Kategorier
Byrådet Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Der er en radikal anderledes vej for Randers Kommune

Radikale Venstre er ikke med i budget 2013  -2016.  Vi er simpelthen uenig i den politik, som borgmesterpartiet socialdemokraterne lægger op til; det samme gjorde sig gældende i de to forrige budgetår.

Mandag den 1.oktober var der stort protestmøde foran det gamle rådhus før byrådsmødet. Plakater og klapsalver viste,at mange forældre er enige med Radikales vej; ved det budget vi fremlægger ved anden behandling af budgettet tordag den 11.oktober.

Ved anden behandlingen af budgettet fremlægger Randers-radikale vores eget budget, og det er klart mere økonomisk ansvarligt, og der er en bedre social balance, end hos Socialdemokraterne & co.

 Læs Radikale Venstres budget 2013 – 2016 her

Radikales budget har meget mere fokus på børnenes opvækst, og vi har mere øje for kommunens mest sårbare borgere end forligspartierne. Nedenstående tabel anskuliggør vigtige forskelle  på socialdemokraternes dagsorden,og Radikales eget budget.

                                                 Nettotal i 1000 kr.
  Radikale Venstre   Socialdemokratiet og co.
År 2013 2014 2015 2016   2013 2014 2015 2016
Skole 1.900 4.100 4.315 6.800   -5.900 -11.000 -11.000 -11.000
Børn 0-6 år 3.700 3.500 3.500 3.500   -750 -3.000 -3.000 -3.000
Tilbud til voksne med særlige behov -5800 -5800 -5800 -5800   -9.375 -9.375 -9.375 -9.375
Forbedring af erhvervslivets vilkår* 1.600 3.800 4.015 6.500   -300 1.700 -300 -300
Anlæg 106300 68200 118200 90400   145000 108000 117000 89000
Kassebeholdnings udvikling 210 226 226 210   153 148 153 143

+: Penge tilføres områder
-: Penge spares på området
*dækningsafgifts nedsættelse hos forligspartier ikke medtaget i tabel.

Læs videre analyse af tabel og budget, tryk her

Kategorier
Politik

Stort protestmøde før byrådsmøde i morgen

Forældregruppen Nej til flere besparelser på børn og skole, varsler stort protestmøde mod budget 2013.2016.

Forældrene har fået nok af besparelser på børneområdet, og alle byrådets partier er inviteret til at holde tale i morgen mandag den 1. oktober.

Radikale Venstres Mogens Nyholm forventes at komme på talerstolen kl. ca. 16.45.

Red.

Kategorier
Byrådet Politik

Spændende kombination ved budgetforlig

Set fra sidelinjen må man virkelig spærre øjne, når man iagttager  hvilke partier der bærer budget 2013-2016  igennem.

Socialdemokraterne kunne ikke bliuve enige med de partier, som pegde på Henning Jensen Nyhuus som borgmester dagen efter valgnatten. Socialistisk Folkepart og Beboerliten vlagte at vende tommelen ned for Nyhhus` budget-udspil.

Radikale Venstre er jo helle ikke med, da budgttet hverken udviser økonomisk ansvarlighed, og fraværret af soci  lbalance er tydelig. Snorklip projekter er åbenlyst vigtigt for borgmsterpartiet socialdemokratiet.

Nu kan man så analysere på hvorfor Dansk Folkeparti og de konsevative vælger at samarbejde med den borgmester de ikke ville pege på i tidernes morgen.

Ingen tvivl om at DF har solgt sig for modermålsundervisningens afskaffelse. En latterlig besparelse på 400.000 kroner, på en beslutning som gør skolelivet sværere for danslere med en end baggrund end Frank Nørgaard og hans  partikammerater.

Overrskende er det ikk,e at DF benytter sig af ren symbolpolitik… partiets hovedkontor i Københavns aftryk synes indlysende. Ufatteligt er det at socialdemokraterne vil gå med til modersmålsundervisningesn afskaffelse. Et socialt brist er dette tiltag, men hvad gør man ikke når bormesterkæden er vigtigere end den førte politik.

Konsevative har solgt sig selv for dækningsafgiften. Erhvervsvenligt er tiltaget selvfølgelig, men groft sagt er det også symbolpolitik, da helt andre boller skal på suppen, hvis Randers` erhvervsklima skal opgraderes. Derudover er det overraskende at de konservtive ikke udviser større økonomisk ansvarlighed end budgettets reultat. Kommunekassen konsolideres ikke tilsrtækkeligt, og børnene skolegang forringes for at en tribune og andre prestigeprojekter kan finansieres.

Spændende bliver det at se, om socialdemokratiet, DF og de konservative nu går til kommunalvalg sammen. Om budgetforliget er første skud i bøssen. Det vil i givet fald  blive den mest spændende valgkamp i storkommunens levetid.

En valgkamp hvor Nyhuus fører valgkamp mod Overmark, Nyholm, Omann og Fuhr vil blive særdeles interessant. Nyhuus og co.  vil utvivlsomt få kam til sit hår.

Man kan konstaere, at anden behandlingen af budget 2013-2016 bliver startskuddet til kommunavalget 2013 – et valg hvor de politiske lands meningsmålinger ikke er uinteressante.

Red.

Kategorier
Byrådet Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Budgettet vedtaget – uden Radikales deltagelse

Så blev budget 2013 vedtaget. Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konsevative og byrådets enlige  løsgænger står bag et budget Radikale Venstre ikke kan støtte.

Kun 3 ud afbyrådets 7 partier/lister er med i det kommende års budget. SF, Venstre og Beboerlisten undlod også at deltage i budgettet.

Radikale Venstre forlod forhandlingerne i går aftes, dels fordi vi vurderede, at det ikke ville blive tilstrækkelig økonomisk ansvarligt, dels fordi vi vurderede, at der ikke ville blive en tilstrækkelig social balance i den dagsorden socialdemokraterne bød på… og det endelige budget viser også Radikales vurdering holdt stik.

Radikale Venstre vil nu selv fremsætte eget budget ved 2. behandlingen af budget 2013 – 2016. Et budget, der er langt mere økonomisk ansvarligt,og som er mere i social balance.

Radikale Venstre vil fremlægge et budget med en markant bedre kassebeholdning end forligspartierne, og vores sparekniv har ikke så blodigt et skær som socialdemokraternes og co budget har.

I øvrigt er der stor sandsynligehed for at Randers kommune må ud i en ny sparerunde næste år, der jo er et valgår. Så skrøbelig er det vedtagne budgets økonomi.

I nær fremtid vil der her på siden kunne læses en mere detaljeret analyse/sammenligning mellem Radikale Venstre budget og forligskredsens.

Red.

 

Kategorier
Politik

Byrådet har nu behandlet budget 2013-2016 for første gang

I aftes behandlede byrådet budget 2013-2016 for første gang.
2.behandling foregår i oktober måned, hvor budgettet jo endelig vedtages.

I aftes var det kun partiernes gruppeformænd der talte, og alle berettede om deres ønsker og holdninger til det kommende budget.

Lyt til mødet: Tryk her, og heraf fremgår at partierne er langt fra hinanden. Umuligt at sige hvilke partier der bliver en del af forligskredsen, ligesom Radikale Venstre position endnu ikke er afklaret. Torsdag eftermiddag tager partierne for alvor fat på forhandlingerne, efter høringsrunden nu er afsluttet.

Red.

Kategorier
Byrådet Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Budgetmøde i Helligåndshuset på tirsdag

Interesserede radikale medlemmer inviteres til byrådsmøde i Helligåndshuset på tirsdag den 18 september  kl. 19.00.
Torsdag i næste uge begynder forhandlingerne mellem partierne for alvor… sidste søn forventes dog først at blive slået i efter høringsprocessens afslutning.

Vel mødt

Red.