Kategorier
Læserbreve

Læserbrev: Radikale overhaler socialdemokraterne på børne-velfærd


1. Mogens Nyholm
Mogens Nyholm

Radikale overhaler socialdemokraterne på børne-velfærd

Bedre velfærd eller skattestop. Det er skillelinjen mellem byrådets partier.

Radikale er blandt de af byrådets partier, der ser sig nødsaget til at italesætte en mindre skattestigning for at få råd til mere velfærd.

Både Socialdemokraterne og Radikale Venstre er på ”mere velfærd – holdet”. Hvor er forskellene mellem Hansens og undertegnedes velfærds mål?

Forskellene kan beskues ved de budgetforslag vores partier fremlagde for nylig ved budget 2018 – 2021. Den tydeligste forskel mellem socialdemokraterne og de radikale ses i partiernes ambitionsniveau for børnene og de ældre.

På børneområdet (0-5 årige, skolebørnene og de sårbare børn) er Radikale Venstre mest ambitiøse. Her vil vi bruge 12 mio. kr. mere end Hansen og co i år 2018., og i år 2019 er Radikales børnebudget 22 mio. kr. større end socialdemokraternes. I både år 2020 og 2021 afsætter Radikale ca. 30 mio. kr. mere end socialdemokraterne.

På ældreområdet er socialdemokraternes budget størst. I alle årene vil socialdemokraterne bruge 6,5 mio. mere end vi radikale.

Altså. Hos socialdemokraterne er ældre-velfærd først. Hos Radikale Venstre er børnevelfærd først. Begge vil vi hæve skatterne; radikale lidt mere end socialdemokraterne. Venstre og Dansk Folkeparti vil ikke reelle velfærdsforbedringer – de prioriterer at fastholde skatterne.

Mogens Nyholm nr. 1 liste på liste B

Kategorier
Læserbreve Politik

Læserbrev: Den radikale brud og alle de andre

5. Hans Toftdahl
Hans Toftdahl

Den radikale brud og alle de andre

Jeg tager skarpt afstand fra det tag selv bord, som vi har været vidne til i København. Det er imod alle mine principper, at skatteyderne skal betale for private fester.

Jeg tager afstand fra Radikale Anna Mee Allerslev – hende med brylluppet – tagen til sig, men det gælder så sandelig også alle de andre københavner politikere, der har deltaget i det store københavnske tag selv bord – politikere der mærkværdigvis ikke har fået samme medieopmærksomhed, som Anna Mee Allerslev.

Det viser sig jo, at to top socialdemokrater, tre Venstre topfolk, tre SF`ere, og en enkelt konservativ, også har taget sig for af retterne… og det har yderligere to radikale desværre også.

Jeg er tilfreds med, at de radikale politikere alle har betalt pengene tilbage… spændende at se om nogle af de øvrige partiers politikere gør det. Og om pressen også tager ordentlig hånd om dette, på samme måde som de har gjort det over for den radikale brud Anna Mee Allerslev.

I Ekstrabladet nævnes bl.a. navne som den socialdemokratiske overborgmester Frank Jensen, Venstre Borgmester Pia Allerslev, SF borgmester Ninna Thomsen.

Personligt valgte jeg at holde min 60 års fødselsdag i de hjemlige gemakker, og de gange jeg har været til fester hos lokale radikale har det foregået i enten forsamlingshuse eller på kroer. Det er den kronjyske måde, og den er i øvrigt meget hyggeligere…

Hans Toftdahl
Nr. 5 på liste B

 

 

Kategorier
Læserbreve Politik

Læserbrev: Lad alle børn blomstre

3. Karin Blach
Karin Blach

Lad alle børn blomstre

Børn er ikke ens fra fødslen. De fødes med forskellige anlæg, men også til forskellige vilkår for at udvikle dem. Det må være vores pligt som samfund at give alle en mulighed for at udvikle det potentiale de hver i sær kommer til verden med.

Det begynder allerede i de helt tidlige år, i virkeligheden lige fra fødslen. Vi ved at de helt spæde år er afgørende for hvordan barnet udvikler sig. Derfor er det vores pligt som samfund at være klar til at hjælpe og bistå, så barnet kan udvikle sig optimalt.

Allerede som helt små møder børnene de kommunale institutioner, når de ”træder” ind i vuggestuen. Her har vi som kommune at være klar. Den nødvendige voksen omsorg skal være tilstede så hvert enkelt barn bliver set og hørt. Og vi skal være klar til at gribe ind hvis det lever under forhold der ikke er optimal for dets udvikling.

Her må byrådets flertal ikke svigte, som det desværre gør i dag.

 

Karin Blach
Nr. 3 på liste B

 

 

Kategorier
Læserbreve

Læserbrev: De ældre skal være i fokus

3. Karin Blach
Karin Blach

De ældre skal være i fokus

De ældre borgere i Randers Kommune skal have et godt ældreliv.

Hvad kræver et godt ældreliv? Ja det kan siges meget enkelt: ”Et godt ældreliv. De ældres behov er fortsat i fokus”.

I dette indlæg vil jeg kun tage fat i en problematik.

Vi hører om plejekrævende ældre, der får besøg af et to cifret antal forskellige SOSU-assistenter i løbet af få uger. Det er ikke i orden. Det skal laves om.

Radikale Venstre tror på, at det vil være positivt for både de ældre plejekrævende borgere og personalet, at besøgsfrekvensen ændres, så borgerne møder pænt færre SOSU assistenter. Det giver mere tryghed og tillid for de ældre, og bedre trivsel for medarbejderne.

Radikale Venstre vil arbejde for at hver enkelt borger tilknyttes et lille plejeteam, så de får besøg af færre SOSU assistenter.

Jeg vil appellere til, at et samlet byråd tager fat, så de ældre fremadrettet møder færre SOSU`er i hverdagen. Det kan da ikke være så svært!

Karin Blach
Nr. 3 på liste B

 

 

 

Kategorier
Læserbreve

Læserbrev: De nedklassificerede veje

Af Poul Rubach, Harridslev.

Der er – eller har været – et udpræget ønske fra et flertal på 30 ud af 31 i byrådet (Radikale Venstre stemte som eneste parti imod), om at nedklassificere særlig beboelsesvejene i landdistrikterne for at frigøre midler til ”noget andet”. Dette skete i 2011.

Vejene og deres vedligeholdelse skulle oprindeligt betales af bilernes ejere, så her opkrævede staten en afgift (vægtafgift/grøn ejerafgift)… denne gik dog kun til staten, og kommunen ejer de fleste veje.

Kommunen har nu vejvedligeholdelsesforpligtigelsen generelt, og om der er alm skat eller ejendomsskat der betaler, vides ikke.

Hvis der ved ny-udstykninger af byggegrunde er anført i handelsbetingelserne, at vejen bliver privat fællesvej, påhviler vedligeholdelsen grundejerne. Her er prisen formentlig også derefter. Her kan man takke ja eller nej til at købe.

De ældre kommuneveje, der nu bliver nedklassificeret til private fælles veje, var oprindelig kommunens med de forpligtigelser der medfølger.

En helt urimelig og tilfældig behandling af borgere. Der opstår nu splid i tidligere gode naboskaber pga. uenighed om vejstandarden og betalingen.

Lige før sommerferien besluttede et flertal i byrådet at se på sagen igen, og privatiseringsprocessen blev midlertidigt stoppet.

Først på efteråret blev emnet igen behandlet i byrådssalen, men sendt tilbage til forvaltningen, hvor der skulle regnes på det igen.

Engang lige før jul kommer afklaringen formentlig.

Radikale Venstre ønsker, at vejene fra de kommunale udstykninger skal tilbagerulles til kommunal ejendom, så retfærdighed og ordentlighed genopstår.

Grundene fra de private udstykninger forbliver private, da betingelserne ved grundkøbet jo har været kendt.

Mit forslag er blot at kommunen trækker en streg i sandet, f. eks 1. marts, hvorefter kommunen igen ejer vejene med de forpligtigelser der følger med.

Grundejerforeningernes saldo til vejvedligeholdelse kan bare bruges til noget andet.

Således kan sagen afsluttes uden bureaukrati!

//
Poul Rubach
Nr. 2 på Liste B, KV2017
//

Kategorier
Læserbreve

Læserbrev: Regnskabets time

Budget 2015 bliver svært stof
Budget 2015 bliver svært stof

Randers Kommunes økonomi er sårbar, og den er blevet mere sårbar i storkommunens tid. Det kunne man konstatere ved at indlæg af 1. viceborgmester Mogens Nyholm i Randers Amtsavis for nylig. Budget 2015 – 2018 forhandlingerne går snart i gang, og svære forhandlinger ligger forude. I læserbrevet indleder Nyholm således:

Regnskabets time.

For nylig aflagde byrådet i Randers regnskab for 2013. Da det er sidste år i den anden valgperiode i den nye kommunes historie, kan der være grund til at gøre status.Jeg har derfor sammenlignet kommunens økonomi i forhold til det første regnskab den nye kommune aflagde, nemlig for 2007, LÆS MERE TRYK HER