Kategorier
Politik

Nyt principprogram på vej

I går samledes et par hundrede radikalere fra hele Danmark i Odense – for at debattere et nyt principprogram for vores parti.

Fra Randers deltog formand Søren Mikkelsen, Rebecca Marie Johannesen, Karin Blach og Mogens Nyholm.

Det er ikke tilfældig, at det ekstraordinære Landsmøde foregik i Odense. Det er nemlig byen, hvor vores partis første principprogram blev vedtaget tilbage i 1905.

På det ordinære landsmøde til september vedtages det endelige B principprogram. Et nyt principprogram kræver nemlig at blive behandlet på to landsmøder.

Kategorier
Politik

Folketingsmedlem Andreas Steenberg kigger forbi sin fødeby

Den 21. April afholdes årets generalforsamling. Klokkeslæt og sted er endnu ikke klarlagt.

Til gengæld vides det, at vi får fornemt besøg på generalforsamlingen, nemlig folketingsmedlem Andreas Steenberg, der kommer og beretter om aktuel politik. Nationalt, og i disse stunder vel også internationalt.

Medlemmer får selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål og give gode råd til landspolitikeren.

Nb. I dag bor Andreas i Aarhus, hvor Vorup drengens valgkreds tillige er.

Vorup drengen Steenberg kigger “hjem” til Randers.
Kategorier
Politik

Generalforsamling 2022

Så er det ganske vist. Den 21. april afholdes året generalforsamling et sted i Randers Kommune. Klokkeslæt og sted oplyses senere her på hjemmesiden.
Ved årets generalforsamling får vi besøg af et folketingsmedlem. Hvem det er? Indtil videre er det en hemmelighed.

Tags fra Generalforsamling 2016, før Randers Egnsteater blev udvidet.
Kategorier
Politik

Radikales forslag blev trukket – socialdemokraterne vil ikke give lov til gode soloforslag

I går kunne du, her på siden, læse, at Radikale Venstre i Randers kommune havde sat en sag på byrådets dagsorden i går.

Forslaget handlede kort fortalt om, at vi ønsker, at byrådet løbende gives informationer om kapaciteten på Skole og børnepasningsområdet kan følge med fremdriften i de kommunale lokalplaner. Motiveringen er, at vi skal undgå forældre ikke kan få plads til sine børn i nærområdet. Som vi har set det ske i dagtilbud øst.
På byrådsmødet kaldte radikale Mogens Nyholm, udvalgsformand for Børne og familieudvalget, forslagets indførelse for et nyt nyttigt styringsredskab.

Socialdemokratiet ville ikke støtte radikales gode og gratis beslutningsforslag. Det er som om Socialdemokratiet ikke kan tåle andre partier må få gode initiativer gennemført.
I sidste valgperiode blev tommelen også vendt ned, da vi radikale forslog indførelse af grønne regnskaber i Randers kommune – ellers et konstruktivt og meget tidssvarende forslag.
Egne S forslag stemmer partiet gerne igennem uden videre forhandling, ved vi. Vi radikale undres over den indstilling.

Tilbage til B-forslaget. Der var rosværdigt andre byrådspartier, der var positivt stemt. Vi radikale gik med til at trække forslaget, med løfte om at et lignede forslag spilles på banen inden sommerferien. Vi går nemlig efter resultater…

Borgmester Torben Hansen ville ikke umiddelbart støtte radikales gode forslag, der ellers ville have været et godt styringsredskab for Randers Byråd

Kategorier
Politik

Byrådsmøde i morgen

I morgen afholdes der igen byrådsmøde. Mødet begynder kl. 16.00,; og herligt er det, igen at kunne skrive på Randers Rådhus.

I alt er der 26 dagsordenpunkter. TRYK HER

Radikale Venstre indstiller et punkt vedrørende lokalplaner og daginstitutioner for de mindste børn. Enkelt sagt går B-forslaget ud på, at fremdrift af lokalplaner og pasningsmulighederne for de mindste børn skal balancere som skålene på en vægt. For at sikre plads-kapaciteten hos de mindste børn imødekommer lokalplaners fremdrift og dermed følgende øgede børnetal.
Vi Radikale foreslår, at byrådet nu orienteres løbende, så byråds-overblik haves, og vi dermed undgår forældre ikke kan få passet sine børn i nærområdet. Vi ser allerede problemer omkring skitserede problematik i Dagtilbud Sydøst.

Ydermere. Der må ikke blive forlangt mellem hvor forældre bor, og der hvor børnene kan få en institutionsplads. Nb. Det her forslag handler faktisk også om, at sikre de 0-5 årige børn møder de jævnaldrende, som de skal gå i skole med så tidligt som muligt. Altså de mindste børn lærer hinanden at kende før skolegang. Det er jo tryghedsskabende og giver bedre overgange til skoletiden.

Byrådsmøde nu på mandag
Kategorier
Politik

Dejligt radikalere igen kunne mødes fysisk

I aftes havde gode radikalere i Randers kommune det første møde efter kommunevalget. Dejligt. Der var en aften med gode radikale drøftelser.

Kommunevalget 2021 kunne endelig evalueres. Det blev selvfølgelig gjort. Gode ideer til næste valg kom følgelig også på bordet. De ideer skrives selvfølgelig ikke her, de gemmes i vores valgarkiv. Vi konkluderede, at valg vindes mellem valgene, og vi, i vores radikale arbejde frem til kommunevalget 2025, skal have det for øje.

Aktuel politik blev vendt. F.eks. dagtilbudsområdet, landdistrikter, Nordbyen, brospørgsmålet, Byen til vandet og meget mere.
Nb. Idag har Byen til vandet fået navneforandring. Navnet er nu Flodbyen, hvor det jo handler om omdannelse og udvikling af boliger i nuværende Randers Havn (som jo for længst er besluttet udflyttet øst på).

Slutteligt aftales, at vi holder årets generalforsamling i april måned, og vi forsøger at få en landspolitiker til at kigge forbi. Folketingsvalget kan jo komme før vi aner det.

Formand Søren Mikkelsen var glad for et fint radikalt fremmøde ved mødet i aftes