Kategorier
Politik

Byrådsmøde i morgen

I morgen er der igen byrådsmøde. Det er en stor dagsorden med mere end 40 sager. Mødet begynder som altid kl. 16.00 og slutter vel næsten som altid efter kl. 22.00.

Du kan se og lytte på mødet live: TRYK HER

Byrådmøde i morgen mandag
Kategorier
Politik

Generalforsamling 2023

Nu er dato for årets B-generalforsamling på plads for radikalere i Randers kommune. Det bliver den 19. april; altså om ca. en måned.

Sæt kryds i kalenderen. Selve dagsorden og sted annonceres om nogen tid. Dog kan det tilføjes, at vi begynder kl. 19.00, samt vi får en gæst til at holde indlæg. Hvem det bliver annonceres også senere. Dog kan det oplyses, at vi kommer til at høre om bæredygtighed, gener mm.

Lokale B formand Søren Mikkelsen er sikker deltager på årets. generalforsamling.
Lidegaard kigger ikke forbi Randers
Martin Lidegaard kommer ikke.

VI SES DEN 19. APRIL

Kategorier
Politik

Radikale Venstre stiller forslag omkring detailhandel

Nedenstående gennemgås et forslag, som de radikale stillede ved det seneste Erhverv og planudvalgsmøde i torsdags.

Ændringsforslag til punkt 21: ”Igangsætning af kommuneplantillæg for detailhandel”.

INDSTILLING
Radikale Venstre indstiller til erhvervs- og planudvalget,

a. at ved placering af dagligvarebutikker skal kriteriet om, at det styrker bylivet i bydelene være mere centralt og tungtvejende i de forvaltningsmæssige afgørelser. 

 Nærværende ændringsforslag har også sammenhæng til punkt 22: ”Samlet behandling af otte forespørgsler på etablering af dagligvarebutikker i Randers by”.

Motivering af forslag:

Ved en temadrøftelse i Erhverv og Planudvalget den 28.april 2022 holdt Lars Austrup, direktør i Arkitekforeningen et oplæg omkring Arkitekturpolitik.

Oplægget handlede bl.a. om byudvikling med kvalitet; om den gode by. Om bygninger, byrum og vigtigheden af byliv.

I direktørens oplæg blev følgende påpeget citat:• ”Vi skal tænke det fælles liv ind i byrummene. Ude og inde skal smelte sammen.• Kvaliteten er mellem bygningerne (Gehl). Det inden for murerne skaber man selv.• Der skal være nemt at bo der. Der skal være sammenhæng til andre funktioner” Citat slut.

I sit oplæg viste direktøren et billede med en rundkørsel indholdene en discountbutik. Direktøren omtalte absolut ikke disse rundkørsler med dagligvarebutikker som by-forskønnede, og hvad værre er… de suger bylivet ud af bydele; suger livet ud der hvor menneskerne lever og bor.

I Randers by er der bydele, hvor bylivet er blevet tømt for liv (by-funktioner) mere end godt er. En udvikling forvaltningen i Randers kommune har påpegetunder møder. Nu gøres der overvejelser om, hvordan vi kan få bylivet tilbage i visse bydele!

Dette ændringsforslag skal ses som et tiltag til at undgå at andre bydele mister by-funktionen… undgå at bylivet forringes i andre bydele.

Summa summarum. Dette ændringsforslag går ud på, at Randers kommune ved fremtidig detailhandels planlægning i Randers by planlægger for, at dagligvare-detailhandelsbutikker placeres, så der i højere grad tages hensyn til at bylivet og bydeles kvalitet understøttes – så det billedlig talt i højere grad bliver menneskestrømme der afgør dagligvarebutikkers placeringerfrem for trafikstrømme – altså en mere bylivsorienteret planlægning.

Netto i det nordlige Randers by.

Ovenstående ses et konkret eksempler på placeringer, der bør høre fortiden til rent planlægningsmæssigt. Nemlig Netto ved rundkørslen på Rådmands Boulevard, hvor butiksfunktionen er placeret i hovedtrafikåre hvor biler færdes, fremfor hvor mennesker lever og bor. 

I punkt 22s otte forespørgsler ses lignende ønsker, der også er bylivsudtømmende. F.eks. Slagterigrunden og Århusvej 62. Begge nævnte vil være ødelæggende for bylivet (ja for kulturlivet mellem mennesker) i bl.a. henholdsvis bydelene Kristrup og Vorup.

Radikale Venstre indstiller følgelig, at ved placering af fremtidige dagligvarebutikker skal kriteriet om at det styrker bylivet i bydelene være mere centralt og tungtvejende i de forvaltningsmæssige afgørelser. 
Radikale Venstres forslag blev positivt modtaget af Erhvervs og planudvalget, da alle 7 medlemmer i udvalget vendte 👍.

Endnu en dagligvarebutik, hvor der tænkes mere på trafikliv end byliv
på Jernbanegade
Kategorier
Politik

Dansk Folkepartis byrådsmedlem devaluerer Randers Byråd

Nick Zimmermann fra Dansk Folkeparti møder til under halvdelen af møderne i sit byrådsarbejde. Det er uholdbart at have en udvalgsformand, der i den grad devaluerer byrådets arbejde, argumenterer det radikale byrådsmedlem Mogens Nyholm i dagens Randers Amtsavis.

Læs mere: TRYK HER

Kategorier
Politik

Byrådsmøde den 27.2 2022

I går var der ca. 30 punkter på byrådets dagsordenen.

Nu er der vedtaget en Sundhedspolitik, en idræts og fritidspolitik samt en kulturpolitik for de kommende fire år. Politiker der angiver retninger for Randers kommune på de pågældende områder.

Under mødet var der en større debat om pasningsgarantien for de mindste børn. Dels under punktet om ny daginstitution i Dronningborg, dels under punktet der rent faktisk handlede om pasningsgarantien.

Under punktet ny daginstitution i Dronningborg så Radikale Venstre sig nødsaget til at stille et ændringsforslag, netop for at sikrer byrådet vedbliver at have skærpet fokus på at forældre kan få passet deres børn. Vigtigt for børns opvækst og for de forældre, som skal på arbejde. Vigtigt for Radikale Venstre i Randers kommune.

Lyt til bevæggrund hvorfor de radikale stillede ændringsforslaget, samt se hele møde ved at TRYK HER. Nævnte sager med relation til pasningsgarantien ses i punkt 35 og 36.

Kategorier
Politik

Byrådsmøde mandag

I morgen er der møde i Randers Byråd.

Randers Byråd skal behandle i alt 30 dagsordenpunkter. TRYK HER hvis du vil læse dagsordenen.

Hvis du vil se byrådetsmødet live, TRYK HER. Der er både lyd og billeder. Linket virker kun under selve mødet.

Venlig hilsen

Radikale Venstre, Randers kommune