Kategorier
Indlæg Politik

Læserbrev: Radikale afviser biogas ved Assentoft-Romalt

Læserbrev

Byrådsmedlem Mogens Nyholm advarer imod planerne om et biogasanlæg lige mellem Assentoft og Romalt. Læs mere: Tryk her

Et pænt stykke over 1000 borgere fra Asssentoft alene, har sendt en protestskrivelse til kommunen; ganske forståligt.

Red.

Kategorier
Indlæg Politik

Læserbrev om retssikkerhed i dagens Amtsavis

Nyholm forstår godt Nyhuus skjuler tal i anbringelses-sagen
Nyholm forstår godt Nyhuus skjuler tal i anbringelses-sagen

I dagens Amtsavis har byrådsmedlem Mogens Nyholm et læserbrev i med overskriften Nyhuus og retssikkerheden.

Mogens Nyholm skriver indledningsvist: “Henning Jensen Nyhuus(hjn) har den 6. februar udtalt sig til DR om det sociale ankesystem. En kritik som går igen i det læserbrev hjn har i Amtsavisen den 27. februar.  HJN mener således, at ankesystemet ikke er helt med på, hvad der sker ude i samfundet ligesom hjn mener, at ankesystemet slet ikke har det kendskab til de pågældende familier, som de burde have, før de går ind og ændrer en afgørelse.

Som borger og som politiker er jeg glad for at leve i et land”…
                                             læs fortsættese: Tryk her

Red.

Kategorier
Det Radikale Venstre i Randers kommune Indlæg Politik

Læserbrev: Åbningstider på børne-daginstitutioner

Radikales formand kritiserer besparelser på åbningstider hos børnene
Radikales formand kritiserer besparelser på åbningstider hos børnene

Åbningstiderne i Randers kommunes daginstitutioner er en klar ommer

Formand Karin Blach har et læserbrev i dagens amtsavis. Karin Blach skriver: 
“Lederskribent Axel Præstmark har fuldstændig ret i, at daginstitutionerne skal have både familievenlige og  erhvervsvenlige åbningstider. Ved budgetdebatten sidste efterår advarede Radikales byrådsmedlem”…læs mere: Tryk her

Husk i øvrigt at det er åbent bestyrelsesmøde for Radikale medlemmer på tirdag den 5. marts, Mødet begynder kl. 19.00 og foregår som sædvanligt på  Randers Fritidscenter.

Mødet er især i kommunevalgets tegn, samt politiske temaer tages op:)

Red.

Kategorier
Byrådet Det Radikale Venstre i Randers kommune Indlæg Politik

Læserbrev: Vildledning af byrådet er en alvorlig ting

Erik Ninn Hansen, tidligere konservativ minister
Erik Ninn Hansen, tidligere konservativ minister

I  anbringelses-skandalen har borgmesteren og forvaltningen givet alvorligt forkerte oplysninger til Radikale Venstre og byrådet. Læs læserbreve nedenstående. 
I dagens avis giver byrådsmedlem Mogens Nyholm et efterskrift i den sag omhandlende demokratisk kontrol og vildledning. Som Nyholm skriver i sit indlæg har ministre måttet gå af som følge af vildlendning på landsplan.Vildledning er alvorligt, bare spørg Erik Ninn Hansen, tidligere konservativ minister.

Læs mere: Tryk her

 Red

Kategorier
Byrådet Indlæg Politik

Læserbrev: Nyhuus har fortsat ikke styr på økonomien

I Amtsavisen lørdag dokumenterer Radikale Venstres byrådsmedlem Mogens Nyholm igen, at borgmesteren ikke har styr på såvel kassebeholdning som kommuneøkonomi.

I tiden der kommer bliver byrådet så nødt til at spare på de kommunale kerneydelser, fordi Nyhuus lederskab ikke udviser rettidig omhu; billidlig talt bruges der  for mange penge på pynt på bekostning af rugbrødet; og det  i disse sparetider.

Læs mere: Tryk her

Kategorier
Byrådet Indlæg Politik

Svømmebads skæbne?

Hvordan går det egenlig med svømmebadet? Tryk her for videre læsning.