Kategorier
Byrådet Politik

Budget for fremtiden

Hos Radikale Venstre i Randers Kommune ønsker vi fremtidssikrer kommunen.

I det budget vi foreslår er børnene i centrum, for i bund og grund er det jo dem der skal fremtidssikre Randers Kommune.

Læs mere om Radikale Venstres budget i nedenstående regneark. I morgen vil der komme et uddybende skriv hvor Radikale Venstres budgetforslag sammenlignes med Venstre og Dansk Folkepartis meget smalle budgetforlig – som kun 16 af byrådets 31 medlemmer kan støtte.

I boksen med ændringsforslag læses Radikales indspil, mens bl.a. kassebeholdningens udvikling i de kommende år læses i den anden boks.

Red.

randers-radikale.dk-budgetforslag-2017-2020-m.-ændringer-samlet-oversigt.pdf
Resultatopgørelse, budgetforslag 2017-2020
randers-radikale.dk-budgetforslag-2017-2020-m.-ændringer-samlet-oversigt.pdf
Ændringsforslag men kommentering, budgetforslag 2017-2020
Kategorier
Byrådet

Radikale I Randers mener borgmester må udvis anger

Borgmesteren underskriver gerne aftaler - har han formatet til at sige undskyld?
Borgmesteren underskriver gerne aftaler – har han formatet til at sige undskyld?

Social og Indenrigsministeriet har giver Randers Kommune en syngende lussing for dens håndtering af skolestrukturprocessen. Den er ikke foregået efter lovens boigstav har ministeriet nu udtalt.

Det er en god menneskelig egenskab at kunne sige undskyld  Byrådsflertallet A+V+DF, med borgmesteren i spidsen, skylder at sige undskyld til kommunens borgere for det triste forløb.

En leder med format har evnen at sige undskyld når situationen og sagen kræver det. Vi får se hvad der sker i det videre forløb. Læs mere i netavisen randersIdag: TRYK HER 

Red.

 

Kategorier
Byrådet Politik

Tre radikale indspil på førstkommende byrådsmøde

Radikale i Randers Kommune har ikke lagt i hængekøjen denne sommer
Radikale i Randers Kommune har ikke lagt i hængekøjen denne sommer

Radikale Venstre i Randers Kommune har ikke ligget på den lade side i sommerferien. Vi har nemlig sendt hele tre beslutningsforslag til førstkommende byrådsmøde.

1. Vi stiller forslag om at byrådsmøderne sendes på live TV , så borgerne kan sidde hjemme i stuen og følge med – altså se både billeder og få lyd fra møderne

2. Vi stiller beslutningsforslag om Hal 4. Vi stiller skarpt økonomidelen – mere herom kan læses her på siden senere på måneden.

3. Endelig stiller vi forslag om, at der foretages en budget og kvalitetskontrol af Ejendomsservice. Radikale Venstre har altid tvivlet på dette centralistiske projekt – læs i øvrigt dugfrisk artikel herom: Artikel Ejendomsservice randersIdag

Red.

 

Kategorier
Byrådet Det Radikale Venstre i Randers kommune

MultiArena: Radikale kræver svar før beslutning

 

MultiArena er et spændende projekt - men økonomi skal være på plads før beslutning
MultiArena er et spændende projekt – men økonomi skal være på plads før beslutning

RADIKALKE VENSTRE stiller afklarende spørgsmål vedr. MultiAreana Randers på førstkommende byrådsmøde.

Multiarena Randers – fire spørgsmål/forhold som skal afklares før det Radikale Venstre kan tage stilling til projektet.

Radikale Venstre har ikke taget endelig stilling til projektet. Vi er i udgangspunktet positive overfor, at det lokale fritidsliv skal have gode og tidssvarende faciliteter i hele kommunen, men multiarenaprojektet er et stort projekt, og inden vi tager endelig stilling, er der nogle spørgsmål, vi gerne vil have besvaret og forhold, som bør afklares. Spørgsmål som hele byrådet må være interesseret i afklares inden endelige beslutningstagen.

  1. Finansiering – det forudsættes, at der optages et realkreditlån på 50 mio. kr. Det oplyses side 28 i rapporten, at der ikke er tilsagn om dette lån, men der er interessetilkendegivelse under forudsætning af en robust og tilfredsstillende driftsøkonomi. Dette tilsagn skal afklares inden byrådet tager endelig stilling. Det er helt afgørende, at der ikke skal stilles kommunal garanti for lånet, eller gives underskudsgaranti for driften eller tilskudsgaranti eller lign. som en forudsætning for lånetilsagnet. Det vil jo betyde kommunal deponering af minimum yderligere 50 mio. kr.

Forslag:

Randers Idrætshaller får indhentet et bindende lånetilsagn på de 50 mio. kr. uden kommunal garanti. Borgemester forelægger lånetilsagnet for Social- og Indenrigsministeriet til vurdering af, at der ikke yt677skal ske deponering i henhold til reglerne i lånebekendtgørelsen.

  1. Finansiering – det forudsættes side 29 i rapporten, at byggesummen delvist finansieres af et ”konverteret lån i Kommunekredit”. Og at Social- og Indenrigsministeriet har meddelt at, som minimum skal der deponeres i forhold til det lånebeløb, som kommunen stiller garanti for, altså 35 mio. kr. Endvidere læses, at der vil være mulighed for at søge om at nedbringe deponeringspligten fra en pulje i ministeriet og ud fra hidtidig praksis bevilges højst 50 pct. fritagelse. Der forventes indsendt ansøgning i forbindelse med budgetlægningen for 2017.

Forslag:

Borgmesteren indsender ansøgning om fritagelse for deponering samtidig med, at det under spørgsmål 1 afklares om lånetilsagnet på de 50 mio. har tilknyttet vilkår, der kræver yderligere deponering. Byrådet afventer afklaring inden der tages endelig stilling til projektet.

  1. Anlægsøkonomi – momsfritagelse. Det forventes (side 28 i rapporten), at der kan opnås refusion af halvdelen af byggemomsen, det vil sige 11,1 mio. kr. Som vi i det Radikale Venstre forstår det, kan der kun opnås refusion, såfremt der er kommercielle, momsregistrerede aktiviteter i arenaen, og vi bemærker, at af de 7,25 mio. kr. i driftsindtægter (side 35 i rapporten) er de 4,5 mio. kr. kommunalt tilskud svarende til 62%. Vi kan derfor have svært ved at tro, at forventningen holder, og det må afklares.

Forslag:

Randers Idrætshaller/Randers Kommune indhenter bindende tilsagn fra SKAT om refusion af byggemomssen inden byrådet tager endelig stilling til projektet.

  1. Kommunalt tilskud. Det forudsættes, at der gives et samlet kommunalt driftstilskud på 4,5 mio. kr. årligt (side 34-25 i rapporten).

Spørgsmål:

Er dette beløb optaget i kommunens budgetforslag 2017-20?

Som sagt har det Radikale Venstre ikke taget endelig stilling, og ud over de ovennævnte fire forhold/spørgsmål, så vil vores stillingstagen også afhænge af de forhold som bringes frem i processen omkring lokalplanen, herunder specielt parkeringsforholdene. Ydermere er det vigtigt en multiarena ikke påtvinger andre idrætshaller lukkes. Og generelt så er det mange penge at bruge på ét projekt, både på drift og anlæg, og pengene kan jo kun bruges én gang.

Kategorier
Byrådet Politik

Hård dag på kontoret

Byrådet havde en hård dag i går
Byrådet havde en hård dag i går

Byrådet var indkaldt til formøde kl. 15.00 i går. Kl. 16.00 begyndte  selve byrådsmødet og kl. ca. 23.00 kunne medlemmerne gå hjem.

På mandagens byrådsmøde var der flere større sager.

Først og fremmest var der sagen om Familieafdelingen, hvor der lægges op til en besparelse på 23 millioner kroner. Og det i en tid hvor Familieafdelingen ikke overholder lovgivningen, samt 4 påbud er givet fra Arbejdstilsynet grundet dårligt arbejdsmiljø.
Forud for mødet har Radikale Venstre iscenesat modstand mod besparelserne. Det handler jo om udsatte og sårbare børn, som byrådet har ansvaret for får en tålelig barndom og opvækst. Desværre har Venstre og DF endnu ikke meldt klart ud om at børnene skånes. Radikale vil holde fanen højt i denne sag.
Radikale mener byrådet har det største ansvar for problemerne på området grundet for lave økonomiske bevillinger.

Vindmølleplanen blev revideret; knap så grøn en plan som før, men den kan lige gå an. Radikale Venstre støttede bl.a. at Binderup møllerne skrinlægges. Simpelthen fordi byrådsflertallet har behandlet den sag så amatøragtigt, at det er bedst de gode folk i Binderup og omegn  nu får fred i sindet. Flere mølleprojekter kan planlægges i fremtiden og det er vigtigst, og der gives nu bedre hensyn til naboerne til møllerne.

Den sidste sag der skal kommenteres her er Hal 4. Sagen sendes nu til budgetforhandlingerne, hvilket Radikale Venstre ikke har nogen indvendinger imod; alt kan jo i princippet sendes den vej. Om en ny Hal 4 vedtages afgøres så under budgetforhandlingerne til efteråret.
Derimod mener Radikale Venstre, at det er forkert planlægningen for Hal 4 nu igangsættes. Det er vi simpelthen ikke nået langt nok til at kunne gøre lige nu. Der er stadigvæk for mange sten på vejen; bl.a. omkring økonomi.

Hvad Radikale Venstre mener omkring en ny hal 4 etablering afgøres først når alle sten er vendt…og det er de som nævnt langt fra i skrivende stund.

Red.

 

 

Kategorier
Byrådet

DF Randers anvender røgslør for at snyde vælgerne

Er en aftale stadigvæk en aftale hos Frank
Frank Nørgaard og DF begår løftebrud på løftebrud – derfor er det nødvendigt at anvende redskabet Røgslør

Ved byrådsmødet i går blev budgetprocedure for budget 2017-2020 vedtaget.

Radikale Venstre stemte for budgetproceduren, der betyder at rammebesparelser er vejen der følges. Radikale Venstre havde hellere set en fifty fifty ordning,, som Mogens Nyholm formulerede det. Forstået således, at der laves rammebesparelser for halvdelen af spareforslaget og den anden halvdel skulle findes ved et sparekatalog (40 millioner kroner i  år 2017 stigende til 121 millioner kroner i år 2019)

Budgetproceduren viser hvordan budgetproces tænkes at skulle foregå, men man kan altid trykke på nogle knapper og lave om, hvis et flertal vil dette… derfor vælger vi at stemme for i dag.
Radikale Venstre går til budgetforhandlingerne med et klart krav om en mindre skattestigning – ala la den vi fremførte i vores fællesbudget med SF ved budget 2016-2019. Der er brug for øgede indtægter, hvis der skal have en økonomi i balance. Bl.a. vores børn  og Familieafdelingen trænger til et løft.

Randers Kommunes økonomi er stadigvæk sårbar, at en undladelse af denne indtægtsforøgelse vil betyde kommuneøkonomien vil bløde, og det vil gøre mere ondt end loven tillader hist og pist. Helt konkret kan det nævnes at familieafdelingen ikke overholder lovene i dag. Det er ikke familieafdelingens og forvaltningens skyld – det er budgetflertallets skyld (V+DF+A).

Dygtige Sammen blev vedtaget. Det er en plan for skoleområdet, som Radikale Venstre støttede. I ordførertalen advarede vi om for meget detailstyring og kontrol. Vi har tillid til skolens ledere og medarbejdere , og tror på de selv bedst styrer “skoleskibet”, og de skal have god  frihed til at lægge kursen til at nå opstillede overordnede og politisk fastlagte mål. Bemærk der står OVERORDENDE, vi vil ikke være med til politisk detailregulering og kontrol.
Radikale Venstre vil give skolerne ro og fred til at gøre deres arbejde, uden unødvendig politisk indblanding. Det har vi sagt før, det siger vi igen og igen.

Mogens Nyholm sluttede af med at sige “Dygtige Sammen” kun er et papir. Børns udvikling og dannelse foregår ude på skolerne. Det er en fælles opgave for Skole, Personale, Elever, Forældre og omverdenen at nå i mål…

Ved de seneste byrådsmøder har Dansk Folkeparti benyttet enhver lejlighed til at tale om flygtninge og migranter, uanset emnet  intet har med sagen at gøre. Det gjorde DF også i går. Taktikken lægges vel for ad den vej at lægge røgslør for alle de løftebrud partiet begår i byrådssalen. Som Mogens Nyholm sagde i går, så er det jo utallige løftebrud DF har gjort i de seneste  par år, når det medtænkes hvad de lovede eksempelvis de ældre og børnene under valgkampen i 2013.
Jo flere løftebrud DF laver over for borgerne i kommunen jo mere skinger bliver deres tone mht. flygtningeudfordringen. Selvfølgelig med det formål at fastholde de vælgere, som DF både i tide og utide begår løftebrud imod…men hvor længe holder den taktik. Hv
or længe kan de sløre udsynet for vælgerne med denne let gennemskulelige taktik? Hvor lange lader danskerne sig snyde?

Samme tendens ses i øvrigt også på den landspolitiske scene…

Red.