Kategorier
Politik

Generalforsamling 2023

Ny folketingskandidat er valgt, genvalg til 3 bestyrelsesmedlemmer – er vel de vigtigste overskrifter ved den netop afholdte generalforsamling.

Formand Søren Mikkelsen indledte med en fin beretning. Formanden berettede om, at Radikale Venstres budgetdeltagelse giver både indflydelse og har betydning for borgernes hverdag. Bl.a. nævnte Søren Milkkelsen Randers Specialskole, cykelstier i Harridslev og Gjerlev – ØsterTørslev, de udsatte børn og unge, som eksempler på radikale fodaftryk. Landspolitisk roste formanden ikke radikales deltagelse i Store Bededag forliget.

Formanden kiggede også fremad, og tænker bl.a at årets budgetforhandlinger bliver de måske sværeste i mange år. Formanden roser, at lokale radikale deltager flittigt ved budgetforhandlinger, og håber medlemmerne fortsætter deltagelsen.

Den nye folketingskandidat hedder Line, hun bor i København, men er født og opvokset i Randers. Den nye folketingskandidat præsenteres her på siden i nær fremtid.

Efter generalforsamlingen kiggede Ole Sommer Bach forbi og fortalte om det meget spændende og visionære projekt Biosfæren. Tak til Ole for et spændende indlæg.

Tags fra tidligere budgetforhandlinger
Kategorier
Politik

HUSK B-generalforsamlingen i morgen onsdag

I morgen mødes vi kl. 18.45 ved hovedindgangen på Laksetorvet. Vi følges ad til, der hvor årets generalforsamling afholdes.

SES IMORGEN.

Kategorier
Politik

Dagsorden Generalforsamling år 2023

Indkaldelse til generalforsamling.

Radikale Venstre, Randers d 19/4-2023, kl 19-2130.

Vi mødes foran Laksetorvet 3. kl 1850

1: Valg af dirigent.

2: Godkendelse af dagsorden.

3: Formandens beretning.

4: Fremlæggelse af årsregnskab.

5: Valg til bestyrelsen, på valg er: Rebecca Johansson, Søren Mikkelsen, Poul Rubach.

6: Valg af kasser, Tom Brøchner modtager genvalg.

7: Valg af revisor, Per Adelhart modtager genvalg.

8: Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9: Valg af delegerede til Landsmøde og Region

10: Valg af kandidat til folketinget.

11: Lidt aktuel politik.

12: Indkomne forslag/ eventuelt.

Info om et nyt spændende Randers projekt ”Biosfæren” v/ Ole Bach. (Se længere ned på hjemmesiden)

Der vil være kaffe og vand.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d 12/4-2023.

I er velkomne til at tilmelde jer til undertegnede.

Mvh.

Søren Mikkelsen

Mail: csm914@hotmail.com

Byrådsmøde nu på mandag

Kategorier
Politik

Hvad er Biosfæren?

På årets generalforsamling den 19. april kommer Ole Sommer Bach og holder oplæg om et spændende anlægsprojekt for Radikale Venstres medlemmer; et projekt der kan være på vej til Randers kommune. Kom, se og lyt, og bliv klogere på dette meget visionære projekt, som Radikale Venstre i Randers kommune gerne støtter.

Hvis du ikke kan vente med at få indblik i Biosfærens idegrundlag, kan du få mere at vide ved at: TRYK HER

Ole Sommer Bach kigger forbi De radikales generalforsamling 2023.

Kategorier
Politik

Generalforsamling 2023

Den 19. april afholdes årets generalforsamling. Eventuelle forslag til punkter der ønskes på dagsordenen skal som altid ske ved henvendelse til formand Søren Mikkelsen.

Generalforsamlingen afholdes i Hvidemølleområdet. Men vi mødes først ved Laksetorvet.

Dagsordenen mm ses her på siden i næste uge.

I øvrigt skal der vælges ny folketingskandidat, da Rebecca Marie Johansson ikke ønsker genvalg.

GENERALFORSAMLING 2023 19.04.23 Sæt X i kalenderen 👍😊

Kategorier
Politik

Byrådsmøde mandag varede i næsten 6 timer

Randers kommunes byråd holder lange byrådsmøder. Næsten altid ca. 6 timer. Hos os tages den demokratiske samtale alvorligt, kan man godt tillade sig at sige. Nogle kommuner klarer møderne på meget kortere tid… det er ikke nødvendigvis positivt. Sager skal jo drøftes i det offentlige rum. Vigtigt at huske på, at netop det handler byrådsmøderne også om, så borgere har mulighed for at kigge partierne i kortene.

I mandagens møde var der mere end 40 punkter på dagsordenen.

Vigtigste beslutninger var følgende:
– Ny start for det specialiserede døgn og aflastningstilbud for børn og unge (SIBUM).
– Ombygning af krydset Aarhusvej/Grenå ej. Handler om bedre forhold for cyklisterne.
– Anlægsbevilling til Justesens plæne gøres nu endnu mere attraktiv for kommunens borgere, samtidig med der tages tiltag til højvandvands sikring af midtbyen (Randers midtby er blandt de 10 mest udsatte byområder med hensyn til oversvømmelser. I tiltaget er klimatruslen og vandstigninger indtænkt).
– Bækkestiens fredning blev igen behandlet
– Budgetprocedure vedtages

Lige få ord om det budget, der skal vedtages til efteråret. Det bliver sandsynligvis et af de sværeste budgetter at få strikket sammen i storkommunens tid – i hver til fald hvis der skal strikkes et holdbart og realistisk budget sammen. (Visse grupper i byrådet vil nok som let kunne lave et budget… der som altid ikke holder vand og ikke er realistisk til virkelighedens økonomiske udfordringer og muligheder.

Det er muligt at se og høre mandagens byrådsmøde: TRYK HER

Forleden sad byrådsmedlemmerne 6 timer i byrådssalen