Kategorier
Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Generalforsamling 2018

 

5. Hans Toftdahl
Formand Toftdahl indkalder til generalforsamling

Årets generalforsamling bliver tirsdag  den 24. april kl. 19.00.
Sæt kryds i kalenderen, så mange radikalere samles på dagen. dagsorden, sted mm oplyses senere.

Gode hilsner

Hans Toftdahl
Formand

Kategorier
Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Husk medlemsmøde i Fritidscenteret

 

Kære Alle

 

I ønskes alle en god jul og godt nytår.

 

Vi holder medlemsmøde

 

MANDAG 15. JANUAR 2018 KL. 19-21 I FRITIDSCENTRET LOKALE 10

 

Dagsorden:

 

  • Evaluering af KV17- lokalt og regionalt.
  • Fremtiden for Randers- Radikale
  • Hvor mange medlemsmøder årligt – 5-6 gange evt. som stuemøder
  • Flere bestyrelsesmøder ?
  • Hvordan får vi flere aktive medlemmer
  • RU  i gang igen ?
  • Evt.

 

Kategorier
Byrådet Det Radikale Venstre i Randers kommune

Valgforbund på plads

Radikale Venstre i Randers Kommune har indgået valgforbund til kommunevalget 2017. Læs om valgforbundets indhold nedenstående:

I FORBINDELSE MED KOMMUNEVALGET 2017
TIL RANDERS KOMMUNES BYRÅD
Med det formål at sikre de socialt orienterede partier/lister bedst mulig repræsentation i Randers Byråd har undertegnede partier indgået valgteknisk samarbejde (valgforbund):
Sociallisten
Velfærdslisten
Radikale Venstre
Enhedslisten

1. De deltagende partier/lister har Mogens Nyholm som fælles borgmesterkandidat. Det er de deltagende partiers/listers opfattelse, at en forudsætning for øget borgerinddragelse og større gennemsigtighed i beslutningsprocessen er, at borgmesteren efter kommunalvalget ikke repræsenterer et af byrådets større partier.
2. Valgforbundets deltagere er med hensyn til enhver form for politiske budskaber, udspil og valgtemaer o.s.v. uafhængige og ubundne
3. Der forudsættes, at deltagerne i valgforbundet optræder samvittighedsfuldt overfor hinanden
4. Valgforbundets deltagere forpligter sig til at foretage behørig anmeldelse af det indgåede valgforbund inden for den kommunale valglovs fastsatte tidsfrister. – medunderskrivere af denne aftale går sammen til den kommunale administration og anmelder det indgåede valgforbund
5. Valgforbundets deltagere forpligtes til umiddelbart efter valget at drøfte resultatet, og arbejde for at give valgforbundet bedst mulig udbytte i form af poster og størst mulig indflydelse i det nyvalgte byråd. Et parti eller liste i valgforbundet har ret til at forlade valgforbundsaftalen, hvis flertallet i valgforbundet på valgnatten vælger at arbejde for en konstituering eller konstitueringsbetingelser, som partiet / listen ikke kan støtte
6. Den deltager, der eventuelt ikke bliver repræsenteret i byrådet tildeles poster, som ikke kræver medlemskab i byrådet – det ikke valgte parti/liste vælger først af mulige poster. – De valgte partier/lister forpligtes til at arbejde på at få poster, som ikke kræver medlemskab af byrådet, på bekostning af poster der kræver medlemskab af byrådet – Fordelingen af poster foregår gennem forhandlinger mellem partiformænd og spidskandidater
7. Senest en måned før valgdagen udarbejder de enkelte deltagere i valgforbundet en prioriteret
ønskeliste over de poster man kunne tænke sig efter valget. Disse ønsker koordineres/forhandles til
en fælles prioriteret ønskeliste, som vil være et arbejdspapir omkring fordeling af poster
8. Valgforbundets deltagere forpligter sig til, at offentliggørelse af valgforbundet sker i fællesskab og
efter aftale deltagerne imellem, samt deres byrådskandidater er bekendt med og efterlever
indholdet i denne aftale.
– offentliggørelsen foregår ved et fælles pressemøde
9. Denne aftale kan tiltrædes af andre partier/lister, hvis allerede tilsluttede partier/lister er enige
herom, og de nye deltagere tiltræder denne aftale fuldt og helt.
10. Deltagere af valgforbundet vil forsøge at afholde en paneldebat, hvor alle de til byrådet opstillede
partier/lister deltager – ca. en måned før valget
Alle medundertegnede repræsentanter erklærer at have mandat til at forhandle og indgå bindende aftale
på deres partiers/listers vegne. Aftalen tiltrædes på partiernes/listernes vegne af undertegnede
repræsentanter for hvert parti/liste:
Randers kommune Juli 2017

Kategorier
Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Mogens Nyholm holder Grundlovstale i Gl. Nørhald Kommune

Både radikale Marianne og Mogens holder Grundlovstale på mandag

Som annonceret forleden dag holder Marianne Jelved grundlovstale på Hohøjen i Mariager. Der vil også blive mulighed for at høre en anden Radikal grundlovstale på vores egn.

Lokale Mogens Nyholm, 1. viceborgmester og Udvalgsformand for Kultur og fritid, holder nemlig årets tale ved Nørhald Kunstforenings årlige Grundlovsfest.

Hvis nogle skulle have lyst til at høre Mogens` grundlovstale, da foregår arrangementet på Råby Møllevej 17, 8970 Havndal. Festen begynder kl. 17.00.

Red.

Kategorier
Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Grundlovsmøde på Hohøj

Marianne Jelved kigger igen forbi vores egen  – mød hende Grundlovsdag i Mariager.

Der er en Hohøj i Mariager, som jo er ejet af Radikale Venstre. Igen i år er der radikalt Grundlovsmøde. Årets politiske hovedtaler er den radikale veteran folketingsmedlem og fhv. minister Marianne Jelved.

Mødet begynder kl. 14.00. Alle er velkomne, og ikke radikale medlemmer.

Vel mødt!

Kategorier
Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Generalforsamling 2017 afholdt

Per Westergaard Knudsen
Per Westergaard Knudsen stopper i bestyrelsen efter lang tro tjeneste.

I denne uge afholdtes årets generalforsamling.

Aftenen indledtes med en spændende rundvisning på Værket af Musik og teaterchef Michael Rørsted. Derefter samledes radikalerne til den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens indstillede vedtægtsændringer blev vedtaget med få rettelser. Der var primært sproglige rettelser, ligesom det blev besluttet, at valgstyregruppen sammensætter byrådshold i fremtiden, dog med den tilføjelse, at emnet også kan tages op ved ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Endvidere vil partiets spidskandidat fremover bliver valgt året før valgåret, og ikke som nu hvor valget foregår samme  år som kommunevalget.

Hans Toftdahl fortsætter som formand, og Morten Kjær Sørensen er næstformand. Flere personer fratrådte bestyrelsen. Det var Per Westergaard Knudsen, Johanne Asmussen samt Kirsten Hvas.
Morten Kjær Sørensen og Jørgen Grejs Hansen genvalgtes til bestyrelsen, mens Kenneth Sønderby og Poul Rubach nyvalgtes. Rebecca Marie Pedersen er fortsat RUs repræsentant i bestyrelsen. Isa Thaland Nyborg og Gertrud Lei er suppleanter. De afløser Anker Møller og Jens Peter Krog.

Tak for indsatsten til alle der fratrådte, og tak til de nyvalgte for at være med i det fremtidige bestyrelsesarbejde.

Endelig blev Mogens Nyholm valgt til spidskandidat til kommunevalget den 21. november, og Mogens er dermed Radikale Venstres bud på en ny Randers borgmester. Morten Kjær Sørensen blev nyvalgt til  folketingskandidat, og er det sammen med genvalgte Tom Brøcher Jacobsen. Morten har nord kredsen og Tom syd kredsen.

Hans Toftdahl sendte efterfølgende en pressemeddelelse til medierne, som kan læses ved at TRYKKE HER

Red.