Kategorier
Politik

To B-møder i næste uge

I ugen der kommer, er der to møder i den lokale radikale kreds. Begge møder er i kommunevalgets tegn.

Første møde er tirsdag den 17. august. Her mødes, den af generalforsamlingen nedsatte valgstyregruppe. I valgstyregruppen for radikale i Randers kommune sidder Karin Blach, Rebecca Marie Johansson, Dan Løvkvist, Tom Brøcher Jakobsen, Hans Toftdahl, Poul Rubach, Søren Mikkelsen og Mogens Nyholm.

Valg relaterede punkter er på dagsordenen. Vigtigste punkt er udkast til B-valgprogram og B-visioner. Grundet Corona er valgprogram proces denne gang centraliseret til valgstyregruppe. Normalt udarbejdes udkast i et dagsseminar, ca. halv år før valget.

Centraliseringen forsøges imødegået ved gennemførelse af et valgprogrammøde, hvor valgstyregruppens program-udkast præsenteres, for såvel byrådskandidater og menige medlemmer. Bemærk, det er et udkast, som der selvfølglig kan justeres på.

Valgprogram-mødet afholdes på næste lørdag. Altså lørdag den 21. august. Mødet afholdes i Fritidscentret fra kl. 10.00 og nogle timer frem. Lokale nummer læses på skærm i Fritidscentrets indgang. Alle medlemmer er velkomne.


Der bydes på et rundstykke og en kop kaffe til de morgenfriske radikalere.
NB. Kunne du tænke dig at blive valgtilforordnet ved kommunevalget kontakt lokalformand Søren Mikkelsen. Sørens telefonnummer ses under kontakt, her på siden. Kommunen oplyser, at der mangler folk til dette.

Rundstykke og B-kaffe serveresKategorier
Politik

Budget snakke begynder snart

Lige om lidt skal Randers Byråd igen forhandle budget. Den 2. september er byrådets partier indkaldt til budgetseminar.

På budgetseminaret giver forvaltningen, anført af kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, en status på Randers kommunes økonomi, udfordringer og muligheder. Både drift, anlæg og udvikling gennemgås.

Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt

Før budgetseminariet ved vi allerede, at økonomiaftalen, mellem kommunernes interesseorganisation KL og regeringen, ikke er kommunerne venlig stemt. Det er klart en indikator på, at det bliver intense og svære budgetforhandlinger, hvor forbrug af hver en krone bliver vendt.

Kort fortalt. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen indeholder bl.a. rammer for service- og anlægsudgifterne samt målsætninger for kommunernes skatteudskrivning. Det skal bemærkes, at aftalerne indgås for kommunerne under ét.
I den sammenhæng skal repeteres, at vi jo har skattestop hos kommunerne. Kommuner kan ikke skrue på skatteknappen. Indtægtsstop i kommunerne er anden anden måde at udtrykke det på.

Økonomiaftalen giver et løft i den kommunale velfærd med 1,5 milliard kroner. Her er det værd at huske på, at fordelingsnøglen til Randers kommune blot er 1.7 procent. Altså groft sagt, så gives der kun et et individuelt løft til vores kommune på ca. 25 millioner kroner. Med det udgiftspres, der kendetegner Randers kommune, kan det konstateres, at Økonomiaftalen mellem KL og regeringen ikke giver megen nød og udviklingshjælp til os, så at sige.

Vi, der til dagligt sidder tæt på økonomien, ved godt, at der er økonomiske udfordringer flere steder i vores kommunale økonomi. F.eks. på handicapområdet, hjælpemidler, de udsatte børn og voksne. På folkeskoleområdet vil en kapitalindsprøjtning være på sin plads, og i den sammenhæng skal Specialskolens behov også anføres. Andre områder kunne tillige nævnes.
På anlægsdelen kunne flere anlægsbehov nævnes, tænk blot på fjordforbindelse (her skal påpeges, at kommunerne ikke har lånemulighed til de store anlægsprojekter; den mulighed blev tæmmet efter Brixtoftes eskapader i Farum Kommune). Her vil jeg nøjes med at gå i helikopterhøjde og pege på, at FNs (IPCC) netop udkomne Klimarapport og prognose uvilkårligt giver økonomiske udfordringer, her hos os. Udfordringer både i og uden for Randers by. Den udfordring kan byrådet, med god fornuft og rettidig omhu, lige så godt begynde at tage fat på, nu. Ærlig talt. Det bliver et meget langt sejt klima-træk.

FN (IPCC) varsler mega klimaudfordringer, og dermed følgende oversvømmelser.
For vores børn skyld må byrådet tage fat på klimaudfordringerne, hurtigt.

Nb. Sidste år blev budgettet vedtaget af Radikale Venstre, SF, de konservative og Socialdemokratiet.

På budgetseminariet deltager foruden byrådsmedlem Mogens Nyholm, også lokalformand Søren Mikkelsen.

Mogens Nyholm

Kategorier
Politik

Nye B-kandidater til kommunevalget – del 2

Mindst 15 radikalere er klar til at kæmpe en kæmpe for de radikales synspunkter ved kommunevalget til november. Heraf er der fire nyopstillede kvinder. Af nyopstillede mænd er der i alt fem. Det er Per Dybkjær Thuesen, Thomas Jensen, Kristian Neergaard, Dan Løvkvist samt Søren Mikkelsen

Per Dybkjær Thuesen bor i Randers Nord, Hornbæk. I sit daglige virke er Per beskæftiget med at støtte og hjælpe borgere, der har det svært. Per er forstander for et forsorgshjem.

Thomas Jensen er sygeplejerske, hvor han på det seneste har været travlt optaget med Corona bekæmpelse. Bor med sin familie i kommunens tredjestørste by Langå.

Kristian Neergaard bor også i Randers. Kristian er akademisk uddannet, og har sit virke som AC-fuldmægtig indenfor det offentlige.

Dan Løvkvist bor i Randers Nord. Dan er født og opvokset i Dronningborg, er bopælmæssigt rykket fra nordøstlige del til nordvestlige del af Randers by. Dan har et virke som pædagog.

Søren Mikkelsen bor i en mindre (nedlagt) landejendom mellem Gjerlev og Øster Tørslev; med postadresse 8983 Gjerlev. Søren driver selvstændig virksomhed, ligesom han har et virke som familieplejer.

I øvrigt er Søren og Dan henholdsvis formand og næstformand for Radikale Venstre i Randers kommune.

Om nogen tid kommer der, her på siden, en lidt mere fyldig præsentation af alle femten opstillede kandidater.

Fem nyopstillede B-kandidater er mænd


Kategorier
Politik

Nye B-kandidater til kommunevalget – del 1

Ved kommunevalget den 16. november stiller Radikale Venstre i Randers kommune med 15 byrådskandidater, måske flere.

Af nyopstillede kvinder er der i alt fire. Det er Britt Grøndal Bertelsen, Helle Koch Jensen, Sibel Saricam, samt Rebecca Marie Johansson.

Britt bor i Randers Nord. Hun er uddannet socialpædagog , og arbejder i det daglige med udsatte borgere. Britt sidder i bestyrelsen på Nørrevangskolen. Britt er også tillidsmand for socialpædagogerne lokalt.

Helle bor i Randers Syd (Romalt), er kontorassistent i sit daglige virke. Helle er meget engageret i specialskole spørgsmålet, og kæmper for bedre forhold for disse børn i hverdagen. Ja, hele specialområdet er en vigtig mærkesag for den nyopstillede B-kandidat.

Sibel bor også i Randers. Hun er uddannet jurist, og er ansat indenfor den kommunale sektor.

Rebecca er studerende, og blev præsenteret kort forleden.

Alle kandidater får om nogen tid en selvstændig præsentation.

B-kvinder klar til kamp for de radikale
Kategorier
Politik

Tænk frit Tænk børn

Folkeskolen skal sættes fri, mener Radikale Venstre.

Radikale Venstre på landsplan giver i dag et særdeles radikal godt børneløfte. Kort fortalt går løftet til vores børn ud på følgende tre pinde. Et løfte, som børnene i høj grad kan få fordel af – som og vil kunne give børnene i Randers kommune et bedre børneliv.

  • Alle børn skal trives i en tryg og fri barndom
  • Alle børn skal kunne skrive, regne og læse
  • Alle børn skal sættes fri til at forme deres eget liv

Hvilket liv vil vi give de vigtigste, vi har? Planen giver gode svar på spørgsmålet. B-svaret vil helt sikkert give et bedre liv til børnene, og en bedre hverdag på skolerne og skolernes personale, set i forhold til i dag. Bl.a. bemærkes en tiltrængt og pænt stor afbureaukratisering. De lange skoledag er B også klar til at forkorte.

Fremtidens skole skal være meget fri fra politisk detailstyring, så der er mere plads til faglighed og det enkelte barn. Derfor ønsker B den største frisættelse i skolens historie.«

Planen har fem elementer:

  1. Et frihedsbrev til folkeskolen (markant mindre bureaukrati, særdeles fornuftigt og nødvendigt)
  2. En ny lærergaranti ( flere ressourcer til at højne undervisningens kvalitet)
  3. Børneløft (nye veje til målrettet at sætte ind mod mistrivsel og sociale udfordringer hos skolebørnene – særdeles nødvendigt)
  4. Bedre uddannelse til lærere og pædagoger
  5. Mere kvalitet og leg i børnenes frie tid

Børneløftet eventuelle gennemførelse vil tilføre folkeskolerne i DK i alt 4 milliarder statslige kroner. Randers kommunes andel heraf, til styrkelse af vores folkeskoler, vil blive ca. 70 millioner kroner – svarende til knap 140 lærerstillinger.

Læs B-skoleudspillet TRYK HER

Finansiering læses i udspillet.

B-udmelding: Alle børn skal kunne regne, skrive og læse, når de forlader folkeskolen, og alle skal have en tryg skolegang
Kategorier
Politik

Rutinerede radikalere stiller op til kommunevalget 2021

Den 16. november er der kommunevalg i Danmark, og dermed i Randers kommune.

Radikale Venstre i Randers kommune har en rigtig god holdopstilling. En blanding af kendte og rutinerede radikale kræfter, og helt nye. I dag vendes de rutinerede.

Alt i alt er der seks af de femten kandidater, som tidligere har været opstillet ved kommunevalg for Radikale Venstre.

To tidligere lokalformænd er blandt det opstillede. Det er Hans Toftdahl, Assentoft og Karin Blach, der i dag bor i Randers C. Hans er tidligere privatpraktiserende læge, og Karin Blach er skolesekretær. Karin bor i Randers C.

3. Karin Blach
Karin Blach klar til at kæmpe for B

De øvrige rutinerede radikalere er pædagogisk leder Søren Vindum Horup bosiddende i Støvring i gl. Nørhald kommune. I det daglige er Søren pædagogisk leder. Jørgen Grejs Hansen, Randers Nord, tidligere lektor og Poul Rubach, selvstændig og bosiddende i Harridslev er også genopstillede.

Derudover er der byrådsmedlem Mogens Nyholm. Mogens bor i Randers Syd.

Alle kandidater præsenteres enkeltvis lidt mere uddybende her på siden om nogen tid.

Der er en menu med holdopstillingen her på siden.

To tidligere B-lokalformænd Hans Toftdahl og Karin Blach, her i samtale, er på B-stemmesedlen til november.