Kategorier
Kommunalvalg 2017 Politik

Brunch og debat

Der var tid og vejle til substans, da der blev debateret blandt borgmesterkandidaterne fra hhv. Venstre, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Både Randersidag og Din Avis var til stede.

Randersidag.dk – Mænd i blåt til brunch uden flæsk

Din Avis – Borgmesterduel med kaffe og kolde facts

Kategorier
Læserbreve

Læserbrev: De nedklassificerede veje

Af Poul Rubach, Harridslev.

Der er – eller har været – et udpræget ønske fra et flertal på 30 ud af 31 i byrådet (Radikale Venstre stemte som eneste parti imod), om at nedklassificere særlig beboelsesvejene i landdistrikterne for at frigøre midler til ”noget andet”. Dette skete i 2011.

Vejene og deres vedligeholdelse skulle oprindeligt betales af bilernes ejere, så her opkrævede staten en afgift (vægtafgift/grøn ejerafgift)… denne gik dog kun til staten, og kommunen ejer de fleste veje.

Kommunen har nu vejvedligeholdelsesforpligtigelsen generelt, og om der er alm skat eller ejendomsskat der betaler, vides ikke.

Hvis der ved ny-udstykninger af byggegrunde er anført i handelsbetingelserne, at vejen bliver privat fællesvej, påhviler vedligeholdelsen grundejerne. Her er prisen formentlig også derefter. Her kan man takke ja eller nej til at købe.

De ældre kommuneveje, der nu bliver nedklassificeret til private fælles veje, var oprindelig kommunens med de forpligtigelser der medfølger.

En helt urimelig og tilfældig behandling af borgere. Der opstår nu splid i tidligere gode naboskaber pga. uenighed om vejstandarden og betalingen.

Lige før sommerferien besluttede et flertal i byrådet at se på sagen igen, og privatiseringsprocessen blev midlertidigt stoppet.

Først på efteråret blev emnet igen behandlet i byrådssalen, men sendt tilbage til forvaltningen, hvor der skulle regnes på det igen.

Engang lige før jul kommer afklaringen formentlig.

Radikale Venstre ønsker, at vejene fra de kommunale udstykninger skal tilbagerulles til kommunal ejendom, så retfærdighed og ordentlighed genopstår.

Grundene fra de private udstykninger forbliver private, da betingelserne ved grundkøbet jo har været kendt.

Mit forslag er blot at kommunen trækker en streg i sandet, f. eks 1. marts, hvorefter kommunen igen ejer vejene med de forpligtigelser der følger med.

Grundejerforeningernes saldo til vejvedligeholdelse kan bare bruges til noget andet.

Således kan sagen afsluttes uden bureaukrati!

//
Poul Rubach
Nr. 2 på Liste B, KV2017
//

Kategorier
Det Radikale Venstre i Randers kommune Organisatorisk

Billeder fra generalforsamling 2016

Kategorier
Det Radikale Venstre i Randers kommune

Billeder fra Randersmessen 2016

Tak til alle der kiggede forbi vores stand på Randersmessen. Fik du blod på tanden og vil du hjælpe med at gøre en forskel, så meld dig ind i dag.

Kategorier
Byrådet

Byen til vandet – Radikale stiller kritiske spørgsmål

Mandag d. 31. august har byrådet “Byen til vandet” på dagsordenen. Radikales Mogens Nyholm har sendt en række spørgsmål, som du her kan få indsigt i. Vi ser frem til en spændende debat om bl.a. “det reserverede areal til E45, der efter planen går gennem Vorup enge. Radikale er kritiske omkring sådan et scenarie.

Motorvej gennem Vorup enge? Byen til vandet i Randers
Motorvej gennem Vorup enge?

 

Notat med svar pa sporgsmal fra Radikale Venstre vedr. Byen til Vandet

Forundersøgelse på Randers.dk (67 mb PDF)

 

Fra forundersøgelsen er følgende scenarier udklippet.

 

Kategorier
Organisatorisk

Tak til Karin Blach! Ny formand Hans Toftdahl

Hans Toftdahl og Karin Blach. Generalforsamling 21. april 2015
Tidligere næstformand, Hans Toftdahl, overrækker en gave til Karin Blach, for hendes store indsats som formand. Vi siger tak til Karin!

På vores generalforsamling, tirsdag d. 21. april, valgte Karin Blach, at takke af som formand. Den tidligere næstformand, Hans Toftdahl, blev valgt som ny formand. Karin fik, udover gaven og talen fra Hans, stor applaus for hendes indsats for partiet.