Kategorier
Politik

Nye B-kandidater til kommunevalget – del 2

Mindst 15 radikalere er klar til at kæmpe en kæmpe for de radikales synspunkter ved kommunevalget til november. Heraf er der fire nyopstillede kvinder. Af nyopstillede mænd er der i alt fem. Det er Per Dybkjær Thuesen, Thomas Jensen, Kristian Neergaard, Dan Løvkvist samt Søren Mikkelsen

Per Dybkjær Thuesen bor i Randers Nord, Hornbæk. I sit daglige virke er Per beskæftiget med at støtte og hjælpe borgere, der har det svært. Per er forstander for et forsorgshjem.

Thomas Jensen er sygeplejerske, hvor han på det seneste har været travlt optaget med Corona bekæmpelse. Bor med sin familie i kommunens tredjestørste by Langå.

Kristian Neergaard bor også i Randers. Kristian er akademisk uddannet, og har sit virke som AC-fuldmægtig indenfor det offentlige.

Dan Løvkvist bor i Randers Nord. Dan er født og opvokset i Dronningborg, er bopælmæssigt rykket fra nordøstlige del til nordvestlige del af Randers by. Dan har et virke som pædagog.

Søren Mikkelsen bor i en mindre (nedlagt) landejendom mellem Gjerlev og Øster Tørslev; med postadresse 8983 Gjerlev. Søren driver selvstændig virksomhed, ligesom han har et virke som familieplejer.

I øvrigt er Søren og Dan henholdsvis formand og næstformand for Radikale Venstre i Randers kommune.

Om nogen tid kommer der, her på siden, en lidt mere fyldig præsentation af alle femten opstillede kandidater.

Fem nyopstillede B-kandidater er mænd


Kategorier
Politik

Nye B-kandidater til kommunevalget – del 1

Ved kommunevalget den 16. november stiller Radikale Venstre i Randers kommune med 15 byrådskandidater, måske flere.

Af nyopstillede kvinder er der i alt fire. Det er Britt Grøndal Bertelsen, Helle Koch Jensen, Sibel Saricam, samt Rebecca Marie Johansson.

Britt bor i Randers Nord. Hun er uddannet socialpædagog , og arbejder i det daglige med udsatte borgere. Britt sidder i bestyrelsen på Nørrevangskolen. Britt er også tillidsmand for socialpædagogerne lokalt.

Helle bor i Randers Syd (Romalt), er kontorassistent i sit daglige virke. Helle er meget engageret i specialskole spørgsmålet, og kæmper for bedre forhold for disse børn i hverdagen. Ja, hele specialområdet er en vigtig mærkesag for den nyopstillede B-kandidat.

Sibel bor også i Randers. Hun er uddannet jurist, og er ansat indenfor den kommunale sektor.

Rebecca er studerende, og blev præsenteret kort forleden.

Alle kandidater får om nogen tid en selvstændig præsentation.

B-kvinder klar til kamp for de radikale
Kategorier
Politik

Tænk frit Tænk børn

Folkeskolen skal sættes fri, mener Radikale Venstre.

Radikale Venstre på landsplan giver i dag et særdeles radikal godt børneløfte. Kort fortalt går løftet til vores børn ud på følgende tre pinde. Et løfte, som børnene i høj grad kan få fordel af – som og vil kunne give børnene i Randers kommune et bedre børneliv.

  • Alle børn skal trives i en tryg og fri barndom
  • Alle børn skal kunne skrive, regne og læse
  • Alle børn skal sættes fri til at forme deres eget liv

Hvilket liv vil vi give de vigtigste, vi har? Planen giver gode svar på spørgsmålet. B-svaret vil helt sikkert give et bedre liv til børnene, og en bedre hverdag på skolerne og skolernes personale, set i forhold til i dag. Bl.a. bemærkes en tiltrængt og pænt stor afbureaukratisering. De lange skoledag er B også klar til at forkorte.

Fremtidens skole skal være meget fri fra politisk detailstyring, så der er mere plads til faglighed og det enkelte barn. Derfor ønsker B den største frisættelse i skolens historie.«

Planen har fem elementer:

  1. Et frihedsbrev til folkeskolen (markant mindre bureaukrati, særdeles fornuftigt og nødvendigt)
  2. En ny lærergaranti ( flere ressourcer til at højne undervisningens kvalitet)
  3. Børneløft (nye veje til målrettet at sætte ind mod mistrivsel og sociale udfordringer hos skolebørnene – særdeles nødvendigt)
  4. Bedre uddannelse til lærere og pædagoger
  5. Mere kvalitet og leg i børnenes frie tid

Børneløftet eventuelle gennemførelse vil tilføre folkeskolerne i DK i alt 4 milliarder statslige kroner. Randers kommunes andel heraf, til styrkelse af vores folkeskoler, vil blive ca. 70 millioner kroner – svarende til knap 140 lærerstillinger.

Læs B-skoleudspillet TRYK HER

Finansiering læses i udspillet.

B-udmelding: Alle børn skal kunne regne, skrive og læse, når de forlader folkeskolen, og alle skal have en tryg skolegang
Kategorier
Politik

Rutinerede radikalere stiller op til kommunevalget 2021

Den 16. november er der kommunevalg i Danmark, og dermed i Randers kommune.

Radikale Venstre i Randers kommune har en rigtig god holdopstilling. En blanding af kendte og rutinerede radikale kræfter, og helt nye. I dag vendes de rutinerede.

Alt i alt er der seks af de femten kandidater, som tidligere har været opstillet ved kommunevalg for Radikale Venstre.

To tidligere lokalformænd er blandt det opstillede. Det er Hans Toftdahl, Assentoft og Karin Blach, der i dag bor i Randers C. Hans er tidligere privatpraktiserende læge, og Karin Blach er skolesekretær. Karin bor i Randers C.

3. Karin Blach
Karin Blach klar til at kæmpe for B

De øvrige rutinerede radikalere er pædagogisk leder Søren Vindum Horup bosiddende i Støvring i gl. Nørhald kommune. I det daglige er Søren pædagogisk leder. Jørgen Grejs Hansen, Randers Nord, tidligere lektor og Poul Rubach, selvstændig og bosiddende i Harridslev er også genopstillede.

Derudover er der byrådsmedlem Mogens Nyholm. Mogens bor i Randers Syd.

Alle kandidater præsenteres enkeltvis lidt mere uddybende her på siden om nogen tid.

Der er en menu med holdopstillingen her på siden.

To tidligere B-lokalformænd Hans Toftdahl og Karin Blach, her i samtale, er på B-stemmesedlen til november.
Kategorier
Politik

Ung studerende er klar til at kæmpe radikalt

Rebecca Marie Johansson, en ung kvinde, der lige om lidt på begynder Universitet i Aalborg, er klar til at kæmpe for B-holdet ved kommunevalget – der afholdes om 100 præcis dage.

Rebecca, ung radikaler

Rebecca bor i Randers, men har tidligere boet i Gjerlev. (I øvrigt en by, hvor vi radikale fik ca. 10 procent af stemmerne ved det seneste kommunevalg. Tænk sig om det blev hele kommunen til november, som vælger-belønning for det fine ansvar Og medspil B har taget og givet de seneste på år).

Rebecca bliver en ung frisk stemme, som bliver en stærk ung B-stemme ved valget.
Som det kan læses her på siden, er der indtil videre 15 radikalere på B-holdet. Antal kan øges inden deadline for indstilling til kommunevalget – primo september.

Kategorier
Politik

Takt og tone i byrådet

Byrådsmedlem Mogens Nyholm reagerer på en artikel i Randers Amtsavis, hvor avisen har et interview med SFs Charlotte Bromann om stemningen i Randers byråd.Mogens Nyholm mener, at Charlottes viden om takt og tone trænger til en opdatering, hvilket antydes i indlægget. Læs indlæg Tryk her

Det går bedre i Randers Byråd, mener her gående byrådsmedlem Mogens Nyholm