Kategorier
Byrådet Politik

Radikale Venstre står udenfor Budget 2018 – 2021

Børnene har ikke topprioritet i Venstres og DFs budget for næste år – trist

Igen i år blev det et snævert budgetforlig. Venstre og DF gik solo. Et budget som Radikale vurderer er uansvarligt såvel økonomisk som socialt.

Radikale Venstre forlod hurtigt forhandlingerne, da vi kunne se at der ikke kunne laves et troværdigt budget.  En kort kommentar til forligskredsens budget skal være, at der er stor sandsynlighed for at borgmesteren anno 2018 kommer til at genåbne det.

Det bliver en hård fødsel for Randers kommunes kommende borgmester at skulle overtage dette budget.
Ved 2. behandlingen af kommunebudgettet vil Radikale Venstre igen fremlægge vores eget budgetforslag. Det vil du kunne læse meget mere om her på siden når den tid kommer,.

Red.

Kategorier
Byrådet Det Radikale Venstre i Randers kommune

Valgforbund på plads

Radikale Venstre i Randers Kommune har indgået valgforbund til kommunevalget 2017. Læs om valgforbundets indhold nedenstående:

I FORBINDELSE MED KOMMUNEVALGET 2017
TIL RANDERS KOMMUNES BYRÅD
Med det formål at sikre de socialt orienterede partier/lister bedst mulig repræsentation i Randers Byråd har undertegnede partier indgået valgteknisk samarbejde (valgforbund):
Sociallisten
Velfærdslisten
Radikale Venstre
Enhedslisten

1. De deltagende partier/lister har Mogens Nyholm som fælles borgmesterkandidat. Det er de deltagende partiers/listers opfattelse, at en forudsætning for øget borgerinddragelse og større gennemsigtighed i beslutningsprocessen er, at borgmesteren efter kommunalvalget ikke repræsenterer et af byrådets større partier.
2. Valgforbundets deltagere er med hensyn til enhver form for politiske budskaber, udspil og valgtemaer o.s.v. uafhængige og ubundne
3. Der forudsættes, at deltagerne i valgforbundet optræder samvittighedsfuldt overfor hinanden
4. Valgforbundets deltagere forpligter sig til at foretage behørig anmeldelse af det indgåede valgforbund inden for den kommunale valglovs fastsatte tidsfrister. – medunderskrivere af denne aftale går sammen til den kommunale administration og anmelder det indgåede valgforbund
5. Valgforbundets deltagere forpligtes til umiddelbart efter valget at drøfte resultatet, og arbejde for at give valgforbundet bedst mulig udbytte i form af poster og størst mulig indflydelse i det nyvalgte byråd. Et parti eller liste i valgforbundet har ret til at forlade valgforbundsaftalen, hvis flertallet i valgforbundet på valgnatten vælger at arbejde for en konstituering eller konstitueringsbetingelser, som partiet / listen ikke kan støtte
6. Den deltager, der eventuelt ikke bliver repræsenteret i byrådet tildeles poster, som ikke kræver medlemskab i byrådet – det ikke valgte parti/liste vælger først af mulige poster. – De valgte partier/lister forpligtes til at arbejde på at få poster, som ikke kræver medlemskab af byrådet, på bekostning af poster der kræver medlemskab af byrådet – Fordelingen af poster foregår gennem forhandlinger mellem partiformænd og spidskandidater
7. Senest en måned før valgdagen udarbejder de enkelte deltagere i valgforbundet en prioriteret
ønskeliste over de poster man kunne tænke sig efter valget. Disse ønsker koordineres/forhandles til
en fælles prioriteret ønskeliste, som vil være et arbejdspapir omkring fordeling af poster
8. Valgforbundets deltagere forpligter sig til, at offentliggørelse af valgforbundet sker i fællesskab og
efter aftale deltagerne imellem, samt deres byrådskandidater er bekendt med og efterlever
indholdet i denne aftale.
– offentliggørelsen foregår ved et fælles pressemøde
9. Denne aftale kan tiltrædes af andre partier/lister, hvis allerede tilsluttede partier/lister er enige
herom, og de nye deltagere tiltræder denne aftale fuldt og helt.
10. Deltagere af valgforbundet vil forsøge at afholde en paneldebat, hvor alle de til byrådet opstillede
partier/lister deltager – ca. en måned før valget
Alle medundertegnede repræsentanter erklærer at have mandat til at forhandle og indgå bindende aftale
på deres partiers/listers vegne. Aftalen tiltrædes på partiernes/listernes vegne af undertegnede
repræsentanter for hvert parti/liste:
Randers kommune Juli 2017

Kategorier
Byrådet

Venstre og DF svigter de sårbare børn

Vores børn. Vores store ansvar.

I aftes havde vi et beslutningsforslag på byrådets dagsorden gående ud på, at den fulde Aarhus model indføres i Randers Kommune. Tak til Socialdemokraterne, Det konservative Folkeparti, SF og listerne for de støttede vores forslag. Tak fordi de også vil en god fremtid for alle kommunens børn og unge.

Desværre stemte Dansk Folkeparti og Venstre (+ de to afhoppere fra Socialdemokratiet) i mod vores menneskelige forslag. Trist dag for den os der har empati og social forståelse.

TV 2 Østjylland var på besøg derude i Havndal (hvor byrådsmødet afholdtes), og lavede et kort indslag hvor vores viceborgmester Mogens Nyholm blev interviewet sammen med Venstres Anders Buhl Christensen , som jo er bannerføre for de ringere forhold for plejebørnene

Se TV 2 indslag: Tryk her

Red.

Kategorier
Byrådet Politik

Plejebørn og familieafdelingen

Små børn sendes også i familiepleje

Radikale Venstre er jo det parti der om nogen har fokus på børns udvikling og uddannelse. Vores fokus gælder alle børn, og det gælder selvfølgelig også de sårbare børns liv og fremtid.

Lige nu har har vi taget fat i sagen vedr. plejebørn og plejefamiliers vilkår. Det forholder sig nemlig sådan at byrådsflertallet – bestående af Venstre og DF – vil spare 6 millioner kroner årligt  på familieafdelingen. Og det i en afdeling der i forvejen har store problemer med at holde landets love – ja nærmest ligger ned..

Alligevel har byrådsflertallet bedt forvaltningen om at finde besparelser på familieplejeområdet. En øvelse hvor regneark og økonomi kommer forud børnenes liv og vilkår. Det er noget af en uriaspost og ubarmhjertig opgave V og DF giver forvaltningen. I parentes bemærket viser det tydeligt at Venstre og DF ikke står forrest i køen mht. social forståelse og empati.

Radikale Venstre har taget arbejdshandsken på, og arbejder aktuelt målrettet på at de sårbare børn ikke tabes i Venstre og Dansk Folkepartis uansvarlige politiske spil. På førstkommende byrådsmøde den 6. marts stiller vi forslag om, at den fulde Århus” Gennemsnitsmodel” indføres i Randers Kommune.

Læs mere hvad den går ud på en af dagene…her på siden. Lige nu nøjes vi med at kalde det en forsikring for at disse børn ikke tabes.

 

Red.

Kategorier
Byrådet Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Nyt kandidathold skal sættes

!Radikales løbehold ved Randers Ugen 2013. Lige nu skal et byrådshold samles.
!Radikales løbehold ved Randers Ugen 2013. Lige nu skal et byrådshold samles.

Radikale Venstre i Randers Kommune er ved at gøre klar til kommunevalget 2017.

Lige om lidt er afholdes valgseminar (marts måned) og derefter geneforsamling 2017.

Det er  to vigtige brikker i år 2017, men lige så vigtigt er det, at vi får sammensat et stærkt byrådshold, bestående af profiler der kan gå ud og tage kampen op i mod øvrige partier og listers kandidater. Vi arbejder målrettet med det for øje.

Kommunevalget ultimo i år er et meget vigtigt valg. Formand Hans Toftdahl har skitseret dette i et læserbrev medio december 2016 – kunne læses i lokale aviser. I læserbrevet påpegede Toftdahl bl.a.:

Set fra Radikale Venstres synspunkt har Randers kommune brug for et helt andet flertal, hvor Socialdemokratiet og Venstre stækkes, mister det absolutte flertal. Det tvinger dem nemlig til at lytte til byrådets øvrige partier, fremfor som det er nu, hvor S og V reelt aldrig lytter til andre end sig selv.

Mht. DF’s aktuelle indflydelse siger de frafaldne DF-bestyrelsesmedlemmer det jo klart: Eneste DF fodaftryk er frikadelle-sagen. Ellers mener de frafaldne, at DF er et halehæng til Venstre. Dette er en helt korrekt vurdering.

Randers kommune har mere end nogensinde brug for en samlende borgmester, og den type borgmester findes bedst hos et af de mindre partier. Simpelthen fordi en sådan borgmester tvinges til at tale med alle byrådets partier/lister for at få flertal (læs hele indlæg TRYK HER)

Vi har i indeværende byrådsperiode erfaret, at der er brug for et kulturskifte i byrådssalen. Alt for meget politik afgøres i en samtale mellem Socialdemokratiet og Venstre, og det bag ukkede døre. Øvrige partier/lister tages for det meste  ikke  med på råd, og det ses ofte på kvaliteten af beslutningerne. Tænk f.eks.  på skolestrukturproces, Ejendomsservice og den manglende opmærksomhed på vores børns opvækst og uddannelse.

Der er brug for stærke radikale byrådskandidat profiler der kan være med til at udfordre det bestående flertals kandidater og den bestående politiske kultur…så valgets resultat betyder byrådssalen efter 2017 i højere grad bliver et sted hvor der bliver lyttet til alle partier og lister. Og radikales antal øges.

Alle byrådsgrupper har noget at byde ind med. Vi tror på at det i den sammenhæng kunne være gavnligt med en borgmester fra en af de mindre partigrupper. En borgmester der nærmest tvinges til at tale med hele viften af byrådspartier.

Red.

 

Kategorier
Byrådet Det Radikale Venstre i Randers kommune

Vores børn, vores fremtid

Nedenstående gives et overblik på forskellen mellem det budget Radikale Venstre fremlægger ved 2. behandlingen af budget 2017-2020 og DF-Venstres budgetforlig. I går kunne du læse vores budget mere detaljeret her på siden.

Læs artikel i netavisen randersIdag herom: Tryk her

Overskrift DF – Venstre forlig Radikale Venstre budget
Forskel i budget på området år 2017
Velfærdsområder: Mio. kr. i forskel  Mio. kr i forskel
Skolebørn (folkeskolen) 15
Daginstitutioner/mindre børn 2
Ældreområdet 4
Familieområdet (sårbare børn) 10
Handicappede kerneydelse 4
Psykologhjælp unge (Ungepakke) 1
Kultur 5
Natur 1
Anlæg:
Stamudstilling Ja Ja
Hal 4 – tilskuerkapacitet 4.000 tilskuere. Ja Nej
Sættes der penge af til Kulturhus vision Nej Ja
Handicaphus Ja Nej
Afsættes der penge til anlægsønsker foreninger Ja Ja
P Plads ved Hal/Stadion Ja ved Randers Hallen Ja ved Randers Stadion
Eksempel: +15 hos Radikale Venstre betyder, at der er 15 mio. kroner mere til skolebørn hos Radikale end i DF og V forlig