Kategorier
Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Venstres spidskandidat besøger Randers Radikale

Mandag den 20. august afholdes det første åbne bestyrelsesmøde efter sommerferien. Alle medlemmer i Randers-radikale er som sædvanlig velkomne til at deltage.

Aftenens “tema” er et besøg af Venstres nyudnævnte spidskandidat Claus Opmann Jensen , som afløste Anders Buhl Christensen i foråret, der ikke længere ønskede genvalg til denne post.

Det bliver spændnede at høre Venstres nye spidskandidats politiske dagsorden. Efter dialogen med vores gæst vil aktuel politik blive drøftet.

Red

Kategorier
Politik

Se badelands-debat her

Mandag aften tonede vores lokale byrådsmedlem Mogens Nyholm frem på skærmen i udsendelsen Ud med sproget; på TV 2 Østjylland.

Nyholm i duel med Buhl og Nyhuus
Tryk her, for at se udsendelsen, der varer ca. ½ time.      
 
Deltagere i duellen er Lone Donsbæk fra Beboerlisten, Anders Buhl fra Venstre, socialdemokraten Henning Nyhuus og vores egen Mogens Nyholm. Læg mærke til at både Anders Buhl og Nyhuus flere gange er på tilbagetog og glat is. Det er jo heller ikke nemt at forsvare, at kommunen nu vælger at entrere med et falitbo… hør hele historien ved at klikke  på ovenstående link.
 
En fin, oplysende og nuanceret  udsendelse vores lokale TV station har begået.
 
Red.                                                                                                                                            

 

 

Kategorier
Byrådet Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Rekord langt byrådsmøde mandag

Sidste byrådsmøde før  sommerferien blev vel det længste byrådsmøde i storkommunens ca. 6½ års levetid. Først efter midnat, altså den 19. juni kunne byrådsmedlemmerne tage hjem. Kl 0.15 var den lukkede del af byrådsmødet slut. Nogle af byrødderne skulle op og på arbejde allerede kl. 5.00; ikke meget søvn til disse gode byrødder den nat.

Det var en meget lang dagsoden, der skulle behandles før sommerferien, hvor flere punkter gav en del debat, og ved punktet om Randersegnens Boligforening mistede mødeleder Henning Jensen Nyhuus fuldstændig grebet, hvilket nu ikke er første gang. Læs mere: tryk her

 

Kategorier
Politik

Byrådsmedlem Mogens Nyholm deltager i Ud med sproget, på TV 2 Østjylland

I nær fremtid vil Radikales byrådsmedlem tone frem på skærmen på TV 2 Østjylland i udsendelsen Ud med sproget. Udsendelsen handler om OPP-badelandet. Tidspunktet er på mandag kl. 20.00. Udsendelsen vil herefter kunne ses på stationens net-tv.

I morgen vil der iøvrigt komme et referat af byrådsmødet i mandags, hvor Svømmebads sagen blev behandlet.

Red.

Kategorier
Politik

Professor giver Randers-radikale ret i svømmesagen

Professor Casper Rose gover Radikale Venstre ret i svømmebadssagen. Det er en meget stor risiko for Randers at vælge Skakfamilen som OPP partner: Som byrådsmedlem Mogens Nyholm skriver i dagens amtsavis, så lever lskabet på lånegiveres nåde, og kan gå konkurs når som helst, hvilket vil betyde kommunen antatageligt skal tage millioner op af den i forvejen slunkne pengekasse. Tryk her, for at få hele historien.

Red.

Kategorier
Politik

Professor Rose giver Radikale ret i Svømmebads-sagen

Læserbrev i Randers Amtsavis d. 16. juni 2012

Professor ved Copenhagen Business School Caspar Rose mener, at Randers løber en ikke uvæsentlig risiko i badelands-OPP.

Til det landsdækkende medie Dk nyt udtaler professoren, at der er grund til at udvise særlig forsigtighed med de selskaber, der skal opføre et nyt svømmebad i Randers.

Professoren uddyber: Leisure Danmark (OPP- partneren) er et tomt selskab, og er afhængig af kapital udefra. Den kapital kan Leisure Danmark ikke få fra sit moderselskab Skak Holding, eller fra søstervirksomheden Gribskov gruppen, da de begge ingen penge har. Skak Holding har tabt hele egenkapitalen (havde en negativ egenkapital på 37 millioner kroner i seneste offentliggjorte regnskabsår!). Her skal bemærkes, at både Skak Holding og Gribskov gruppen kun overlever, hvis de får lov til at stifte yderligere gæld i tiden der kommer.

Trods Arbejdernes Landsbanks tilsagn om kredit, mener professoren, at Randers byråd løber en ikke uvæsentlig risiko ved at entrere med Skak-koncernen om opførelse af det nye badeland, da Randers vil få stort problem, hvis hullet i egenkapitalen bliver ved at vokse, da der jo ikke er nogle banker, der vil skyde gode penge efter dårlige”… følgelig bliver konsekvensen at kommunen kommer til at hænge på regningen (mere end 100 millioner kroner de første mange år, som antageligt skal tages fra kommunekassen… besparelser hos børnene/de kommunale kerneydelser vil i givet fald blive den barske konsekvens!).

Alle der følger med i politik i Randers ved, at der i Nyhuus´ regeringstid har været et stort hul i kommunekassen. Den næsten tomme kommunekasse er endnu et overbevisende argument til, at Randers dropper Skak- koncernen som OPP partner, og i stedet finder en professionel og kapitalstærk virksomhed. Vi har desværre ikke råd til at løbe den store risiko, som professor Rose advarer os imod.

Vi, Randers kommune og byråd skal ikke entrere med en virksomhed, der objektivt set kun overlever på lånegiveres nåde, og som, i disse finanskrisetider, når som helst kan gå konkurs … dårligere referencer kan en OPP samarbejdspartner reelt ikke have.