Kategorier
Politik

Randers to valgkredse har nu en kandidat ved folketingsvalg

Forhenværende lokalformand Hans Toftdahl påbegyndte en proces for en del år siden gående ud på, at Randers skulle have lov til at opstille den samme kandidat i både Nordkredsen og Sydkredsen. I mange år var det nemlig været et krav, at hver Randers kreds havde egen kandidat.

Storkredsen er nu med på, at vi for første gang må have den samme kandidat i begge kredse.

Den første kandidat under de nye konditioner er Rebecca Marie Johansson, født og opvokset i Gjerlev, men nu bosiddende i Randers Nord.

Rebecca har, trods sine unge alder, været aktiv i både RU og Radikale Venstre i en del år. Hendes beskæftigelse er Studerende. I øvrigt er hun 1. suppleant til Randers Byråd.

Rebecca fortæller om sit unge liv i dagens avis
Kategorier
Politik

Folketingsvalget er udskrevet

Så er der folketingsvalgkamp. Den 1. November skal danskerne og borgere i Rigsfællesskabet til valgurnerne.

Radikale Venstre er klar lokalt og på landsplan. Rådet herfra er:

Kategorier
Politik

Ringboulevardens linjeføring vælges snart

Ringboulevarden i det nordlige Randers by er under proces. På det seneste møde i Erhverv og plan udvalget bidrog Radikale til at alternativerne 2 og 6 undresøges yderligere.
Desuden bad udvalget om, at der kigges på Rismølle-gruppens indsendte alternativ linjeføring – der foretages en grov screening.

To ting kan anføres i skrivende stund.

  1. Ringboulevardens udvidelse har været planlagt i årtier., fordi der er trafikalt behov udvidelsen.
  2. Uanset hvilken linjeføring der vælges handler der om, at der bliver et bedre trafikflow i det nordlige Randers – vel den vigtigste trædesten af alle.

Efter her nævnte undersøgelser er tilendebragt, beslutter Randers Byråd sig for en linjeføring, som følgelig sendes i høring. Altså borgere høres igen.

Kategorier
Politik

Radikale tager ansvar for budget 2023 – 2026

Sammen med Socialdemokraterne, de konservative, Venstre, DF og Ny borgerlige indgår Radikale Venstre budget. Det er ikke et drømmebudget – det er det muliges budget. Et rigtigt kompromis budget, hvor en ikke populist vil indrømme, at det er begrænset hvad partiet har fået med. For sandheden er, at økonomien i Randers kommune er særdeles sårbar, og der er reelt ikke råd til give mange gaver til partiernes ønskeliste. Så tale om et rødt eller blåt budget er nærmest meningsløst. Husk på, at kommunen havde en manko på i alt 100 millioner kroner på socialområdet og kollektiv trafik.

Oppositionen er igen begyndt med deres høje råben.Alt er som det plejer. Det er jo så nemt at skose, når man aldrig vil tage ansvar, og ikke tager de økonomiske udfordringer alvorligt. At formå økonomi forståelse er et klart krav for at være med i år, så enkelt er det. I øvrigt et klart krav hvert år! Vedvarende overbudspolitik er der aldrig råd til.

Den højtråbende opposition forfører ved deres høje og ansvarsløse ord (evige overbudspolitik i forhold til økonomisk råderum) nogle borgere til blindt at tro på budgetter, der vil ende med en økonomisk kollaps inden for en kort årrække; og som vil gøre vores kommune til en kommune, hvor udviklingen nærmest går i stå – og følgelig medfører forholdsvis færre skatteindtægter, og derved forringet velfærd og fremtidig udvikling på den lange bane for kommunens borgere og virksomheder.

Tak til alle partier, der tager medansvar for budget 2023 – 2026.
Læs budgetaftalen, ved at trykke på følgende link: Tryk her

Radikale tager ansvar for budget 2023 – 2026

Kategorier
Politik

Oplæg for B-medlemmer

Mandag den 5. September er der arrangeret et oplæg for lokale radikalere, om Klimabroen, Byen til vandet – Ringboulevarden vil også blive berørt.
Mødet foregår på Laksetorvet. Vi mødes ved hovedindgangen kl. 19.00, hvor Miljø og teknik direktør Jens Heslop vil hente os.

Efter direktørens oplæg og drøftelse herom, vil der være et kort bestyrelsesmøde.

Kategorier
Politik

Operation Afbureaukratisering

Radikale Venstre i Randers kommune vil unødvendigt bureaukrati i kommunens forvaltninger og institutioner til livs. Vi indstiller en ambitiøs sag herom på førstkommende byrådsmøde – i september måned.

Vi ønsker vores medarbejdere bruger mere af deres tid på nærhed og omsorg, ja mere tid på kerneydelserne. Selvfølgelig kan alle dokumentationskrav, regler og kontroller ikke afskaffes – nogen vil vi fortsat need to have. MEN i mange forvaltninger er der klart mulighed for saneringer og elimineringer af papirvældet. Læs B-forslaget – tryk nedenstående, hvor forslaget motiveres yderligere.

OBS. Det er vigtigt relevante interessenter medinddrages – herunder medarbejdere på gulvet, hvilket fremgår af radikales udspil. Altså pædagogerne, lærerne, hjemmehjælperne m.fl. skal bidrage til unødvendigt bureaukrati elimineres. De ved hvordan “græsset gror”.
HUSK OGSÅ PÅ, at forslaget også handler en hverdag med tid og nærhed til borgerne, og mindre stress for de ansatte.

Børn skal gives tid til mere voksenkontakt
Børn skal gives tid til mere voksenkontakt – det handler B- forslaget også om.