ændringsforslag, hvor vi jo fremlægger budgetkredsens forlig, og udtager forligets forskellige sminkestænger… sagt billedlig talt.

Men det er klart. Hvis radikale havde valgt at fremlægge budget som tidligere år, da ville de mindste børn, skolebørnene og de sårbare borgere, som altid have høj prioritet.

Radikale Venstre undlader at stemme ved alle forslag og ændringsforslag i dette års budget.

Faktaboks. Her sammenlignes kassebeholdnings udvikling mellem S + Ks og det realistiske, hvor de i budgettalen såkaldte sminkestænger er udtaget – BEMÆRK kassebholdning er tæt på at være tømt i 2016:

År (mio kr)
Kassebeholdning 2014 2015 2016 2017
S + K sminkede 225,1 219,8 157,5 142,7
 Budget Realistisk 226,6 174,1 44,4 -31,5

Læs radikales budgetindspil: Radikales budgetindspil

Afslutningsvis. Tak til embedsmænd og kvinder for jeres indsats i budgetprocessen…

Se borgmesterkandidat Mogens Nyholms kommentarer til budgetdebatten og det vedtagne budget:

httpv://www.youtube.com/watch?v=O2YfLDLqmFA

 

Her indlægges Radikale Venstres valgfilm for Randers Kommune – i begyndelsen af november måned. For et hurtigt overblik.

Ny film indlagt
Valgfilm på vej