Kategorier
Politik

Den Grønne Gren – Toftdahl maner til besindighed

Den 12 december havde næstfornand Hans Toftdahl et lælserbrev i Amtsavsien omkring forvaltningens planer om øget selvforvaltning på Den Grønne Gren. Den Grønne Gren  er et værested for presoner med svære psykiske problemer.

Læs mere: tryk her

Red.

Kategorier
Læserbreve

Forundringen er stor


Læserbrev i Randers Amtsavis den 12. december 2012, af næstformand Hans Toftdahl

I et kommunalt notat lægges der op til øget selvforvaltning på Den Grønne Gren. Som læge af profession, læste jeg en artikel herom i lørdagsavisen med stor forundring.

Grenen er et værested for mennesker med forskellige svære psykiske sygdomme, så som skizofreni, angstlidelser, og forskellige personlighedsforstyrrelser. Nu skal det professionelle personale på Grenen tyndes voldsomt ud, kan jeg forstå.

Så er det jeg tænker. Hvordan kan en lang hørringsrunde munde ud i et forslag om, at personer med ganske alvorlige psykiske sygdomme efter planen selv skal styre og vedligeholde stedet? Det virker som skrivebords tankegang.

Jeg vil opfordre Torben Rugholm til læse noget faglitteratur om de sygdomme, som Den Grønne Grens brugere lider af… efter endt læsning bør Torben Rugholm erkende, at planen om høj grad af selvstyre skrinlægges hurtigst muligt.

Mange af de her mennesker, det drejer sig om, har rigelige problemer med at stå op om morgenen, komme uden for en dør og være sammen med andremennesker.
Hvor selvforvaltning er et positivt ladet ord i mange sammenhænge for de fleste borgere i samfunds-fællesskabet, så gælder et ikke på samme måde for psykiske syge mennesker, som jo netop har brug for støtte og omsorg for at klare og begå sig i vores fællesskab.

Radikale Venstre forstår brugernes opråb og utryghed, og opfordrer til at Randers Kommune tillige gør Den Grønne Gren tidssvarende… det kan faktisk gøres til billige penge. Byrådet kan ikke være andet bekendt.

Den Grønne Gren er ganske vist ikke et prestigeprojekt, men det handler altså om nogle af kommunens mest sårbare borgere.

Kategorier
Politik

Radikale er også bekymret for børnene

Det undrer os og mange af de andre børnefamilier vi kender, at kommunen kan bruge en kvart milliard på at lave et badeland som vil koste 12 mio. kr. om året i mange år, at der kan gives 6 mio. kr. til at Århus kan blive kulturhovedstad (Århus, ikke Randers), at Randers stadions tribune kan få ”højnet kvaliteten” med en renovering til 30 mio. kr. og der kan smides millionbeløb efter andre projekter der reelt set er ekstra luksus for kommunen og dejlige prestigeprojekter for politikerne, så I kan sige, det har vi lavet. Det undrer os ligeledes at staten har afsat 8,5 mio. kroner ekstra til Randers kommune netop til at højne ”kvaliteten” af daginstitutionsområdet i kommunen, men Randers kommune vælger derimod at forringe området yderligere”

Citat fra en mail Mads S Vinther sendte til alle byrådsmedlemmer sidste weekend. Vores byrådsmedlem Mogens Nyholm tog opråbet op i et læserbrev tirsdag i denne uge. Læs mere: tryk her

 

Kategorier
Politik

Hyggeligt Radikalt møde

I aftes afholdets årets sidste bestyrelsesmøde. Mange medlemmer mødte op, og nød til fulde æbleskiver og den varme gløgg. En god tradition blev igen en succes.

Dagsordenen vigtigste punkt var radikal hygge, og eneste vigtige beslutning var,at det blev besluttet næste åbne bestyrelsesmøde afholdes den 14 januar 2013.

2013 er valgår,og fra årsskiftets start bliver kommunevalget det klare fokus. I februar måned vil Radikale Venstre bl.a. deltage i Randers messen med egen stand.

Red.

Kategorier
Læserbreve

Radikale er også bekymret på børnenes vegne

Læserbrev i savisen den 4. december 2012, af byrådsmedlem Mogens Nyholm

I weekenden modtog jeg/byrådet et opråb fra familien Vinther, der meget velargumenteret klager deres nød over de forringede vilkår for Randers-børnene, klager over de børnefamilie-uvenlige åbningstider, som budgetpartiernes politik påfører børnene og deres forældre. Jeg vil kort citere fra Mads S. Vinthers mail, hvilket jeg har fået lov til.:

Byrådsmedlem Mogens Nyholm og Radikale nøjes ikke med at tale børnenes sag, vi handler!

Det undrer os og mange af de andre børnefamilier vi kender, at kommunen kan bruge en kvart milliard på at lave et badeland som vil koste 12 mio. kr. om året i mange år, at der kan gives 6 mio. kr. til at Århus kan blive kulturhovedstad (Århus, ikke Randers), at Randers stadions tribune kan få ”højnet kvaliteten” med en renovering til 30 mio. kr. og der kan smides millionbeløb efter andre projekter der reelt set er ekstra luksus for kommunen og dejlige prestigeprojekter for politikerne, så I kan sige, det har vi lavet. Det undrer os ligeledes at staten har afsat 8,5 mio. kroner ekstra til Randers kommune netop til at højne ”kvaliteten” af daginstitutionsområdet i kommunen, men Randers kommune vælger derimod at forringe området yderligere” citat slut.

Citatet fra familien Vinther kunne sagtens have været en del af Radikale Venstres budgettale i oktober måned; ja citatet flugter næsten fuldstændigt. Radikale fremlagde jo vores eget budget 2013-2016, hvor børnenes hverdagsliv var foretrukket på bekostning af bl.a. de luksus-projekter Mads S. Vinther nævner i sit opråb.

Radikale Venstre er lige så bekymret på børnenes vegne, som familien Vinther og andre børneforældre giver udtryk for her i avisen. Derfor har Radikale, som det eneste byrådsparti, heller ikke været med i de seneste års budgetter, da der i de seneste år ikke er vist den nødvendige omtanke for de mindste børns pasning, de ældre børns skolegang, ligesom der mangler forståelse for at børnefamiliers hverdagsliv skal kunne hænge sammen.

Byrådsflertallets førte politik svigter ikke kun børnefamilierne, den er tillige erhvervs-uvenlig, gør skade på bosætningen i vores kommune, og værst af alt er den uvenlig overfor børnenes nutid og fremtid… det kan budgetpartierne simpelthen ikke være bekendt.

I krisetider er det utroligt vigtigt at byrådet bruger pengene med rettidig omhu og omtanke; det bliver de ikke i Randers Kommune – hullet i kommunekassen er også en del af den fortælling.

Kategorier
Det Radikale Venstre i Randers kommune

Husk æbleskiver og gløgg i morgen tirsdag

I morgen inviterer Radikale Venstre i Randers Kommune  alle medlemmer, der har lyst og tid, på æbleskiver og varm gløgg.

Radikalt gode æbleskiver serveres den 4. december

Arrangementet foregår på Rosenholmvej 13 i Dronningborg; kl. 19.00 serveres gløggen.

Dagsorden: Der hygges og det kommende kommunevalg vil også blive taget op.

Vel mødt:)

Red.