Kategorier
Læserbreve

Henning Jensen Nyhuus tømmer kassen og gældsætter kommunen

Læserbrev i Din Avis den 14.marts af byrådsmedlem Mogens Nyholm:

Bag denne barske overskrift gemmer sig desværre ubehagelige kendsgerninger.

Som en konsekvens af Peter Brixtoftes økonomiske transaktioner i Farum Kommune blev det besluttet, at kommunerne hvert kvartal skulle indberette likviditeten til ministeriet og underrette byrådet herom. At dette kan være nødvendigt andre steder end i Farum fremgår af den seneste indberetning fra Randers.

I sandhed meget ubehagelig læsning.

I løbet af 4 år er kassebeholdningen i Randers Kommune reduceret med ca. en halv milliard kroner – jeg gentager en halv milliard kroner! En kassebeholdning på mere end 600 mio. kr. i starten af 2008 er nu reduceret til ca. 100 mio. kr. – med Henning Jensen Nyhus som øverste ansvarlig. Oven i købet forventes kassebeholdningen at falde yderligere, således at den i 2014 forventes at være nede på ca. 50 mio. kr. – og dette på trods af byrådets egen målsætning om en kassebeholdning på 200 mio. kr.

Oven i disse ulykker kommer så at Randers Kommune er gældsat i meget høj grad.

Nyhuus gældsætter Randers kommune

Normalt sammenligner vi os med de 6 største kommuner i landet. De triste kendsgerninger er, at vores finansielle egenkapital er den laveste af disse, nemlig minus 15.492 kr. pr. indbygger; og vores kassebeholdning er den absolut laveste i dette selskab.

Hvis vi sammenligner os med de andre større kommuner i Midtjylland (7 byerne) så er vi “kun” nr. 2 i gældsætning, svarende til en skattefinansieret gæld på 8.881 kr. pr indbygger eller ca. 35.000 kr. for en familie med to børn.

Den samme familie som i øvrigt har oplevet en serie af nedskæringer på skoler, daginstitutioner og ikke mindst nedskæringer for vore sårbare medborgere (psykiatri, handicap etc.)

De økonomiske vilkår for kommunerne er svære i disse år – indrømmet. Finanskrisen sætter sine spor, og VKO regeringens økonomiske politik har ikke gjort det lettere. Men vi må også være ærlige og erkende, at de økonomiske problemer i Randers Kommune i høj grad er selvskabte. Mangel på politisk og økonomisk lederskab har ført Randers Kommune på kurs mod afgrundens rand – desværre.

Det Radikale Venstre er et ansvarligt politisk parti, som gerne tager ansvar for de nødvendige beslutninger. Det har vi også vist i Randers Kommune. Vores eneste krav er at løsningerne skal være socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige.

Og det formår Henning Jensen Nyhus desværre ikke at bidrage med.

Borgerne i Randers kan med rette spørge, hvor længe vi har råd til at have en sådan borgmester?

Kategorier
Læserbreve

Uprofessionelt, Bjarne Overmark!

Læserbrev i Randers Amtsavis af byrådsmedlem Mogens Nyholm
mandag den 5 marts 2012:

Undertegnede har læst alle de papirer byrådet har modtaget i sagen om Randersegnens Boligforenings konkurs. Trods dette forhold vil jeg overhovedet ikke udtale mig om, hvor vidt forretningsføreren og bestyrelsen har gjort sig skyldige i mandatsvig.

Byrådsmedlem Mogens Nyholm

Beboerliste-bestyrere og advokat Bjarne Overmark udtaler her i avisen, at der er tale om mandatsvig. Det er simpelthen en uprofessionel handling, og det af to grunde.

  1. Vi byrådsmedlemmer har ikke fået materialer, der med fældende beviser
  2. Byrådsmedlemmer skal ikke fungere som dommere i en domstol. Det er domstolene, der dømmer i det her land, og det burde byrådsmedlem og advokat Bjarne Overmark være den første til respektere og efterleve.

Ingen tvivl om, at bestyrelsen har snorksovet og ikke levet op til deres bestyrelsesansvar, og der har været en forretningsfører, hvis kendskab til jura og økonomi må siges at være på lavt niveau, sagt meget diplomatisk.

MEN under alle omstændigheder: Profetier om mandatsvig skal vi byrødder lade være med at udtale os om – det skal vi lade domstolene afgære.

Sådan skal det være i et retssamfund.