Kategorier
Byrådet Politik

Henning Jensen Nyhuus tømmer kassen og gældsætter kommunen

Rander-radikales byrådsmedlem Mogens Nyholm serverer barske oplysninger for borger og samfund. Oplysninger som borgerne i Randers kommune har krav på at få. Læs læserbrevet med den barske overskrift i under menuen Indlæg.

Kategorier
Læserbreve

Henning Jensen Nyhuus tømmer kassen og gældsætter kommunen

Læserbrev i Din Avis den 14.marts af byrådsmedlem Mogens Nyholm:

Bag denne barske overskrift gemmer sig desværre ubehagelige kendsgerninger.

Som en konsekvens af Peter Brixtoftes økonomiske transaktioner i Farum Kommune blev det besluttet, at kommunerne hvert kvartal skulle indberette likviditeten til ministeriet og underrette byrådet herom. At dette kan være nødvendigt andre steder end i Farum fremgår af den seneste indberetning fra Randers.

I sandhed meget ubehagelig læsning.

I løbet af 4 år er kassebeholdningen i Randers Kommune reduceret med ca. en halv milliard kroner – jeg gentager en halv milliard kroner! En kassebeholdning på mere end 600 mio. kr. i starten af 2008 er nu reduceret til ca. 100 mio. kr. – med Henning Jensen Nyhus som øverste ansvarlig. Oven i købet forventes kassebeholdningen at falde yderligere, således at den i 2014 forventes at være nede på ca. 50 mio. kr. – og dette på trods af byrådets egen målsætning om en kassebeholdning på 200 mio. kr.

Oven i disse ulykker kommer så at Randers Kommune er gældsat i meget høj grad.

Nyhuus gældsætter Randers kommune

Normalt sammenligner vi os med de 6 største kommuner i landet. De triste kendsgerninger er, at vores finansielle egenkapital er den laveste af disse, nemlig minus 15.492 kr. pr. indbygger; og vores kassebeholdning er den absolut laveste i dette selskab.

Hvis vi sammenligner os med de andre større kommuner i Midtjylland (7 byerne) så er vi “kun” nr. 2 i gældsætning, svarende til en skattefinansieret gæld på 8.881 kr. pr indbygger eller ca. 35.000 kr. for en familie med to børn.

Den samme familie som i øvrigt har oplevet en serie af nedskæringer på skoler, daginstitutioner og ikke mindst nedskæringer for vore sårbare medborgere (psykiatri, handicap etc.)

De økonomiske vilkår for kommunerne er svære i disse år – indrømmet. Finanskrisen sætter sine spor, og VKO regeringens økonomiske politik har ikke gjort det lettere. Men vi må også være ærlige og erkende, at de økonomiske problemer i Randers Kommune i høj grad er selvskabte. Mangel på politisk og økonomisk lederskab har ført Randers Kommune på kurs mod afgrundens rand – desværre.

Det Radikale Venstre er et ansvarligt politisk parti, som gerne tager ansvar for de nødvendige beslutninger. Det har vi også vist i Randers Kommune. Vores eneste krav er at løsningerne skal være socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige.

Og det formår Henning Jensen Nyhus desværre ikke at bidrage med.

Borgerne i Randers kan med rette spørge, hvor længe vi har råd til at have en sådan borgmester?

Kategorier
Indlæg

Generalforsamling afholdes på den nye Naturskole

Så er det tid til den årlige generalforsamling for Randerskredsens Radikale Venstre. Generalforsamlingen afholes den 17. april  2012 på Randers Naturcenter; i gamle dage kendt under navnet Randers Naturskole.

Mød frem, og se det nye Naturcenter. Adressen er Gudenåvej 20, 8920 Randers NV

Generalforsamlingen begynder kl. 19.00. På mødet vil direktør og mediemanden Ole  Søndergaard, som annonceret tidligere,  holde et indlæg, og efterfølgende afholdes selve generalforsamlingen.
Medlemmer der ønsker punkter sat på dagsordenen kan henvende sig til formanden.

 

 

Kategorier
Indlæg

Svømmebads-møde onsdag

I morgen er byrådet indkaldt til ektraordinært temamøde om svømmebadet. Om økonomien er på plads vides ikke, og det er i øvrigt ikke meget byrådets partier har modtaget af materialer til at vurdere projektets økonomi og bæredygtighed.

Ufatteligt,men sandt.Ikke de bedste betingelser til at træffe demokratiske og ansvarlige beslutninger på.

Kategorier
Indlæg

Lokale dialogmøder på skolerne

Tag til dialogmøde og få indflydelseSå er der igen lagt op til nye dialogmøder på skolerne. Så de borgere der har lyst til at deltage i debatten om fremtidens skole, og bidrage til en ny og forhåbentlig bedre folkeskole, skal gribe chancen nu..

Ialt bliver der 27 dialogmøder.
Første dialogmøde er i morgen mandag kl. 17.00 på Asferg skole,og dagen efter er det i Assentoft, hvor man begynder kl. 19.00. Vesterbakkeskolen er efter planen den sidste skole i møderækken; her afholdes mødet den 26.marts kl. 17.30.

Tjek evt på forvaltningen eller ring til din lokale skole for øvrige  mødedatoer.

Kategorier
Indlæg

Kendt medieperson besøger Radikale Venstre på årets generalforsamling

På årets generalforsamling får Radikale Venstre besøg af direktør Ole Søndergaard. Ole Søndergaard,der jo er øverst ansvarlig for bla.  Radio ABC, Radio Alfa og ugeavisen Din Avis.Direktør Ole Søndergaard Medier der er kendetegnet ved rigtig gode lytter- og læsertal.

Ole Søndergaard vil holde oplæg om medievirksomheden, som jo er beliggende på Brotoften. Derudover har Ole fået frihed til selv at vælge emner til oplægget; måske en lille provokation bliver en del af oplægget.

Tidspunktet for generalforsamlingen er endnu ikke fastlagt, men det bliver i den sidste del af april.