Kategorier
Læserbreve

Kommuneøkonomi: Ikke altid rart at få ret.

Læserbrev den 3. september 2012,  Randers Amtsavis

Jeg har i de seneste måneder skrevet om den dårlige økonomi i Randers Kommune. Flere har sikkert ment at jeg var sortseer og at så skidt kan det ikke se ud. Lad mig derfor citere fra det budgetmateriale byrådet netop har modtaget fra forvaltningen, som forberedelse til årets budgetforhandlinger:

“Der er ingen tvivl om, at det økonomiske udgangspunkt (sådan som det fremgår af resultatopgørelsen i forrige afsnit) er væsentligt værre end forventet. At mange af landets

øvrige kommuner står i en lignende situation gør ikke problemet mindre.”

Så kan det vist ikke siges tydeligere! Og når det gælder sammenligningen med andre kommuner så er vi desværre i den situation at Randers Kommune i følge KLs nøgletal er en af de kommuner i hele landet der har den laveste likviditet pr. indbygger. Vi har altså kort sagt ikke noget at stå imod med.

Derfor er eneste mulighed da også som forvaltningen skriver: “Forudsat at byrådet ønsker gradvist at realisere målsætningen om en gennemsnitlig kassebeholdning på 200 mio. kr og at denne målsætning søges indfriet i 2016 skal der fra og med 2013 gennemføres varige besparelser på 110 mio. kr”

Det betyder oversat til almindelig dansk at børn, skoler, ældre og vores svage borgere skal betale prisen i form af kraftige og mærkbare besparelser.

Dette er konsekvensen af de budgetforlig som Henning Jensen Nyhuus har gennemført sammen med V, C og O!

Der er noget næsten symbolsk i at kassebeholdningen passerer 0 ved årsskiftet fra 2013 til 2014 altså når denne valgperiode slutter. Noget af en udfordring for et nyt byråd og måske en ny borgmester!

Jeg ved godt, at Randers Kommune netop har modtaget tilsagn om tilskud som særlig vanskelig stillet kommune m.v. Det hjælper lidt på situationen, men slet slet ikke nok.

Modsat kan jeg af basisbudgettet læse at der ikke er råd til at bruge de øremærkede penge som økonomiaftalen rummer til daginstitutioner og til sundhed. Der er kun regnet med at vi bruger halvdelen af de 13,7 mio. kr vi har modtaget – øremærket – til disse formål, Gad vide hvad forældre og medarbejdere siger til dette?

Situationen er altså – desværre – mindst lige så alvorlig, som jeg har gjort opmærksom. Og den kalder på økonomisk og politisk lederskab – og ikke på tvivlsomme Farum-agtige projekter med selskaber der ikke har den fornødne økonomiske basis for at indgå i disse.

Det er med bekymring og skepsis Radikale Venstre i Randers Kommune ser frem til de kommende budgetforhandlinger.

Kategorier
Byrådet Det Radikale Venstre i Randers kommune

Så trækker byrådet i arbejdstøjet

Fra næste uge er det alvor for byrådet.

På mandag er der byrådsmøde – første gang siden sommerferien – og tirsdag står den på budgetseminar hele dagen.Fra tidlig morgen til sent aften.

I nær fremtid fortsætter processen vedrørende folkeskolens fremtid, og inden 11. oktober skal budgettet være endelig vedtaget. Og så er der jo diverse byråds, tema og udvalgsmøder mm.

Følg med i lokaldemokratiet – set med radikale øjne – her på siden!

Red.

Kategorier
Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Fint møde med Venstres spidskandidat

I denne ugte har Randers Radikale haft åbent bestyrelsesmøde med Venstres spidskandidat Claus Opmann Jensen.

Claus Opmann Jensen,der jo er Venstres bud på en borgmester i næste valgperiode, holdt et fint indlæg om hans hensigt med at gå ind i politik,og nogle af hans politiske kæpheste blev også præsenteret.
Derefter var der en god dialog mellem Venstre kandidaten og Radikales bestyrelse.

I det efterfølgende bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen, at der på kort sigt skal indkaldes til to medlemsmøder. Et om fremtidens skole, og et om budget 2013. Medlemmer vil bl.a. kunne læse mere om tid og sted her på siden.

Red.

Kategorier
Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Venstres spidskandidat besøger Randers Radikale

Mandag den 20. august afholdes det første åbne bestyrelsesmøde efter sommerferien. Alle medlemmer i Randers-radikale er som sædvanlig velkomne til at deltage.

Aftenens “tema” er et besøg af Venstres nyudnævnte spidskandidat Claus Opmann Jensen , som afløste Anders Buhl Christensen i foråret, der ikke længere ønskede genvalg til denne post.

Det bliver spændnede at høre Venstres nye spidskandidats politiske dagsorden. Efter dialogen med vores gæst vil aktuel politik blive drøftet.

Red

Kategorier
Politik

Se badelands-debat her

Mandag aften tonede vores lokale byrådsmedlem Mogens Nyholm frem på skærmen i udsendelsen Ud med sproget; på TV 2 Østjylland.

Nyholm i duel med Buhl og Nyhuus
Tryk her, for at se udsendelsen, der varer ca. ½ time.      
 
Deltagere i duellen er Lone Donsbæk fra Beboerlisten, Anders Buhl fra Venstre, socialdemokraten Henning Nyhuus og vores egen Mogens Nyholm. Læg mærke til at både Anders Buhl og Nyhuus flere gange er på tilbagetog og glat is. Det er jo heller ikke nemt at forsvare, at kommunen nu vælger at entrere med et falitbo… hør hele historien ved at klikke  på ovenstående link.
 
En fin, oplysende og nuanceret  udsendelse vores lokale TV station har begået.
 
Red.                                                                                                                                            

 

 

Kategorier
Byrådet Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Rekord langt byrådsmøde mandag

Sidste byrådsmøde før  sommerferien blev vel det længste byrådsmøde i storkommunens ca. 6½ års levetid. Først efter midnat, altså den 19. juni kunne byrådsmedlemmerne tage hjem. Kl 0.15 var den lukkede del af byrådsmødet slut. Nogle af byrødderne skulle op og på arbejde allerede kl. 5.00; ikke meget søvn til disse gode byrødder den nat.

Det var en meget lang dagsoden, der skulle behandles før sommerferien, hvor flere punkter gav en del debat, og ved punktet om Randersegnens Boligforening mistede mødeleder Henning Jensen Nyhuus fuldstændig grebet, hvilket nu ikke er første gang. Læs mere: tryk her