Kategorier
Det Radikale Venstre i Randers kommune

Dagsorden for årets generalforsamling den 17. april

Program for aftenen på Randers Naturcenter, Gudenåvej 20:

Kl. 19:00     Velkomst ved Karin Blach/ formand Radikale Venstre i Randers  Kommune.

Kl. 19:05     Aftenens gæstetaler direktør Ole Søndergård – Din Avis Randers, Radio Alfa og Radio ABC; efter indlæg er der dialog.  

Derefter ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:     

1)    Valg af dirigent

2)    Valg af referent og stemmetæller

3)    Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse

4)    Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

5)    Fastsættelse af kontingent

6)    Behandling af indkomne forslag

7)    Valg af formand

8)    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9)    Valg af revisor og revisorsuppleant

10)   Valg af delegerede til Radikale Venstres Landsmøde

11)   Valg af delegerede til Storkredsforsamlingen

12)   Eventuelt

Forslag til drøftelse kan indsendes til Karin Blach; senest 1 uge før generalforsamlingen

Karin Blach
Kredsformand

Kategorier
Byrådet Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Generalforsamling: Toftdahl fortsætter gerne som næstformand

Randers-radikales næstformand Hans Toftdahl fortsætter gerne som næstformand for Randerskredsens Radikale Venstre i et år mere.

Hans Toftdahl udtaler, at han ser frem til kommunevalget 2013, hvor Radikale Venstre har en vigtig opgave: Vi skal anskueliggøre for vælgerne, at der er brug for ny politisk ledelse i Randers kommune, brug for en ny borgmester.

Økonomien i Randers Kommune er på katastrofekurs og må rettes op, og det på en social afbalanceret måde, udtaler Hans Toftdahl.