Kategorier
Politik

Svømmebad OPP partner er reelt et falitbo

Har Nyhuus læst og forstået OPP-regnskaberne?

I dagens amtsavis har radikales byrådsmedlem Mogens Nyholm et læserbrev omkring svømmebadets økonomi.

I læserbrevet gives Radikale Venstres  endelige stillingtagen til svømmebadet: Radikale Venstre siger nu klart Nej, efter at have læset OPP partnerens Regnskaber, som først er modtaget i denne uge.

Nyhuus burde for længst have lukket og slukket denne sag…hvis han da har læst og forstået regnskaberne for de bagvedliggende virksomheder til OPP-partnerskabet.

Tjek regnskaberne for de bagvedliggende virksomheder på Erhvervs og selskabsstyrelsen – bagvedliggende virksomheder er Skak familen og Gribskov Gruppen. Du vil finde ud af,at virksomhederne har negativ egenkapital, og kun overlever (er going concern) ved gældsstiftelse/lån.

Læs læserbrevet og motivationen for Radikales Nej til svømmebadet: Tryk her

Red.

Kategorier
Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Rigtig gode taler i en fantastisk natur

Lidegaard satte fokus på kriser og demokrati

Ca. 75 mennesker snød ikke sig selv for fine grundlovstaler på den naturskønne Hohøj i Mariagers udkant.

Traditionen tro indledtes der med salmer, på rigtig højskole maner, før klimaminister Matrtin Lidegaard tog ordet.

Grundloven og demokratiet var selvfølglig de bærende dele. Klimaministeren ræsonnereede og analyserede på, om demokratiet kan håndtere kriser i samfundet –  lokale som globale.

Ministerens fokus var især på finanskrisen og klimakrisen. I følge klimaministeren er finanskrisen alvorlig, og klimakrisen endnu alvorligere. I følge Lidegaard er det op ad bakke, men han tror på demokratiet kan klare kriseudfordringerne; også klimaudfordringen.
FN, EU m.fl. er selvfølgelig en del af løsningen, men civilsamfundet er i særdeleshed en vigtig spiller. Klimaministeren mener, at vi alle kan påvirke udviklingen, hvis vi aktivt tager ansvar for krisers løsning, ved i den demokratiske samtale at tage de alvorlige emner op,og diskutere løsninger med civilsamfundets borgere. Her i Danmark, og alle steder i verden, må det vel gælde.

I følge Martin Lidegaard er det vigtigt, at Danmark fortsat  viser flaget på miljø og klimaområdet, så det kan få en afsmittende effekt på udlandet. I øvrigt glæder han sig over, at erhvevslivet og landbruget i Danmark nu spiller meget positivt med i klima og miljøspørgsmål; sidst set ved  f.eks. energiaftalen.

Tale nummer to skulle være holdt af en professor. Desværre blev professoren syg, så i sidste øjeblik blev Jeppe Aakjær hidkaldt. Fra de dødes rige tænker du måske… nej.
Nikolaj Holm, storkredsformand i Nordjylland, aggerede reserve, og han genudsendte den tale, som Aakjær holdt på Hohøj for præcis 100 år siden, hvor det første folkemøde blev holdt.
God ide, og tankevækkende, at en del af det tankegods, der var aktuelt i Aakjærs tid, stadigvæk er gangbart 100 år senere.

Nb. På Mariager Museums hjemmeside kan følgende læses: “St.St. Blicher, der var præst i Spentrup, planlagde i 1846 et folkemøde på Hohøj i lighed med Himmelbjergmøderne.  Mødet blev dog ikke afholdt, da Blichers helbred allerede var meget dårligt.
En sang, der skulle have været brugt i dagens anledning , var allerede skrevet, men måtte altså blive i skuffen.

I 1912 holdtes det første Hohøjmøde med Jeppe Aakjær som taler. Han hævdede i sin tale, at her på dette sted burde der rejses en mindesten over Blicher. Ideen vandt genklang, og i 1919 kunne Aakjær indvi stenen, hvorpå Blichers digt Jyden han er stærk og sej var indhugget”, citat slut.

Red.

Kategorier
Politik

OPP aftale endnu ikke underskrevet

I følge Randers Amtsavis lørdag har Randers Kommune og OPP partnere endnu ikke underskrevet aftalen. Denne skulle efter planen have været underskrevet den 30 maj. Så endnu en udsættelse i rækken i OPP svømmebadsprojektet.

I øvrigt har Randers Radikale endnu ikke set efterlyste regnskaber fra OPP partnere. Hvorfor må Radikale Venstre ikke få lov til at se OPP aftalepartnere efter i kortene. Det er meget bekymrende, hvis regnskaberne tilbageholdes for politiske partier, som jo udgør kommunens bestyrelse.

Uden regnskaberne kan byrådet reelt ikke udføre vores bestyrelsesarbejde på forsvarligvis overfor borgerne  i denne sag. Så Radikale vil igen igen rykke for OPP partnernes seneste tre års regnskaber.

Red.

Kategorier
Byrådet Politik

Ekstraordinært (svømmebads)byrådsmøde aflyses

På mandag var det meningen, at byrådet skulle have behandlet sagen om: Godkendelse af OPP-aftale om svømmebad. Nu er det ekstraordinære møde imidlertid aflyst.

Årsagen til aflysningen er, at kommunen endnu ikke har modtaget de fornødne bilag i sagen;… det eneste rigtige er selvfølgelig igen at udsætte sagen.Det blev den også på byrådsmødet i mandags af samme grund; i øvrigt på Radikal anbefaling.

Mht. manglende oplysninger kan det nævnes, at Radikale Venstre for et par uger siden har bedt forvaltningen, om at modtage de seneste 3 års regnskaber for OPP partnerne; henholdsvis Gribskov Gruppen og GMF (Danmark/Tyskland). Radikale Venstre har bedt om oplysningerne for at kunne vurdere om OPP partnerne har såvel de menneskelige som økonomiske ressourcer til at drive OPP forretning. Det er jo ikke uvæsentligt at vurdere på, da Randers Kommune jo har en tilbagekøbspligt, som vil koste kommunen 116 millioner kroner de førstre tre driftsår ved konkurs. Beløbet vil ligge i  omegnen af 100 millioner kroner i de følgende ca. 5-6 år, og vil aftrappes yderligere i de følgende knap 20 år. Hernævnte “beløb” kan  jo ses som en form for kommunal pantsætning, hvor kommunen sandsynligvis skal tage pengene i kassen hvis det går galt; og det vil jo i givet fald betyde smertefulde besparelser hos f.eks. børn skole og de ældre.
OG det kan gå galt… bare spørg fordboldklubben FCK, som jo har fået sig en gevaldig maveplasker, ved at gå ind i dette forretningsområde.

Radikale Venstre har endnu ikke modtaget ønskede regnskabsoplysninger… det er bekymrende. Grund til at undres over, at de øvrige partier ikke vil se OPP partnerne efter i kortene, inden der trykkes på knappen i byrådssalen.

Hele svømmebads forløbet har været stærkt bekymrende… den svømmer,og forløbet strider imod fornuftig forvaltningsskik.Tænk sig, at lokalplanarbejdet er igangsat sideløbende, inden OPP aftalen er på plads. Helt ualmindelig praksis, sagt diplomatisk.

Når man læser guidelines omkring krav til vellykkede OPP projekter, da må vi konstatere, at svømmebads-projektet her i Randers  absolut ikke følger drejebogen for succesfulde OPP forretninger, tværtimod. Også det vækker bekymring.

Radikale Venstre giver ikke forvaltningen skylden for “vandproblemerne”… vi er bevidste om, at det i høj grad handler om det politiske lederskab.

Først når Radikale Venstre har modtaget alle oplysninger, tager vi endelig stilling i den her sag.

Red

Kategorier
Politik

Husk grundlovsmødet på tirsdag

 På tirsdag den 5. juni  er der Grundlovsmøde på den radikale høj, Hohøj i Mariager. Mødet begynder kl. 14.00.

Stenen, der er solidt plantet på Hohøj

Talere er klimaminister Martin Lidegaard og  filosofiprofessor Steen Wackerhausen. Vær med til at fejre Danmarks viugtigste lov: Grundloven.

Kig forbi. Der er garanti for flot natur og gode talere. Der er ikke garanti for sol og sommer, men tørvejr vil talerne og tilhørerne få. Hvis regnens siler ned flyttes mødet ind i tørvejr i Sødisbakkes fine lokaler.

Tag kaffe, kage og gode venner med, så Grundloven fejres behørigt.

Alle er velkomne. Vel mødt:)

Kategorier
Politik

To radikale indlæg om Nyhuus har brugt løs af kassen

Byrådsmedlem Mogens Nyholm har på det seneste haft to indlæg i Randers Amtsavis omhandlende Nyhuus`mangel på rettidig omhu i økonomistyringen. Læs mere: Tryk her