Kategorier
Byrådet Indlæg Politik

På mandagens byrådsmøde blev kassebeholdningen endnu mindre

En i forvejen meget lav kassebeholdning blev endnu mindre på gårdsdagens byrådsmøde. Tryk her, og læs et fyldigt referat.

Kategorier
Byrådet Politik

Hvor længe har Randers råd til Nyhuus?

Med Henning Jensen Nyhuus som borgmester er kommunens gennemsnitlige kassebeholdning næsten blevet tømt. I 2008 var der mere end 600 millioner kroner i kommunekassen, i dag er der ca. 100 millioner kroner, og i 2014 forventes den at falde yderligere til ca. 50 millioner kroner i år 2014.

Dertil er der tillige nu dukket en “ubetalt regning” på 100 millioner kroner op… så kommunens kassebeholdning går alt andet lige i minus om kort tid… og samtidig er Randers Kommune i uhyre grad også blevet gældsat i Nyhuus` borgmestertid.

Læs mere om denne uhyggelige udvikling i menuen Sidste nyt; i undermenuen Indlæg!

Kategorier
Læserbreve

Hvor længe har Randers Kommune råd til at have Henning Jensen Nyhuus som borgmester?

Læserbrev i Randers Amtsavis den 22. marts af byrådsmedlem Mogens Nyholm:

Henning Jensen Nyhuus (hjn) har for vane at hæve stemmen, når han løber tør for argumenter. Vi er derfor mange, der har hørt hjn tale højt og længe – og med god grund, nemlig af mangel på argumenter.

Således også med hensyn til mit læserbrev om den økonomiske situation i Randers Kommune og den katastrofale udvikling økonomien har taget under hjn`s ledelse. Ikke på et punkt imødegår hjn mine faktuelle oplysninger, der tydeligt dokumenterer og underbygger mine synspunkter. I stedet hælder hjn i vanlig stil en sproglig skraldespand ud over mig. Det skal jeg afholde mig fra at kommentere.

Hjn oplyser, at etableringen af Udbetaling Danmark yderligere vil dræne kassebeholdningen med 100 mio. kr. Da kassen i 2014 er budgetteret til 50 mio. kr. vil vi – Randers Kommune – altså alt andet lige blive sat under ministeriel administration – senest i 2014. I hjn`s verden betyder det, at udgifterne til børn, skole og ældre skal reduceres med 100 mio. kr. Udvikling eller afvikling?

Jeg har derfor til det kommende byrådsmøde på mandag bedt hjn om at redegøre for, hvilke beregninger over udviklingen i Randers Kommunes økonomi og likvide aktiver, der er foretaget i anledning af etableringen af Udbetaling Danmark.

Hjn har to argumenter imod min analyse af den katastrofale økonomi i Randers Kommune. Det første er, at 28 byrådsmedlemmer har stemt for det! Uanset hvor mange, eller få, der har stemt for, ændrer det jo ikke på den økonomiske situation. Som socialdemokratisk borgmester ville jeg i øvrigt spørge mig selv, hvilke motiver den borgerlige opposition mon kunne have til at medvirke til at tømme den socialdemokratiske borgmesters kassebeholdning?

Andet argument er slagordet udvikling – ikke afvikling. Nu ved jeg ikke om hjn i det skjulte søger optagelse i partiet Venstre. I så fald vil jeg da gerne ønske begge parter til lykke! Det borgerne i Randers oplever, er afvikling af den basale velfærd for handicappede og andre sårbare grupper. Er det socialdemokratisk politik? Med hensyn til udvikling handler det vel mest om den stribe af fejlslagne eller ikke realiserede prestigeprojekter hjn har lagt bag sig. Lad mig nævne nyt kunstmuseum, Bolværkslinjen, havne udflytning mv.

Det Radikale Venstre er IKKE et populistisk parti og vi står gerne til ansvar overfor vælgerne – også i de svære tider. Vi har ikke brug for skatteyderbetalte valgflæsk i form af gratis busbilletter til pensionisterne.

Kendsgerningen er, at den gennemsnitlige kassebeholdning i 2014 når et historisk lavpunkt i form af 50 mio. kr. Vi har altså ikke råd til at miste de 100 mio. kr. i likviditet som Udbetaling Danmark i følge hjn koster, uden at vi – Randers Kommune- bliver sat under ministeriets administration. Samtidig er Randers Kommune forgældet i uhørt grad!!

Jeg gentager derfor mit spørgsmål: Hvor længe har Randers Kommune råd til at have Henning Jensen Nyhuus som borgmester?

Kategorier
Det Radikale Venstre i Randers kommune

Dagsorden for årets generalforsamling den 17. april

Program for aftenen på Randers Naturcenter, Gudenåvej 20:

Kl. 19:00     Velkomst ved Karin Blach/ formand Radikale Venstre i Randers  Kommune.

Kl. 19:05     Aftenens gæstetaler direktør Ole Søndergård – Din Avis Randers, Radio Alfa og Radio ABC; efter indlæg er der dialog.  

Derefter ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:     

1)    Valg af dirigent

2)    Valg af referent og stemmetæller

3)    Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse

4)    Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

5)    Fastsættelse af kontingent

6)    Behandling af indkomne forslag

7)    Valg af formand

8)    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9)    Valg af revisor og revisorsuppleant

10)   Valg af delegerede til Radikale Venstres Landsmøde

11)   Valg af delegerede til Storkredsforsamlingen

12)   Eventuelt

Forslag til drøftelse kan indsendes til Karin Blach; senest 1 uge før generalforsamlingen

Karin Blach
Kredsformand

Kategorier
Byrådet Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Generalforsamling: Toftdahl fortsætter gerne som næstformand

Randers-radikales næstformand Hans Toftdahl fortsætter gerne som næstformand for Randerskredsens Radikale Venstre i et år mere.

Hans Toftdahl udtaler, at han ser frem til kommunevalget 2013, hvor Radikale Venstre har en vigtig opgave: Vi skal anskueliggøre for vælgerne, at der er brug for ny politisk ledelse i Randers kommune, brug for en ny borgmester.

Økonomien i Randers Kommune er på katastrofekurs og må rettes op, og det på en social afbalanceret måde, udtaler Hans Toftdahl.

Kategorier
Byrådet Politik

Aftenens svømmebadsmøde er udsat

Her til aften var byrådets partier indkaldt til et ekstraordinært temamøde om svømmebadet.

Mødet er aflyst som følge af problemer med projekt-økonomien.