Kategori: Organisatorisk

Livet i foreningen

Tak til Karin Blach! Ny formand Hans Toftdahl

På vores generalforsamling, tirsdag d. 21. april, valgte Karin Blach, at takke af som formand. Den tidligere næstformand, Hans Toftdahl, blev valgt som ny formand. Karin fik, udover gaven og talen fra Hans, stor applaus for hendes indsats for partiet.

Etiket:

Generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015

Kære medlemmer Årets generalforsamling afholdes, som det også tidligere er blevet annonceret på hjemmesiden, tirsdag den 21. april. Kl. 19.00 – 21.30. Og IKKE torsdag d. 21, som skrevet i den fysiske indkaldelse. Vi glæder os til en velbesøgt generalforsamling

Generalforsamling holdes på Gjerlev Skole

Tirsdag den 21. april afholdes den årlige generalforsamling. Dagsorden følger senere, og udsendes i øvrigt til alle medlemmer. Her skal det nævnes at vores gæst og oplægsholder ved årets generalforsamling er Camilla Trampedach Schultz, som har kæmpet en brav kamp

Rundvisning på GAIA Museum

Årets generalforsamling blev afholdt på Gaia Museum i Randers. Inden det officielle program, fik alle fremmødte en særdeles spændende rundvisning af stedets daglige leder, Dorthe Ejersbo.  

Husk bestyrelsesmøde tirsdag!!

På tirsdag den 12. maj er der bestyrelsesmøde i Fritidscenteret. Alle medlemmer er velkomne. Mødet begynder kl. 19.00 Bestyrelsen

Blach er formand, Nyholm borgmesterkandidat

I sidste uge afholdte Radikale Venstre sin årlige generalforsamling. En fin aften hvor der var genvalg til en række personer. Først og fremmeste blev Karin Blach genvalgt som kredsens formand.  Til bestyrelsen blev  Ole Jakobsen, Hans Toftdahl og Per Westergaard

Top
Cookies