Kategorier
Politik

Budgetmøde i morgen kl. 17.30

BEMÆRK TIDSPUNKTET

I morgen har medlemer af Radikale Venstre i Randers Kommune, som tidligere annonceret, mulighed for at give deres besyv til næste års budget.

Mødet begynder kl. 17.30 og varer ca. to timer. Sted er som sædvanligi Fritidscenteret- som i øvrigt er i fare for at lukke, da dette er et af mange forslag til besparelser.
I øvrigt har partierne jo også ret tilat komme med egne forslag, så har du gode ideer, da har du gode grunde til at møde frem:)

Red.

Kategorier
Det Radikale Venstre i Randers kommune

Budgetmøde tirsdag for Radikale medlemmer

Haste indkaldt budgetmøde.

Tirsdag aften vil der blive arrangeret budgetmøde for Radikale Venstres  medlemmer i Randers Kommune.

Byrådsmedlem Mogens Nyholm vil kort præsentere budgetudspil, hvorefter der bliver en dialog om besparelses kataloget og evt.  ønsker. Klokkeslet er ikke fastlagt endeligt, men kan læses her på siden i morgen mandag. Sted forventes at blive i Fritidscenteret.

Forvaltningen lægger op til  at der skal spares mere end 110 millioner kroner; det er voldsomme besparelser der foreslås. Mød op og giv dit besyv inden Radikales forhandlere påpbegynder forhandlingerne med øvrige byrådspartier.

Red.

Kategorier
Byrådet Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Chok budget i 2013 – 110 mllioner skal der spares ifølge forvaltningen

Randers Byråd skal spare i 2013. Byrådsmedlem Mogens Nyholm har på bedste vis beskrevet økonomiens samde tilstand i et læserbrev mandag i Randers Amtsavis og fleregange tidligere, og nu viser det sig desværre at Radikale i Randers har ramt plet..

Desværre har redikale ret, når vi de sidste år har anklaget byrådet for ikke at sætte tærring efter næring…. nu mærker borgerne dette i hverdagen i årene  der kommer. Havde Radikale Venstres budget 2012 været vedtaget kunne en række blodige besparelser have været undgået i næste års budget.

Læs indlægget: tryk her

Red

Kategorier
Læserbreve

Kommuneøkonomi: Ikke altid rart at få ret.

Læserbrev den 3. september 2012,  Randers Amtsavis

Jeg har i de seneste måneder skrevet om den dårlige økonomi i Randers Kommune. Flere har sikkert ment at jeg var sortseer og at så skidt kan det ikke se ud. Lad mig derfor citere fra det budgetmateriale byrådet netop har modtaget fra forvaltningen, som forberedelse til årets budgetforhandlinger:

“Der er ingen tvivl om, at det økonomiske udgangspunkt (sådan som det fremgår af resultatopgørelsen i forrige afsnit) er væsentligt værre end forventet. At mange af landets

øvrige kommuner står i en lignende situation gør ikke problemet mindre.”

Så kan det vist ikke siges tydeligere! Og når det gælder sammenligningen med andre kommuner så er vi desværre i den situation at Randers Kommune i følge KLs nøgletal er en af de kommuner i hele landet der har den laveste likviditet pr. indbygger. Vi har altså kort sagt ikke noget at stå imod med.

Derfor er eneste mulighed da også som forvaltningen skriver: “Forudsat at byrådet ønsker gradvist at realisere målsætningen om en gennemsnitlig kassebeholdning på 200 mio. kr og at denne målsætning søges indfriet i 2016 skal der fra og med 2013 gennemføres varige besparelser på 110 mio. kr”

Det betyder oversat til almindelig dansk at børn, skoler, ældre og vores svage borgere skal betale prisen i form af kraftige og mærkbare besparelser.

Dette er konsekvensen af de budgetforlig som Henning Jensen Nyhuus har gennemført sammen med V, C og O!

Der er noget næsten symbolsk i at kassebeholdningen passerer 0 ved årsskiftet fra 2013 til 2014 altså når denne valgperiode slutter. Noget af en udfordring for et nyt byråd og måske en ny borgmester!

Jeg ved godt, at Randers Kommune netop har modtaget tilsagn om tilskud som særlig vanskelig stillet kommune m.v. Det hjælper lidt på situationen, men slet slet ikke nok.

Modsat kan jeg af basisbudgettet læse at der ikke er råd til at bruge de øremærkede penge som økonomiaftalen rummer til daginstitutioner og til sundhed. Der er kun regnet med at vi bruger halvdelen af de 13,7 mio. kr vi har modtaget – øremærket – til disse formål, Gad vide hvad forældre og medarbejdere siger til dette?

Situationen er altså – desværre – mindst lige så alvorlig, som jeg har gjort opmærksom. Og den kalder på økonomisk og politisk lederskab – og ikke på tvivlsomme Farum-agtige projekter med selskaber der ikke har den fornødne økonomiske basis for at indgå i disse.

Det er med bekymring og skepsis Radikale Venstre i Randers Kommune ser frem til de kommende budgetforhandlinger.

Kategorier
Byrådet Det Radikale Venstre i Randers kommune

Så trækker byrådet i arbejdstøjet

Fra næste uge er det alvor for byrådet.

På mandag er der byrådsmøde – første gang siden sommerferien – og tirsdag står den på budgetseminar hele dagen.Fra tidlig morgen til sent aften.

I nær fremtid fortsætter processen vedrørende folkeskolens fremtid, og inden 11. oktober skal budgettet være endelig vedtaget. Og så er der jo diverse byråds, tema og udvalgsmøder mm.

Følg med i lokaldemokratiet – set med radikale øjne – her på siden!

Red.

Kategorier
Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Fint møde med Venstres spidskandidat

I denne ugte har Randers Radikale haft åbent bestyrelsesmøde med Venstres spidskandidat Claus Opmann Jensen.

Claus Opmann Jensen,der jo er Venstres bud på en borgmester i næste valgperiode, holdt et fint indlæg om hans hensigt med at gå ind i politik,og nogle af hans politiske kæpheste blev også præsenteret.
Derefter var der en god dialog mellem Venstre kandidaten og Radikales bestyrelse.

I det efterfølgende bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen, at der på kort sigt skal indkaldes til to medlemsmøder. Et om fremtidens skole, og et om budget 2013. Medlemmer vil bl.a. kunne læse mere om tid og sted her på siden.

Red.