Kategorier
Byrådet Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Randers kommune har ikke solgt erhvervsjord i 2011

Dårligt salg af erhvervsjord i Randers KommuneMan kan ikke sige, at det just går godt mht.  salget af erhvervsjord her i Randers kommune. I år 2011 er det  ikke lykkedes at sælge noget erhvervsjord overhovdet, og i indeværende år går det lige så skidt.

Ingen tvivl om at finanskrisen er en del af forklaringen, men… læs mere tryk her

Kategorier
Byrådet Politik

Radikale fik ikke ønskede svar om kassebeholdningen

Radikale Venstre stillede igen i dag skarpt på kommunens lave kassebeholdning. Heller ikke i dag fik byrådet tilfredsstillende svar på stillede spørgsmål. Nyhuus viger uden om, og ville ikke indrømme, hvor galt det står til for kommunen.

Under alle omstændigheder: Vi ser nu resultatet af manglende økonomisk ledelse. Ekstraordinære besparelser på kommunale kerneydelser venter forude.

Læs mere her på siden om aftenens byrådsmøde senere på ugen.

Red

Kategorier
Byrådet Indlæg Politik

Læserbrev: Nyhuus har fortsat ikke styr på økonomien

I Amtsavisen lørdag dokumenterer Radikale Venstres byrådsmedlem Mogens Nyholm igen, at borgmesteren ikke har styr på såvel kassebeholdning som kommuneøkonomi.

I tiden der kommer bliver byrådet så nødt til at spare på de kommunale kerneydelser, fordi Nyhuus lederskab ikke udviser rettidig omhu; billidlig talt bruges der  for mange penge på pynt på bekostning af rugbrødet; og det  i disse sparetider.

Læs mere: Tryk her

Kategorier
Politik

Nyhuus har stadigvæk ikke styr på økonomien

Læserbrev: Randers Amtsavis den 21. april 

I to læserbreve har jeg dokumenteret at Henning Jensen Nyhuus (hjn) ikke har styr på økonomien i Randers Kommune. Konsekvensen er at kassen er ved at være tom og at Randers kommune er belånt, som kun få andre kommuner. Trist for borgerne, unge som gamle, i Randers Kommune, der i de kommende år må betale for den manglende styring i form af ekstraordinære store besparelser på de kommunale kerneområder.

På byrådsmødet den 26. marts dokumenterede jeg, at borgmesteren ikke havde formået at implementere en beslutning fra februar 2009 vedr. byggekreditter korrekt.

På samme byrådsmøde stillede jeg en række supplerende spørgsmål, som hjn desværre ikke var i stand til at svare på. Jeg har efterfølgende modtaget en skriftlig besvarelse på de stillede spørgsmål. Tak for det. Men desværre vidner besvarelsen om at hjn fortsat ikke har styr på økonomien i Randers Kommune.

Hjn angiver således som en forklaring på den forbedrede likviditet, at “den budgetterede lånoptagelse i 2013 finder sted primo januar 2013. Og tilsvarende for 2014 og frem. Denne forudsætning er med til at reducere de likviditetsmæssige konsekvenser af Udbetaling Danmark.”

Hjn har tilsyneladende “glemt” byrådets beslutning på mødet den 13. december 2010, hvor af fremgår at “i 2010 har Randers Kommune indført en ny praksis med hensyn til låneoptagelse således, at lån optages primo året med henblik på en optimering af kommunens samlede likviditet.”

Enten har hjn ikke levet op til byrådets beslutning fra december 2010 eller også bruger han en forkert og misvisende forklaring i sin besvarelse til mig.

Jeg er derfor nødt til at spørge hjn til kommunens likviditet og økonomi på det kommende byrådsmøde nu på mandag.

Jeg må konstatere, at kommunens kassebeholdning nu er så beskeden at hvis institutioner m.v. bruger deres opsparede midler – ja så er kassen tom!

Jeg må også konstatere, at i følge direktionen i Randers Kommune (29. februar 2012) så har der i 2011 været et merforbrug på kontanthjælp og førtidspension på 39 mio. kr.! Vi ved mig bekendt ikke om denne merudgift dækkes af budgetgarantien. Hvad betyder det for likviditeten i de kommende år?

Så desværre – hjn har fortsat ikke styr på økonomien.

Kategorier
Byrådet Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Fremtidens skole i Randers kommune

I aftes var skolestyregruppen samlet.

Forvaltningen har samlet input fra skolernes interessenter, og de blev præsenteret. Præsentationen omhandlede hvad lærere, elever, skoleledere forældre m.fl. mener om de tre skolemodeller, der har været sendt i høring.

Frem til sommerferien indkaldes til opfølgende møder, hvor styregruppen vil holde møder med interessenterne ansigt til ansigt.

Fremtidens skole er en meget vigtig proces, hvor Radikale Venstre især ser processen som en proces, der mere handler om kvalitet end om mursten.  Den handler om vores børns fælles fremtid.

Den endelige beslutning om fremtidens skole træffes først til efteråret. Nok ingen tvivl om, at der også bliver indkaldt til paneldebatter i lokalområderne inden den tid kommer.

Red.

Kategorier
Byrådet Indlæg Politik

Svømmebads skæbne?

Hvordan går det egenlig med svømmebadet? Tryk her for videre læsning.