Kategorier
Byrådet Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Budgettet vedtaget – uden Radikales deltagelse

Så blev budget 2013 vedtaget. Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konsevative og byrådets enlige  løsgænger står bag et budget Radikale Venstre ikke kan støtte.

Kun 3 ud afbyrådets 7 partier/lister er med i det kommende års budget. SF, Venstre og Beboerlisten undlod også at deltage i budgettet.

Radikale Venstre forlod forhandlingerne i går aftes, dels fordi vi vurderede, at det ikke ville blive tilstrækkelig økonomisk ansvarligt, dels fordi vi vurderede, at der ikke ville blive en tilstrækkelig social balance i den dagsorden socialdemokraterne bød på… og det endelige budget viser også Radikales vurdering holdt stik.

Radikale Venstre vil nu selv fremsætte eget budget ved 2. behandlingen af budget 2013 – 2016. Et budget, der er langt mere økonomisk ansvarligt,og som er mere i social balance.

Radikale Venstre vil fremlægge et budget med en markant bedre kassebeholdning end forligspartierne, og vores sparekniv har ikke så blodigt et skær som socialdemokraternes og co budget har.

I øvrigt er der stor sandsynligehed for at Randers kommune må ud i en ny sparerunde næste år, der jo er et valgår. Så skrøbelig er det vedtagne budgets økonomi.

I nær fremtid vil der her på siden kunne læses en mere detaljeret analyse/sammenligning mellem Radikale Venstre budget og forligskredsens.

Red.

 

Kategorier
Politik

Byrådet har nu behandlet budget 2013-2016 for første gang

I aftes behandlede byrådet budget 2013-2016 for første gang.
2.behandling foregår i oktober måned, hvor budgettet jo endelig vedtages.

I aftes var det kun partiernes gruppeformænd der talte, og alle berettede om deres ønsker og holdninger til det kommende budget.

Lyt til mødet: Tryk her, og heraf fremgår at partierne er langt fra hinanden. Umuligt at sige hvilke partier der bliver en del af forligskredsen, ligesom Radikale Venstre position endnu ikke er afklaret. Torsdag eftermiddag tager partierne for alvor fat på forhandlingerne, efter høringsrunden nu er afsluttet.

Red.

Kategorier
Byrådet Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Budgetmøde i Helligåndshuset på tirsdag

Interesserede radikale medlemmer inviteres til byrådsmøde i Helligåndshuset på tirsdag den 18 september  kl. 19.00.
Torsdag i næste uge begynder forhandlingerne mellem partierne for alvor… sidste søn forventes dog først at blive slået i efter høringsprocessens afslutning.

Vel mødt

Red.

Kategorier
Byrådet Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Se besparelsesforslag på næste års budget

Tjek besparelsesforslag til budget 2013 – 2016. Der er tre dele/link  at læse:

Resultatopgørelse budget 2013
Ændringsforslag, drift budget 2013
Ændringsforslag, besparelser drift budget 2013

I  resultatopgørelsen ses dels kommunens økonomiske udvikling og kassebeholdningens udvikling, hvis alle forvaltningens forslag gennemføres. For den utrænede kan det være svært at læse opgørelsen, thi minus foran et beløb viser indtægter eller overskud, og plus viser udgifter eller underskud. Nedest læses udviklingen i den kritiske kassebeholdning,hvis besparelser gennemføres.
Det skal nævnes at kassebeholdningen ville gå i minus, hvis byrådet undlader at gørenoget allerede i år 2014.

I de to link vedr. “ændringsforslag læses de forskellige spareforslagog deres besparelsespotentiale. Der er ikke nogle ønskekatalog, da pengene jo de seneste par budgetår somantydet ovenstående har fosset ud af kommunekassen, og nu nærmer sig minus; og det ville  i givet fald betyde Randers Kommune kommer under ministeriel administration i år 2014.

I parentes bemærket er Randers Radikale Venstre ikke har bidraget til denne kedelige udvikling i samme grad som de øvrige partier, da vi kunne se,at der ikke var råd til den luksus byrådsflertallet har tilladt sig de sidste par budgetår. Havde de øvrige partier lyttet til Radikales røst ville besparelserne de kommende år have blevet noget mindre blodige.

Red.

Kategorier
Byrådet Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Budgetmøde for Radikale mdlemmer den 18. september

Tirsdag i næste uge er der igen budgetmøde for Radikale Venstres medlemmer  i Randers Kommune. Budgettet indeholder alvorlige besparelser.

Tid og sted medddeles senere her på siden, ligesom besparelsesforslag også indlægges her på hjemmesiden.

I går afholdtes der det første medlemsmøde, hvor strategiske og taktiske budgetemner drøftedes. På tirsdag vil de enkelte spareforslag komme på dagsordenen.Hvor ska´l der spares – mød frem, jo flere vi er, jo bedre funderet bliver vi i byrådsarbejdet.

Red.

Kategorier
Politik

Budgetmøde i morgen kl. 17.30

BEMÆRK TIDSPUNKTET

I morgen har medlemer af Radikale Venstre i Randers Kommune, som tidligere annonceret, mulighed for at give deres besyv til næste års budget.

Mødet begynder kl. 17.30 og varer ca. to timer. Sted er som sædvanligi Fritidscenteret- som i øvrigt er i fare for at lukke, da dette er et af mange forslag til besparelser.
I øvrigt har partierne jo også ret tilat komme med egne forslag, så har du gode ideer, da har du gode grunde til at møde frem:)

Red.