Kategorier
Politik

OPP aftale endnu ikke underskrevet

I følge Randers Amtsavis lørdag har Randers Kommune og OPP partnere endnu ikke underskrevet aftalen. Denne skulle efter planen have været underskrevet den 30 maj. Så endnu en udsættelse i rækken i OPP svømmebadsprojektet.

I øvrigt har Randers Radikale endnu ikke set efterlyste regnskaber fra OPP partnere. Hvorfor må Radikale Venstre ikke få lov til at se OPP aftalepartnere efter i kortene. Det er meget bekymrende, hvis regnskaberne tilbageholdes for politiske partier, som jo udgør kommunens bestyrelse.

Uden regnskaberne kan byrådet reelt ikke udføre vores bestyrelsesarbejde på forsvarligvis overfor borgerne  i denne sag. Så Radikale vil igen igen rykke for OPP partnernes seneste tre års regnskaber.

Red.

Kategorier
Byrådet Politik

Ekstraordinært (svømmebads)byrådsmøde aflyses

På mandag var det meningen, at byrådet skulle have behandlet sagen om: Godkendelse af OPP-aftale om svømmebad. Nu er det ekstraordinære møde imidlertid aflyst.

Årsagen til aflysningen er, at kommunen endnu ikke har modtaget de fornødne bilag i sagen;… det eneste rigtige er selvfølgelig igen at udsætte sagen.Det blev den også på byrådsmødet i mandags af samme grund; i øvrigt på Radikal anbefaling.

Mht. manglende oplysninger kan det nævnes, at Radikale Venstre for et par uger siden har bedt forvaltningen, om at modtage de seneste 3 års regnskaber for OPP partnerne; henholdsvis Gribskov Gruppen og GMF (Danmark/Tyskland). Radikale Venstre har bedt om oplysningerne for at kunne vurdere om OPP partnerne har såvel de menneskelige som økonomiske ressourcer til at drive OPP forretning. Det er jo ikke uvæsentligt at vurdere på, da Randers Kommune jo har en tilbagekøbspligt, som vil koste kommunen 116 millioner kroner de førstre tre driftsår ved konkurs. Beløbet vil ligge i  omegnen af 100 millioner kroner i de følgende ca. 5-6 år, og vil aftrappes yderligere i de følgende knap 20 år. Hernævnte “beløb” kan  jo ses som en form for kommunal pantsætning, hvor kommunen sandsynligvis skal tage pengene i kassen hvis det går galt; og det vil jo i givet fald betyde smertefulde besparelser hos f.eks. børn skole og de ældre.
OG det kan gå galt… bare spørg fordboldklubben FCK, som jo har fået sig en gevaldig maveplasker, ved at gå ind i dette forretningsområde.

Radikale Venstre har endnu ikke modtaget ønskede regnskabsoplysninger… det er bekymrende. Grund til at undres over, at de øvrige partier ikke vil se OPP partnerne efter i kortene, inden der trykkes på knappen i byrådssalen.

Hele svømmebads forløbet har været stærkt bekymrende… den svømmer,og forløbet strider imod fornuftig forvaltningsskik.Tænk sig, at lokalplanarbejdet er igangsat sideløbende, inden OPP aftalen er på plads. Helt ualmindelig praksis, sagt diplomatisk.

Når man læser guidelines omkring krav til vellykkede OPP projekter, da må vi konstatere, at svømmebads-projektet her i Randers  absolut ikke følger drejebogen for succesfulde OPP forretninger, tværtimod. Også det vækker bekymring.

Radikale Venstre giver ikke forvaltningen skylden for “vandproblemerne”… vi er bevidste om, at det i høj grad handler om det politiske lederskab.

Først når Radikale Venstre har modtaget alle oplysninger, tager vi endelig stilling i den her sag.

Red

Kategorier
Politik

Husk grundlovsmødet på tirsdag

 På tirsdag den 5. juni  er der Grundlovsmøde på den radikale høj, Hohøj i Mariager. Mødet begynder kl. 14.00.

Stenen, der er solidt plantet på Hohøj

Talere er klimaminister Martin Lidegaard og  filosofiprofessor Steen Wackerhausen. Vær med til at fejre Danmarks viugtigste lov: Grundloven.

Kig forbi. Der er garanti for flot natur og gode talere. Der er ikke garanti for sol og sommer, men tørvejr vil talerne og tilhørerne få. Hvis regnens siler ned flyttes mødet ind i tørvejr i Sødisbakkes fine lokaler.

Tag kaffe, kage og gode venner med, så Grundloven fejres behørigt.

Alle er velkomne. Vel mødt:)

Kategorier
Politik

To radikale indlæg om Nyhuus har brugt løs af kassen

Byrådsmedlem Mogens Nyholm har på det seneste haft to indlæg i Randers Amtsavis omhandlende Nyhuus`mangel på rettidig omhu i økonomistyringen. Læs mere: Tryk her

Kategorier
Læserbreve

Nyhuus’ invitation er unødvendig

Læserbrev i Randers Amtsavis den 25. maj 2012 af  Mogens Nyholm


I onsdagsavisen inviterer Henning Jensen Nyhuus (hnj)undertegnede til at holde et møde med økonomiforvaltningen omkring kommunens slunkne kassebeholdning og økonomi … mødets afholdelse er nu ikke nødvendigt.

Ud over min status som byrådsmedlem i Randers Kommune, har jeg en baggrund som Cand.. Oecon. (økonom), og det giver værktøjerne til at analysere og konkludere på regnskabs og budgettal.

I storkommunens tid er økonomien kun gået en vej… nedad. En del af forklaringen er udefra kommende forhold, men hjns ekstravagante lederskab er en vigtig delforklaring.
– Kassen er tømt med mere end ½ milliarder kroner under hjns ledelse, og pilen peger mod nul. Kommunekassens tilstand er så kritisk, at byrådet på mødet i mandags var nødt til at begrænse institutionerne og forvaltningerne i at bruge egne opsparede midler i indeværende budgetår. Det viser tydeligt, at Radikale Venstres analyse af kassebeholdningens kritiske tilstand er korrekt.
– Den langfristede skattegæld er på vej til at runde 1 milliard kroner; følgelig øges rentebyrden. Tallene taler tydeligt deres eget økonomi-sprog.

Nu nærmer sommeren, og den politiske agurketid nærmer sig, men jeg garanterer, at Radikale Venstre efter sommerferien fortsætter med at have fokus på kommunens økonomiske udfordringer, ligesom vi vil have fokus på at dele af de såkaldte kommunale kerneydelser (eksempelvis børnene og deres skolegang!) prioriteres bedre.

Der er plads til forbedringer i Randers Kommune.

Kategorier
Byrådet Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Regnskab 2011 med økonomiske knaster

På byrådsmødet i mandags var bl.a. Regnskab 2011, svømmebad, vand og naturhandleplaner på dagsordenen. Læs mere om byrådsmødet set med radikale briller: Tryk her

Red.