Kategorier
Indlæg

KMD sag: Statsforvaltning er nu kommet med sin juridiske afgørelse

I sommer sendte Radikale Venstre en klage til Statsforvaltningen omkring Raders Kommunes håndtering af KMD sagen.

Tre spørgsmål blev stillet:

1) En klage vedr. lovligheden af finansiering af KMD sagens udgifter
2) En  klage vedrørende kommunens håndtering af Randers Amtsavis` ønske om aktindsigt i sagen, som blev overskredet med næsten 1½ måned i forhold til lovgivningens krav.
3) En klage vedr. om det er ok, at lade det konsulentfirma, der lavede KMD rapporten,  også at rådgiver  Randers Kommune omkring Amtsavisens ønske om aktindsigt. Altså et habilitets spørgsmål.

Stasforvaltningen udtaler, at den har den opfattelse, at Randers Kommune ikke har handlet i strid med regler, hvis statsforvaltningen påser.

Radikale Venstres byrådsmedlem Mogens Nyholm giver følgende kommentar til KL´s eget blad dknyt:
“Min kommentar til den strengt juridiske afgørelse lyder: Skyld og uskyld findes jo ikke uden for lovens paragraffer. Anstændighed og moral er den store taber i denne sag, hvor juraens bogstaver åbenlyst foruretter de moralske og etiske principper. Radikale Venstre afventer nu statsforvaltningens afgørelse omkring mail-korrespondencen mellem Randers borgmesteren og KL’s juridiske chef, som er det klart alvorligste klagepunkt i den her sag.”

Flere radikale kommentarer gives utvivlsomt når mail-sagen kommer op i byrådssalen.

Kategorier
Indlæg

Mange bolde i luften på internt radikalt skolemøde

Fremtidens skole debatteres rundt omkring i Randers Kommune. Byrådet har nemlig sat gang i debatten,hvor et hav af dialogmøder har været afholdt siden i sommer. Nu begynder resultaterne af disse at vise sig i form af præsentationen af de såkaldte bærende principper og eventuelle modeller for fremtidens skole.

Randers-Radikale afholdte derfor internt møde i onsdags, nu hvor vi er midtvejs i processen.

På det interne møde indledte  lokale medlem arkitekt Ulla Kjærvang med et fint indlæg om skolemiljøer og fremtidens skole. Herefter holdt byrådsmedlem Mogens Nyholm et oplæg om de bærende principper forvaltningen just har præsenteret ,og de netop af forvaltningen offentliggjorte modeller, der skal ses oplæg til diskussion  om fremtidens skole i Randers.

De 3 modeller  er forklaret overordnet på kommunens hjemmside. Fremmødte radikalere drøftede modellerne intenst, og vi blev enige om at holde endnu et radikalt medlemmøde , når processens resultater bliver endnu mere konkrete.

Her vil vi drøfte om de centraliseringer, der nu lægges op, er bedre for børns læring og virke. For når endelig Radikal stillingtagen skal tages vil vi kræve, at eventuelle ændringer forbedrer vores børns fremtidsudsigt. Hverken mere eller mindre.

Hvis tiden viser,at skolereformen ender med især at handle om besparelser på skoleområdet,og kvaliteten går fløjten, da bliver et evt. forlig uden Radikale Venstres deltagelse:.

Spændende at se den videre proces indhold og forløb. Radikale Venstre er klar til at se åbent på ændringer, så længe det handler om en forbedring af kvaliteten på skoleområdet.

Kategorier
Indlæg

Rosenørnsgade gled i svinget

På det seneste byrådsmøde henstillede Radikale Venstre til, at byrådet har gode grunde til at skrinlægge Rosenørnsgade vejprojektet. Det er nu sket!