Kategorier
Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik Skolestrukturdebat 2014

Jelved kom, så og sejrede.

Jelved bydes velkommen af Mogens Nyholm og lokale Camilla Trampedach
Jelved bydes velkommen af Mogens Nyholm og lokale Camilla Trampedach

Kulturminister og kirkeminister Marianne Jelved kom, så og sejrede i lørdags.

Jelved holdt et glimrende indlæg om demokrati og borgerinddragelse. Borgerne i Gjerlev og omegn og de udenbys tilhører lyttede intenst til den radikale ministers ord. Vel fordi de ikke føler de mødte borgerinddragelse under skoleprocessen. Efterfølgende kom der en byge af spørgsmål som Marianne Jelved svarede hudløst ærligt på. Hun sagde bl.a. at byrådspolitikerne bør give borgerne i Gjerlev lov til at købe skolen så de kan få en friskole. Huns forstod til fulde Gjerlev borgernes frustrationer over skoleprocessens forløb og mangel på inddragelse.

Læs mere om dagen i nedenstående link fra netavisen randersIdag, hvor der også er mulighed for at se et længere indslag på WEB-TV: Tryk her

Arrangementet blev gennemført i et samarbejde mellem Radikale Venstre i Randers Kommune og borgerne i Gjerlev. Nedenstående ses billede, hvor tre radikalere lytter til ordene fra vores minister. Det er fra højre: Hans Toftdahl, Morten Kjær Sørensen samt Tom Brøcher Jacobsen.

Forrest: Formand, næstformand (kommune) og folketingskandidat nordkredsen lytter.
Forrest: Formand, næstformand (kommune) og folketingskandidat nordkredsen lytter.

 

 

 

 

Kategorier
Byrådet Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik Skolestrukturdebat 2014

Skolestruktur desværre vedtaget

Mogens Nyholm ved Havndal Skole, som nu desværre mister sin overbygning.
Mogens Nyholm ved Havndal Skole, som nu desværre mister sin overbygning.

Byrådsmødet i aftes endte med en vedtagelse af fremlagte skoleudspil. Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti stod bag vedtagelsen.

Under behandlingen af sagen havde VAO travlt med at beskyde bla. Radikale Venstres udspil, men knap så travlt med at svare på spørgsmål stillet til dem, eller gøre sig overvejelser over den flove proces, hvor forvaltningen har markedsført forslaget, mens VAO byrådsmedlemmer har siddet i skyttegrave og lyttet med. Møde borgerne ville de ikke, heller ikke i går hvor kun et fåtal af borgere blev lukket ind i salen, hvor hele to vagter var hidkaldt for at holde styr på “mågernes” vingesus.

Radikale Venstre beklager vedtagelsen. Der er intet der tyder på at en god skole nu bliver bedre, tværtimod.
Vi fremlagde vores eget udspil, som visse folk i VAO øjensynligt har læst bedre end forældres høringssvar. Især  faldt VAO over vores forslag om at gå fra klassetildeling til elevtildeling. Her gik VAO-flertallet i struben på radikale, og tordnede at det ville lukke de mindste skoler. Passer nu ikke, for i vores forslag gør vi den implicitte antagelse, at grundtilskud er en del af løsningen, som netop skal  sikre levedygtige skoler hele vejen rundt.

Fem skoler lukker nu.  Overbygningsskoler indføres, hvor især Sydbyen straffes med en mega-overbygningsskole. Og det til trods for al forskning viser, at  det er det forkerte håndtag at gribe til. Suk og ak. Undersøgelser viser det vil gøre skolevæsenet dyrere og børnene lærer mindre!! Men det lukker flertallet øjnene for.
Ærgerligt VAO ikke læste og forstod forældrenes høringssvar, for så havde de droppet skoleudspillet. Forældrene serverede nemlig fantastiske høringssvar, der i den grad satte forvaltningens og Ernst & Youngs udspil fuldstændig skakmat, og viste en anden vej må følges.

Skoler lukkes, men de kan stadigvæk genopstå. Som Mogens Nyholm sagde i aftes, så skal de nu lukkede skoler selvfølgelig have muligheden for at blive til friskoler, hvis de vil. Det må være den danske model.

Da skolekvalitetsprocessen blev skudt i gang blev der talt om syv bærende principper. Vi kan konstatere, at det endte med at blive syv svævende principper. Ingen kurs, ingen retning ingen plan. Det hele endte med at blive et kludetæppe, hvor sognerådspolitik var den nål der slutteligt  broderede det hele sammen.

Den 12. januar er en trist dag for vores børn og deres fremtid.

Kategorier
Skolestrukturdebat 2014

Forvaltning har desværre iscenesat hemmelighedskræmmeri

Moralsk morrads er det Dansk Folkeparts er det noget Frank Nørgaard og DF bryder sig om?
Moralsk morrads og hemmeligheder for politikerne –  er det noget Frank Nørgaard og DF bryder sig om?

Radikale Venstre i Randers Kommune har i dag udsendt en pressemeddelelse vedr. skolestrukturdebat. Årsagen er den at en indtil i dag ukendt mail er kommet på den politiske dagsorden. Mailen afslører urent trav og uhæderlig forvaltningsskik. Læs tekst nedenstående, eller tjek indslaget på TV 2 Østjylland tirsdag aften: Tryk her

Hvor længe kan et byrådsflertal have tillid til fremlagte arbejde og anbefalinger?

Hemmelighedskræmmeri blev iscenesat af forvaltningen

I de seneste måneders debat om skolestrukturen i Randers Kommune har det været et tilbagevendende tema, at forvaltningen ikke har villet udlevere de beregninger, som ligger til grund for det forslag, der indtil videre stadig er flertal for i byrådet. Begrundelsen har været at det private konsulentfirmas forretningshemmeligheder skulle tilgodeses. Dette er blevet bakket op af borgmesteren.

Jeg har siden februar 2013, altså i næsten 2 år, ved adskillige lejligheder bedt om at få udleveret de bagvedliggende beregninger og regneark til skolestruktur udspillet, så rapports resultater og forudsætninger kunne kontrolleres og efterprøves.

I februar 2013 blev mit ønske afvist. I 2014 har forvaltning og borgmesteren flere gange afvist nye begæringer om at måtte se de omtalte beregninger med den begrundelse, at det er forretningshemmeligheder for Ernst & Young, og at disse oplysninger derfor ikke kunne fremlægges for byrådets medlemmer.

Ved grundig granskning af det omfangsrige materiale med mails mellem Ernst & Young og kommunens medarbejdere, som langt om længe er blevet lagt ud på kommunens hjemmeside, får man sig endnu et pænt stort chok i denne sag. Det viser sig nemlig, at det er kommunens egen forvaltning, der har bedt Ernst & Young om at skrive til kommunen, at beregninger m.v. er hemmelige og derfor ikke kan udleveres til politikerne i Randers Byråd. Og dermed gav Ernst & Young forvaltningen det grundlag som de åbenbart følte de havde brug for, for at afvise min forespørgsel.

Den 5. februar 2013 sendte skolechef Torben Bugges nærmeste medarbejder følgende mail:

”Hej (EY konsulent!)

Kan du i løbet af i dag forfatte fem linjer om, at I ikke udleverer jeres regneark, baggrundsberegninger m.v. til offentlig brug i forhold til de aftaler, I indgår med jeres samarbejdspartner, således at vi har dette at læne os op ad. Baggrunden er, at vi har en politiker som kræver at få alt jeres baggrundsmaterialer udleveret dvs. exelark m.v.” ”Tak for hjælpen ” Citat slut.

Samme dag modtager forvaltningen en mail fra Ernst & Young, hvor man som den gode leverandør imødekommer bestillingen. De skriver bl.a.: ”Ernst & Young [er] underlagt tavshedspligt. Tavshedspligten betyder, at vi ikke kan udtale os om analysen, herunder at vi ikke kan udtale os om analysens konklusioner og præmisser ligesom vi ikke kan udlevere baggrundsinformationer”, og videre at ”de anvendte modeller og metoder, herunder alle Excel beregningsark, … [er] Ernst & Young’s ejendomsret”.

Konklusionen er, at forvaltningen modarbejder sin arbejdsgiver: Byrådet, og konspirerer imod det, ved bevidst at søge at forhindre byrådsmedlemmerne i at gøre deres arbejde ved at få en købt og betalt underleverandør til at afvise at videregive oplysninger. Hermed overtræder forvaltningen, tilsyneladende med fuldt overlæg, den kommunale styrelseslov § 9, som giver byrådets medlemmer udvidet sags- og aktindsigt.

Tilliden til og troen på forvaltningens arbejde og anbefalinger må smuldre hos alle byrådets medlemmer

Mogens Nyholm, byrådsmedlem Radikale Venstre

Kategorier
Politik Skolestrukturdebat 2014

SNYD: Skolestruktur var sat på skinner i 2013 – før kommunevalget

Der snydes på vægten fra forvaltningens side - forældre har et berettiget krav på proces går om
Der snydes på vægten fra forvaltningens side – forældre har et berettiget krav på skoleprocessen  går om

Forældrenes mange høringssvar er skønne spildte kræfter, da det aldrig har været forvaltningens ide, at lytte til høringssvarene; ledende politikere må også have kendt til den hemmelige plan. OG har ingen intentioner om at tage høringssvarene særlig alvorligt. De ændringer der er gjort handler synes at handle mere om hvem der bor hvor, end oprigtige justeringer i henhold til høringsprocessens mange fremragende forældre indspil – for læses høringssvarene i dybden må VAO planen droppes.

Ikke kun forældre må føle sig snydt. Det sammen må flere byrådsmedlemmer som vel i god tro antog, at skoleforhandlingerne i indeværende år var åbne  og resultat ikke var givet på forhånd.

Værst af alt er dog. Den plan forvaltningen og ledende toppolitikere har fremlagt betyder følgende. 1. Eleverne lærer mindre. 2. Udgiften pr. elev bliver markant større 3. Flere forældre søger det private alternativ.

Radikale Venstre har jo just fremlagt vores skoleplan, hvor vi lytter til forskere og forældre, og gør det der virker. Læs mere TRYK HER

Mette Kjær, forældre i Nyvangskolen må føle sig snydt af forvaltningen - og det sammen må flere byrådsmedlemmer
Mette Kjær, forældre i Nyvangskolen må føle sig snydt af forvaltningen – og det samme må flere byrådsmedlemmer

I går var der et TV indslag på TV 2 Østjylland, hvor Radikale sammen med de to lister og de konservative foreslår skolestrukturprocessen går om. Vores børn fortjener det bedre end det der gives af  VAO. Årsag til fællesinitiativet vi tog i år forklares i TV indslaget.

Radikale Venstre er klar til at finde en anden vej på skoleområdet, hvis et byrådsflertal vil være med til det – det er vi til enhver tid.

Se indslaget: TRYK HER

Kategorier
Byrådet Det Radikale Venstre i Randers kommune Skolestrukturdebat 2014

Radikale Venstres skoleudspil – der er en anden vej

Borgere i Gjerlev-Enslev vil fortsat have deres lokale skole, hvis Radikale Venstres skoleudspil gennemføres
Børnene i Gjerlev-Enslev vil fortsat have deres lokale skole, hvis Radikale Venstres skoleudspil gennemføres, og overbygningsskoler tages af bordet

I dag har Radikale Venstre i Randers Kommune udsendt nedenstående pressemeddelelse vedr. vores netop offentliggjorte skoleudspil. Vil du læse selve skoleudspillet: TRYK HER

PRESSEMEDDELELSE:

En anden vej end skolelukninger.

Radikale Venstre i Randers offentliggør nu et forslag til skolestrukturpolitik i Randers Kommune. Vi er overbeviste om at der er en anden vej end de skolelukninger som Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti foreslår.

Det resultat er vi nået frem til ved at lytte til forældrene, gå i dialog med medarbejderne og ved at bruge den faglige viden, der er på området. Der er intet belæg for at skolelukninger medfører en bedre faglig kvalitet og det er stærkt tvivlsomt om de besparelser, der postuleres holder vand. Derfor foreslår vi en anden vej!

Vi foreslår at byrådet tager udgangspunkt i at skolerne i Randers Kommune er meget forskellige. Det mener vi er en styrke. Men det kræver at byrådet og forvaltningen giver frihed til lokale initiativer på den enkelte skole og på tværs af skolerne.

Derfor foreslår vi, at den nuværende resurcetildeling ændres fra at være klassebaseret til at være elevbaseret.

Og derfor foreslår vi at der gennemføres en tillidsreform, hvor styringen af vores folkeskoler afbureaukratiseres

Hvis der i en periode er overskydende lokalekapacitet er det byrådets opgave at denne bruges klogt. Vi har anvist mulige veje.

Vi foreslår også, at der gennemføres en bygningsanalyse med udgangspunkt i at skolerne fortsat skal være lokaliserede, hvor de er i dag.

De forenede skole lukningspartier er nået frem til en dårlig aftale som et resultat af en elendig proces. En proces der fra starten har været lukket og udemokratisk. De tre partier har betjent sig af hemmelighedsfulde konsulentrapporter, som ikke har tålt at blive efterprøvet. De partier der ikke var enige med VAO er blevet holdt ude af forhandlingerne.  De tre partier har ikke ønsket at gå i dialog med forældre og medarbejdere. Og man har ikke villet høre på den faglige ekspertise på området.

Resultatet er blevet derefter.

Men der er en anden vej.

Radikale Venstre
Randers Kommune

Kategorier
Politik Skolestrukturdebat 2014

Skolestruktur: Forældre sætter skoleforvaltningen totalt skakmat

Forældrenes høringssvar sætter skoleforvaltning skakmat
Forældrenes høringssvar sætter skoleforvaltningen  skakmat

Fredag den 12. december havde medlem af Radikale Venstre Bodil Hindsholm Hansen
et læserbrev i Randers Amtsavis vedr. skolestrukturdebatten. Læs indlægget: Tryk her

Nedenstående læses en radikal kommentar til forældrenes høringssvar til skolestruktur-udspillet.

Forældre sætter skoleforvaltningen skakmat:

Forældrene har nu fremlagt deres indsigelser vedr. skolestruktur udspillet. Forældrene sætter skoleforvaltningen fuldstændig skakmat.

Af nedenstående skrift udarbejdet på baggrund af forældrenes høringssvar fremgår, at det er lykkedes børnenes forældre at nedspille alle forvaltningens argumenter for en ny skolestruktur – og det med anderkendte forskeres støtte.

Modsat skoleforvaltningen har forældrene forskerne på deres side – og modsat skoleforvaltningen har de ikke betalt sig til resultaterne. Forældrene bruger den forskning der ligger. OG bruges uafhængig forskning, da må fremlagte skolestruktur udspil droppes – jo før desto bedre For vores børns skyld.

Fantastiske forældre

Vores skolebørns forældre formår med saglighed og stor viden at skyde skoleforvaltningens og Ernest & Youngs skolestrukturplan fuldstændig ned. Og det ved brug af meget anderkendte forskeres undersøgelser og resultater.
Læser tre-parti flertallet forældrenes fortræffelige indsats og indlæg, og tænker efter, bør skolestruktur-forslaget droppes.

Forældrenes høringssvar dokumenterer bl.a. – ved hjælp af forskernes resultater – følgende i deres høringssvar:

 • Enhedsskolen (1-9 klasse på den enkelte skole) skaber de bedste resultater
 • Udgifter i kommuner der lukker skoler er vokset væsentligt stærkere end i de øvrige skoler – indikerer, at det meget omdiskuterede provenu på 36 millioner må vurderes at være en illusion
 • Økonomisk gevinst ved skolenedlæggelser forsvinder, når man medregner transportomkostninger
 • Større problemer med pjæk, mistrivsel, manglende motivation i overbygningsskoler (skoler med 6-9 klasser)
 • Skoleforsker Frands Ørsted Andersen, Århus Universitet: Jeg har ikke kunnet finde et eneste forskningsbaseret studie, der dokumentererede fordele ved overbygningsskoler (overbygningsskoler som er kardinalpunkt i skoleudspillet!)
 • Finland og Sverige er gået bort fra overbygningsskoler, og satser nu på enhedsskolen – følgelig med klart bedre skoleresultater for deres skolebørn
 • Læringseffekt falder når skolestørrelse stiger (målt på antallet af elever pr. skoler)
 • Der er ingen evidens for, at en stor lærergruppe har bedre faglig sparing end en mindre, eller at der er problemer i forhold til rekruttering af lærere; som skoleforvaltningen ellers påstår i skoleudspil
 • Større sandsynlighed for elever begynder på en ungdomsuddannelse, hvis de har gået på en mindre skole
 • Linjefags kompetence øger ikke skolernes præstationer, og det gør større skoler heller ikke; som skoleforvaltningen ellers påstår i skoleudspil
 • Skjulte centraliseringsomkostninger skal medtages når der foretages skolenedlæggelser. Det gælder både for børn og forældre – dette er især gældende på landet
 • Forskning viser, at det ved skoleskift kan tage op til et år før elever har fundet sig tilrette i de nye omgivelser. Det går ud over deres læring, og 20 % af alle eleverne vil efter skoleskiftet opleve psykiske problemer
 • Svenske forskere har påvist, at elever fra mindre klasser ikke kun får bedre karakterer, men også en højere livsindkomst
 • Inklusionsopgaven bliver vanskeligere i større klasser, og flere elever må henvises til specialtilbud
 • Mange skoleskift er lig med tilbageslag i enhver positiv udvikling for specialklasseeleverne
 • Forholdsvis flere elever vælger privatskoler i kommuner der lukker skoler
 • Der har været i alt 351 høringssvar. Ca. 85 % af høringssvarene taler imod skolestruktur-udspillet!!
Hvis Buhl og Omann læser høringssvar  vil de smide skoleplan i skraldespanden

 

Kære forældre, der har deltaget i høringsprocessen. Tak for indsatsen og tak for jeres demokratiske indspil.
I har begået et fantastisk flot stykke arbejde for jeres børn. I fremlægger den evidens, som skoleforvaltningen og Ernest & Young ikke formår.

Radikale Venstre i Randers Kommune håber 3-partiflertallet bestående af Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti ”tygger skråen en ekstra gang” og gør det eneste rigtige; nemlig lytter til Jer – for vores børns skyld. For I fremviser den evidens der skal til, for at byrådet kan træffe den rigtige beslutning på vores skolebørns vegne.

DEN PLAN SKAL SKYDES NED – HELLERE I DAG END I MORGEN!

Hvis du vil læse det tilhørende bilag (høringssvars citater): Tryk her

MOGENS NYHOLM
Viceborgmester

Læs tilhørende bilag (citater høringssvar):