Kategorier
Læserbreve

Kommuneøkonomi: Ikke altid rart at få ret.

Læserbrev den 3. september 2012,  Randers Amtsavis

Jeg har i de seneste måneder skrevet om den dårlige økonomi i Randers Kommune. Flere har sikkert ment at jeg var sortseer og at så skidt kan det ikke se ud. Lad mig derfor citere fra det budgetmateriale byrådet netop har modtaget fra forvaltningen, som forberedelse til årets budgetforhandlinger:

“Der er ingen tvivl om, at det økonomiske udgangspunkt (sådan som det fremgår af resultatopgørelsen i forrige afsnit) er væsentligt værre end forventet. At mange af landets

øvrige kommuner står i en lignende situation gør ikke problemet mindre.”

Så kan det vist ikke siges tydeligere! Og når det gælder sammenligningen med andre kommuner så er vi desværre i den situation at Randers Kommune i følge KLs nøgletal er en af de kommuner i hele landet der har den laveste likviditet pr. indbygger. Vi har altså kort sagt ikke noget at stå imod med.

Derfor er eneste mulighed da også som forvaltningen skriver: “Forudsat at byrådet ønsker gradvist at realisere målsætningen om en gennemsnitlig kassebeholdning på 200 mio. kr og at denne målsætning søges indfriet i 2016 skal der fra og med 2013 gennemføres varige besparelser på 110 mio. kr”

Det betyder oversat til almindelig dansk at børn, skoler, ældre og vores svage borgere skal betale prisen i form af kraftige og mærkbare besparelser.

Dette er konsekvensen af de budgetforlig som Henning Jensen Nyhuus har gennemført sammen med V, C og O!

Der er noget næsten symbolsk i at kassebeholdningen passerer 0 ved årsskiftet fra 2013 til 2014 altså når denne valgperiode slutter. Noget af en udfordring for et nyt byråd og måske en ny borgmester!

Jeg ved godt, at Randers Kommune netop har modtaget tilsagn om tilskud som særlig vanskelig stillet kommune m.v. Det hjælper lidt på situationen, men slet slet ikke nok.

Modsat kan jeg af basisbudgettet læse at der ikke er råd til at bruge de øremærkede penge som økonomiaftalen rummer til daginstitutioner og til sundhed. Der er kun regnet med at vi bruger halvdelen af de 13,7 mio. kr vi har modtaget – øremærket – til disse formål, Gad vide hvad forældre og medarbejdere siger til dette?

Situationen er altså – desværre – mindst lige så alvorlig, som jeg har gjort opmærksom. Og den kalder på økonomisk og politisk lederskab – og ikke på tvivlsomme Farum-agtige projekter med selskaber der ikke har den fornødne økonomiske basis for at indgå i disse.

Det er med bekymring og skepsis Radikale Venstre i Randers Kommune ser frem til de kommende budgetforhandlinger.

Kategorier
Læserbreve

Svømmebads økonomi minder om Brixtofte og Farum

Læserbrev i Randers Anmtsavis den 9. juni 2012 af byrådsmedlem Mogens Nyholm

Vil du lave forretninger med et selskab, der reelt er teknisk insolvent, som har en likviditetsbeholdning tæt på nul, og som ydermere har kørt med underskud i de seneste par regnskabsår?

Nej, vel?  Randers Kommune og byrådsflertallet er tæt på at lave forretninger med et sådant selskab.

Byrådsflertallet vil nemlig gerne have et nyt svømmebad, hvilket Radikale Venstre egentlig også ønsker, hvis det er ansvarligt.

Lige nu har kommunen desværre ikke selv råd til at bygge og drive et nyt stort svømmebad, og derfor sonderer byrådsflertallet, om der eventuelt kan laves et såkaldt OPP samarbejde med nogle private virksomheder, som så anlægger og driver svømmebadet. Et samarbejde, hvor kommunen bl.a. forpligtes til at give den private virksomhed en årlig lejeindtægt på hele 12 millioner kroner, i 28 år.

Radikale Venstre har længe bedt forvaltningen om OPP partnerens regnskaber. Årsagen til ønsket om at se de seneste års regnskaber, er den kendsgerning, at kommunen også har en tilbagekøbspligt af svømmebadet på 116 millioner kroner i de tre første tre driftsår, hvis OPP-selskabet går konkurs. Tilbagekøbspligten – der aftager gradsvis efter de første tre år – kan kun betragtes som en form for kommunal pantsætning, der i værste fald kan betyde blodige besparelser på de kommunale kerneydelser, hvis det går galt med svømmebadets økonomi.

Efter at have analyseret regnskaberne for årene 2009 og 2010 er Radikale Venstre desværre nødt til at sige klart Nej til OPP-svømmebadet; alt andet vil være uansvarligt.

Alle økonomiske advarselslamper, der tænkes kan, blinker hos OPP- partneren, som anført indledningsvis. At Nyhuus ikke evner at se de store økonomiske risici, i den her sag, kan ikke overraske. Nyhuus` økonomiske lederskab minder jo i forvejen på lange stræk om Peter Brixtoftes Farum.

Til gengæld er det overraskende og urovækkende, at Radikale Venstre åbenbart er det eneste byrådsparti, der har bedt om at kigge OPP partnerens økonomi og know how i kortene.

Enhver der læser OPP partnerens regnskaber vil sande, at en implementering af det aktuelle OPP svømmeprojekt er alt for risikabelt; kommunen bør finde en anden forretningspartner.

Kategorier
Læserbreve

Nyhuus’ invitation er unødvendig

Læserbrev i Randers Amtsavis den 25. maj 2012 af  Mogens Nyholm


I onsdagsavisen inviterer Henning Jensen Nyhuus (hnj)undertegnede til at holde et møde med økonomiforvaltningen omkring kommunens slunkne kassebeholdning og økonomi … mødets afholdelse er nu ikke nødvendigt.

Ud over min status som byrådsmedlem i Randers Kommune, har jeg en baggrund som Cand.. Oecon. (økonom), og det giver værktøjerne til at analysere og konkludere på regnskabs og budgettal.

I storkommunens tid er økonomien kun gået en vej… nedad. En del af forklaringen er udefra kommende forhold, men hjns ekstravagante lederskab er en vigtig delforklaring.
– Kassen er tømt med mere end ½ milliarder kroner under hjns ledelse, og pilen peger mod nul. Kommunekassens tilstand er så kritisk, at byrådet på mødet i mandags var nødt til at begrænse institutionerne og forvaltningerne i at bruge egne opsparede midler i indeværende budgetår. Det viser tydeligt, at Radikale Venstres analyse af kassebeholdningens kritiske tilstand er korrekt.
– Den langfristede skattegæld er på vej til at runde 1 milliard kroner; følgelig øges rentebyrden. Tallene taler tydeligt deres eget økonomi-sprog.

Nu nærmer sommeren, og den politiske agurketid nærmer sig, men jeg garanterer, at Radikale Venstre efter sommerferien fortsætter med at have fokus på kommunens økonomiske udfordringer, ligesom vi vil have fokus på at dele af de såkaldte kommunale kerneydelser (eksempelvis børnene og deres skolegang!) prioriteres bedre.

Der er plads til forbedringer i Randers Kommune.

Kategorier
Læserbreve

Nyhuus og økonomien

Læserbrev i Randers Amtsavis den 19.maj 2012 af byrådsmedlem Mogens Nyholm
Byrådsmedlem Bjarne Overmark har til det kommende byrådsmøde stillet en række spørgsmål til Henning Jensen Nyhuus (hjn). BO spørger blandt andet hvor stor Randers Kommunes gæld er. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at så vidt jeg kan se af regnskabet for 2011 er Randers Kommunes langfristede skattegæld steget fra 906 til 930 mio. kr. i løbet af 2011. Dette til trods for, at skatteborgerne i 2011 har betalt afdrag på 70 mio. kr.; eller 700 kr. for hver eneste borger.

Det bliver jo spændende at se om det vil lykkes hjn at bringe gælden over 1. milliard kr. inden han forlader borgmesterposten. Det svarer til en gæld på 10.000 kr. for hver eneste borger i Randers Kommune!

Disse fakta skal sammenholdes med, at kassen i løbet af hjn`s borgmestertid er reduceret drastisk, som Radikale Venstre tidligere har dokumenteret her i avisen.

Derfor må det give anledning til bekymring, når det af den budgetkontrol, som er på vej til byrådet, fremgår, at der forventes en merudgift på 40 mio. kr. på de såkaldte indkomstoverførsler. Det kan være at denne merudgift helt eller delvist kan dækkes af den såkaldte budgetgaranti. Men det er jo på ingen måde sikkert. Og den sårbare økonomi i Randers Kommune tåler desværre ikke merudgifter af den nævnte størrelse.

I Det Radikale Venstre må vi desværre drage den konklusion, at Randers Kommunes økonomiske situation ikke tillader, at vi for tiden bruger penge i blinde, og vil opfordrer til økonomisk omtanke mht. bl.a. anlægsområdet.

Medarbejdere i den kommunale forvaltning og institutioner mærker hver dag, hvor galt det står til. I en paneldebat, som jeg deltog forleden, mærkede jeg tydeligt, at eksempelvis børneforældre mener skoleområdet er udsultet mere end godt er

Hjn har ikke styr på økonomien i Randers Kommune – desværre. Hjn kunne lære noget af det forsigtighedsprincip, som den nuværende regering klogeligt betjener sig af. Nemlig at man ikke bruger pengene, før man har dem.

Kategorier
Læserbreve

Hvor længe har Randers Kommune råd til at have Henning Jensen Nyhuus som borgmester?

Læserbrev i Randers Amtsavis den 22. marts af byrådsmedlem Mogens Nyholm:

Henning Jensen Nyhuus (hjn) har for vane at hæve stemmen, når han løber tør for argumenter. Vi er derfor mange, der har hørt hjn tale højt og længe – og med god grund, nemlig af mangel på argumenter.

Således også med hensyn til mit læserbrev om den økonomiske situation i Randers Kommune og den katastrofale udvikling økonomien har taget under hjn`s ledelse. Ikke på et punkt imødegår hjn mine faktuelle oplysninger, der tydeligt dokumenterer og underbygger mine synspunkter. I stedet hælder hjn i vanlig stil en sproglig skraldespand ud over mig. Det skal jeg afholde mig fra at kommentere.

Hjn oplyser, at etableringen af Udbetaling Danmark yderligere vil dræne kassebeholdningen med 100 mio. kr. Da kassen i 2014 er budgetteret til 50 mio. kr. vil vi – Randers Kommune – altså alt andet lige blive sat under ministeriel administration – senest i 2014. I hjn`s verden betyder det, at udgifterne til børn, skole og ældre skal reduceres med 100 mio. kr. Udvikling eller afvikling?

Jeg har derfor til det kommende byrådsmøde på mandag bedt hjn om at redegøre for, hvilke beregninger over udviklingen i Randers Kommunes økonomi og likvide aktiver, der er foretaget i anledning af etableringen af Udbetaling Danmark.

Hjn har to argumenter imod min analyse af den katastrofale økonomi i Randers Kommune. Det første er, at 28 byrådsmedlemmer har stemt for det! Uanset hvor mange, eller få, der har stemt for, ændrer det jo ikke på den økonomiske situation. Som socialdemokratisk borgmester ville jeg i øvrigt spørge mig selv, hvilke motiver den borgerlige opposition mon kunne have til at medvirke til at tømme den socialdemokratiske borgmesters kassebeholdning?

Andet argument er slagordet udvikling – ikke afvikling. Nu ved jeg ikke om hjn i det skjulte søger optagelse i partiet Venstre. I så fald vil jeg da gerne ønske begge parter til lykke! Det borgerne i Randers oplever, er afvikling af den basale velfærd for handicappede og andre sårbare grupper. Er det socialdemokratisk politik? Med hensyn til udvikling handler det vel mest om den stribe af fejlslagne eller ikke realiserede prestigeprojekter hjn har lagt bag sig. Lad mig nævne nyt kunstmuseum, Bolværkslinjen, havne udflytning mv.

Det Radikale Venstre er IKKE et populistisk parti og vi står gerne til ansvar overfor vælgerne – også i de svære tider. Vi har ikke brug for skatteyderbetalte valgflæsk i form af gratis busbilletter til pensionisterne.

Kendsgerningen er, at den gennemsnitlige kassebeholdning i 2014 når et historisk lavpunkt i form af 50 mio. kr. Vi har altså ikke råd til at miste de 100 mio. kr. i likviditet som Udbetaling Danmark i følge hjn koster, uden at vi – Randers Kommune- bliver sat under ministeriets administration. Samtidig er Randers Kommune forgældet i uhørt grad!!

Jeg gentager derfor mit spørgsmål: Hvor længe har Randers Kommune råd til at have Henning Jensen Nyhuus som borgmester?

Kategorier
Læserbreve

Henning Jensen Nyhuus tømmer kassen og gældsætter kommunen

Læserbrev i Din Avis den 14.marts af byrådsmedlem Mogens Nyholm:

Bag denne barske overskrift gemmer sig desværre ubehagelige kendsgerninger.

Som en konsekvens af Peter Brixtoftes økonomiske transaktioner i Farum Kommune blev det besluttet, at kommunerne hvert kvartal skulle indberette likviditeten til ministeriet og underrette byrådet herom. At dette kan være nødvendigt andre steder end i Farum fremgår af den seneste indberetning fra Randers.

I sandhed meget ubehagelig læsning.

I løbet af 4 år er kassebeholdningen i Randers Kommune reduceret med ca. en halv milliard kroner – jeg gentager en halv milliard kroner! En kassebeholdning på mere end 600 mio. kr. i starten af 2008 er nu reduceret til ca. 100 mio. kr. – med Henning Jensen Nyhus som øverste ansvarlig. Oven i købet forventes kassebeholdningen at falde yderligere, således at den i 2014 forventes at være nede på ca. 50 mio. kr. – og dette på trods af byrådets egen målsætning om en kassebeholdning på 200 mio. kr.

Oven i disse ulykker kommer så at Randers Kommune er gældsat i meget høj grad.

Nyhuus gældsætter Randers kommune

Normalt sammenligner vi os med de 6 største kommuner i landet. De triste kendsgerninger er, at vores finansielle egenkapital er den laveste af disse, nemlig minus 15.492 kr. pr. indbygger; og vores kassebeholdning er den absolut laveste i dette selskab.

Hvis vi sammenligner os med de andre større kommuner i Midtjylland (7 byerne) så er vi “kun” nr. 2 i gældsætning, svarende til en skattefinansieret gæld på 8.881 kr. pr indbygger eller ca. 35.000 kr. for en familie med to børn.

Den samme familie som i øvrigt har oplevet en serie af nedskæringer på skoler, daginstitutioner og ikke mindst nedskæringer for vore sårbare medborgere (psykiatri, handicap etc.)

De økonomiske vilkår for kommunerne er svære i disse år – indrømmet. Finanskrisen sætter sine spor, og VKO regeringens økonomiske politik har ikke gjort det lettere. Men vi må også være ærlige og erkende, at de økonomiske problemer i Randers Kommune i høj grad er selvskabte. Mangel på politisk og økonomisk lederskab har ført Randers Kommune på kurs mod afgrundens rand – desværre.

Det Radikale Venstre er et ansvarligt politisk parti, som gerne tager ansvar for de nødvendige beslutninger. Det har vi også vist i Randers Kommune. Vores eneste krav er at løsningerne skal være socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige.

Og det formår Henning Jensen Nyhus desværre ikke at bidrage med.

Borgerne i Randers kan med rette spørge, hvor længe vi har råd til at have en sådan borgmester?