Vi går til valg med “Hovedet koldt – hjertet varmt”

[wowslider id="8"]

Vores Børn

Vores Boern

Børns opvækst og skolegang er hjertet i samfundet. Som det eneste parti i byrådet har vi vist det ved handling i de seneste år.

Økonomi

Økonomi

Velfærd for borgerne kræver en ansvarlig og bæredygtig økonomi. Som det eneste parti i byrådet har vi vist det ved handling.

Erhverv

Erhverv

Nye virksomheder går uden om Randers kommune. Vi vil arbejde aktivt for at vende denne trend.

 


Seneste læserbreve

Kommende valgarrangementer

  • 17. november kl. 16.00. Helligåndshuset Store sal. Mød borgmesterkandidat Mogens Nyholm
  • 19.  november, Kommunalvalg i hele Randers  Kommune.

SAFT OG KRAFT

I RANDERS KOMMUNE

Med en stemme på Radikale i Randers får du:

Økonomisk ansvarlighed

Randers’ økonomi er kun gået én vej under den nuværende borgmester, og det er den gale vej. Målt pr. indbygger har Randers en af de laveste kassebeholdninger af alle landets 98 kommuner. I denne valgperiode har Radikale Venstre – som det eneste parti – advaret mod denne udvikling, og vi har ikke kunnet støtte de seneste års budgetter. Vi vil ikke være med til at tømme kassen. Mange års økonomisk uansvarlighed har desværre sin pris. Radikale Venstre vil bruge sin indflydelse på at sikre en socialt afbalanceret genopretning af økonomien i Randers Kommune. Men vi kan ikke ændre på, at den nuværende borgmester efterlader en regning, der skal betales. Vi kan allerede nu forudse, at der ikke bliver råd til at bruge kommunale kroner på prestige-projekter i de nærmeste år.

 

Et boost til erhvervslivet

I de sidste fire år har salget af erhvervsgrunde i Randers Kommune ligget på et lavt niveau. Aarhus er et eksempel på, at det kan gøres meget bedre. Erhvervslivet i Randers Kommune trænger til et boost, der nytter. Vi skal tilbyde særdeles attraktive rammevilkår for innovative, videns-baserede og ressourceeffektive private virksomheder. Det kræver, at kommunen er fremme i skoene i sine tilbud til erhvervslivet. Randers’ beliggenhed mellem Aalborg og Aarhus er fantastisk. Men vi skal blive dygtigere til at udnytte dens muligheder for vækst og fremgang. Radikale Venstre arbejder for et fortsat udvidet strategisk samarbejde med universiteterne i de to byer; Aalborg har ingeniørerne og Aarhus økonomerne, og i Randers Kommune er der en god og stabil håndværksmæssig arbejdskraft. Vi skal samtidig dyrke en vækst baseret på grøn viden, smart teknologi og rent miljø. En anstændig velfærd for kommunens børn og voksne kan kun opretholdes med et stærkt konkurrence- og bæredygtigt erhvervsliv.

Vi vil hente talenterne fra erhvervsskolerne og bringe dem ud til erhvervslivet. Vi vil skabe synlighed om byens dygtige faguddannede arbejdskraft ved at invitere erhvervsskolernes elever til at vise deres potentiale ved årlige konkurrencer om løsning af opgaver, som det lokale erhvervsliv stiller mm.

 

Aktivt ungdomsliv

Vis mig, hvordan din kommune behandler sin ungdom, og jeg skal fortælle, hvordan kommunens fremtid bliver. Randers Kommunes fremtidsudsigt kan gøres bedre ved at behandle de unge bedre end i dag. Det er vigtigt at give de unge flere muligheder for et aktivt ungdomsliv, og her skal Randers Byråd blive bedre til at spille ud med konkrete handlinger. Radikale Venstre vil oprette et Ungeråd med en pæn pose penge, som de unge selv forvalter under ansvar. De unge ved bedst selv, hvad der skaber liv og miljø for dem. Vi skal gøre det mere attraktivt at studere i Randers, og gøre det synligt, at man med fordel kan bo i Randers og studere i en universitetsby. Vi tror på, at de unges bidrag vil give kommunen en aktiv og bedre fremtid.

En grøn profil

Randers Kommune skal være en grøn frontløber. For Radikale Venstre er al politik grøn politik, og derfor skal kommunen altid tænke miljø og natur med på alle områder. Randers er fattig på skov sammenlignet med andre kommuner. Vi vil lægge planer for mere skov til gavn for borgerne og naturlivet. Vores efterkommere har også ret til rent drikkevand i deres vandhaner, og det er os, der skal sørge for det. Natur skal både benyttes og beskyttes. Randers Kommune skal tage sin del af ansvaret for de globale udfordringer for klimaet og miljøet. Randers skal skærpe den grønne profil ved at skabe grøn vækst, grønne arbejdspladser og produkter, der kan eksporteres. Vi skal dyrke en vækst baseret på grøn viden, smart teknologi og rent miljø.

 

Fokus på børnene

Vores børn er hjertet i samfundet. Det skal vi kunne mærke i den politik, Randers’ byråd fører. Byrådets flertal har valgt at spare hos børnene år efter år, selv om børn på mange måder er et dårligt sted at spare. En anerkendt økonom har påvist, at 1 krone investeret i et barn giver et afkast på 7 kroner senere i livet. Derfor vil Radikale Venstre investere mere i vores mindste børn og i børnenes skolegang. Radikale Venstre har i denne valgperiode fremlagt forslag til budgetter med mere ambitiøse investeringer i børnenes liv og opvækst. Hos os vil børnene fortsat være højt profileret i årene, der kommer. En nødvendig investering for fortsat velfærd og velstand i fremtiden – meget mere nødvendig end kommunale prestigeprojekter. Der skal sikres, at Folkeskolereformen forbedrer kvaliteten i undervisningen, og vi vil have øje for, at lærerne fortsat får nødvendige forberedelsestid i deres arbejde.

 

Social ansvarlighed

Velfærd for borgerne kræver orden i økonomien. Under den nuværende borgmester er Randers Kommunes økonomi stille og roligt blevet dårligere og dårligere. Borgerne betaler prisen med besparelser år efter år på kernevelfærden for børn, skoler, ældre og svage. Prestigeprojekter har kostet så mange penge, at det nu går ud over kommunens egentlige opgaver i skoler og børnehaver osv. Det mærker borgerne dagligt på egen krop. Radikale Venstre kender forskellen på kernevelfærd og luksus, og vi vil fortsat være byrådets sociale samvittighed.

Styrket kultur

Kultur handler om måder at være sammen på. Radikale Venstre tror på, at mangfoldighed i kulturlivet giver de bedste oplevelser og er med til at styrke fælleskabet og sammenhængskraften. Det giver det bedste lokalsamfund. Der skal være plads til både eliten og til den folkelige kultur. En international opsætning på Værket er en fantastisk begivenhed, men lige så vigtigt er de mange lokale sommerfester rundt om i kommunen og kulturelle arrangementer i forsamlingshusene. Mangfoldighed er et vigtigt aktiv i kulturlivet.

Visioner for Randers Kommune

Visioner stikker kursen på den lange bane. Nogle af Radikale Venstres overordnede visioner for Randers kommune findes i et 10 punkt visionsprogram. Se under valgprogram.

 

FIND DIN LOKALE KANDIDAT

Din lokale kandidat

Vores radikale Tour de Randers. Sommeren 2013


Vis Radikale i Randers på et større kort

KONTAKT RADIKALE I RANDERS

Vi vil altid gerne i kontakt med dig. Send en mail til info@randers-radikale.dk

Cookies