Kategorier
Politik

Side er under redigering

Kære læser
Radikale Venstre i Randers kommune er i gang med at opdatere vores hjemmeside. Senest efter sommerferien er den helt klar, hvor valgprogram, byrådskandidathold og meget mere præsenteres.

NB Der er kommunevalg til november.Venlig hilsen

Radikale Venstre
Randers Kommune, 22 maj 2021

Kategorier
Læserbreve

Udligningsreformen

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet

Udligningsreform – Radikale i Randers er pænt tilfredse

Læserbrev, bragt i Amtsavisen 6. maj 2020, af Morten Kjær Sørensen og Mogens Nyholm

Radikale Venstre i Randers Kommune er tilfredse med den udligningsreform SF, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Venstre og Alternativet netop har indgået aftale om.

Vi skal have velfærd i hele Danmark. I dag er der for stor forskel på den velfærd kommunerne kan give deres borgere.

Derfor er det indlysende, at meget rige kommuner som f.eks. Gentofte og Rudersdal, må bidrage mere til, at de mindre rige og socialudfordrede kommuner får flere velfærdskroner, at gøre godt med.

Jeg bemærkede, at radikales politiske leder Morten Østergaard, som den første af pressemødets deltagere, fremførte, at hvis den nye udligningsreform skal give mening mht. bedre velfærd i det kommunale Danmark, ja så må servicerammen øges. Godt brølet, og nogle af de øvrige bifaldt dette fine indspil.

Randers kommune er (desværre) værdigt trængende, og reformen giver vores kommune ca. 82 millioner kr. til bedre velfærd og service.

I de kommende budgetforhandlinger er det klart, at lokale radikale (som altid) retter et fokus på, at en pæn del af pengene skal komme vores børns opvækst og skolegang til gode, ligesom der for kommunens sårbare borgere er et efterslæb, der må rettes op. Klima og miljø er også velfærd.

Ros herfra til de fem partier for den indgåede aftale. Et pænt skridt frem for Randers Kommune, er jo bedre end et halvt tilbage.

Kategorier
Læserbreve

Man gjorde en pædagog og et barn fortræd

Læserbrev af byrådsmedlemmerne, Henning Jensen Nyhuus – Socialdemokratiet, Mogens Nyholm – Radikale Venstre, Bjarne Overmark – Beboerlisten.

Statsadvokaten opgiver sigtelserne mod med den medarbejder, der var sigtet for seksuelle overgreb mod et barn i Børnehuset Stjernehuset her i Randers Kommune.

Vi har læst sagens akter og kan kun få samme konklusion, nemlig at sigtelserne er, og har altid været, åbenlyst grundløse. Statsadvokatens vurdering er kun rosværdig.

Vi må også konkludere, at forvaltningens ageren i den her sag er dybt bekymrende og langt fra gældende regler, og det i sig selv bør få personalemæssige konsekvenser i den implicerede forvaltning.

Mht. medarbejderen skal pågældende selvfølgelig have lov til at fortsætte jobbet på sin nuværende arbejdsplads, hvis det er det pågældende ønsker. Det er jo en uskyldig person vi har med at gøre, og så skal personen også behandles som sådan.

Vi må også konstatere, at forvaltningens ageren i denne sag hverken gavner medarbejderen(es) eller barnets tarv, og det er uacceptabelt.

Kategorier
Indlæg

Svømmebadet er på dybt vand…men det tysses ned

Læs mere på menuen Politik, og undermenuen Radikales Byråds-arbejde

Kategorier
Indlæg

Uprofessionelt, Bjarne Overmark

Tjek Menuen Sidste nyt, og undermenuen Indlæg –  og læs læserbrevet med overskriften Uprofessionelt, Bjarne Overmark.

Kategorier
Indlæg

KMD sag: Statsforvaltning er nu kommet med sin juridiske afgørelse

I sommer sendte Radikale Venstre en klage til Statsforvaltningen omkring Raders Kommunes håndtering af KMD sagen.

Tre spørgsmål blev stillet:

1) En klage vedr. lovligheden af finansiering af KMD sagens udgifter
2) En  klage vedrørende kommunens håndtering af Randers Amtsavis` ønske om aktindsigt i sagen, som blev overskredet med næsten 1½ måned i forhold til lovgivningens krav.
3) En klage vedr. om det er ok, at lade det konsulentfirma, der lavede KMD rapporten,  også at rådgiver  Randers Kommune omkring Amtsavisens ønske om aktindsigt. Altså et habilitets spørgsmål.

Stasforvaltningen udtaler, at den har den opfattelse, at Randers Kommune ikke har handlet i strid med regler, hvis statsforvaltningen påser.

Radikale Venstres byrådsmedlem Mogens Nyholm giver følgende kommentar til KL´s eget blad dknyt:
“Min kommentar til den strengt juridiske afgørelse lyder: Skyld og uskyld findes jo ikke uden for lovens paragraffer. Anstændighed og moral er den store taber i denne sag, hvor juraens bogstaver åbenlyst foruretter de moralske og etiske principper. Radikale Venstre afventer nu statsforvaltningens afgørelse omkring mail-korrespondencen mellem Randers borgmesteren og KL’s juridiske chef, som er det klart alvorligste klagepunkt i den her sag.”

Flere radikale kommentarer gives utvivlsomt når mail-sagen kommer op i byrådssalen.