Kategorier
Politik

Meningsmålinger og politik – del 1

I de følgende par uger vil der her på den lokale B side for Radikale Venstre i Randers kommune komme i alt fem udgaver med overskriften “Meningsmålinger og politik” – hvor Randers Byråds budget vedtagelse og proces er primære fokuspunkt.

Politikere i både Folketing , regioner og i kommunalbestyrelser er dem der leder vores lands politiske institutioner. Lige fra velfærd, kultur, tryghed og sikkerhed til vejenettet og meget mere. Hvert enkelt politiske niveau har sine ansvarsområder.
Her for nylig har kommunerne og regionerne vedtaget kommende års budgetter, og lige om lidt vedtager Folketinget finansloven, der jo er “husholdningsbudgettet” for landsniveauet.

Sceneskift meningsmålinger.
Ud fra meningsmålinger laves analyser på analyser; især i dagspressen. Nedenstående ses en forholdsvis ny måling fra instituttet Voxmeter. Målingen er en landsmåling vedrørende:

Rigtigt læst – hvad vil du stemme hvis det var folketingsvalg i morgen?

Af målingen læses, at de partier der tager mest politisk ansvar – og dermed tvinges til i ny og næ at tage upopulære (nødvendige) beslutninger vis a vis borgerne/vælgerne – groft talt, har de dårligste målinger. Bl.a. SMV- regeringens partier. Alle tre partier oplever pæn nedgang. I denne måling i alt 10 procent tilbagegang. I en Epinion meningsmåling, også foretaget primo oktober i år, er SMV regeringens nedgang hele 13,5 procent. Altså, i begge målinger er de tre regeringsbærende partier langtfra til igen at kunne danne en flertalsregering.

Ovenstående måling indikerer, at det slider at tage ansvar. Til gæld har free riders partier som Danmarksdemokraterne, LA og Socialistisk Folkeparti gode landsmålinger. De tre partier kendetegnes alle ved gerne at sige ting der er populære for visse befolkningsgrupper, og ikke deltage særligt meget i de byrdetunge beslutninger. Undgår oftest upopulære beslutninger, eller tænker måske på visse stræk at tavshed er “guld” og påberåber løbende mærkesager… det har de jo friheden til at gøre, ikke sandt?

Dette skriv er som nævnt det første af fem med overskriften “Politik og meningsmålinger”, hvor der analyseres på Randers byråd og det netop vedtagne budget. Er der taktisk spekulation og populisme noget der findes blandt de politiske grupperinger i Randers? Det tager vi fat på i del 2, 3 og 4. Og hvordan er det lige med ansvarligheden økonomisk set hos oppositionens fremlagte budgetter sammenlignet med det vedtagne
I del to tages Velfærdslistens, Enhedslistens og Beboerlistens fælles budget under kyndig behandling. I del tre vil SFs fremlagte budget være fokuspunktet. I del fire analyseres der på forligspartiernes budget – forligspartierne er udover radikale venstre: Socialdemokratiet, det konservative folkeparti, venstre, dansk folkeparti samt nye Borgerlige. Vores budget er det der gælder for Randers kommunes borgere og virksomheder de næste år.

I delene 2 – 4 vil der tillige analyseres på eventuelt budgettaktik og kommende kommunevalg. Kan det tænkes, at der er partier der ikke deltager i kommunebudgettet af taktiske grunde, og som ved fremlæggelse af deres forslag til budget spekulerer groft i at vinde (utilfredse) vælgere ved kommunevalget til november 2025? Altså, at de er noget vi kan kalde spekulative populister, hvor vælgeropbakning og gode meningsmålinger er målet; fremfor at tage ansvar og træffe nødvendige beslutninger på vegne af kommunens borgere.

Den femte og sidste del bliver en form for epilog, hvor der konkluderes omkring spekulative populisters eksistens blandt Randers Byråds lister og partier. Hvor der analyseres og konkluderes over en bred front. Konkluderes bl.a. om det er politisk dumt og slider for meget at tage ansvar, vis a vis at sidde med ved bordet hvor beslutningerne der har betydning for borgerne træffes. Altså om der måske er flere stemmer i at være imod end at være med… Analyse er er ud fra Radikale Venstres optik.

Er der partier og lister der allerede nu spekulerer i mandattal til næste kommunevalg?

Kategorier
Politik

Læserbrev: Politik handler om retning og indflydelse

Netop vedtagne budget 2024 – 2027 præges af, at der sættes en rigtig retning for Randers kommune.

Stevnstrup, Langå, Haslund, Udbyhøj, Havndal, Gjerlev er byer hvor der sker udvikling. Enten indbyggermæssigt med hensyn til aktiviteter eller begge dele. Mange flere byer kunne nævnes. Selvfølgelig også Randers by, hvor Byen til Vandet rager op. Med vedtagne budget fastholdes den retning, vi har set i nogle år.

På børne og skoleområdet sættes også retning. Hos de mindste børn igangsættes forløb, så personale gives uddannelsesløft, ligesom en ny daginstitution om få år ser dagens lys. På skoleområdet afsættes penge til skoleudbygning; ca. 140 millioner kroner sættes af de kommende fire år – heraf de 90 millioner gå til Sydbyen, hvor der om få år mangler pladser.

På en række politik-områder iscenesættes såkaldte investeringsmodeller, hvor det handler om at gøre tingene på en bedre måde – følgelig få mere kernevelfærd for pengene. Tiltag ses bl.a. på social-, arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet. Områder, vi radikale vil følge tæt – det skylder vi de implicerede borgere og medarbejdere.

På kultur- fritids- og idrætsområdet kommer flere aktiviteter til, både i og uden for Randers by. Bl.a. er der tænkt på Værket, Turbinen, Museum Østjylland og foreningslivets rammer.

Formand Søren Mikkelsen – garanterer at Radikale Venstre ikke glemmer de sårbare børn

Plan og byggesagsbehandling tilføres yderlige ca. 4,5 millioner kroner de næste par år. Det viser, at der er gang i hjulene her hos os. Der bygges – der udvikles.

En enkel tidsel ses i budgettet. Besparelsen på Trekløverskolen. Radikale Venstre forsøgte forgæves at få den luget ud. I tidligere budgetår er vi, sammen med andre partier, lykkedes hermed – det lykkedes desværre ikke i år. Vi radikale kæmper nu nævnte sårbare børns interesser indefra; i budgetkredsen. At vælge at gå i oppositionsrolle og råbe øv er nytteløst for børnene – bedre vi sidder med ved bordet, hvor indflydelsen er… i året, der kommer, har børnene, forældrene og de ansatte i den grad brug for et talerør i budgetkredsen. Ydermere, i de kommende år skal der laves nye budgetter, og vi Radikale garanterer, at vi bærer Trekløverskolens udfordringer ind i disse.

Næstformand Dan Løvkvist, garanterer at Radikale Venstre ikke glemmer de sårbare børn.

Politik handler om at få indflydelse og give retning på politikområderne. Fem år i træk har Radikale Venstre taget ansvar på vegne af borgerne i Randers kommune… det har vi tænkt af fortsætte med ved fremtidige budgetter.

Læserbrevet er underskrevet af formand Søren Mikkelsen, Næstformand Dan Løvkvist og byrådsmedlem Mogens Nyholm

Kategorier
Politik

Budgettale 2024 – Udvikling er nøglen til fremtidig velfærd

Aktuelt er Randers kommunes økonomi udfordret – især socialområdet og den kollektive trafik bløder. Det nødvendiggør at byrådet må finde besparelser eller omprioritere. Vi må tage budget-beslutninger, som gør ondt.

Budgetter er fuld af kompromisser. Det gælder også næste års budget… 
Som budget-deltager vil der være beslutninger man glædes ved, og beslutninger, som man kun stemmer ja til i kompromisets navn.

Radikale Venstre gældes ved, at Randers kommune overordnet set er en vækst-kommune  erhvervsmæssigt, udviklingsmæssigt og befolkningsmæssigt. Investorer ser pænt positivt på mulighederne i Kronjylland. Og nye borgere kommer til.

Seriøse og højtprofilerede investorer står nærmest i kø for at få deres bid af kagen i Byen til Vandet, der jo er et 50 års byudviklingsprojekt. En ny fantastisk bydel skabes. Byrådsflertallet valgte i tidernes morgen det mest grønne af de fremlagte scenarier, og det er rigtigt set. Vi bestemte også, at højhusene maksimalt må blive på 5 – 6 etager. Ikke noget med f.eks. 15 etager…

Med byen til Vandet kommer der nye borgere til. Det gør der heldigvis masser af steder i kommunen. Stevnstrup, Assentoft og Haslund nævner jeg her. Nye virksomheder skyder op.
Natur og biologisk mangfoldighed har vi også, her hos os.

Udvikling er vigtig for både vores borgere, erhvervslivet, og kommunen.  Det handler bl.a. om vi får råd til mere i fremtiden:

– Til gavn for børnene og dermed deres fremtid.

– Til gavn for de ældre og børnefamiliernes hverdagsliv

– Til gavn for de borgere, der har brug for en hjælpende hånd fra fællesskabet

– Til gavn for kultur, idræts- og fritidslivet

– Til gavn for erhvervslivet

Til gavn for… ja, tænk selv videre. … 

Midtbyen gives penge til udvikling – det nævnte Mogens Nyholm ikke i sin tale.

Konklusion: Positiv udvikling søsætter en masser af positive cirkler for os der bor i Kronjylland. Sikrer tillige fremtidig velfærd for os alle; uanset om vi bor i Havndal, Langå eller Langkastrup. Det gør nedgang og negativ udvikling ikke…

Som nævnt indledningsvis, er der altid noget det enkelte budgetparti må æde, som de ikke bryder sig om. Det er der også i år. For Radikale Venstre drejer det sig bl.a. ombesparelsen på specialskoleområdet – Trekløverskolen.

I flere år lykkedes vi radikale, sammen med alliancepartnere, at fjerne truende besparelser på området. Det lykkedes ikke i år. Det gør mig trist.

SF skriver på nettet, at de forlod forhandlingerne især grundet besparelsen hos disse børn. Radikale Venstre gjorde sig samme overvejelse. Vi Radikale endte med at æde besparelsen, som vi absolut ikke bryder os om. Forklaring gives nu; og det billedlig talt:

Når Randers FC spiller fodboldkampe, er det de 11 FC-spillere, som er på banen, der har størst indflydelse på kampes resultater. Tilskuernes indflydelse er marginal.

At vælge tilskuerrollen ser Radikale Venstre som et svigtover for de sårbare børn det handler om. Vi radikale vælger, efter grundige overvejelser, at blive på banen, og kæmpe børnenes kamp indefra. Det er det bedste vi kan gøre for børnene, når tingenes tilstand er som de er, tænker vi. Vigtigt for børnene at have mindst en forkæmper i budgetkredsen – mindst en vagthund.

På landsplan foreslår Radikale Venstre, som en del af vortpartis finanslovsudspil, at der sendes en børnemilliard ud til kommunerne, og som bl.a. skal bidrage til at reducere mistrivsel hos børnene i Danmark. Det kunne blive en kærkommen redningskrans til at undgå varslede besparelser Specialskolen, om regering vil være med.

Sceneskift.

Busbesparelserne er sendt til hjørnespark. Radikale Venstre vil kæmpe for bybusrute nr. 4s overlevelse, der er blandt de mest benyttede bybusruter.
Sydbyens borgere har ikke fået meget i dette budget – og lukning af rute 4 er uordentligt over for både Sydbyens og dele af Nordbyens borgere. Så er det sagt!

Slutteligt er vi radikale tilfredse med, at der nu sættes penge af til en ny daginstitution – vigtigt forældre kan få daginstitutionsplads til deres børn i årerne der kommer. Der bliver mangel på pladser i nærmeste fremtid, og vi er nu ude i god tid med hensyn til at sikre behov kan opfyldes.Radikale Venstre vælger i dag at deltage i budgetforliget. Vi vælger billedlig talt at blive på banen og kæmpe på alle politik områder – at side på tilskuerrækkerne og råbe øv flytter for lidt… med hensyn til indflydelse.

Tak for ordet. 

Udvikling er nøglen til fremtidig velfærd.
Kategorier
Politik

2 behandlingen af næste års budget…nu på torsdag!

Torsdag den 12. oktober behandles budget 2024 – 2027 af Randers Byråd. Det er jo ved 2. behandlingen budgettet vedtages endeligt.

Tjek budgetaftale TRYK HER

Forligspartierne er foruden Radikale Venstre: Det konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre og Nye Borgerlige. Øvrige partier og lister i Randers byråd har valgt ikke at få indflydelse og tage ansvar.

I ØVRIGT vil byrådsmedlem Mogens Nyholms radikale budgettale kunne læses her på siden i dagene efter 2. behandlingen.

Som altid kan byrådsmødet følges på nettet. TRYK HER kl 16.00 på torsdag, og du kan følge den afsluttende budgetdebat..

Budget vedtages på Randers Rådhus på torsdag – aftale ses i link her på siden

Kategorier
Politik

Zimmermann næse – nytteløs

Byrådsflertallet i Randers kommune valgte på byrådsmødet mandag at give Dansk Folkepartis Nick Zimmermann en form for politisk næse. Begrundelsen er at Nick Zimmermann har løjet over for Miljø og Teknik Udvalget, hvor Zimmermann på daværende tidspunkt var udvalgsformand. Ydermere har (nu orlovs-ramte) Zimmermann talt upassende om et af medlemmerne i Miljø og teknikudvalget.

Radikale Venstre er enig med byrådsflertallet i, at DF` eren har opført sig upassende. Meget upassende endda. Alligevel valgte Radikale Venstre at undlade at give DF folketingsmedlemmet kritik – undlod at give en politisk næse, og det med begrundelsen: Hvad skal det nytte?

I storkommunens tid er der aldrig uddelt politiske næser, som det jo er tradition for at gøre på landsniveauet i ny og næ. Vi Radikales lokale modstand mod næse-uddeling i Randers byråd skyldes dels at vi sagtens kan se for os for at flere byrådsmedlemmer og partier derved ser muligheder for god presse ved at stille forslag om næser; og vi frygter mere uro i byrådssalen og forringet samerbejdsklima som følge – og det er der absolut ikke brug for. Man må tillige stille spørgsmål om hvad der skal til for at uddele politiske næser.

Bør et byrådsmedlem have en politisk næse ved stort fravær?
Kan upassende sprogbrug give en næse?
Et byrådsmedlem har kaldt undertegnede idiot under et byrådsmøde, berettiger det til en næse?
Upassende kritik fra politikere til forvaltningen, skal det give en næse, og hvad skal der til? Osv.

En anden årsag til Radikale Venstre ikke stemte for en Zimmermann-næse, er som nævnt indledningsvis, hvad skal det nytte. Eksempelvis har den socialdemokratiske Statsminister Mette Frederiksen og partikammeraten Nicolai Wammen begge fået næser, og Ellemann Jensen ligeså – har disse næser betydet noget for deres politiske karrierer? Nej vel? Altså politiske næser er reelt konsekvensløse for den enkelte politikers fremtidige virke.

Konklusion. Der er gode grunde til ikke at uddele politiske næser i Randers Byråd. Når det er sagt, så skal politikere i Randers byråd selvfølgelig udvise respekt og ordentlighed i byrådsarbejdet.

Kategorier
Politik

Byrådsmøde nu på mandag

På mandag er der igen byrådsmøde. For en sjælden gang er der forholdsvis få punkter på dagsordenen. I alt 24 sager.

Hvis du vil læse dagsordenen TRYK HER

Det er muligt at følge byrådsmødet live TRYK HER

Byrådsmødet begynder klokken 16.00.

Niels Ebbesen “ser” snart byrådsmedlemmer ved sin fod.