Kategorier
Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Radikalt møde om folkeskolens fremtid

Mandag den 5. november holder Randers-Radikale Venstre et åbent bestyrelsesmøde, hvor fremtidens skole er aftenens tema.

Nu er modeller til fremtidens skolestruktur ved at se dagens lys. Skal Randers have en meget central skolestruktur, hvor flere skoler lukkes, skal vi have blot en mindre revision, eller lige midt i mellem. Sidste scanarie kunne være, at skolernes sande tilstand egenetlig er ok, men det er bevillingerne den er galt med.

På mødet vil skolechef Torben Bugge komme og give en kort breif om modellernes indhold; her sættes der navne på fremtidens skoler i de forskellige skolemodeller, og deres fremtidige funktioner.

Efterfølgendevil   byrådsmedlem Mogens Nyholm give en radikal status over skoleprocessen, hvor der lægges op til dialog

Mød frem til en spændende radikal debat!

Red.

 

 

 

Kategorier
Politik

Randers kommunme er endnu ikke sat under administration

Ved indlægget den 12. oktober er der en korrekt tekst, men i overskriften er indsneget sig en fejl.

I teksten står at  Randers Kommune er sat under observation hos ministeriet, og truslen om at blive sat under administration dermed truer. I overskriften står der at Randers er sat under administration. Så galt er det heldigvis ikke endnu… men det er tæt på.

For god ordens skyld skal dette lige tydeliggøres.

Red.. 

Kategorier
Politik

Randers sat under administration + budget-tale

I går blev kommende års budget vedtaget. Radikale Venstre kunne ikke tilslutte os budgettet, som vi både kalder økonomisk og socialt uansvarligt…læs byrådsmedlem Mogens Nyholms budget-tale, tryk her.

Byrådsmedlem Mogens Nyholm og Radikale tager fra afstand besparelserne hos børnene

I denne uge blev det også en kendt sag, at Randers Kommune  er kommet på Økonomi og indenrigsministeriets “observationsliste” mht. kassebeholdning. Nu er Randers Kommunes kassebeholdning så kritisk lav, at Randers er i fare for at kommer under ministeriets administration. Vi har desværre den anden ringeste kassebeholdning  i Danmark; målt pr. 1000 indbyggere.

Radikales Venstre har i halve til hele år advaret om dette; Nyhuus har altid snakket uden om. Nu er det klart for enhver, at byrådsflertallet anført af Nyhuus i de seneste år ikke har udvist rettidig omhu i deres budgetlægning…hvilket også er årsagen til, at vi Radikale har stået uden for forligene de seneste par  år.

Store tabere er bl.a. børnene og de sårbare borgere. 

Læs analyse af Radikale Venstres budget sammenlignet med forligskredsen (socialdemokraterne, DF og de konservative);tryk her.

Red.

 

 

Kategorier
Byrådet Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Der er en radikal anderledes vej for Randers Kommune

Radikale Venstre er ikke med i budget 2013  -2016.  Vi er simpelthen uenig i den politik, som borgmesterpartiet socialdemokraterne lægger op til; det samme gjorde sig gældende i de to forrige budgetår.

Mandag den 1.oktober var der stort protestmøde foran det gamle rådhus før byrådsmødet. Plakater og klapsalver viste,at mange forældre er enige med Radikales vej; ved det budget vi fremlægger ved anden behandling af budgettet tordag den 11.oktober.

Ved anden behandlingen af budgettet fremlægger Randers-radikale vores eget budget, og det er klart mere økonomisk ansvarligt, og der er en bedre social balance, end hos Socialdemokraterne & co.

 Læs Radikale Venstres budget 2013 – 2016 her

Radikales budget har meget mere fokus på børnenes opvækst, og vi har mere øje for kommunens mest sårbare borgere end forligspartierne. Nedenstående tabel anskuliggør vigtige forskelle  på socialdemokraternes dagsorden,og Radikales eget budget.

                                                 Nettotal i 1000 kr.
  Radikale Venstre   Socialdemokratiet og co.
År 2013 2014 2015 2016   2013 2014 2015 2016
Skole 1.900 4.100 4.315 6.800   -5.900 -11.000 -11.000 -11.000
Børn 0-6 år 3.700 3.500 3.500 3.500   -750 -3.000 -3.000 -3.000
Tilbud til voksne med særlige behov -5800 -5800 -5800 -5800   -9.375 -9.375 -9.375 -9.375
Forbedring af erhvervslivets vilkår* 1.600 3.800 4.015 6.500   -300 1.700 -300 -300
Anlæg 106300 68200 118200 90400   145000 108000 117000 89000
Kassebeholdnings udvikling 210 226 226 210   153 148 153 143

+: Penge tilføres områder
-: Penge spares på området
*dækningsafgifts nedsættelse hos forligspartier ikke medtaget i tabel.

Læs videre analyse af tabel og budget, tryk her

Kategorier
Politik

Stort protestmøde før byrådsmøde i morgen

Forældregruppen Nej til flere besparelser på børn og skole, varsler stort protestmøde mod budget 2013.2016.

Forældrene har fået nok af besparelser på børneområdet, og alle byrådets partier er inviteret til at holde tale i morgen mandag den 1. oktober.

Radikale Venstres Mogens Nyholm forventes at komme på talerstolen kl. ca. 16.45.

Red.

Kategorier
Byrådet Politik

Spændende kombination ved budgetforlig

Set fra sidelinjen må man virkelig spærre øjne, når man iagttager  hvilke partier der bærer budget 2013-2016  igennem.

Socialdemokraterne kunne ikke bliuve enige med de partier, som pegde på Henning Jensen Nyhuus som borgmester dagen efter valgnatten. Socialistisk Folkepart og Beboerliten vlagte at vende tommelen ned for Nyhhus` budget-udspil.

Radikale Venstre er jo helle ikke med, da budgttet hverken udviser økonomisk ansvarlighed, og fraværret af soci  lbalance er tydelig. Snorklip projekter er åbenlyst vigtigt for borgmsterpartiet socialdemokratiet.

Nu kan man så analysere på hvorfor Dansk Folkeparti og de konsevative vælger at samarbejde med den borgmester de ikke ville pege på i tidernes morgen.

Ingen tvivl om at DF har solgt sig for modermålsundervisningens afskaffelse. En latterlig besparelse på 400.000 kroner, på en beslutning som gør skolelivet sværere for danslere med en end baggrund end Frank Nørgaard og hans  partikammerater.

Overrskende er det ikk,e at DF benytter sig af ren symbolpolitik… partiets hovedkontor i Københavns aftryk synes indlysende. Ufatteligt er det at socialdemokraterne vil gå med til modersmålsundervisningesn afskaffelse. Et socialt brist er dette tiltag, men hvad gør man ikke når bormesterkæden er vigtigere end den førte politik.

Konsevative har solgt sig selv for dækningsafgiften. Erhvervsvenligt er tiltaget selvfølgelig, men groft sagt er det også symbolpolitik, da helt andre boller skal på suppen, hvis Randers` erhvervsklima skal opgraderes. Derudover er det overraskende at de konservtive ikke udviser større økonomisk ansvarlighed end budgettets reultat. Kommunekassen konsolideres ikke tilsrtækkeligt, og børnene skolegang forringes for at en tribune og andre prestigeprojekter kan finansieres.

Spændende bliver det at se, om socialdemokratiet, DF og de konservative nu går til kommunalvalg sammen. Om budgetforliget er første skud i bøssen. Det vil i givet fald  blive den mest spændende valgkamp i storkommunens levetid.

En valgkamp hvor Nyhuus fører valgkamp mod Overmark, Nyholm, Omann og Fuhr vil blive særdeles interessant. Nyhuus og co.  vil utvivlsomt få kam til sit hår.

Man kan konstaere, at anden behandlingen af budget 2013-2016 bliver startskuddet til kommunavalget 2013 – et valg hvor de politiske lands meningsmålinger ikke er uinteressante.

Red.